Vir jare lank sukkel hulle om kinders te hê. En dan, op 100 jaar oud word die wens waar. Die seun word gebore met die naam wat iets van hulle worsteling verklap. Isak, wat beteken, “hy lag” want selfs sy ma het gedink dit is ’n grappie wat nooit sal waar word nie!

Sekerlik een van die wonderlikste goed in ’n mens se lewe is die geboorte van jou babatjie. Jy kan maar biografieë en onderhoude lees wat met beroemde pa’s gevoer word, iewers sal jy raaklees watter aangrypende en ingrypende moment dit in ’n ou se lewe is as jy daardie asempie vir die eerste maal hoor skree (ingrypend natuurlik ook in die nagte daarna!). So was Isak, Abraham en Sara se wonderkind! En toe kom die vreeslike, vreemde, wrede opdrag wat ’n mens eintlik rillings gee. Hoe is dit moontlik dat God so ’n opdrag kan gee? Hoe kan Hy dit eis? Hoe kan God dit aan ’n mens doen? Hy wat tog die beste Pa van alle pa’s is, wat verwag dat ons met liefde en deernis moet optree teenoor alle mense, hierdie God vra ’n offer van jou eie seun? ’n Opdrag oënskynlik teen die grein in van wie God is. Dink net watter geweldige emosionele worsteling was dit nie vir hierdie pa nie! En dan kom God se opdrag nog soos die trappe van vergelyking. Van erg na erger na die ergste. Van die algemene na die persoonlike na die intieme. Vat jou seun, jou enigste seun, die seun wat jy liefhet en gaan offer hom! Jy sien, God toets Abraham se gehoorsaamheid. Wie is vir Abraham die belangrikste? Het Isak vir Abraham nie dalk belangriker as God geword? En die toets is: Wie gaan hy kies? Ek lees die verklaring van die woord offer of opoffer is om vrywillig iets af te staan of prys te gee ten koste van jouself. Met ander woorde, jy het ’n keuse! ’n Offer is ’n vrywillige ding! Jy word nie gedwing om dit te bring of te doen nie. Inteendeel, jy kan kies om dit nie te doen nie! En dit is die keuse waarvoor Abraham staan. Na wie gaan hy luister? Na sy eie hart, die hart van sy seun, of na God? Dit klink onregverdig, maar dit is die toets wat die Here voor hom neersit. Abraham Ek gaan kyk wie vir jou die belangrikste is! Ek gaan kyk vir wie jy die liefste is…… En Abraham vat die mes, ten koste van homself, ter wille van gehoorsaamheid aan God! Ek het ’n video’tjie wat ek graag wil speel oor die verhaal tot en met hierdie moment. Die storie, die drama hou nie hier op nie. Daar is iets groter en dieper waarmee ek wil afsluit. Kyk hierna: VIDEO Jy sien, die ooreenkoms tussen Abraham en Isak en God die Vader en sy eie Seun Jesus is te ooglopend om mis te kyk. En miskien vind ons hier die antwoord van God se vreemde opdrag. God gee hierdie vreemde, onregverdige opdrag aan Abraham sodat ons ietsie kan besef, ietsie kan verstaan en beleef van hoe moeilik dit vir die Vader was om sy eie Seun as offer te gee. Ons vergeet dikwels die hart van die Vader in die offer wat Jesus gebring het. God die Vader is nie emosieloos nie. Trouens, Sy wese is liefde. Hy het Sy eie Seun lief gehad, selfs liewer as wat Abraham vir Isak gehad het. En tog bring die Vader Jesus nie net tot by die altaar nie, maar voorsien Hy die Offerlam om gekruisig te word. Om in my en in jou plek te sterwe selfs al het die Vaderhart sekerlik ook daardie dag inmekaar getrek. Ouens, en dan wonder ek hoekom twyfel ons dan nog so dikwels oor God se liefde vir ons? As dit die offer was wat Jesus moes bring, hoe kan ons selfs dink dat God ver of onbetrokke is of nie omgee wat van ons word nie? Hoekom wonder ons of die Here nog kan lief wees en vergewe, as Sy bloed met soveel liefde oor ons lewe gevloei het? Jy sien, so bring Jesus die offer ter wille van jou. In jou plek, alles net omdat Hy jou liefhet! In mense-taal sou Jesus, soos ons reaksie op die verhaal, seker kon sê: Hoe onregverdig, hoe wreed, maar in Goddelike taal beteken dit oneindige liefde en verlossing. Ouens, ek dink nie ek en jy kan vanaand hierdie offer van Jesus vier sonder om nie self oor offer en opoffering na te dink nie. Tot hoe ’n mate is jy gehoorsaam? Jy sien, geloof kan soms duur wees. Dit kan soms eise stel wat jy nie verwag nie. Eise wat selfs op die oog af vreemd en onbillik en onregverdig klink. Maar op stuk van sake is ’n goedkoop offer haas nie ’n offer nie. Want geen geloofsoffer is goedkoop en maklik nie. Hoekom glo jy in Jesus? Is dit net ter wille van bepaalde voordele, of gaan dit in jou lewe om God en Hom alleen? Jy sien, jy kan nie vanaand deel in die offer van Jesus as daar nie iewers in jou hart die wil en die begeerte is om ook ter wille van Jesus jou lewe te offer nie. Aan die begin van die video hou die seuntjie die lammetjie vas en dan sê hy vir sy pa: Must it be the one I love the most? Hy wil nie daardie een offer nie. Dan antwoord sy pa: sacrifice it as a sign of your faith. Gewoonlik offer ons die moeilikste die dinge waarvoor ons die liefste is. En tog is dit wat jy bereid is om prys te gee meestal ’n barometer van die erns van jou geloof. Jy sien offers lê dalk almal op een van hierdie drie vlakke. Die algemene offers wat makliker is om te bring, die persoonlike offers, wat jy aan jou eie lyf begin voel en die intieme offers, dit waarvoor jy liefste is en die moeilikste offer. Miskien is die offer wat jy moet bring ’n offer om die minste te wees, of die opoffering om onpopulêr te wees of om teen die stroom te swem. Miskien is ’n opoffering om eerder stil te bly as jy beledig word of om die eerlike ding te doen. Miskien is die offer ’n deeltjie van jou tyd, miskien is die opoffering moeiliker soos om die verhouding waarin jy is of die vriende wat jy het op te offer ter wille van wat reg is? Miskien vra die Here nie die lewe van jou familie nie, miskien vra Hy vanaand opnuut weer jou lewe! Om die belangrikste in jou lewe te wees. Jy sien, om te offer of nie te offer nie, soos Abraham is dit ook jou keuse. Wie of wat is die belangrikste in jou lewe? Dit is die toets waarvoor ons staan. Dit is die offer wat ons moet bring. ’n Offer van gehoorsaamheid aan God. Hierdie ete herinner ons aan die liefdesoffer. Die broodjie vanaand is die teken van die Lam Jesus se liggaam en die wyn is die teken van die Lam Jesus se bloed wat vir jou gevloei het. God het die offer voorsien. Nagmaal is die maaltyd waarin ons nadink oor Jesus se offer en my offers as reaksie, as teken van my dankbaarheid. Elkeen gaan op sy/haar eie tyd nagmaal gebruik vanaand. Mag dit wees tot ’n dieper verstaan en groter waardering van God se liefde vir jou. Mag dit jou versterk vir die offer en opofferings wat jy vir Hom moet bring.