Eredienste

09:00 Oggenddiens

11:00 English Service

18:00 Aanddiens

Kontak Ons

Kerkkantoor Tel: 051-5224911

Bankbesonderhede

Absa

Brandwag

Rek no.1570580066

Verwysing: Naam/ Dankoffer/ Feesbydrae

Advertensie

Begrafnisreëlings

Begrafnis- of verassingsdiensreëlings

Die gesin/familie sal met verskeie persone moet skakel:

 • Skakeling met die die leraar

  • Hy is die eerste kontakpersoon en sal meestal ook reeds weet as iemand ernstig siek is.
  • Die gesin/famlie bespreek met hom die praktiese aspekte soos of dit ‘n begrafnis of slegs ‘n verassingsdiens sal wees, watter dag dit vir die familie geleë sal wees, of dit hom sal pas en of die kerk beskikbaar sal wees.
  • Hy sal aan die gesin leiding verskaf i.v.m. die verskillende praktiese reëlings in die geval van ‘n verassing of begrafnis.
  • Reël ook met hom alles betreffende die diens self, soos wie die bedankings sal doen, wie ‘n huldeblyk sal lewer, of daar iemand sal sing, watter gepaste liedere gespeel en/of gesing moet word, ens.
 • Skakeling met die begrafnisondernemer:

  • Besluit watter begrafnisondernemer die verantwoordelikheid moet neem.
  • Bepaal in samewerking met die leraar, die ondernemer en die kerkkantoor die gepaste datum en tyd.
  • Die begrafnisondernemer sal die gesin/familie inlig oor aspekte soos die reël van ‘n orrelis, die plaas van ‘n berig in die koerant, ens. Die gesin/ familie kan ook vir ‘n bepaalde orrelis vra.
  • Bespreek met die begrafnisondernemer die formaat van die pamflet en watter inligting daarin moet kom. Hier sal ook op die leiding van die leraar staatgemaak kan word.
  • Die begrafnisondernemer reël in samewerking met die gesin vir blomme in die kerk en op die kis; ook betreffende die strooi van blomme op die kis deur die meelewendes na die diens. Die gesin/familie kan dit natuurlik ook self reël of aanvul. Bespreek dit met die ondernemer. Besluit ook wat na die diens met die blomme moet gebeur, o.a. wie dit vanuit die kerk na die saal moet neem, indien nodig.
  • Die begrafnisondernemer sal met die koster reël in verband met die praktiese reëlings van die begrafnis self, soos die presiese tyd, of die kis die kerk ingeneem moet word, ens.
  • Die begrafnisondernemer sal ook met die klankbediener skakel.
 • Skakeling met die kerk en die wyksleiers van die wyke wat die onthaal aanbied:

  • Die gesin/familie moet egter self hul voorkeure aan die die wyk of die persone wat die onthaal na die tyd in die kerksaal gaan aanbied, deurgee.
  • Die wyke/kerk verskaf die volgende: Toebroodjies, tee/koffie en sap. Indien die gesin/familie iets ekstra wil byvoeg, bv. vleishappies, soetighede, soutighede, reël met die wykskontakpersoon. Die gesin kan dit self verskaf of laat aankoop.
  • Dui ook vir die wykskontakpersoon aan ongeveer hoeveel persone by die onthaal verwag kan word.

Die wyksleiers

 • Skakel met die gesin/familie om te hoor hoeveel gaste hulle verwag.
 • Vind uit of die gesin/familie enigiets ekstra by die onthaal wil voeg, behalwe die toebroodjies, wat die wyk en die tee/koffie en sap wat die kerk verskaf.
 • Die gesin/familie verskaf dan self die ekstra eetgoed en betaal ook daarvoor.
 • Reël ten minste ‘n dag voor die tyd met die koster oor al die reëlings, o.a. oor die uitpak van tafels en stoele, hoeveel gaste verwag word en wanneer die wyk alles wil regkry.
 • Reël vir persone om te help met die uitpak van die eetgoed en die skink van tee/koffie of koeldrank.
Menu