Matteus 27:27-46                                                                                 

Die gespot van die spotters

Daar is ’n liedjie, Life is a rollercoaster.  En dit is baie waar!  Ons beleef in ons lewens hoogtepunte en laagtepunte.  Trouens, elkeen van ons sal kan vertel hoe vinnig die lewe kan verander van vreugde en vrede, na hartseer en bekommernis.  Ons het dit hierdie week in die media en op televisie gesien, hoe 2 mense die een oomblik nog gelukkig en verlief kan wees en die volgende oomblik is daar tragedie en hartseer.

Die laaste paar dae van Jesus se lewe was om die minste te sê ’n rollercoaster.  Die verhaal van die intog is sekerlik een die hoogtepunte in Jesus se bediening.  Al die ontberings en swaarkry word beloon deur die vreugde van die skares en hulle erkenning dat Hy die Koning is!  Ek bedoel, jy sal nie vir enige iemand jou klere uittrek en op die grond neergooi sodat ’n donkie daaroor kan loop as jy nie glo Hy is die Koning nie!  Die vreugde en uitbundigheid van die skare was sekerlik sigbaar op die gesig van Jesus.  Hy moes dit geniet het!  Dit moes ’n hoogtepunt vir Jesus gewees het!

Maar hierdie paadjie was afdraand Jerusalem toe.  En van die een hoogtepunt ry Jesus letterlik na ’n oënskynlike laagtepunt in Jerusalem.

Want binne dae verander lofprysing in bespotting.  En Matteus plaas ’n groot klem op spot wat Jesus moes verduur.  Trouens die opskrif van die gedeelte is: Die soldate bespot Jesus.  Daar word direk en indirek met Jesus gespot.

Vers29: “Toe bespot hulle Hom deur voor Hom te buig en te sê: “Ons groet u, Koning van die Jode!”.

Vers 28,29 trek hulle vir Jesus ’n pers mantel aan en vleg ’n doringkroon om Hom te spot as ’n sogenaamde koning.

Vers 31: “Nadat hulle Hom klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek”…

Vers 37: “Bokant sy kop het hulle die aanklag teen Hom op skrif aangegee: “Dit is Jesus, die koning van die Jode.”

Vers 39: “Die mense wat daar verbygeloop het, het Jesus gelaster.  Hulle het die kop geskud en gesê: Jy wat die tempel afbreek en in drie dae opbou!  Red jouself as jy die Seun van God is, en kom van die kruis af!”

Vers 41: “Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook gespot en gesê: “Ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie.  Hy is mos die koning van Israel!  Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo.”

Vers 44: “Op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig is, Hom ook beledig.”

En so verander die hoogtepunt van ‘n verering in ’n laagtepunt van bespotting.

Nou, ons almal is seker al ‘n keer of wat in ons lewe oor iets gespot.  Die interessante ding van spot, of soos die engelse sê: om iemand te mock,  is dat dit gewoonlik ’n ware eienskap van iemand is wat absurd of snaaks gemaak word.  So byvoorbeeld, word mense baie keer gespot oor hulle voorkoms.  Haai jy met die groot ore soos twee DSTV skottels! Of jy met die plat kop soos ’n kantoortafel.  Of jy met die plat neus soos ’n rubberstempel.  Dis nie mooi nie, maar dit is waar!  En dit maak seer!

Jy sien, Matteus vertel die verhaal van Jesus se seerkry so bietjie vanuit ’n ander hoek.  ’n Emosionele hoek.  Ons is geneig om vas te kyk teen die bloed en die marteling.  Maar waaroor ons bitter min dink is hoe Jesus emosioneel gely en swaargekry het!  Hoe erg was hierdie rollercoaster rit, die gespot en vernedering.

So kom staan ’n groot klomp soldate rondom Jesus om hom te spot.  Hulle buig kamma kamma voor Hom as ’n koning, groet Hom spottenderwys.  Hulle trek vir Hom klere aan soos ’n koning en sit vir Hom ’n kamma kamma kroon op.  Buite in die straat het die mense net hulle kop vir Hom geskud, Hom gespot en gespoeg.  Dit is darem in skrille kontras met ’n paar dae gelede se intog.

Maar die interessante is, alles waaroor hulle Hom gespot het, was waar.  Hy is die Koning van die Jode, maar ook van die wêreld.   Openbaring sê Hy dra ’n kroon en koninklike klere (Op 14:14).  Hy sit op die troon (Matt 19:28), Hy het ’n septer waarmee Hy gaan oordeel.  Hy het ’n hele leërmag engele tot sy beskikking (Matt 26:53).  Al die mag behoort aan Hom (Matt 19:28).  Maar hulle spot Hom daaroor!  Hulle glo Hom nie, of, hulle glo nie in Hom nie.

Die Joodse Christene waarvoor Matteus skryf kon ook nie verstaan hoe die Messias, die spot van die samelewing kon wees nie!  Ek het ook gesukkel om dit te verstaan.  Hoekom reageer Jesus nie op die mense se onregverdige bespotting nie?

Kon Jesus nie maar van die kruis afklim en daai mense wat Hom spot teen die kop klap nie.  Want Hy kon!  Deur van die kruis af te klim sou die spotters opgehou het. Hulle sê dit ook in vers 42: kom van die kruis af en ons sal jou glo.  Jy sien, miskien was die gespot juis om Jesus uit te daag om Homself te red.  Hulle wou nog ’n wonderwerk sien hoe Hy Homself uit hierdie gemors kan kry.  Maar al kon Hy Homself red, wou Hy nie!  Want Hy ly nie om Homself te red nie!  Hy wou sy lewe gee om ander te red!  Vriende, as Hy Homself sou red kon Hy nie ander red nie!

En terwyl die Koning in die oë van die wêreld ’n magtelose bespotting is, oorwin Hy die sonde en die dood en bevestig Hy sy koningsheerskappy oor lewe en dood.  En in alles wat op Jesus se lydensweg gebeur het, hoe vreemd en ontstellend en vernederend dit oënskynlik was, was God ten volle in beheer en het Jesus uit gehoorsaamheid aan sy opdrag die wêreld gered.

Mense spot vandag nog met Jesus en vir Jesus.  Hulle gebruik sy Naam ydelik en spot daarmee.  Vandag staan baie mense langs die pad en skud hulle kop oor dit wat die Bybel as God se woorde oor Jesus leer.  Was Hy regtig God?  Is Hy regtig die Koning?  Kon Hy regtig skep?  Het Hy regtig opstaan?  Jy sal vandag maklik kan raaksien hoe Jesus, selfs na sy oorwinning aan die kruis, steeds gespot word deur mense wat nie in Hom glo nie.  Jy sien, daar is ’n fyn lyn tussen spot en geloof.  Jy kan spot met die feite, of jy kan die feite glo.  Jy kan glo Hy is Koning, of spot oor die feit dat Hy Koning is.

Maar voordat ons vingers na ander wys, Christene kan Hom ook spot deur, soos die soldate gedoen het, Hom kamma kamma te dien.  Daar is duisende kamma kamma Christene in die wêreld!  Dit is die mense wat die een oomblik die palmtakke voor Jesus swaai, maar die ander oomblik Hom spot omdat dit wat hulle sing en bely nie ooreenstem met wat hulle lewe nie!  Trouens, dit is die aanklag van die wêreld teen Christene!  Julle maak julle Jesus tot bespotting want dit wat julle van Hom glo en bely en dit wat julle doen en dink en lewe, stem nie ooreen nie!

En skielik word die mense wat die palmtakke waai, ook die mense wat Hom spot.  Soos ’n rollercoaster.  Die oomblik kan ons Hom hier vereer en aanbid, die ander oomblik kan ons Hom spot met ons kamma kamma lewe.  Hy is Koning, maar nie die belangrikste in my lewe nie.

Slot:

Matteus beeld Jesus se lyding uit wanneer mense Hom spot.  Maar terselfdertyd herinner Matteus ons om vanmôre vanuit ’n geloofsoog Jesus raak te sien as die ewige Koning, die Almagtige Here wat met gesag regeer oor alles en oor almal!  Jesus is en bly Koning, maak nie saak hoe die wêreld met Hom spot!  Hy regeer, Hy sit op die troon en aan Hom behoort die krag en die mag en die heerlikheid tot in alle ewigheid!

Mag ons lewe in ooreenstemming wees met dit wat ons van Jesus glo en bely! Mag die wêreld, jou vriendekring, jou familie, jou man of vrou of kinders sien, dat dit wat jy glo en bely in ooreenstemming is met wat jy sê en doen.  Dan sal jou lewe Jesus eer en nie tot bespotting maak nie.  Mag die wêreld Jesus al meer as Koning eer en erken.  Die ewige Koning wat met gesag regeer oor ons land en oor ons lewens.  Amen

Prediker: André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za