picture 1André Oosthuizen   andrej@webafrica.org.za

Tyd is darem ‘n snaakse ding.  As jy klein is voel dit mos of tyd baie stadig verby gaan.  Dan vat dit lank voordat jy verjaar en baie slapies voordat dit weer Kersfees is.  Dit is lank voordat jy skooltoe gaan en lank voordat jy skool klaar maak.  Jy wens die tyd om.  Maar as ‘n mens ouer word, verander jou begrip van tyd.  Ek dink tyd raak al hoe meer kosbaar hoe ouer jy word.

Moses skryf oor tyd in Psalm 90.  Hy skryf eers oor God en sy tyd voordat hy kom by ons en ons tyd.  Want jy sien, God se tyd is ewig.  Hy is bo tyd.  Hy word nie aangejaag deur ’n horlosie of beperk deur kalenders nie.  Ons lees oor God se tyd in:

Vers 1: Die Here is ’n toevlug van geslag tot geslag

Vers 2: Voordat die berge gebore is, voordat die wêreld geskep is, van ewigheid tot ewigheid is U God!

Vers 4: Duisend jaar is vir U soos gister.

Johannes sê in Openbaring Hy is die Een wat was en wat is en wat kom, die ewige!  En nogal treffend in die Psalm is, in teenstelling met God se tyd, lees ons van die geleende tyd van die mens.

Vers 5: U maak ’n einde aan ’n mens, hy gaan die doodslaap in.  Hy is soos gras wat in die môre afgesny word: in die môre is dit nog groen, maar dit word afgesny en teen die aand is dit verlep en dit verdroog.

Vers 9: ons dae vlieg verby en ons jare skiet verby soos ’n gedagte.

Vers 10: Ons lewe maar sewentig jaar, of, as ons baie sterk is, tagtig, en die is vol swaarkry en leed.  Dit is gou verby, ons vlieg na ons einde toe.

Ek moes hierdie week 2 begrafnisdienste hou.  Een was Charl Schoeman, die student wat verongeluk het oppad huis toe nou die dag.  En elke keer wanneer jy met so iets gekonfronteer word, word jy herinner aan die geleende tyd.  Jy sien, ons vergeet partykeer dat ons net hier vakansie hou vir 70 of 80 jaar.  En hierdie vakansie gaan vinnig verby.  En selfs Moses het gedink tyd gaan vinnig verby!  Dis nie net ‘n 2015 ding nie né!

Maar daar is ’n gedagte oor tyd in Moses se gebed wat my opgeval het.  Jy sien, dit gaan nie net oor tyd wat vinnig verby gaan nie.  Dit gaan ook nie daaroor dat ons tyd so bietjie moet probeer rem nie.  Dit gaan nie oor tegnieke hoe om tyd stadiger te laat voel nie.  Dit gaan ook nie daaroor om jou tyd op aarde te probeer uitrek nie.  Terloops, ek sien die eerste kop-oorplanting is in Suid-Afrika gedoen. Die kop van ’n kankerlyer is op die lyf van ‘n 21 jarige breindood pasient oorgeplant.  Mense probeer vandag alle maniere om tyd hier op aarde te koop.  Maar die sleutel tot ’n betekenisvolle lewe is nie meer tyd nie, maar hoe jy jou tyd gebruik.

En dit is waarby ek vanaand wil uitkom.  Ek en jy het net soveel geleende tyd hier op aarde.  En ek is nie so seker of ons genoeg dink oor die vraag, hoe jy jou tyd hier gebruik nie?  Ons sal almal kla dat ons te min tyd het, en dat tyd vinnig verby gaan.  Ons sal almal met spyt dink, ja miskien moes ek meer tyd hieraan spandeer en minder aan iets anders.  Maar gewoonlik kom spyt oor tyd te laat.  Ons is dikwels eenvoudig in ’n drukgang, gejaagd en vasgevang in dagboeke en programme en roetines met die gevolg dat ons eenvoudig nie tyd kry om te dink oor tyd nie.

Daarom gaan vers 12-17 gaan oor ’n betekenisvolle lewe, met ander woorde hoe jy jou lewenstyd betekenisvol kan gebruik.

Vers 12: “Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom.”  Nou wysheid is om in ’n verhouding met die Here Jesus te lewe.  Wysheid is om hier op aarde so te lewe dat die Here deur jou doen en late verheerlik sal word.  Wysheid is om lig in die donker te wees.  Wysheid is om gehoorsaam aan die Here te lewe.  Wysheid is om te doen wat reg is in die Here se oë.  En as Moses bid dat ons ons dae wys sal deurbring, bid hy dat die Here ons lewenslank sal leer watter goed wat ons doen is wyse goed en watter goed is eenvoudig onwys en gevolglik tydmors.  En miskien is dit ’n makliker oefening as wat ons mag dink.  Want op een of ander manier is ek seker ons elkeen sou een of twee goed dadelik kon opnoem wat jy weet tydmors in jou lewe is.  Dit is eenvoudig goed wat nie tot opbou van jouself of jou verhouding met die Here of jou verhouding met ander mense is nie.  Dit is die onwys goed waarmee ons ons besig hou en wat gevolglik net ons tyd steel.

En interessant dat Moses in vers 16 ’n wysheid met ons deel.  En hierdie wysheid is ’n manier, ’n instrument wat ons kan gebruik om te onderskei tussen dinge wat tydmors is en dinge wat wys en goed is.  En dit is ’n instrument wat ek en jy in ons lewens moet toepas.  Wat ons gaan help en leer om ons dae wys deur te bring.

Vers 16: “Laat u werk vir ons duidelik word en u grootheid vir ons kinders.  Hou die werk van ons hande in stand, ja, die werk van ons hande, hou dit in stand.”  Nou dit sou makliker op die oor geval het as ons sou lees, hou die werk van U hande in stand, né!  Maar hier staan, hou die werk van ons hande in stand.

Wat sou die werk wees wat Moses bid dat die Here in stand moet hou?  In sy konteks, waar hy die Israeliete nou uit Egipte gelei het, vra hy dat die Here dit wat hy gedoen het tot nou toe in stand sal hou.  Met ander woorde dat die Here die deeltjie wat hy hier vir God gedoen het in die lewe van die mense nie tot niet sal gaan nie.  Moses bid, Here, my beskeie deeltjie hier op aarde wat ek vir U gedoen het, gee dit ewigheidswaarde!  Omskep dit in iets met ewigheidswaarde!  Laat dit vir U bruikbaar wees.  Laat dit tot U eer wees!

Nou kom ek vra die vraag andersom: van al die goed waarmee jy jou daagliks besig hou, watter van daardie goed kan jy met vrymoedigheid vir die Here vra: Here hou dit in stand?  Die Nuwe Lewende Vertaling sê: bevestig die werk van my hande.  Met ander woorde, sit U stempel daarop!  Op watter goed wat jy doen kan die Here sy stempel sit?  Watter goed waaraan jy jou tyd spandeer elke dag kry die Here se stempel?

Jy sien, ek dink daar is party goed in ons lewens wat ons eenvoudig moet los en uit ons lewenstyd uitskryf.  Goed wat nie die Here se stempel kry nie.  En jy kan self dink watter goed dit in jou lewe is.  Ek dink ander goed moet weer gebalanseer word in ons lewe.  Miskien moet jy 10 minute korter op Facebook wees en 10 minute langer saam met die Here.  Dit is wys!  Miskien moet jy Saterdagaand ’n uur vroeër in die bed kom sodat jy Sondag in die kerk kan wees.  Dit is wys!  Jy sien, so leer die Here ons om met wysheid ons tyd vol te maak.

Party goed moet ons los, maar ander goed kan ons nie los nie.  Ons moet byvoorbeeld werk.  Maar om met wysheid te werk elke dag en om my werk met wysheid te verrig moet ons biddend die vraag vra: hoe kan ek werk dat my werk ewigheidswaarde kry.  Jy sien jy hoef nie net te werk om ’n salaris aan die einde van die maand te kry nie.  Daar kan ’n groter, dieper doel wees.  Paulus sê werk asof vir die Here.  Miskien kan jy ewigheidswaarde toevoeg tot jou werk deur net met ’n ander gesindheid te gaan werk.  Jy gaan werk vir die Here.  Jy voeg ewigheidswaarde toe wanneer jy anders by die werk optre tree, sout en lig wees.  Miskien kan jy ewigheidswaarde toevoeg deur eenvoudig sensitief te wees teenoor die mense wat saam met jou werk en wat dalk die Here se liefde en sorg môre nodig mag hê.  Of deur eenvoudig eerlik  en toegewyd te werk.  Jy sien, dan sit die Here sy stempel op jou werk en werk jy met wysheid, vanuit ’n verhouding met die Here Jesus.

Ek besef maar net weer hoe belangrik ons geliefdes vir ons behoort te wees, ook in terme van ons tyd.  Miskien moet jy ’n halfuur korter werk of televisie kyk en ’n halfuur saam met jou vrou spandeer of saam met jou kinders speel.  Die tyd wat ons saam met mekaar spandeer en mekaar bemoedig en sommer net troos en liefhet is wyse tyd wat ewigheidswaarde kan hê.

Slot:

Punt is, kom ons bid dat die Here deur die Heilige Gees hierdie week vir ons sal wys watter goed is daar in ons lewens waarop Hy nie sy stempel kan sit nie.  Die onwys goed wat ons tyd mors.  Kom ons bid dat die Heilige Gees ons sal wys wat ons moet los of dalk inruil vir iets meer wys.  Mag dit ook jou lewensgebed wees dat die Here jou sal leer hoe om jou geleende dae so deur te bring dat jy wysheid sal bekom.  Amen