God soek na iemand wat sal verstaan dat die paleis sonder die koning net ’n groot leë huis is.  Hy soek na ’n    passievolle aanbidder wat nie soseer daarin belangstel om die paleis te bewoon of die koninklike voorregte te geniet nie as om in die teenwoordigheid van die Koning te verkeer.                         Tommy Tenney

 GEBED

Iets wat ons nog regkry as lidmate van die kerk, is om in die kerk te kom.  Soms slaag ons ook nog daarin om ons Bybels te lees.

Waarmee ons egter meer sukkel, is om stil te raak in God se troonkamer.

Ons is so besig en so gejaag in ons baie interessante wêreld met al sy elektroniese vermaak, sy kompeterende samelewing en tegnologiese kreatiwiteit.

En dit maak dat ons nie vir God geleentheid gee om deur sy Gees in ons lewens te werk nie.

Om regtig deur die Gees van God verander/getransformeer te word, beteken nie om kogmitief als te verstaan of om ons verstand uit te skakel nie.

Maar dit beteken om vir die Gees tyd te gee om heiligmakend en transformerend aan ons te beitel.

As hulle vir Michelangelo gesê het hy het net een week om die Pieta marmer beeldhouwerk te maak, sou dit nooit die volmaakte kunswerk kon word wat vandag in die Vatikaan staan nie.

Net so het die Gees van God tyd nodig om die beeld van Christus met presiesheid in jou as growwe marmerblok na vore te beitel.

Raak eers elkeen stil en vra vir die Here dat Hy by ons sal kom sit ….. en dat Hy sy beiteltjie sal uithaal

SKRIFLESING: Ps 139:1-6

 TEMA:   U sluit my in van agter en van voor en U lê u hand op my. (’53 vertaling)

Die Psalm herinner nogal sterk aan die boek Job.

Net soos by Job is dit ook ‘n gesprek

Job is in gesprek met sy vriende oor God.

Ons psalmdigter is egter in gesprek met God self.

Beide van hulle is met ’n worsteling besig teen onreg.

Job wonder oor die onreg wat God hom aandoen en dan praat hy daaroor met sy vriende.

Die psalmis stry teen die onreg wat mense hom aandoen en dan praat hy daaroor met God.

 

Die lewe, lyk dit my, is nie altyd so gladdepad nie.

Moontlik wonder jy ook hoe jy gaan oorleef tot ons Kersfees vier.

Miskien is jy op ’n moment van jou lewe dat jy ook oor baie dinge wonder.

Miskien wil jy met iemand daaroor praat.

Ons gee tyd vir jou om jouself op ’n padkaart voor te stel.

Miskien wil jy die by die plek waar jy nou is eers ’n naambordjie plant … ’n naambordjie wat sê waar jy jou nou bevind.

Tyd vir stilte.

Die eerste ding waarvan die digter oortuig is, is die feit dat God weet…

God weet nie net van wat rondom jou aangaan nie, maar ook wat binne-in jou aangaan…

Hy ken jou gedagtes – selfs nog voor hulle in daardie grysstof van jou brein begin woel.

Vir die digter is dit nie ontstellend nie.  Hy was blykbaar baie vroom en opreg.

Dit mag vir jou ontstel omdat jy pynlik bewus is van die sondigheid van jou gedagtes en jou lewe.

Miskien is dit juis die geleentheid om ook jou sonde na die kruis van Golgota te bring en dit onder die vergewende bloed van ons Here Jesus in te skuif.

Dit mag die moment wees van witter as marmer te word  – as die Here jou sondigheid  vergewe!

Laat ons by die kruis gaan buig.

Maar laat dit ook vir jou tot troos dien:

God weet van elke woeling in jou hart.

Hy ken elke gedagte en elke motief, elke passie, elke hartsee, elke onvervulde behoefte!

Die Ps sê:  “U deurgrond en ken my…”

     Meditatiewe lied.             Psalm 139:1-3 (Lina Spies)

God beskerm.

In hierdie 6 verse is daar ’n paar werkwoorde waarvan God die handelende persoon is:

Deurgrond,  ken,  verstaan, deurvors, is goed bekend, sluit in, lê U hand op my.

 

Maar die verse sê uiteindelik dat God nie net weet van nie.

Hy is ook handelend betrokke.

Die term hier is ’n militêre term.

Hy sluit in.

NAV:  “U omsluit my van alle kante.”

Lett: “U beleër my” soos ’n weermag ’n stad sou omsingel.

Dit is egter nie “gevange neem”.

Dit is ’n beveiligingshandeling.

 

In 2 Kon 6 lees ons dat die profeet Elisa se slaaf paniekerig is oor die vyandelike magte wat teen hul opruk.

Dan bid Elia: “Here, maak tog sy oë oop dat hy kan sien”.

En toe sien hy “die berge rondom was vol perde en strydwaens van vuur.”

Dit is God se leër van engele in die onsigbare wêreld.

God sluit ons beskermend en bemoedigend in.

Ons gee tyd om oor hierdie waarheid te reflekteer……

              Meditatiewe lied.            Shout to the Lord

 

God seën.

“U lê U hand op my.”

Hy lê sy hand op sy kinders.

’n Hand kan beskermend bak-hand oor ’n kosbare voorwerp gehou word.

Maar ’n hand kan ook seënend op jou skouer geplaas word.

En ek dink dit lê ook agter hierdie woorde.

 

Weet net vandag dat die Here God in Christus Jesus en deur sy Heilige Gees vir jou wil seën.

Trouens Hy is besig om dit in hierdie oomblikke te doen.

Hy wil jou seën want Hy weet jy sal nie alleen regkom nie.

Jy het sy genade en sy bemagtiging nodig.

Hy wil jou seën want jy het ’n groot roeping om in hierdie wêreld uit te leef.

 

Raak vir ’n rukkie stil en voel vanaand die Here se hand seënend op jou skouers.

             Meditatiewe lied.   FLAM 5 (Daar is geen grens)

 

Ek leef in die geloof en verwonder my.

Die teksgedeelte sluit af met ’n baie interessante wending”

“Om dit te begryp is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie.”

Verwondering is waarskynlik die verlore stuk van ons geestelike spiritualiteit.

En verwondering kom eers wanneer jy die asemrowendheid van God self weer in die oog kry.

Hier raak ons vanaand verwonderd oor God se besondere betrokkenheid by ons:

Hy weet

            Hy bemoedig.

                 Hy beskerm.

                         Hy seën.

                                         En jy kan jouself daaroor begin verwonder.

Tyd vir verwondering.

Net bloot die feit dat jy glo, is rede om jou te verwonder.

Dit is eintlikte “te wonderbaar”, “te hoog”.

Doen Geloofsbelydenis

 

GEBED

Dankoffers en luister na lied van Willie Joubert oor Ps 139.

Slotlied: Lied 353:1-3 (Die Heiland is gebore)

Seën

                Lied 533: Stuur ons uit, Here 1x

 

Ds Retief Botha