Meer Inligting

TELEFOON NOMMER:
051- 522 4911 • 051-522 8125

EPOS:
elmien@universitasng.co.za

STRAATADRES:
Straussstraat 12 • Universitas • Bloemfontein

POSADRES:
Posbus 11029 • Universitas • Bloemfontein • 9321

 

MAANDAE • WOENSDAE • DONDERDAE
08:30 – 12:30

DINSDAE:
10:30 – 12:30

VRYDAE:
08:30 – 10:00


SONDAE GEDURENDE SKOOLKWARTALE:

Na die erediens

 

 

Dankoffer-insamelings

Die gemeente besef dat die kerk van die Here finansies nodig het om die Woord effektief te versprei.  Die mooi Bybelse gedagte dat elkeen sy dankoffer na die plek van aanbidding moet bring, is in ons gemeente in gebruik.  Debietorders verseker egter ‘n meer konstante bydrae deurdat  versuim in besige programme uitgeskakel word.

U het die keuse hoe u u maandelikse dankoffer kan gee:

 

Naas die gewone dankoffers het ons gereeld projekte waarby gemeentelede geleentheid kry om finansieel betrokke te raak.

Menu Menu