André Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

Ons is besig met ‘n reeks oor jou lewe as ‘n museum.  Ons het begin deur vir mekaar te sê dat ons elke dag besig is om aan ons lewensmuseums te bou.  Deel van hierdie uitstalling behoort te wees dat ons mense is wat verhoudinge kan rewind en dat ons mense is wat met respek teenoor ander kan optree.  Respek beteken om twee keer te kyk of twee keer te luister.

Terloops, daar is ‘n uitstalling in vers 14-15 wat handel oor die feit dat ons mekaar in liefde moet aanspreek en nie mense van vergelding moet wees nie.  Ek sal dit op die webwerf sit, want ek gaan dit nie hier preek nie.

Vanmôre kom ons by die 3de uitstalling van ons oggend reeks en ons kry hierdie uitstalling in vers 16-18.  En die interessante van hierdie uitstalling is dat dit net 3 woorde is.  Eintlik net 3 kort begrippe of 3 klein prentjies. 

Skriflesing:

Bly, bid en dankbaar!

Om hierdie gedeelte vir myself verstaanbaar te maak, het ek gedink dat gebed die as is waarom blymoedigheid en dankbaarheid draai.  Met ander woorde, blydskap en dankbaarheid word gebore vanuit jou gebedslewe.  Martin Luther het gesê: “Gebed is die belangrikste ding in my lewe.  As ek een dag sou oorslaan om te bid, sal ‘n groot deel van die vuur van my geloof uitgedoof word.”  Blydskap en dankbaarheid word aangesteek deur jou gebedslewe.

Maar om by die gebed uit te kom wil ek by die blydskap en dankbaar begin vanmôre.

Want jy sien vriende, blydskap en dankbaarheid is ‘n kommoditeit wat ons elkeen wil besit.  Daar is nie een vanmôre wat nie blymoedig en dankbaar wil wees nie.  Maar ongelukkig is dit ook ‘n kommoditeit wat die wêreld adverteer en verkoop.  Die wêreld maak geld uit die verkoop van blydskap.

Kyk gou na die volgende advertensie: Joy is BMW

Jy sien, al die advertensies van BMW verwoord eintlik die tydsgees baie mooi.  Joy is… en dan vul jy jou eie lysie aan.  Joy is ‘n nuwe motor, ‘n groter salaris, meer besigheid, beter punte, lekkerder vakansies, goeie paaie sonder gate, goedkoper brandstof, beter rente op my beleggings, ‘n groter huis.  En joy is altyd op ‘n ander plek.  Dit is nooit in jou eie huis, of met jou huidige motor, of aan jou eie tafel nie.  Want hierdie alewige soeke na joy hou die die ekonomie aan die gang.  Mense moet aldag, lewenslank soek na geluk en blydskap op ander plekke.  Joy is so gekomersialiseerd dat mense vandag glo joy kom uit die wêreld en alles wat jy daaruit bymekaar kan maak.  En hoe langer jou lysie is wat jy bymekaarmaak hoe groter sal jou dankbaarheid wees.

Vriende, hierdie blydskap en dankbaarheid is die leuen wat die wêreld vandag teen hoë premies verkoop!  En ongelukkig is dit gelowiges en ongelowiges wat dit koop.  Ek lees so ‘n mooi ding van Ben Carson oor geluk en dankbaarheid.

Sometimes you are unsatisfied with your life, while many people in this world are dreaming of living your life.  A child on a farm sees a plane fly overhead and dreams of flying.  But, a pilot on the plane sees the farmhouse and dreams of returning home.  That’s life! Enjoy yours.  If wealth is the secret to happiness, then the rich should be dancing on the streets.  But only poor kids do that.  If power ensures security, the officials should walk unguarded.  But those who live simply, sleep soundly.  If beauty and fame bring ideal relationships, then celebrities should have the best marriages. 

Jy sien, dit is die vals blydskap en dankbaarheid wat die wêreld adverteer.  En hierdie wêreldse blydskap is soos ‘n hamster in ‘n tol.  Hoe vinniger jy hardloop om te kry wat jy wil hê, hoe vinniger spin die ding en hoe moeër word jy.  Jy hardloop van die een ding wat blydskap kan bring na die volgende.  En die gevolg is dat jy nooit dankbaar is vir wat jy het nie!  Want vandag se BMW is môre tweedehands.  Vandag se vakansie en môre se salaris is oormôre op en vergete.  En dan?  Saam met dit ook jou blydskap en jou dankbaarheid.

Jy sien, dit is waarom gebed tussen blydskap en dankbaarheid staan.  Want jy vind blydskap en dankbaarheid nie in winkels of op rakke of in advertensies nie.  Jy vind dit op jou knieë!  Jy vind blydskap en dankbaarheid net in ‘n verhouding met God.  Jy vind dit by God wanneer jy besef hoe afhanklik jy van God is.  En gebed is die toonbeeld van jou afhanklikheid.  Kom ek stel dit anders, jou afhanklikheid van God word weerspieël in jou gebedslewe.

En dit is vreeslik interessant dat Paulus in baie van sy briewe hierdie drie begrippe, naamlik blydskap, gebed en dankbaarheid altyd bymekaar sit.

Kol 3:15: “Wees altyd dankbaar.”  4:2: “Volhard in die gebed!  Wees waaksaam en dankbaar en bid vir ons…”

Filippense 4:4-6 is ‘n ander baie mooi voorbeeld van hoe al 3 bymekaar hoort.

“Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense.  Die Here is naby.  Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”

Jy sien, in teenstelling met die wêreld, vind jy nie ware geluk in dit wat rondom jou gebeur nie, maar in dit wat binne in jou gebeur.  SKYFIE Jou geluk en gevolglik jou dankbaarheid word nie bepaal deur omstandighede of die koopkrag van jou kredietkaart nie, dit word bepaal deur die teenwoordigheid van God binne alle omstandighede!  En wanneer jy blydskap op jou knieë by God soek, dan vind jy Goddelike blydskap en dankbaarheid op vreemde plekke.  Dank kry jy blydskap en dankbaarheid in ‘n tronk soos Paulus, blydskap en dankbaarheid in die kankersaal, blydskap en dankbaarheid by die dood van ‘n geliefde – hoekom?  Want jy vind vreugde in Jesus se teenwoordigheid by jou.  En sy teenwoordigheid, of dit nou goed gaan of sleg gaan is vir jou genoeg is vir jou genoeg rede om bly en dankbaar te wees.

Slot

Fil 4:6 “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”  Altyd bly, gedurig bid, altyd dankbaar.

 

In jou en my lewensmuseum is daar geen rede waarom daar nie daagliks baie en groot uitstallings behoort te wees van blydskap en dankbaarheid nie.  SKYFIE Joy is nie te koop nie.  Joy is ook nie gebore vir die left lane nie.  Joy is gebore in Bethlehem en woon binne in jou.   Daarom het jy alles wat jy nodig het om vandag bly te wees.  Jy het alles wat jy nodig het om vandag dankbaar te wees.  Jy het vir God!  En jy het gebed om jou naby aan Hom te hou.

 

Wees altyd bly, bid gedurig en wees in alle omstandighede dankbaar.  Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.

Amen