Goeie nuus is natuurlik altyd baie welkom! En goeie nuus neem mos vele vorme aan. Vir ‘n oupa en ouma is dit goeie nuus as die kleinkinders kom kuier. En net so goeie nuus as die kleinkinders huistoe gaan en orde en vrede weer oor ‘n huis neerdaal. Goeie nuus is ‘n vakansie wat aanbreek of ‘n uitslag wat positief is. Goeie nuus is ‘n nuwe werk of ‘n groter salaris. Goeie nuus is gesondheid, of ‘n kind wat lag. Hierdie jaar was daar, so glo ek, in elkeen van ons se lewenstories tussen al die dorings, bloeisels en blomme van goeie nuus. Goeie nuus is nie altyd noodwendig groot nuus nie, dit verkoop nie koerante nie, maar word gekry in die klein dingetjies van die lewe wat jy raaksien en waardeer. Miskien is die lekker van Kersfees juis die feit dat ons saam met vriende en familie kan lag en gesels oor die goeie van die lewe. En as jy mooi daaroor dink, sal jy genoeg goeie nuus kry om vandag oor te glimglag.

Skaapwagters in die tyd van die geboorte, was anders as skaapwagters in die tyd van Dawid en die Ou Testament. In die Ou Testament was daar ‘n sekere trots en eer aan skaapwagters gekoppel. Maar skaapwagters in hierdie tyd, daar rondom Bethlehem was bekend as oneerlike en sommer skelm mense. Hulle was die “low class” van die samelewing. Daar is dikwels op hulle neergesien, en daarom skryf Lukas pertinent dat hulle in die oop veld gebly het. Nie sommer net uit vrye keuse nie, eintlik maar uitgeskuif tot daar waar hulle uit die oog en uiteindelik uit die hart van mense is. Hulle wêreldjie het bestaan uit ‘n klompie skape, kos, skuiling en gevaar. ‘n Leefwêreld waar goeie nuus eintlik vreeslik skaars was. Skaapwagters word ironies genoeg, deel van die geboorteverhaal toe die nag ewe skielik verhelder met die glans en glorie van God. En daar in die warm laeveld suid van Bethlehem praat ‘n engel met hulle. Herders was nie eers gewoond aan besoeke van mense nie, wat nog te sê engele en hemelwesens! Daarom skrik hulle hulle buite weste vir hierdie vreemde besoek. “Moenie bang wees nie” stel die engel gerus, Ek het vandag vir julle goeie nuus! En hierdie goeie nuus was inderdaad vir hierdie groepie twyfelagtige karakters ’n lewensveranderende boodskap. Hulle was nooit weer dieselfde mense nie. “… ek bring vir julle ‘n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is.” Goeie nuus, ook bestem vir ons vanmôre! Wat het hierdie goeie nuus so “goed” gemaak? Twee dinge: 1. Vers 11: Daar is vir hulle ’n Verlosser gebore en 2. Vers 14: God het hulle raakgesien (mense in wie God ‘n welbehae het) Ek bring vir julle goeie nuus: God het julle raakgesien! Wat ‘n lewensveranderende boodskap! Veral vir skaapwagters vir wie niemand wou raaksien nie! Vir wie mense so ver as moontlik probeer vermy het. Vir wie niemand geglo het nie, wat as onbetroubaar gereken is! Trouens, hulle getuienis in hofsake is bloot uitgegooi omdat hulle die reputasie gehad het dat jy nie ‘n woord kan glo wat ‘n skaapwagter vir jou vertel nie. En God stuur ‘n engel na hulle toe van alle mense! En hulle word eerste die nuus Goddelik meegedeel van Jesus se geboorte! En vriende, hierdie onbetroubare mense vir wie niemand geglo het nie word uitgekies as die eerste draers van die evangelieboodskap! Hulle word uitgesoek as die boodskappers wat hierdie evangelie die wêreld moet instuur! God kies nie prinse, konings of staatsamptenare as boodskappers nie, God sien skaapwagtertjies raak en ag hulle betroubaar genoeg om getuies van sy goeie nuus te wees! Geen wonder hulle loof en prys Hom nie! Jy sien, hierin skemer alreeds iets van God se hart deur. Hy het nederig gekom na die nederiges. Hy sien nietige sondaar-mense raak en gee aan hulle nuwe hoop en lewensmoontlikhede. Niemand is vir Hom te sleg nie. Niemand het vir Hom ‘n te slegte verlede of reputasie nie. Want wanneer God jou raaksien, verander jou lewe! En elke keer wanneer jy hierdie God raaksien verander jou lewe! Jou lewe verander wanneer jy, soos die skaapwagtertjies God ontmoet en opnuut weer in verwondering staan teenoor Sy grootheid en glorie. Kersdag 2011 is nog ‘n ontmoeting met hierdie God. ‘n Ontmoeting met die goeie nuus dat God jou ook raaksien! Hy sien jou vreugde en jou vrede, jou dankbaarheid en jou liefde, die goeie nuus in jou lewe, maar Hy sien ook hulle wat soos die skaapwagters, dalk iewers wegkruip. Wat dalk alleen, eensaam, skaam of bekommerd nog wag op goeie nuus. En dan breek die goeie nuus vanmôre ook soos die lig op die herdersvelde deur wanneer die Gees van God oor jou en my uitspreek: Vrede vir hulle vir wie God raaksien! En vrede vir hulle wat vandag gekies het om in verwondering saam te wees om Sy lig en heerlikheid op te soek! Vriende, Hy het mens geword om mense raak te sien! Hy het tussen mense kom woon, sodat mense Hom kan volg en raaksien! Hy het die Immanuel geword, om by mense te wees! Gister, vandag en môre. Die tweede stukkie goeie nuus is dat daar ’n Verlosser gebore is. Vers 11: “Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here!” As ons aan Verlosser dink, dink ons geestelik en godsdienstig. Ons dink vryspraak en ewige lewe. Dit was nie noodwendig soos die skaapwagters oor ‘n Verlosser gedink het nie. Dit is insiggewend dat dieselfde begrip in die Lukas-evangelie ook vir die genesing van siektes gebruik word. Verlossing is dus vir Lukas nie net ‘n geestelike saak nie, maar ook ’n saak wat jou hele menswees omvat. Verlossing beteken die genesing van mense en mense se verhoudings. Eerstens jou verhouding met God, maar ook die herstel en genesing van verhoudings met mense rondom jou. Met ander woorde, die Verlosser het gekom om stukkende lewens heel te maak! En vriende, in ‘n wêreld vol stukkende mense en stukkende verhoudings wil die Jesus-kind genesing bring! Hy het gekom om weer heel te maak, dit wat sonde afbreek! Hy wil genees! Geestelik, fisies en emosioneel! Hy wil hê mense moet Hom raaksien as die Verlosser, die Geneser, die Heelmaker. Hy het gekom sodat mense in ‘n nuwe verhouding met Hom, maar ook in nuwe verhoudings met mekaar kan lewe. Ons sien dit so mooi in die lewe van hierdie skaapwagters. Nie net het God van hulle notisie geneem nie, maar na hulle Goddelike ontmoeting het mense hulle ook weer begin raaksien. Mense het anders na hulle gekyk, na hulle begin luister en het selfs verwonderd gestaan oor dit wat hulle vertel het (vers 18). Selfs Maria kon eers verstaan nadat die herders haar alles vertel het! Met ander woorde, hulle het hulle menswaardigheid in die geboorteverhaal terug gekry omdat God anders na hulle gekyk het. Daarom vriende, bring Kersfees nuwe hoop wanneer ons, gewone skaapwagtertjie mense, herinner word aan God se verhouding met ons, en Hy ons vertrou met hierdie boodskap van hoop en genesing. Slot Mag ons steeds opgewonde reageer op die goeie nuus van Kersfees. Vir selfgenoegsame mense, mense wat op hulself roem en staatmaak is hierdie nuus maar afgesaag. Vir hulle wat honger en dors na genesing en verlossing, is dit evangelie, goeie nuus wat groot blydskap bring. Mag u elkeen vanmôre hier uitstap met ‘n Kerslied in die hart. ‘n Lied oor goeie nuus, Nuus met Mening! God sien raak, God maak heel! Dit is die lied van Kersfees. Amen