Picture1Paulus skryf hierdie briefie vir die gemeente in Kolosse wat in ’n geloofskrisis was.  Jy sien, hulle het gesukkel om te glo dat God hulle liefhet en verlos nie op grond van hulle eie prestasies of werke nie.  ’n Ou probleem, maar dit was hulle geloofskwelling!  Ons gaan ook maar van tyd tot tyd deur geloofskrisisse.  Dit is nou tye waarin ons wonder oor God, hoe Hy werk, wat Hy doen, wonder oor geloof.  En daar is tereg moeilike geloofsvrae en geloofsworstelinge waarop antwoorde min is, maar weet jy, partykeer is dit net nodig om weer die eenvoud van geloof te verstaan.  Want die eenvoud van geloof bring baie keer net weer perspektief.  En miskien moet jy vanmôre die eenvoud van die evangelie hoor.  Niks wat jy gaan hoor gaan vir jou nuut wees nie, maar miskien moet jy dit net nuut hoor.

 

Skriflesing

Paulus gebruik in hierdie 10 verse, 4 keer die woordjie verbondenheid.  Nou verbondenheid se stamwoord is bind.  Met ander woorde, hy beklemtoon die feit dat ek en jy aan God gebind is.    

Vers 6: “in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou”.  Met ander woorde, ons lewe is in Christus geanker.

Vers 10: “in verbondenheid het ons deel in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag”.  Maw, as jy aan Jesus gebind is, het jy nie rede om vir enige iets bang te wees nie, want jy is gebind aan die Een wat al die mag en gesag het.

Vers 11: “deur julle verbondenheid is ons sondige natuur weggeneem en is dit saam met Hom begrawe”.   So as jy aan Jesus gebind is, het iets in jou saam met Hom dood gegaan.  En wat dood gegaan het, is die sonde, want die sonde is nie meer jou baas nie!

Vers 12: “deur julle verbondenheid is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het”.  Vers 13: “God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het”.  So jy is nie net saam met Jesus dood nie, jy het ook saam met Jesus opgestaan!  Jy is dus dood vir die sonde, maar lewend vir God!

Ek wil vanmôre die vergrootglas sit op vers 14.  Want vers 14 verduidelik hierdie verbintenis tussen ons en God deur middel van ’n beeld.

“Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak.  Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem.”  Paulus gebruik hier die beeld van ’n skuldbewys, of in vandag se taal, ’n rekening.  Luister ’n bietjie wat sê die Boodskap wat ‘n vryer vertaling is:

“Wat gebeur het, kan ook so gestel word: ons elkeen het  ’n rekening van al ons sonde en ’n rekening moet ’n mens mos betaal.  Wat met ons moes gebeur oor al die skuld is uiters slegte nuus vir ons.  God het egter hierdie rekening met al ons skuld uit ons hande kom vat.  Nou staan die skuld nie meer teenoor ons naam nie.  Ons rekening hang nou aan die kruis.  Jesus wat ook aan die kruis gesterf het, het daardie skuld vir ons betaal.”

Miskien het jy ook so een al gesien (SKYFIE)!  Ons kry feitlik elke week rekeninge.  Dit is nou van klere rekeninge tot water en ligte, die rekeninge van skuld wat jy moet betaal op jou voertuig en jou huispaaiement en die pille by die dokter.  Jy sien, ’n rekening het mos die vermoë om jou half dood te maak.  Of ten minste vir my.  Daar gaan iets in my dood as ek die koevertjie met die venstertjie in die posbus kry en dit so stukkie vir stukkie, versigtig oopmaak tot by die voordeur.  Kyk, as ek my naam deur ‘n ventertjie sien, dan raak my knieë lam.  Maar bangwees help nie met rekeninge nie!  Jy moet dit eenvoudig betaal.  Dit is soos die lewe werk.  Betaal moet jy betaal.

Jy sien, ons is so in die gewoonte om skuld te hê en skuld te betaal, dat dit half deel van ons geloofslewe ook geword het.  Ons weet ons is aan Jesus gebind, ons weet Hy het vir ons aan die kruis gesterf, ons weet wat Hy alles vir ons gedoen het, ons weet Hy het die rekening van ons sonde totaal en al betaal, maar op ’n manier is ons ook soos die mense in Kolosse geprogrameer om te dink: daar kom ’n rekening!  Dit wat ons van God ontvang het sal lewenslank in paaiemente terugbetaal moet word.

En vriende, baie kinders van die Here, lewe met die gedagte dat die Here vir hulle ’n rekening gestuur het en dat hulle diep in die skuld sal bly.  Mense leef met absolute vrees teenoor die Here, want niemand kan bly en opgewonde en vry en dankbaar lewe met die alewige swaard van ’n rekening nie!  Rekeninge is nie goed wat mense opgewonde maak nie, dis nie goed wat mense motiveer nie, dit is goed wat jy maar net moet doen en betaal om dit klaar te kry!  Net so, as jy met die vrees van ’n sonde-rekening lewe, sal daar in jou lewe min vreugde en opgewondenheid oor jou verhouding met die Here wees.  Jy kom maar kerk toe, laai jou kinders voor die kerk af, gooi iets in die bordjie of betaal ’n paar rand maandeliks oor, omdat jy dan beter voel of omdat jy so geleer is, of selfs erger, omdat jy bang is.  As ek dit nie doen nie, as ek nie my skuld in paaiemente terugbetaal nie, gaan die Here my op die swartlys sit, en as jy eers in die Here se swart boekie is, boeta, dan kan Hy die lewe vir jou moeilik maak!  So redeneer baie mense met die las van sonde-rekeninge!

Dit terwyl die rekening reeds ten volle betaal is!  Hy het jou klaar logekoop!  Die prys is betaal!  En omdat jy glo dat Hy jou liefhet is jou sonde vergewe!  Liewe vriende, daar is nie’n rekening nie!  Jesus het die volle rekening van jou sonde en ongehoorsaamheid betaal!

(SKYFIE) As ons ons rekeninge betaal het, bêre ons gewoonlik die rekeninge in ’n lêer op die rekenaar of in ’n kabinet.  Dit is ons verwysings van die skuld wat ons gehad het.  Ons sou kon teruggaan en kyk wat het ons vir wie wanneer geskuld.  Vriende, God het nie ’n “filing system” vir skuld nie!  Hy bêre nie die skuld en rekeninge as ’n verwysing teen jou nie.  Wanneer jy in opregtheid vra om die vergiffenis van jou sonde, dan vergewe die Here dit, en gooi Hy die skuldbrief weg!  God bêre of liaseer nie jou skuld en sonde nie!

Die duiwel hou van “filing”.  Hy wil jou foute en sonde en tekortkominge en ongehoorsaamheid in die verlede kort-kort uit die lêer gaan haal om jou daaraan te herinner en jou te laat skuldig voel om jou ’n gevangene van jou sonde te hou.  Dis nie God se manier van doen nie!  Hy wil nie hê dat sonde ons lewe moet beheer of ’n houvas op ons lewens moet hê nie.  Hy wil ons nie dag in en dag uit herinner aan ons skuld nie, want dan raak ons vasgevang deur sonde rekeninge.  Nee, Hy vergewe.  Hy maak skoon, Hy gooi weg! En Hy het dit ook met jou skuld en sonde en verlede gedoen!

(SKYFIE) As ons ’n rekening klaar betaal het, kry ons ’n strokie as bewys van betaling of deesdae druk ons gewoonlik ’n bewys van betaling uit of stuur ’n sms of epos aan die persoon of plek aan wie ons die betaling gemaak het.  Dit is ‘n bewys dat die skuld betaal is.

Nagmaal is vanmôre God se bewys van betaling aan jou!  Dit is vanmôre God se strokie dat Hy die volle prys, die volle rekening vir jou sonde en ongehoorsaamheid betaal het.  Daarom staan die kruis in ons kerk, as ’n permanente bewys van betaling om jou te herinner, jy is vry, die rekening is betaal.  Die rekening is aan die kruis vasgespyker en Jesus het met sy lewe daarvoor betaal sodat jy nooit ooit weer ’n rekening vir jou skuld en sonde gaan kry nie!

Slot 

Hoe sal jy voel as ek vanmôre vir jou sê, jy hoef nooit weer ’n premie op skuld te betaal nie!  Jou motorskuld, jou huis skuld, jou skuld op jou kredietkaart, jou klererekeninge, as jy jy gaan kyk, sal jy sien, dit is betaal.    Ek dink jy sal baie verlig en bly wees!  As die Here dan vanmôre vir jou kom sê: Al jou skuld is vergewe, die rekening is betaal, dan is al wat ons liewe Here vra, dat jy lig en vry en dankbaar sal wees as iemand wat die genade ontvang het om sonder skuld te lewe.

Vanmôre gebruik ons die nagmaal as bewys van betaling met groot vreugde en blydskap.  Jou sonde-rekening is ten volle betaal.  (Neem die brood) Jesus se liggaam is gebreek as prys vir jou lewe.  (Neem die wyn) Jesus se bloed het oor jou lewe gevloei en Hy het sy lewe as ’n prys vir jou lewe gegee.  Neem, eet en drink vanmôre met vreugde en dankbaarheid.

Nagmaal

Ek en jy staan van die tafel af op vanmôre sonder ’n rekening.  Maar daar is ’n ander slegte voorbeeld in die Bybel van iemand wat rekeninge nie verstaan het nie.  Nadat sy skuld afbetaal is, het hy by die trappies van die kerk iemand anders gaan wurg vir ’n paar rand wat hy hom geskuld het.  Jy sien, hy het nie verstaan dat die evangelie een is waar dit wat jy ontvang, ook dit moet wees wat jy bereid is om te gaan uitdeel nie. Mag die Heilige Gees ons lei en leer om nie met rekeninge teenoor mekaar te lewe nie, maar te doen wat ons Here Jesus met ons skuld gedoen het.  Mag die Heilige Gees ons leer om nie rekeninge te liaseer om later weer uit te haal nie.  Mag ons dankbaar teenoor die Here, Hom elke dag met vreugde voluit dien.  Amen.

Prediker: André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za