Ons het met Paasfees

Intiem naby GodNou kyk ons na eksegetiese momente uit Sy Paasfees-tafelgesprek.  Die uitdaging is om self te bepaal wat dit alles vir jou beteken.

SKRIFLESING:  Joh 14:1-7 en 15-31

Tema:    ’n Nuwe plan vir ons: Baie meer intiem! (Selfs God-besete?!)

A new plan for us: More intimate! God-possessed?!

As ’n ou die meisie uitgeneem het vir ’n romantiese ete en die ete is verby, dan wonder hulle: Waarheen nou? Hulle kan en wil nie langer by die restaurant bly nie.

Dan ken ons die bekende vraag: “Your place or mine?”

Gaan ons by jou woonstel verder kuier of by my woonstel?

 

In die lees van ons teks kry ’n mens iets van hierdie vraag – toegepas op ons verhouding met die Here:

Gaan die Vader nou by ons verder kuier/inwoon of gaan ons by Hom kuier/inwoon?

Ons hou nie van eensaam wees nie… allermins om van God verlate te wees.

 

Johannes 14 is eintlik deel van Jesus se sg Eerste Afskeidgesprek wat aan die nagmaalstafel met sy dissipels gevoer is.

 

Met die lees van Johannes 14 kry ons by Johannes, tipies sy skryfstyl, dat daar meer vlakke van betekenis ter sprake kom.

Hier praat Jesus van tuiskoms en inwoning op meer as een vlak.

“In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.” (vs 2, 3)

 

Dit raak vir ons duidelik dat Jesus, met sy wederkoms terugkom.

Hy kom sy kinders haal om in die ewigheid by Hom te wees.

Hy het vir ons blyplek gereed gemaak en ons gaan by Hom bly.

                               (His place!)

 

Dan is daar ‘n tweede vlak van tuiskoms waarvan ons lees in vers 18, 19:

“Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

Nog net ‘n klein rukkie, en dan sien die wêreld My nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.”

 

Hier is sprake van ‘n klein rukkie wat Hy sou weggaan.

Hy sou dan onsigbaar wees vir die oog van die gelowige.

Maar Hy kom terug en daarom hoef die gelowiges nie besorg te wees nie.

Hy sal ons nie as weeskinders agterlaat nie.

Dit is duidelik dat hierdie teksgedeelte slaan op sy sterwe en opstanding.

Dit is ‘n klein rukkie van minder as 48 uur in die graf.

Maar Hy staan op uit die graf en leef.

Nou is dit Jesus wat na ons toe kom, terugkom.

(My/our place!)

 

En dan is daar ‘n derde wyse van tuiskoms:

Vers 16:

”Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.”

 

Hierdie is ‘n heel vreemde manier waarop God by sy kinders tuiskom.

Dit is nie net by hulle en naby hulle nie, maar IN hulle.

Dit is hoe die Heilige Gees sy blyplek, woonplek, werksplek in mense se harte en lewens kom maak.

Nou is dit nie net “my plek” nie, maar “in my/in myself”!

 

Daarom: kom ons draai die gebeure chronologies reg:

  1.  Jesus is, na sy kruisiging ‘n ruk in die graf, maar Hy staan op. Hy is weer by sy kinders – wat toe uitvind dat hulle gelukkig nie weeskinders geword het nie.
  2. Dan sou daar ‘n tyd aanbreek met Pinkster wanneer God deur sy Heilige Gees in mense se lewens kom woon … vir altyd!
  3. Dan is daar die toekoms wanneer God sy kinders sal kom haal om met Hom sy hemelse heerlikheid te deel … vir ewig.

 

Wanneer ons hierdie teenwoordigheid op verskillende maniere raaksien, dan is dit omdat God weet dat sy kinders nie sonder Hom kan klaarkom nie.

Sonder God sou ons totaal paniekerig en Godverlate wees.

Die paar uur in die graf was alreeds byna vir sy dissipels te veel.

Hulle was skoon paniekerig en getraumatiseer.

Gelukkig vir hierdie afskeidsgesprek waarmee Hy hulle ietwat hierop voorberei het.

 

Ons is nie gemaak om alleen te wees nie.

Ons kom nie eers klaar sonder mense naby ons nie … dan vereensaam en verwaarloos ons.

Met hierdie drievoudige teenwoordigheid van God by sy kinders is daar nie een sekonde in die tyd en in die ewigheid wat ons meer eensaam en Godverlate sal wees nie.

(Ek wonder hoe voel jy daaroor?)

 

Daar is ‘n ander wonderlike drievoudige aspek van hierdie teenwoordigheid van God by ons as Sy kinders:

 

In die teks les ons van ‘n God wat in sy misterie-volle Drie-Eenheid by ons teenwoordig is:

 

”Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ‘n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” (:16)

 

Die Heilige Gees is by/in ons.

Hierdie gedeelte laat die klem val op die wonder van die Heilige Gees as Pinkstergawe.

Dit is die Gees wat in ons kom woon, met ’n baie bepaalde opdrag oor hoe Hy by ons betrokke moet wees.

 

Maar dan is daar ’n verrassing en dit is dat die Vader en die Seun nie afwesig is nie.

Luister na hierdie beloftewoord van Joh 14:23

Jesus antwoord hom: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.”

 

Nie net die Heilige Gees is by ons teenwoordig nie, maar ook Jesus en die Vader.

Nooit sonder die Heilige Gees.  Nooit sonder Jesus Christus.  Nooit sonder die Vader.

 

As jy by Kloppers gaan inkopies doen, dan kry jy die tuintoerusting op die onderste vloer. As jy kombuisware nodig het, dan vat jy die trap na die tweede vloer toe.

As jy digitale toerusting nodig het, dan vat jy die trappe na die derde vloer toe.

 

In ons geestelike lewe hoef ons nie trappe klim om by die Vader en die Seun uit te kom nie.

Die Vader en die Seun en die Heilige Gees is al drie persone alreeds by ons en sal vir altyd by ons bly.

God gee nie net ’n deel van homself vir ons nie.

Hy gee Homself en alles wat hy vir ons beplan het.

Hy gee homself en alles wat ons nodig het vir ons christelike lewe.

 

Hy gee sy Vaderlike sorg en beskerming.

Hy gee sy Middelaars-versoening en liefdesopdragte.

Hy gee die Gees se volle waarheid, sy leiding, troos, vrugdra en volharding.

 

Daar is geen intiemer verhouding met God as wat ons alreeds het nie.

Hy is alreeds by ons (“our place”) en inwonend in ons lewens.

 

Die blyplek (Grieks: moné) van die Drie-Enige God is by ons.

Hy het by ons kom woning maak.

Ons is tot Sy blyplek kom maak!

 

En hoeveel plek vra Hy in jou?

Net die woonkamer en een en suite- slaapkamer?

 

Nee, Hy kom om die hele ou huisie te vul.

En die gehawende ou huisie word sowaar ’n tempel!!

Paulus sê by geleentheid: “Of weet julle nie dat julle liggame tempel van God is nie?”

 

En God neem beheer van jou huisie.

Jou huisie kom onder nuwe bestuur.

En jy self is nie meer die gasheer of die Landlord nie.

Jy is net een van die bediendes van die huis.

 

Jy word, met respek gesê, God-besete !

Hy beset jou lewenshuis met sy liefdevolle teenwoordigheid.

 

Daarom te verstane dat jy nie omgee om sy opdragte uit te voer nie.

Want jy word gedring deur die liefde.

 

Hier is ’n baie interessante ding wat in vers 21 gebeur:

Geloofsekerheid is gewoonlik gegrond op die Woord wat byvoorbeeld vir ons sê:

“Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook… (Joh 11:25)

 

Of Joh 6:47

“Dit verseker Ek julle: Wie in My glo, het die ewige lewe.”

 

Hier kom Jesus en sê:

“Wie my opdragte het en dit uitvoer – dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê en My aan hom openbaar.”

 

Maw, as jy wonder of jy kind van God is/of jy regtig vir Jesus lief is,

kyk na jou dade van gehoorsaamheid, en net miskien sien jy daarin tekens van jou kindskap en liefde vir die Here.

 

En dan volg ook daarin die belofte, nl dat die Here ’n verdere pad van geloofsgroei met jou sal loop as Hy homself al verder en verder aan ons openbaar.

 

 

’n Laaste baie interessante vraag van Judas Taddeus:

 

Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir Hom: “Here, hoe kom dit dat U U aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie?” (vs 22)

 

Sien daar was ’n persepsie by die Jode dat as die Messias kom, dan sal Hy homself sigbaar en kenbaar maak aan die hele wêreld.

 

Jesus se selfopenbaring klink nou vir hom baie eksklusief net aan sy dissipels.

 

Daarom sy vraag: “How come?”

Het ons dan nou hier ’n nuwe strategie en plan?

 

En Jesus sê eintlik vir hom:  “Inderdaad ’n nuwe plan!”

Moet nooit vir God in jul kulturele boksies plaas nie.

Hy werk verrassend.

 

Hier sien ons hoe ongelooflik nuut Hy werk:

Met ’n groot intimiteit kom woon Hy by sy kinders.

Drie maal teenwoordig!

So intiem en beslagleggend op elkeen se lewe dat ons die duidelike kanale kan wees waardeur die wêreld Hom kan leer ken.

En so naby jou en my dat ons nie moedeloos, desperaat en hooploos moet word nie.

Amen

                 Prediker:  Ds Retief Botha.   Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.