SABSAs daar nou iets tiperend van ons tyd is, is dit die feit dat ons almal hoë standaarde het.  Ons stel hoë standaarde aan onsself, aan ons kinders en aan ons werk.  Natuurlik geld dit ook vir die goed wat ons koop.  Wanneer jy vandag ’n ding koop, is die eerste vraag gewoonlik: is hierdie ding op standaard?  Is dit van ’n goeie kwaliteit?  Want niemand wil gemors koop nie.  Ons wil seker maak dat wat ons koop nie môre met sy strokie teruggeneem moet word nie.

Die Suid-Afrikaanse Buro vir Standaarde (SABS) is die liggaam wat sorg dat goed op standaard is.  As jy hierdie merk op ’n ding sien, het jy gemoedsrus, want jy weet dit is van ’n goeie kwaliteit.  SABS standaard is die maatstaf.  Vir die SABS om hulle stempel op ’n ding te sit, moet hulle dit natuurlik vergelyk met ander produkte, selfs in ander lande.  En in hierdie vergelyking vind hulle dan ’n algemene standaard en sit hulle die stempel op.

Ek het gewonder wat is die standaard vir ’n goeie huwelik?  Waaraan meet ons huwelike?  Watter maatstaf het ons om ons huwelik mee te vergelyk? 

Wel, kort-kort verskyn daar artikels oor die nuutste statistiek van huwelike.  Ons sou ons huwelike met statistieke kon vergelyk.  Tussen 30 000 en 40 000 huwelike word jaarliks beëindig net in Suid-Afrika.  Die gemiddelde tydperk voordat huweliksmaats begin rondkyk vir iemand anders het nou 7 maande geword.  So as jy langer as 7 maande getroud is en nog nie rondgekyk het nie, is jy bo die gemiddeld!

Ons hou ook gereeld die skindernuus dop om na voorbeelde van gelukkige huwelike te soek.  Ons kyk na die sprokiestroues en meet ons aan Huisgenoot standaarde vir getroude paartjies!  Brad Pitt en Angelina Jolie, of Joost en Amor (in gelukkiger dae) word rolmodelle vir “gelukkige” huwelike.

Daarom vriende, omdat dit dikwels die maatstaf of standaard van huwelike is, is mense vandag “gelukkig” getroud wanneer huweliksmaats darem met mekaar kan uithou.  ’n Tipe ’n simbiose-verhouding.  Ons leef net saam, want ons het mekaar nodig en daarom verdra ons mekaar.  ‘n Ander voorbeeld van ’n “standaard” goeie huwelik is as twee mense net kan uithou totdat die kinders uit die huis uit is.  Dit is baie keer die samelewing se standaard vir die huwelik!

In Efesiërs 5 sit Paulus die SABS stempel op huwelike.  En met hierdie SABS stempel skuif hy die doelpale, en stel hy die standaard vir Christen-huwelike as hy sê: ‘n huweliksverhouding is soos Christus.  Kyk hoeveel keer word “soos Christus” gebruik in hierdie gedeelte.

Vers 22: Soos julle aan die Here onderdanig is.

Vers 23: “die man is die hoof van die vrou, soos Christus…”

Vers 25: “Mans julle moet julle vrouens liefhê soos Christus…”

Vers 29: “Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus…”

Nou ons moet hierdie vergelyking met Christus (soos Christus) reg verstaan.  Dit gaan nie net hier oor wat Christus wil hê nie.  Met ander woorde, Paulus sê nie ons moet mekaar eerbiedig of liefhê omdat dit is wat Jesus wil hê nie.  Nee, Jesus se eie optrede word as die model of dan die standaard voorgehou. En in Efesiëres 5,6 word hierdie standaard stempel op alle verhoudinge gesit, nie net op huweliksverhoudings nie.  Op ouer kind verhoudings 6:1-4, en werkverhoudinge 5-9.   In al hierdie verhoudinge moet jy die optrede van Jesus modelleer. Jy moet jou kinders hanteer, soos Jesus, en die mense by jou werk, soos Jesus sou!

En ek wil vanmôre uit hierdie gedeelte drie werkstereine van die Heilige Gees in ons verhoudings met mekaar uitlig.  En dit geld nie net van huweliksverhoudings nie, maar eintlik van al ons verhoudinge.  Drie tereine:

  1. 1.      Onderdanig:

Vers 21 staan daar: “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig.”  Die woord wat vir onderdanig gebruik word is hupotasso wat ook beteken gehoorsaam, ondergeskik te stel.

Nou vriende, niemand hou daarvan om vandag onderdanig of ondergeskik aan enige iemand te wees nie.  Ons sien dit op die nuus en lees dit in koerante en sien dit in die stakings.  Inteendeel, mense wil eerder baas wees!  Maar as ons na die lewe van Jesus kyk sal ons sien hoe Jesus in sy lewe en optrede onderdanig was.  Ek kon nie aan ’n beter teks dink as Filippense 2:7 nie.  “…maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word.”  Jesus was so lief vir sy bruid, die kerk, dat Hy Homself opgeoffer het vir haar.  Hy het Homself laat kruisig ter wille van haar welsyn en geluk.  Met ander woorde, Sy kinders was sy hoogste prioriteit!

En dit is vir my onderdanig.  Wanneer iemand anders as jyself jou prioriteit is.  Wanneer jy nie net vir jouself en jou eie geluk en welsyn lewe nie!  Daarom kon Jesus van die troon afklim en ’n voorskoot aantrek, want die heil van sy kerk was sy prioriteit!  Dit is die lewensingesteldheid wat Jesus gehad het.

Daarom vriende, is onderdanig nie ’n vrou ding nie!  Onderdanig is ‘n mekaar ding!  Hier staan: wees aan mekaar onderdanig.  Dit is die vertrekpunt vir al Paulus se argumente in hierdie gedeelte oor die huwelik!  Ons moet teenoor mekaar hierdie gesindheid van Jesus hê.  Wat beteken dit prakties as ons hierdie beginsel of waarde (wees aan mekaar onderdanig) wat Jesus ons leer op ons huwelike toepas?

Dit beteken dat daar nie trone in ’n huwelik is wat iemand inneem nie.  Dit beteken dat jy nie altyd die belangrikste in jou huwelik is nie.  Dit beteken dat jy nie altyd reg is nie.  Onderdanig beteken dat jy nie altyd die een is wat jou sin moet kry of bedien moet word nie.  Dit beteken, jy is nie altyd die een wat die laaste woord het nie.  Jy sien, ons veg dikwels om onderdane.  Wie is nou die sterkste, wie is nou die belangrikste, wie doen nou die meeste, wie werk die hardste, wie verdien die meeste, wie kry die meeste vrye tyd?  So bou ons trone in ons huwelike waarvoor ons om ’n plekkie veg.  En as ons die voorbeeld van Jesus navolg, sal ons bereid moet wees om van ons eie troontjies af te klim en nie net vir onsself lewe en omgee nie.

  1. 2.      Liefde

Ef 5:28: “die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame.  Wie sy vrou liefhet, het homself lief…”

Met ander woorde: Ons moet liefhê soos Jesus liefhet.  Dit is dieselfde opdrag wat Jesus lank terug al vir ons gegee het: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en ander soos jouself.  Jou naaste soos jouself.  Met ander woorde, jy moet vir jou naaste omgee soos jy vir jouself omgee!  Dit is die beginsel waarvolgens Jesus gelewe het!  En ons kan hierdie beginsel toepas op ons huwelike.  Jy moet vir haar lief wees soos wat jy vir jouself lief is.  Jy moet vir haar sorg so goed soos wat jy vir jouself sal sorg.  En dit beteken somtyds dat jy selfs bereid moet wees om 2de te kom of aan die korste ent te trek.  Die liefde soek nie sy eie belang nie.  Hierdie liefde laat nie plek vir selfsug nie.  Die liefde is geduldig met mekaar se foute.  Die liefde hou nie boek van die kwaad nie.  Die liefde is nie liggeraak nie.  Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles.

  1. 3.       Eerbied

1Pet 3:7 “Mans julle moet verstandig met julle vrouens saamleef.  Bewys eer aan hulle…”

Nou die woord wat vir eer gebruik word is “timé”  Dit beteken: iets waardevols, ’n duur prys of ’n koopsom.  Nou dink sommer net weer aan die prys wat Jesus vir jou betaal het.  En op die ou einde is dit die motivering vir ons eerbied.  Omdat Hy God is, maar ons eer Hom ook omdat God Homself as prys vir ons gegee het.

Vriende, eerbied vir mekaar is iets wat in ons land (afwesig) missing is.  Dink net hoe anders sal verhoudinge wees, werksverhoudinge, vriendskappe, huwelike as ons weer vir ’n slag groot en kosbare pryse op mense sit.  As ons besef, hierdie man of vrou saam met wie ek moet werk, of die ou wat voor my ry is ook deur Jesus duur gekoop en ek moet hulle oppas en hanteer soos Jesus sou gedoen het.

Dink net hoe anders sal huwelike wees as ons weer vir ’n slag ‘n duur prys sit op ons vrou of op ons man.  Ek wil jou ’n brief gee, jou huwelik sal onmiddellik anders wees as hier uitstap en jou man of jou vrou is regtig weer een van jou kosbaarste en waardevolste besittings. En weet julle broers, as jy na jou vrou kyk as jou kosbaarste en waardevolste besitting, sal sy nie swaarkry om vir jou lief te wees en respek te hê nie.

Ef 4:33: “…’n vrou moet aan haar man eerbied betoon.”

Die woord wat hier vir eerbied vertaal word is “fobeo” = to be in awe of , verwonderd.

Ons verwonder ons aan skoonheid, aan status, aan geleerdheid.  Maar die verwondering lê nie in hoe mooi sy lyk of hoe oulik hy is nie.  Dit is tydelike bewondering.  Verwondering lê in jou Christelike karakter.  ’n Man sal hom aan sy vrou verwonder as Hy ietsie van Jesus in haar diens en liefde en karakter raaksien.  En ’n vrou sal haar aan haar man verwonder as sy ietsie van Jesus in haar man raaksien.  En ons sal ons aan mekaar verwonder as ons Jesus in mekaar kan raaksien.  Dit is die geboorte van eerbied vir mekaar.

Slot: Onderdanig (’n lewe sonder trone omdat Jesus op die troon van jou lewe sit), liefde en eerbied is die drie waardes wat Paulus ons leer.  En vriende, as standaarde vir ons belangrik is, sal ons ook moet gaan dink oor die standaard van ons verhoudinge en ons huwelike.  Volgende week gaan Japie oor die standaard van ’n gesin preek.  Mag die Heilige Gees ons vervul sodat ons verhoudinge meer en meer sal wees volgens die standaard en lewe van Jesus.  Amen

André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za