picture1André Oosthuizen :  andrej@webafrica.org.za

Daar word ongelooflik baie geskryf oor hoop.  Selfs op sosiale media gaan daar nie ’n week verby sonder dat jy een of ander boodskap van hoop kry nie.  Mooi woorde of net ’n prentjie wat jou weer hoop gee.  En tog, as jy met mense gesels en partykeer na jou eie hart luister is daar oor die algemeen so min daarvan.  Mense verval maklik in hooploosheid.  Paul Valery skryf so mooi as hy sê: “Ons hoop vaagweg, maar ons vrees in fyn besonderhede.”  Vrees, onsekerheid, hartseer, bekommernis blaas baie maklik die vlammetjie van hoop in ons lewens dood.  Want jy sien, ons almal beland van tyd tot tyd, miskien meer gereeld as wat ons wou, in situasies waarin ons sukkel om hoopvol te lewe.    

Israel was op so hooplose plek in die tyd van Amos 9.  ’n Plek waar dit donker was en waar moedeloosheid hulle oorweldig het.  Daarmee saam was hulle geestelik arm en gevolglik sonder hoop.  Hooploos!  Maar dan kom die Here aan die einde van Amos met ‘n boodskap van hoop.

My kinders, hou moed, want Ek gaan dit wat gekraak is regmaak!  Ek gaan dit wat afgebreek is weer opbou!  Ek gaan julle seën met uitkoms, met herstel, met beterskap, met oorvloed!  En alhoewel hulle nog vir jare moes wag dat hierdie uitkoms moet realiseer, dat hulle uit ballingskap sal terugkeer, skep die Here by hulle ’n verwagting dat dinge gaan verander.  Die verwagting dat daar herstel gaan wees.  Die verwagting van ’n beter toekoms.  Daar kom ’n dag sê die Here…  hou moed, daar is hoop!

Hou moed, daar kom ’n tyd, daar kom ‘n dag… dat dinge beter sal gaan.

Ja, partykeer vat dit langer as wat jy graag sou wou hê, maar daar kom ’n dag wanneer die Here dit alles beter sal maak.  Oom Retief het verlede Sondag gepreek oor die 3 putte wat Isak gegrawe het.  Die eerste 2 is toegegooi of weg gevat.  Maar die 3de een het water gebring.  Jy sien, partykeer is die uitkoms eers by die 3de put.  En om by daardie water van die 3de put uit te kom moet jy dikwels wag en grawe, en wag en grawe.  Maar jy doen dit elke dag omdat jy leef met die verwagting dat God uitkoms gaan gee, dat daar water gaan wees, dat God jou omstandighede kan en gaan verander, want dit is wat Hy belowe.

Rubem Alves skryf oor hierdie hoopvolle verwagting: “Hoop is om die melodie van die toekoms te hoor.  Geloof is om nou reeds op die maat daarvan te begin dans.”  Ons hoor die melodie, ons hoor die uitkoms, ons verwag die uitkoms, ons verwag die seën, daarom kan ons in die geloof nou alreeds dans!

En vriende, ek wonder of ek en jy vandag genoeg dans met die verwagting dat God môre dinge kan verander.  Glo ons nog, hoop ons nog, leef ons nog, verwag ons nog dat God môre vir my uitkoms kan gee, genesing kan gee, antwoorde kan gee, oplossings kan gee?  Ek en jy kan jy vandag dans omdat ons weet God kan dinge in my lewe, dinge by die werk, dinge in ons land verander!  Ons kan die melodie van die toekoms hoor saam met God, daarom kan ons nou reeds in die geloof begin dans!

Jy sien vriende, Christelike hoop is nie net ‘n pie in the sky when you die nie.  Christelike hoop is nie net ’n eendag hoop nie.  Dit is nie net ‘n hoop jy gaan dood want dan gaan dit lekker wees nie.  Nee, Christelike hoop is ook ’n hoop vir vandag!  Amos moes vir die volk vertel dat hulle vandag met verwagting kan uitsien na die uitkoms wat God vir hulle gaan gee!

En liewe kind van die Here Jesus, die Gees van die Here kom skep by jou vanmôre die verwagting dat die Here die barste in jou mure gaan herstel!  Die Here kan die murasies opbou.  Die murasies van jou gemoed, die murasies van jou huwelik, die murasies van jou werk of jou besigheid, die barste in jou verhouding of in jou gesondheid.  Daar kom ’n dag, sê die Here waarin dit beter sal gaan, ’n dag waarin Hy vir jou uitkoms gaan gee!  En dit is die waarheid, want jy is ’n lewende getuie daarvan dat God murasies regmaak en barste herstel!  Want as jy terugkyk op jou lewe sal jy talle hooplose situasies sien wat God omgedraai het!  Jy sal ’n klomp barste in jou lewe sien waar dit gevoel het die mure gaan inmekaar val, wat God herstel het!  Baie dae, baie kere waarin Hy uitkoms gegee het, soos wat Hy hier belowe!  Daarom kan ons leer van gister!  Hy help altyd, Hy tel altyd op, Hy herstel altyd, Hy bemoedig elke keer weer.  Dit is wat Paulus 2 Korintiërs 1:3,4 sê:  “Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee.  In elke moeilikheid bemoedig Hy ons.”  Jy is ’n getuie daarvan!  Ek kon die preek hier geeindig het, want miskien het jy net nodig om vanmôre weer te begin dans op die melodie van hoop.  Maar hierdie hoop en bemoediging het ’n tweede dimensie.

Paulus voeg hierdie stukkie by in vers 4.  “Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikheid verkeer.  Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig.”

Jy sien, wanneer God jou bemoedig, rus Hy jou toe om ander te gaan bemoedig.  Jy word bemoedig om te bemoedig.  Met ander woorde vriende, God herstel en God bemoedig en God gee vir jou hoop nie net sodat jy beter kan voel nie.  Jy word met hoop bemoedig om met hoop te gaan bemoedig!  Dit is wat Paulus sê.  Dit is die waarde, die sin van swaarkry.  die sin van swaarkry lê vir kinders van die Here daarin ja, dat God ons kan wys wie Hy is, maar ook sodat ons iets het om ander mee te gaan bemoedig!  Ek en jy is God se profete van bemoediging!  Hier sit honderde voorbeelde van hoe die Here bemoedig in verskillende situasies.  Hoe die Here uitkoms gegee het, hoe die Here genees het, hoe die Here wonderbaarlik gelei het.  En dit is soos die Here jou voorberei het om Sy hoop en bemoediging met ander te gaan deel!  En moet dit nie vir jouself hou nie!  Jy mag dit nie vir jouself hou nie, want daar is iemand wat deur jou bemoediging bemoedig moet word.  En die wonder daarvan is vriende, die oomblik as jy dit snap, die oomblik as jy snap die Here het my bemoedig om ander te bemoedig, dan word jyself in die proses bemoedig.

Die bekende teoloog Jurgen Moltmann skryf: “Hoop word gebore daar waar ’n mens bo jou eie wanhoop uitstyg deur betrokke te raak by die vreugde en pyn van ander.  Hoop groei in kommunikasie met die naaste.”  As jy hoop wil kry, as jy bemoedig wil word, gaan bemoedig iemand anders!  As jy met hoop wil lewe, gaan bedien hoop.  Hoe meer jy bemoedig, hoe meer bemoediging sal jy self ontvang.

Slot:

Daar is ’n derde dimensie van hierdie hoop en bemoediging.  En dit lees ons in 2 Korintiërs 1:8.  Daar sê Paulus, “Ons wil hê dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons ondervind het.”  Hoekom moet die gemeente in Korinte weet van hulle moeilikheid?  Sodat hulle vir mekaar kan bid (v11) en sodat hulle deur die uitkoms wat God gaan gee, bemoedig kan word.

Vriende, God bemoedig ons ook wanneer ons mekaar bemoedig.  Maar om deur God en gevolglik deur mekaar bemoedig te word, moet ons mekaar vertel van ons moeilikheid!  Want dit is redelik eenvoudig, as jy dit nie vertel nie kan ander jou nie bemoedig nie.  En God gebruik ons om mekaar te bemoedig.

Jy sien ons leef in ’n wêreld waar mense eenvoudig nie wil sê as hulle swaarkry nie.  Almal wil sterk wees.  Almal wil sterk lyk.  Almal wil lyk of hulle in beheer is, maar intussen loop almal met swaarkry, leef baie mense in gebarste huise en bly dikwels in murasies, te trots of te skaam om te sê ek het ook bemoediging nodig!  En in die proses weerhou ons trots of skaamte ons van God se hoop en bemoediging.  Ons moet ’n sentrum vir heling wees.  Om dit reg te kry moet ek en jy eerlik raak met ons swaarkry, moet ons dit met mekaar deel sodat ons mekaar kan bemoedig.

Daarom stuur die Here jou vandag huistoe om oor 3 goed te gaan dink.

  1. Gaan dink oor hoop in jou lewe. Miskien moet jy weer vir slag raaksien dat jy vandag met geloof kan dans omdat jy die melodie van hoop vanmôre uit die Woord gehoor het.  God gee uitkoms, Hy het nog altyd!
  2. Gaan dink oor jou bemoediging. Jy word elke keer bemoedig nie net om beter te voel nie, maar ook as ’n stukkie toerusting om ander te gaan bemoedig.  Miskien moet jy meer sensitief wees vir mense rondom jou wat bemoediging nodig het.  Wat jy moet doen is eenvoudig, deel net met hulle hoe God al die barste in jou lewe herstel en murasies opgebou het.  Jy het baie sulke stories om te deel, dit sal ander bemoedig.
  3. Maar as ’n geloofsgemeenskap moet ons meer eerlik en openlik wees oor ons swaarkry. Gaan soek vir jou iemand wat jy vertrou.  Tel ’n telefoon op, gaan klop aan die deur en vertel van jou moeilikheid.  Dit gaan jou beter laat voel, maar so gee jy die Heilige Gees die geleentheid dat ander jou kan bemoedig.

Leer van gister, leef vandag, hoop vir môre.   Amen.