André Oosthuizen   andrej@webafrica.org.za

Picture1So paar weke gelede het ons gehoor dat ons ons harte moet bewaar.  Dat ons nie moet toelaat dat die mooi in ons harte gesteel word nie.  Toe het ons gehoor dat harte gesond kan bly deur jammer te kan sê.  Vandag gaan ons so bietjie aan met die hart-tema as die Here met ons oor ’n baie spesifieke hartsaak wil praat naamlik die hardheid van ons harte of dan ons gewilligheid om te leer en te groei. 

Hierdie paar verse is in die oorspronklike taal verskriklik moeilik.  Paulus het baie keer ’n lang asem gehad wanneer dit by skryf kom.  So is hierdie hele gedeelte eintlik een lang sin in die Grieks.  En dit is nogal ’n moeilike sin.  Maar ek wil vanmôre ’n paar gedagtes uit Paulus se sin haal wat aansluit by ons hart tema.  Ek gaan dit doen aan die hand van die eksegese wat ons leer by die Bybelskool.

As ons na die teks kyk is daar 3 hoofsake.

  1. Hy praat oor die heidene,
  2. dan praat hy oor die Christene en
  3. dan moedig hy ons aan om heilig te lewe.

Interessant dat Christene soos heidene kan lewe.  En dit is nogal ’n rowwe ding om vir iemand te sê né.  Hoe sal julle vanmôre voel as ek vir julle sê: julle leef soos ’n klomp heidene!  Ek sal ’n paar geel kaartjies Dinsdagoggend by ons vergadering kry!  Maar dit is wat Paulus sê in vers 17.  Julle lewe soos ’n klomp heidene!  En is dit nie maar die aanklag teen Christene al vir eeue nie?  Julle lewe soos die wêreld!  Julle tree op soos die mense rondom julle!  Julle lyk nie anders nie!  En dan spreek Paulus in hierdie paar verse ’n baie spesifieke rede aan waarom Christene soos heidene lewe.  En die rede vind ons in die eerste groot blok – dit gaan oor jou gedagtes.  Ons lees drie verwysings na gedagtes.

Nou gedagtes wat tot niks lei nie is letterlik “useless thoughts”.  En useless gedagtes is volgens Paulus die wortel of oorsprong van hulle heidense gedrag.  Hulle hou hulle besig met useless thoughts!  Met ander woorde gedagtes sonder inhoud, leë gedagtes, wêreldse gedagtes, sondige gedagtes.  Maar daar is ‘n 2de rede ook waarom hulle gedagtes useless is.  Vers 18 staan: omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard.  Letterlik beteken dit “the stubborness of their heart”.  Hulle harte was hard, wat beteken hulle is nie bereid om te leer nie.  As jou hart is verhard is, wil jy nie leer of verander nie.  Dit is hoekom die Here vir Esegiël sê Ek gaan die harde harte uithaal en vir julle ’n hart van vleis gee sodat julle kan leer wie Ek is!

So die 2 redes wat Paulus gee waarom Christene soos heidene lewe is:

  1. omdat jy jou besig hou met useless gedagtes, en
  2. omdat jy ‘n harde hart het wat nie wil leer nie

So jy sien, daarom maak dit sin dat Paulus dan in die 2de gedeelte (2de blok) gelowiges aanmoedig om te leer.  Julle het Jesus leer ken, van Hom gehoor, sy volgelinge geword, julle is in die waarheid onderrig, en omdat julle daarin onderrig is behoort julle anders te lewe – nie soos die ou mens nie, maar soos nuwe mense. Mense wat soos Jesus lyk! (Sit skyfies terug)

Nou vriende, die gedagte waarmee die Here ons vanmôre konfronteer is die gedagte van leerbaarheid of dan soos ek dit wil stel aanpasbaarheid.

Jy sien, in teenstelling met die harde harte en useless gedagtes van heidene, kry ons die volgelinge van Jesus (v21).  Nou ’n volgeling van Jesus is nie net iemand wat agter Jesus aanloop nie.  ’n Volgeling is ’n ywerige student wat aanhou leer en aanpassings maak. Volgelinge van Jesus is mense wat ingeskryf is in Jesus se skool!  En in hierdie skool is die Bybel ons handboek, die Heilige Gees ons inwonende onderwyser (1 Jn. 2:27), en Jesus die inhoud van wat ons leer.  En dit is uitkomsgebaseerde onderrig vriende, want die uitkoms is sodat ons meer kan word na die beeld van Jesus! (v24) Dit is waarom ons moet leer! Sodat ons meer soos Jesus sal word en sodat die wêreld kan sien ons is is soos Jesus!

En miskien moet ek en jy vir ’n slag toets of ons nog ’n leerbare gees het.  Of ons regtig nog studente van Jesus is wat geleer kan word.  En ek het 3 toetsvrae opgestel om te kyk hoe dit gaan met my en jou in Jesus se leerskool.  En jy moet mooi dink voordat jy dit net maklik antwoord.

  1. Kan Jesus jou nog iets leer? 

Jy sien, baie van ons sal deur die lewe gaan met die valse versekering dat ons Jesus redelik goed uitgesorteer het.  Ons weet wie Hy is, wat Hy gedoen het, wat Hy verwag, ons het al die Bybelstories oor Hom gelees, so daar is regtig nie iets nuuts wat ons nog van Hom kan leer nie.  Hoor jy die gevaar hierin vir leerbaarheid?  En wat hiermee saam gaan is dat ons dikwels ook geestelik tevrede is om net te hoor dit wat ons reeds weet of wat vir ons bekend of maklik verstaanbaar is.  Want jy sien, ons hou nie altyd daarvan om te dink nie.  As iets te moeilik is los of ignoreer ons dit sommer.

Kom ek gee ’n voorbeeld.  Hoeveel keer slaan ons nie die moeilike goed in die Bybel oor nie, omdat dit net te veel moeite vra om oor te dink.  Ons is te haastig en baie keer te moeg en dit is in elk geval lekkerder om ’n dagstukkie te lees wat maklik is om te verstaan en te verteer.  Dit is soos kitskos, dit gaan maklik af maar maak nie regtig vol nie.  Maar weet jy wanneer leer ons?  Wanneer ons ook oor die moeilike goed gaan dink, wanneer ons oor die Woord peins, daaroor bid en daarmee worstel totdat die Heilige Gees vir ons openbaring kan gee en ons tot dieper insig kan bring.  Kom ek waag dit om te sê, baie kinders van die Here sit met useless gedagtes oor geloof en God omdat hulle nie meer en dieper geleer kan word nie.

Jy sien, ’n leerbare gees is een waar jy oop en bereid is om te groei.  ’n Leerbare gees is een waar die Heilige Gees die grense van jou Godsbegrip kan strek.  Die Bybelskool en erediens byvoorbeeld is die ruimte wat God weekliks geskep het vir sy kinders om te kom leer.  Hier in die erediens strek die Gees ons begrip en gedagtes deur die waarheid van die Woord.  Maar weet julle wat is die hartseer?  Net omtrent 40% Christene woon kerk by!  Geen wonder Christene lyk soos die wêreld nie!  Want hulle dink soos die wêreld!  Hulle begrip, verstaan van God groei nie, word nie reggestel of gekorrigeer nie!  So, jy is ’n ingeskryf in Jesus se skool, die vraag is net of jy genoeg leer.  Daar is baie geleenthede, maar leer is jou verantwoordelikheid.

  1. Kan jy verander? 

Ons het mos ons geliefde en geykte uitdrukkings wat eintlik ook iets verklap van ons harde harte wat nie wil leer nie.  Ons sê maklik: ek is so gemaak en so gelaat staan.  Jy kan nie vir ’n ou hond nuwe truuks leer nie.  ’n Geliefde een: … op my ouderdom …!!    En is dit nie presies wat Paulus in hierdie gedeelte sê nie?  Jy sien, as jou hart hard is, as jy nie bereid is om te leer en aanpassings te maak nie, gaan dit in jou lewe gesien word.  As jy sê, op my ouderdom kan ek nie verander nie, of jy moet my maar so aanvaar, ek is nou maar soos ek is, wat sê jy?  Jy sê jy is nie bereid om te leer nie.  Jy sê jy kan nie verander nie.  En weet jy wat is die gevolg daarvan?  Jy gaan lewenslank sukkel met goed in jou lewe waarin jy veronderstel is om te groei en selfs te los.  So die vraag is: is jou hart sag genoeg dat die Gees jou kan leer en verander?

  1. Is jy aanpasbaar?

’n Leerbare gees verander nie net gedagtes en lewens nie, dit verander ook ons uitkyk op die lewe.  Jy sien, wanneer jy vanuit die hoek van ’n leerbare gees na omstandighede kyk, kry jy nuwe perspektief op goed wat met en rondom jou gebeur.  Want jy sien omstandighede daag ons uit om te leer en aan te pas.  Ons beland op plekke waar ons nie normaalweg sou kies om te wees nie.  Plekke buite ons gemaksones, omstandighede buite ons beheer.  Ek het dit hierdie week op huisbesoek gedeel dat die spoed waarteen ons lewe eenvoudig vir my te vinnig word.  Dit maak my ongemaklik, dit laat my buite beheer voel.  Maar toe ek oor die naweek daaroor dink besef ek ek kan dit op 2 maniere hanteer.  Ek kan myself as ’n slagoffer van tyd sien en daaroor bly kla, of ek kan daaruit leer en aanpas en my lewe beter balanseer sodat Jesus beter deur my lewe geëer kan word.    Ek kan of daaroor kla, of leer en aanpas.

Jy sien, dit is die plekke buite ons beheer of buite ons gemaksones wat ons dwing om te leer.  En dit word juis die plekke waar die Here ons leer!  Selfs die moeilike goed in jou eie lewe, die onverstaanbare dinge, die dinge waarmee jy sukkel, is geleenthede om te leer.  Dit is die geleenthede waarin die Here vir jou in die waarheid wil verdiep.  Wanneer Hy jou leer wat is genade, leer wat is liefde, leer wat is geduld, leer wat is hoop en leer wat is vasbyt.

 

Slot:

As jy by Jesus se voete gaan sit, wat sal Hy graag vir jou wil leer?

Gebed: Leer my oor myself, oor hoe ek my omstandighede beter kan hanteer dat U deur my lewe verheerlik sal word, Leer my om meer soos Jesus te wees.  Here, gee vir my ’n sagte leerbare hart.  Amen