20 Februarie 2011

Starry night is seker een van Vincent van Gogh se bekendste skilderye.  Nou ek is nie ’n kunskenner nie maar onderliggend aan hierdie skildery waar die een streep voortvloei in ’n ander is die emosie van moedeloosheid waarmee hy deur sy venster gesit en kyk het na die wêreld.   En op die ou einde het sy innerlike worstelinge en moedeloosheid die oorhand gekry.  “From a town that sleeps to the lone man who weeps, it is all felt in that one moment. As we linger along, there is more depth to each stroke as we can fathom. Wonder with how much despair each brush stroke was done.”

Om moedeloos en teneurgedruk te wees is iets wat ek en jy ken.  Trouens, as ons deur ons vensters na die wêreld kyk sal ons genoeg kry om ons moedeloos te maak.  Elkeen van ons het ons eie skilderye wat moedeloosheid verwoord. 

 

Maar baie keer loop gelowiges met skuldgevoel omdat hulle moedeloos is.  As ek met mense gesels sal hulle vinnig sê: ek is moedeloos, maar ek weet ek moenie so voel nie, want die Here is by my.  So asof hulle verskoning maak vir hul moedeloosheid en dit ervaar as ’n teken van ongeloof om moedeloos te wees.  Die vraag is nie of gelowiges ook moedeloos kan raak nie, maar wat doen ons met ons moedeloosheid?  En is moedloosheid regtig dan ’n teken van ’n gebrekkige geloof? 

Dit het my gehelp toe ek weer in die Bybel van gelowige leiers gelees het vir wie die lewe somtyds ook te veel geraak het.  Vanaand wil ek net 3 voorbeelde uit die Ou Testament neem en die medisyne wat die Here vir hulle gegee het in hulle moedeloosheid.  Luister sommer net na hulle emosies, dink hoe hulle gevoel het.  Miskien kan jy assosieer met hoe hulle gevoel het:

  1.  Moses (Num 11:10-15)

Moses is nou met die volk oppad deur die woestyn.  Die Here sorg elke dag vir hulle met die manna en water, maar toe raak die volk moeg vir brood eet en kla by Moses.  Moses kom hier in Num 11 self op ’n punt waar hy moedeloos is oor die gekla van die volk in sy ore:

 

10

Moses het die volk hoor kla, elke familie by die ingang van sy tent. Die Here het hieroor baie kwaad geword, en dit was ook verkeerd in Moses se oë.

11

Moses sê toe vir die Here: “Waarom behandel U my so sleg, waarom is U my nie goedgesind nie, dat U die verantwoordelikheid vir hierdie hele volk op my gelaai het?

12

Het ek dan swanger geword en hierdie hele volk in die wêreld gebring, dat U vir my sê: ‘Dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser met 'n suigeling doen, en bring hulle na die land toe wat Ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het’?

13

Waar sal ek die vleis vandaan haal om aan hierdie hele volk te gee, hulle wat by my kla en sê: ‘Gee vir ons vleis dat ons kan eet!’

14

Ek sien nie langer kans om hierdie hele volk alleen te dra nie, want dit is te swaar vir my.

15

As U so met my wil maak, kan U my gerus maar om die lewe bring as U my goedgesind is. Hierdie slegte behandeling kan ek nie meer verduur nie.”

   
 

Daar is sommer baie wat deesdae ook kla oor die slegte behandeling wat hulle moet verduur by hul werke! Maar eerlik en opreg kla Moses by die Here oor sy omstandighede. 

   
  1. Elia (1 Kon 19:1-4)

Die verhaal van Elia ken ons baie goed.  In die vorige hoofstuk was Elia op ’n high en het hy die Baalprofete gespot toe God vuur stuur en alles verteer.  Maar net ’n rukkie daarna kry ons Elia in 1 Kon 19:

 

   
   

3

Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agtergelaat.

4

Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn in gegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: “Nou is dit genoeg, Here! Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie.”

Dis nou genoeg!  Genoeg is genoeg! Tot hiertoe en nie verder nie!  Ek sien nie kans vir die lewe meer nie!

  1. Job(Job 3:1-6, 20-26)

 

1

Toe het Job begin praat en sy geboortedag vervloek.

2

Hy het gesê:

3

“Die dag waarop ek gebore is, moes nooit aangebreek het nie, die nag toe gesê is 'n seuntjie het in die wêreld gekom.

4

Daardie dag moes net donkerte gewees het; God daarbo moes dit nie eens raakgesien het nie; geen lig moes dié dag deurgebreek het nie.

5

Donkerte en duisternis moes dit opgeëis het, wolke moes daaroor toegetrek het, sonsverduistering moes dit oorval het.

6

Die donkerte moes daardie nag ingesluk het, dit moes nooit ingereken gewees het by die dae van die jaar nie, dit moes nooit bygevoeg gewees het by die berekening van die maande nie.

 

 

20

“Waarom moes God dan die lewenslig gee aan 'n man wat net swaar kry, waarom moes Hy lewe gee aan 'n man wat so bitter ly,

21

aan iemand wat tevergeefs hunker na die dood, wat daarna soek soos na 'n verborge skat,

22

wat maar te bly sou wees om in 'n graf te kom en daaroor sou jubel?

23

“Waarom die lewenslig gee aan 'n man wat vir hom geen pad vorentoe sien nie, 'n man vir wie God van alles afgesny het?

24

“Ek kan nie eet van die pyn nie, ek kan nie ophou kreun nie.

25

Wat ek gevrees het, het oor my gekom; waarvoor ek bang was, het my getref.

26

Ek het geen rus en geen vrede nie, geen verposing nie, net angs.”

Job se moedeloosheid het oorgespoel in ’n algemene gevoel van depressie waar hy nie meer kans sien vir die lewe nie.  Alles het vir hom net te veel geword. 

Luister nou hoe antwoord die Here elkeen in sy eie situasie van moedeloosheid. 

Moses:                        

 

16

Die Here het vir Moses gesê: “Bring vir My sewentig van Israel se leiers, mense van wie jy weet dat hulle leiers en ampsdraers van die volk is. Neem hulle na die tent van ontmoeting toe en laat hulle daar by jou staan.

17

Ek sal dan afkom en daar met jou praat, en Ek sal van die Gees wat op jou is, op hulle laat kom. Hulle sal dan saam met jou die verantwoordelikheid vir die volk dra, sodat jy dit nie alleen hoef te doen nie.

In Moses se moedeloosheid kom gee die Here gee vir hom mense wat die las en verantwoordelikheid saam met hom kan dra.  So asof die Here vir Moses wil sê: maar Moses daar is mense rondom jou!  Daar is mense wat jou wil help!  Gee hulle net ’n kans.  Mense wat My Gees ook in hulle het.  Ek kom netnou hierna toe terug, maar partykeer wil ons eerder self ons bekommernis en moedeloosheid dra omdat ons nie ander daarmee wil vertrou nie.  Maar rondom jou is mense met dieselfde Gees in hulle wat jou wil help en ondersteun.  Dis wat die Here vir Moses kom wys het. 

Elia:               Julle onthou waar Elia onder die besembos gelê het.  Wat kom doen die Here? 

Nadat Hy vir hom kos en water gegee het, gee die Here vir hom werk.  Die Here kom wys vir Elia dat hy nog iets kan beteken.  Dat daar sin in sy lewe is!  Hy paai en troos hom nie veel in hierdie gedeelte nie.  Hy sê hy moet opstaan van waar hy lê en wens om dood te gaan.  Hy tel hom uit die dumps uit deur hom te wys op dit wat hy nog moet doen.  Sy lewe is nie verby nie. 

 

                        15

Maar die Here sê vir hom: “Draai in jou spore om na die Damaskuswoestyn toe, en as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram.

16

Jy moet ook vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel, en vir Elisa seun van Safat uit Abel-Megola moet jy salf tot profeet om jou op te volg.

   
   

Jy haal asem omdat die Here jou hier nog nodig het.  Jy sal asem haal solank as wat die Here jou in hierdie wêreld wil gebruik.   God het jou hier gesit, daarom het jou lewe sin en betekenis. 

Job:     Job het op die ashoop gesit.  Letterlik besig om dood te gaan en emosioneel amper reeds dood.  God trek hom uit sy moedeloosheid deur hom op sy grootheid te wys.  Hy begin in Job 41:2: Alles onder die hemel behoort aan My.  En dan wys die Here vir hom die krokodil met sy sterk kake en liggaam.  Net een van die magtige diere wat God gemaak het.  (Job 42:5)  En ’n wêreld gaan vir Job in sy moedeloosheid oop:

 

1

Daarna het Job vir die Here gesê:

2

“Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit.

3

Wie is dit wat u bedoelinge wou dwarsboom sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie: u wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie.

4

U het mos gesê: Luister terwyl Ek praat, Ek sal vra, antwoord jy My.

5

Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê, maar nou het ek U self gesien,

Wat van my?

Miskien sit jy ook vanaand hier soos Moses wat rondom hom gekyk het en genoeg gesien het om oor te kla.  Miskien hoor jy mense kla, maar weet nie wat om daarmee te doen nie.  Of miskien is jy soos Elia wie se omstandighede hom totaal en al oorweldig het.  Miskien druk die lewe jou al ’n geruime tyd soos Job en verstaan jy nie hoekom goed nie wil regkom nie.  Ek dink die Woord van die Here het medisyne vir moedeloosheid.  Ek wil afsluit met 4 inskrywings op die voorskrif van ons Hemelse Vader vir moedeloosheid:

  1.  Daar is mense om jou te help dra(Moses) (Galasiërs 6:2;  1 Tess 5:11)

Moses het my geleer om ander met my moedeloosheid te vertrou.  Dis nie ’n teken van swakheid om vir iemand te sê ek is nou sommer heeltemal keelvol en moedeloos nie.  Gelowiges raak ook moedeloos.  Maar om een of ander rede deel ons nie graag ons swaarkry met ander nie.  En reg deur die Bybel lees ons watter belangrike rol gelowiges het om mekaar by te staan en moed in te praat.  Ja, Moses moes mense aanstel om hom te help.  Mense met wie hy kon praat en wat mekaar kon bystaan.  Die eerste inskrywing vir moedeloosheid is om raak te sien dat die Here mense vir jou gee om jou laste te help dra.  Net deur te praat, kom alreeds ’n stuk genesing en perspektief.   En so gee jy weer vir iemand anders die geleentheid  om jou met Jesus te bedien al is dit net deur te luister en vir jou te bid.   

Galasiers 6:2sê: “Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus.” 

1 Tess 5:11: “Praat mekaar moed in en versterk mekaar dan met hierdie woorde, soos julle trouens reeds doen.” 

  1. Onthou en vertrou (1 Kon 19:11-13) 

Hoe die Here vir Elia uit die dumps gekry het was deur hom te wys op God se grootheid.  Die vuur en die berge en die wind en uiteindelik in die stilte het Elia vir God gesien.  Dit was ook die manier hoe God vir Job van die ashoop af laat opstaan het.  Julle sien, bekommernis en moedeloosheid het die geneigdheid om ons visie op God se bietjie te blurr.  Jou so te laat fokus op die probleme dat jy  God in en bo en rondom jou nie meer raaksien nie.  En dan kan die Here jou somtyds op vreemde en verassende maniere aan Hom herinner.  ’n Voeltjie wat op ’n tak kom sit, ‘n SMS, ’n onverwagse oproep, ‘n facebook inskrywing, iemand wat jy raakloop.  God is oral rondom jou.   Maak net jou oë oop om Hom raak te sien.

As ’n trein deur ’n tonnel gaan en dit word donker, spring ’n mens nie uit en gooi jou kaartjie weg nie.  Jy bly sit en vertrou die masjinis.  Hoekom doen ons dit dan so moeilik met God.  Corrie ten Boom.

Partykeer moet jy as ’n gelowige kind van die Here Hom vertrou wanneer jy deur ’n tonnel gaan.  Maar dan moet ons bly sit juis omdat ons uit ervaring weet dat Hy ons deur die vorige tonnels gelei het. 

Waarom is dit dan nodig dat ons elke dag van nuuts af moet leer om God te vertrou?  Het Hy dan nie gister sy betroubaarheid bewys nie?  En eergister?  En die dag tevore?  CS Lewis. 

  1. Jesus se Gees is met jou(Jes 61:1-3; die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ’n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om die wat moedeloos is, op te beur…”  )

Die grootste troos vir moedeloosheid is die teenwoordigheid van God self deur sy Gees in jou lewe.  Jesus sê in Johannes, Ek los julle nie soos weeskinders agter nie, maar Ek sal My Gees in julle gee sodat julle nooit sonder My sal wees nie!  Jesus is elke keer saam met jou in jou moedeloosheid omdat Jesus se Gees, die Heilige Gees in jou lewe kom tent opslaan het.  Die grootste troos vir moedeloses is dat die Gees van die Here in jou is om moedeloosheid om te keer in hoop en lewe.    

  1. Werp jou bekommernis op God(1 Pet 5:7: “Werp al julle bekommernisse op Hom, want Hy sorg vir julle.  Cast all your anxiety on Him, because He cares for you.)

Gooi julle bekommernisse voortdurend/aanhoudend op Hom want vir Hom maak dit/jy saak.  Die beste antibiotika is dat die groot Dokter nie jou moedeloosheid miskyk of afmaak as onbelangrik nie.  Hy raak ook nie moeg vir jou moegheid nie. Trouens, Hy rig die uitnodiging keer op keer om al jou bekommernis en moedeloosheid na Hom toe te gooi.  Weg van jou af te gooi.  Gedurig na Hom toe te gooi.  En Hy sal en wil dit vir jou dra. 

Martin Luther: Dat die voëls van kommer en sorge oor ons koppe vlieg – nou ja, daaraan kan ons niks doen nie.  Maar ons kan keer dat hulle kom nes maak in ons hare. 

Liewe kind van die Here, moenie toelaat dat moedeloosheid jou lewe beheer nie.  Gooi jou moedeloosheid vir Hom, want Hy sorg vir jou.  Hy gee vir jou mense om te help dra, Hy gee sy Gees, Hy wys jou op sy grootheid. 

Ps 46:2: “God is vir ons ’n toevlug en ’n beskerming.  Hy was nog altyd bereid om te help in nood.” 

God is our refuge and strength, a tested help in times of trouble.

 

God is our refuge and strength, an ever present help in trouble. 

 

John Benton : Bekommernis is ’n deposito op 90% van onheile wat ons nooit gaan tref nie.