pour_out_Holy_Spirit_portionedSo oor die afgelope vakansietyd was dit interessant om te sien hoe dat mense nogal bietjie ekstra tyd kry om ‘n boek of wat te lees. Dit is die boeke waarvoor jy in die jaar nie tyd gekry het nie.

Die titel van ‘n boek is blykbaar baie belangrik. ‘n Titel is die eerste aandagtrekker. Dan sal jy daarna seker gaan kyk na die skrywer en die genre. Vir my is die dikte van die boek nogal belangrik. Ek het die grootste bewondering vir mense wat hierdie dik romans van 400 bladsy kan deurlees.

Die boek Handelinge het nogal ‘n interessante titel:

“Die Handelinge van die Apostels”.  (In Grieks:  Die praxis van die apostels.)

Die titel is nogal heel aanvegbaar. En tereg het baie kommentatore al daarvoor betoog dat dit eerder behoort te wees die “Handelinge van die Heilige Gees” – en dit om verstaanbare redes.

Wat wel waar is, is dat Handelinge ‘n baie interessante boek is – vol intriges en dramas en selfs melodramas.

Fassinerende leesstof!:

En dit alles gebeur onder leiding van die Heilige Gees wat verrassend en nuut aan die werk is.

En so wil die Heilige Gees ook vanjaar in jou en my lewe werk.

So wil Hy ons lei deur die dramas van 2015 en wil Hy hê dat daar groot deurbrake sal kom – in ons lewens, maar ook in ons leefwêreld.

Die Heilige Gees wil nuwe verhale van hoop en geestelike deurbrake van die Konnkryk skryf … waar ek en jy die rolspelers word.

Lees die teks. Dit is ‘n baie unieke gebeure wat teoloë al baie laat kopkrap het.

Nou wat s die teologiese problematiek van die beskrywing?

Dit: Dat mense “gelowiges”, Christengelowiges, genoem word, maar dat hulle niks weet van die doop van Christus en die Heilige Gees nie.

Nou weet ons dat die doop ‘n mens natuurlik nie red nie.   Dit is gegee om ons geloof te versterk.

Sonder die doop kan ‘n mens nog ‘n gelowige wees.

Maar sonder die Heilige Gees kan ‘n mens tog nie ‘n gelowige wees nie, want

Hoe kon gelowiges nou nie weet van die Heilige Gees nie en hoe kon hule nog nie die Heilige Gees ontvang het nie?

Dit is soos ‘n swemkampioen wat nie weet van water nie…!

Dit s soos ‘n rugbyspeler wat nie weet dat ‘n rugbybal die potsierlike ovaal vorm het nie!
Letterlik staan  daar egter  nie in die Grieks dat hulle “gelowiges” was nie, maar wel “volgelinge” of “dissipels”.

En nou raak dit duidelik dat hulle wel iets van die evangelie êrens gehoor het, maar dit was nog net die goeie nuus tot by Johannes die Doper en sy doop.

Hulle was nog net in naam gelowiges.

Van die doop van Jesus en die rol van die Heilige Gees het hulle nog niks geweet nie.

Paulus is op die man af en vra reguit: “Het julle de Heilige Gees ontvang?”

“Nee! Ons weet nie eers van so iets nie…!!”

“Reg! Hier is die Evangelie van Jesus Christus, Sy doop en Sy gawe van die Heilige Gees.”

 En so kom die volgende deurbraak! Die roller-coaster van die Heilige Gees laai hulle ook op.

Hulle word gedoop met die nuwe doop. Hulle ontvang die Heilige Gees en Hy oorvloei hulle lewens met geloof, oortuiging en lewensverandering.

Hulle word as’t ware gedompel in die see van die Heilige Gees.

En die see oorspoel hulle.

En die see oorvloei hulle.

En die see vul hulle.

Dit is soos ‘n spons wat in ‘n reuse see van Goddelike Gees gedruk word.

Daardie spons word mettertyd gevul met die Gees.

En waar die spons uitgehaal word, dra hy die Gees se oorvloed saam en oorvloei die hele omgewing.

Alles word sopnat.

Alles word gevul met lewensvog.

Alles vernuwe en begin groei!

 

Maar die geestelike pad van die geloof is nie so eenvoudig nie!

Om tot geloof te kom, beteken jy is maar net nog op die eerste treetjies van die pad.

Hier is geloofsgroei nodig.

En geloofsgroei geskied deur die werk van die Heilige Gees.

Dit is waar die Heilige Gees die Woord van God gebruik om jou te leer en te lei in verdiepng van jou geloofslewe.

En dit is hierdie pad wat Paulus met hulle begin stap.

Dit is die tweede twaalftal … soos Jesus se dissipels ook was.

En Paulus begin leer hulle in die sinagoge … ‘n 3-maande-kursus.

En toe daar weerstand en ‘n spot gemaak word van die evangelie, toe begin Paulus met plan B. ‘n Gespreksgroep in die akademie van Tirannus, waarskynlik ‘n akademie vir voordrag en redevoering.

As die akademie van Tirannus in die middag breek vir siesta, dan gaan Paulus aan in hierdie saal en dan leer hy die gelowiges.

 

Die milieu was egter nie maklik nie.

Net soos in ons lewens, was daar ook baie kragte aan die werk.

Die suigkrag van die wêreld was daar ook baie sterk.

Efese was die Las Vegas van daardie tyd: Godsdienssentrum van Artemis, redenaarsentrum, massiewe standbeelde wat as een van die sewe antieke wonders beskou is. Daar was toorkunste, toerisme en verwondering (lees verder in die hoofstuk).

Dit was kultuursentrum van formaat.

Dit is waar die lewe van die Griekse kultuur gebloei het.

Dit was die leefwêreld waar hierdie eertydse gelowiges “ingedoop” is.

Dit was ook die suigkrag terug na die eertydse kultuur.

 

Miskien is daar ‘n toepaslike metafoor om te gebruik om hierdie kultuurverandering na Christenskap te illustreer:

As jy ‘n nuwe taal wil aanleer, dan moet jy nie dink jy hoef net die woordeskat en die grammatika te leer nie.

Dan moet jy die taal begin praat.

Dan moet jy deel word van daardie mense se leefwêreld.

Dan moet jy nie al vertalend probeer om sinne te rekonstrueer nie.

Jy moet die taal begin dink!

 

Andries, die grapverteller, verduidelik dat hulle daar uit Namakwaland net “Ingels praat uit selfverdediging.”

So moet jy in die ander taal begin leef.

Jy moet deel word van daardie kultuur.   Dan eers sal jy Grieks kan praat soos ‘n Griek.

Net so is die Heilige Gees besig om ons in die nuwe kultuur van die Gees in te dompel sodat ons die nuwe kultuur kan aanleer en inoefen.

Dan los ons die kultuurpraktyke van die verlede en ons leer die kultuurpraktyke van die Heilige Gees aan.

En presies dit is waarmee die Heilige Gees in hierdie nuwe jaar in jou lewe besig wil wees.

Hy wil jou as sy spons indompel in die volheid van Sy oorvloed.

En wanneer dit gebeur sal jy nuwe taal aanleer.

Jy gaan nuwe leefstyl aanleer.

Jy gaan nuwe en onverwagse dinge begin doen onder invloed van die Heilige Gees.

 

Dit is wat hier in Hand 19 ook gebeur het. Hulle begin praat selfs in vreemde tale.

En so met die Bybelskool van die Akademie van Paulus word hulle verdiep in die nuwe kultuur.

Die laaste sin is veelseggend:

Dit (die Bybelskool) het twee jaar lank so aangehou, sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het.”

Hoe kon dit gebeur dat “al die inwoners van Asië die Woord van die Here hoor?

Nee, Paulus het nie ‘n Christelike uitsaaistasie gehad nie. DSTV het ook nog nie lekker gewerk nie.

Hierdie gelowiges was die klankgolwe wat die evangelie oor die hele landstreek versprei het.

Waar die Woord weerklink, daar groei mense in hul geloof, maar ook in hul gehoorsaamheid.

 

Nou wat hul alles presies gedoen het, word nie beskryf nie.

Dit is amper asof Handelinge die opsies vir ons wil oopmaak.

Maar wat jy ookal doen onder leiding van die Heilige Gees, sorg net dat die saak van Jesus gedien word en dat mense deur jou die Woord hoor.

 

Ek sluit af:

Waar die spons in die see van die Heilige Gees ingedompel word, daar word die lewenswater opgeslurp.

Daar word die spons gevul.

Maar daardie water word ook uitgedra en gedrup oral waar daardie spons beweeg.

 

Handelinge vertel dat daardie sponse partykeer nogal onder druk gekom het.

Maar waar die spons so bietjie gedruk word, daar vloei die water net nog meer.

Moenie skrik as die spons partykeer vanjaar uitgedruk word nie.

 

Ek droom daaroor dat ons meer sal wees … as Grieke van Klein-Asië.

… naamchristene van Universitas.

… volgelinge met beperkte Woordkennis

Ek droom daaroor dat die Heilige Gees ons sal indompel in Sy volheid.

… ons ‘n nuwe kultuur sal aanleer

… dat Hy van ons die klankgolwe van Radio Evangelie sal maak.

Sodat al die inwoners van die Vrystaat, “Jode sowel as Grieke”, die Woord van die Here sal hoor.

Amen

Prediker: Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie of navraag, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.