download André Oosthuizen           andrej@webafrica.org.za

Padkaarte is deesdae ’n ding wat al hoe meer oorbodig raak.  Ek het dit nou weer die vakansie gesien toe my familie elke keer ’n padkaart uithaal en met vingers meet en bereken wat die beste pad gaan wees.  Onnodige tydmors, want ons druk eenvoudig koördinate in ’n GPS en ry reguit tot waar ons moet wees.  Jy het nie nodig om ’n kaart oop te maak, die regte bladsy te soek en die verskillende paaie te vergelyk nie.  Met ’n GPS ry ons met redelike sekerheid en gemoedsrus tot by die plek waar ons wil wees.  Sonder vrees of bekommernis dat ons die verkeerde pad kies en sal verdwaal.

En ek wonder toe of hierdie GPS lewe nie ’n groter impak op ons het as wat ons dink nie.  Hier staan ons weer aan die begin van ’n nuwe roete in 2015.  En die meeste van ons sou graag die koördinate van 31 Desember 2015 wou intik.  Ek bedoel, hoe lekker sou dit nie wees om te weet presies wat hierdie jaar vir ons inhou nie.  Elke stopstraat, elke draai, elke opdraand.  Hoe lekker sou dit nie gewees het om te weet dat ons hierdie jaar nie kan verdwaal tussen al die onsekerheid, hartseer en bekommernis van ons lewenspaadjies nie.  Ja, dit sou lekker wees om ’n eindkoördinaat in te druk, agteroor te sit en presies te weet waar ons gaan uitkom en dalk belangriker, hoe ons daar gaan uitkom.

Maar nou het ons net padkaarte.  Breë riglyne vir ’n nuwe jaar.  Ons weet ons is op reis, ons weet op watter pad ons nou is, maar waar ons môre moet afdraai en wat daar vir ons wag, is grootliks onbekend.  En miskien sit jy ook vanmôre hier met ’n groot stuk onsekerheid oor die pad van 2015.  Party van ons is vanmôre eenvoudig bang vir wat voorlê omdat ons nie die koördinate kan intik nie.  En so aan die begin van die nuwe jaar wonder ek toe watter gedeelte vir my troos en rigting sal bring.  ’n Paar Psalms het deur my gedagtes gegaan, en toe lei die Here my tot by hierdie gedeelte in 2 Kronieke 20.  En hoe wonderlik dat die Here ons in hierdie jaar, as’t ware wil inlei met so ‘n, kom ek noem dit, vreemde keuse van ‘n gedeelte.  Kom ons lees!

Skriflesing: 2 Kronieke 20

So kry koning Josafat slegte nuus.  Daar kom nog ’n oorlog teen hom en sy mense.  En  dan lees ons in vers 3 sy reaksie op hierdie nuus: vrees pak hom beet!  Hy raak op die plek bang.  En ’n mens kan hom seker nie kwalik neem nie, want oorlog is verseker iets om voor bang te wees!  Maar vriende, vandag is daar ander goed wat jou bang maak.  Jy sou vanmôre ’n lysie bangmaak goed kon opnoem.  En iewers op jou bangmaak lysie sal jy onsekerheid kan inwerk.  Onsekerheid maak ons bang.  Ek bedoel, om nie te weet wat wag en waar jy gaan uitkom nie, bring bangheid by ’n mens.  Gaan ek hierdie jaar my “targets” by die werk haal?  Gaan my kinders goed doen of aanpas by die skool?  Gaan my pensioen en gesondheid hou?  Gaan ek genoeg geld hê om my rekeninge te betaal.  Josafat se vrees en bangheid het maar net in ons lewe ’n ander naam.  En hierdie onsekerheid of bangheid is ook nie iets wat ons kan wegwens nie.  Dit is ook nie ’n teken van ongeloof of swakheid nie.  Dis nie net kleingelowige mense wat bang raak nie!  Dit is deel van die emosies van mens-wees waarmee ons worstel.  Jy sien, die vraag is nie, of gelowiges ook bang kan raak nie, maar eerder, hoe hanteer jy hierdie bangheid?  Wat doen jy met die onsekerheid?  En daar is net een van 2 maniere, jy kan toelaat dat vrees jou lewe oorneem en jou as’t ware verlam of jy kan jou vrees hanteer.  En Josafat is ’n baie goeie voorbeeld vanmôre van iemand wat sy vrese hanteer het.  En ek bid dat die Here vanmôre vir jou iets daarvan sal leer.

Ons lees, toe vrees Josafat oorval was sy eerste reaksie, om sy bangheid na God toe te vat.
“Josafat was bang en het by die Here hulp gesoek. Hy het ’n vasdag in die hele Juda uitgeroep.” (v 3).

En toe Josafat die volk bymekaar het, bid hy in vers 6.  En luister hoe stel hy homself gerus deur die grootheid van God te onthou: “Here, U is God.  U heers uit die hemel oor al die koninkryke van die nasies.  Uit u hand kom die mag en die krag.  Niemand kan teen U stand hou nie.”

En vriende, na wie anders kan ons gaan?  Wie kan vir jou vashou en lei en bemoedig en beskerm en raad gee en vertroos en deure oopmaak in hierdie jaar, anders as die Here?  En daarom kan ons ook nie anders as om, soos Josafat, aan die begin van hierdie nuwe jaar uit te roep: (v 9) Here, ons God, “ons het nie die krag om hierdie groot menigte wat teen ons optrek, te weerstaan nie.  Ons weet nie wat om te doen nie [maar].  Ons oë is op U gerig”  (vers 12).  Ja, ons kyk, in ons ons onsekerheid en selfs vrees met geloofsooë na God.  Hy is die Een wat jou sal lei en dra en krag gee.

Maar hier is ‘n wonderlike moment in hierdie verhaal waar Josafat vir die volk se bangheid by die Here gaan intree (meer hieroor Woensdagaand by die Week van Gebed).  En ek wil vanmôre vir jou en jou gesin by die Here gaan intree.  Ek wil vir julle aan die Here in gebed opdra soos Josafat vir sy volk by die Here ingetree het.  Kom ons maak oë toe.

Gebed: Here, ons ken U.  Ons weet dat U almagtig is.  Ons weet dat U regeer.  Ons weet dat niks of niemand U kan oorweldig nie.  Here, daarom is ons oë op U gerig.  Ons kom na U toe met al ons onsekerheid en bangheid.  Here, hier staan ons weer aan die begin van nog ‘n nuwe roete.  Al is ons uitgerus na ’n vakansietyd, kan ons nou alreeds vir U sê, ons het nie die krag of die vermoë om alles wat hierdie jaar vir ons wag, alleen te hanteer nie.  Ons reis sonder ’n eindkoördinaat.  En ons wil eerlik vir U sê, ons raak maklik bang, en moeg en bekommerd, maar ons het gehoor dat ons ons oë op U moet rig.  Sien U kinders vanmôre raak, sien hulle harte en gedagtes, want U is God, ons God.  Hoor dan Here en help elkeen van U kinders op hulle reis in hierdie nuwe jaar.  Amen

“Toe kom die Gees van die Here oor die gemeente” in vers 14.  En die Here sê vir sy gemeente: Moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, “want hierdie oorlog is nie ’n saak vir julle nie, maar vir God. (vers 15)”.  Vriende wat ‘n wonderlike ding wat die Here kom sê!   Die Here kom vat letterlik die oorlog uit die volk se hand uit!  Hy kom vat die vrees en die bekommernis en die onsekerheid en Hy sê vir sy kinders, dit is nou nie net meer jou probleem nie, dit is Myne ook!  Dit is nou My probleem, dit is My saak!  Al wat jy moet doen, is om My daarmee te vertrou!  Vers 17: “Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning van die Here vir julle.  Moenie vrees nie, moenie bang wees nie.  Die Here sal by julle wees” (vers 17).

Liewe kind van die Here, wanneer jy in hierdie jaar by die Here hulp gaan soek, soos ek glo elkeen van ons doen, is daar een ding wat ek en jy moet leer.  Ek en jy weet dat die Here God is.  Ons glo dit!  Ons bely dit, ons bid dit!  Ek en jy weet dat die Here ons in enige moeilikheid kan help.  Jy sal vanmôre baie voorbeelde kan opnoem van hoe die Here jou al in die verlede uit noutes en bekommernis en onsekerheid gelei het.  En as jy mooi daaroor dink, sal jy ook besef, jy het eintlik maar net gestaan en kyk, die Here het alles gedoen.  Ons het elkeen stories daarvan!

Maar die geloofsles wat ons hierdie jaar moet leer, en wat ons moet oefen en belangriker, wat ons moet probeer toepas, is om posisie voor God in te neem en dan te kyk na die die oorwinning wat die Here vir jou gaan behaal!  Want jou reis in hierdie jaar, is nie net ’n saak vir jou nie, maar ook vir God.  Hoor vanmôre as die Here vir jou sê: neem vandag jou posisie voor My in.  Bely wie Ek is, erken jou eie vrese, jou swakheid en onvermoë, maar dan, staan en kyk, vertrou die Here dat Hy nog oorwinnings vir jou sal gee.  Want, wat hierdie jaar vir jou inhou, is nie ‘n saak net vir jou nie, maar ook vir jou God.

Slot:

Die volk het God op sy Woord geneem, hulle posisie gaan inneem, maar op ‘n baie besondere manier.  Vers 21, hulle het geloop en sing, “Aan die liefde van die Here is daar geen einde nie.”  En veelseggend, die oomblik toe hulle die liefde en beskerming en leiding van die Here opeis in die lied wat hulle gesing het, die oomblik toe hulle hulle vertroue in die Here plaas en daaroor sing, daardie oomblik lees ons in vers 22: “Juis toe, toe die sangers met die lofprysing en gebed begin, het die Here onverwagte aanvalle bewerk en die Moabiete het een na die ander neerlaag gelei.”

Liewe kind van die Here, neem net jou posisie voor God in, in hierdie jaar.  Vertrou Hom, besing sy lof, aan sy liefde is daar geen einde nie, en Sy beskerming was nog altyd vir jou genoeg.  “Stel julle vertroue in die Here julle God, en julle sal vas staan, en dit sal goed gaan met julle (v20).  Want hierdie jaar en volgende jaar is nie net ’n saak vir jou nie, maar vir jou God!

En ek wil jou uitnooi vanmôre om hierdie belofte van die Here op te eis.  Kom ons staan op voor God en ons sing saam met die koor van Israel oor God se liefde en sorg.  En wanneer jy sing, spreek jy jou vertroue in God uit. Staan vas, dit sal goed gaan met jou!  Amen