Prediker: André Oosthuizen:  andrej@webafrica.org.za

Daar is ’n Afrika spreekwoord wat lui: As die ritme van die dromme verander, moet jou danspassies aanpas.

Aan die begin van ‘n nuwe jaar is die ritme van 2017 anders.  Want ’n nuwe jaar bring nuwe opgewondenheid, nuwe uitdagings en nuwe geleenthede.  Die ritme van ’n nuwe jaar maak party van ons opgewonde en vir ander is nuwe dinge eenvouding vreesaanjaend.  Want jy sien ons is gemaklik met ou ritmes omdat ons die danspassies ken.  Maar somtyds verander die ritme, speel die dromme anders rondom ons en word ons gevolglik gedwing om nuwe passies aan te leer.  Ons moet nuwe passies aanleer, sodat ons kan bly dans.

In Lukas 5 verander Jesus die ritme. 

Jesus en sy dissipels eet op ’n vasdag by die tollenaar Levi.  Nou dit opsig self is ’n vreemde ritme om meer as een rede.  Want in die eerste plek eet en drink hulle op ’n vasdag.  Nou om te vas en te bid is ’n geloofsgewoonte wat die Here Jesus aanmoedig.  Maar die Fariseërs het hierdie beginsel gevat en hulle eie reëls bygevoeg, naamlik dat ’n mens MOET 2 keer ’n week vas.  Dit was, kom ek sê, ’n kerklike reël wat hulle om mense afgedwing het.  Die tweede probleem wat die Fariseërs met Jesus se nuwe lewensritme gehad het lees ons in 5:30.  Hulle kla omdat Jesus eet en drink saam met sondaars en tollenaars.

Met ander woorde, hier is Jesus se lewensritme totaal en al anders as die ritme wat in die kerk van die Fariseërs gespeel het.  En vir die Fariseërs om van lewensritme te verander en nuwe danspassies aan te leer was ingrypend.  Vriende, miskien verstaan ons vandag te min van die ingrypende verandering wat Jesus se koms op die kerk van die dag gehad het.  Ek bedoel, die Fariseërs en Saduseërs was vir jare lank gewoond aan hulle eie manier van doen, hulle eie kerklike wette, verpligtinge, rituele, gebruike en tradisies.  Hulle het op hulle eie manier gedans.  En die passies wat later oorbekend.  En nou kom die Here Jesus en sy nuwe bediening, Sy nuwe bedeling lei grootskaalse verandering in.  En dit lyk vir my of ons hierdie verandering waarvan Lukas vertel in 2 groot kategorië kan sit.

Jesus bring verandering in verhoudinge en tweedens verandering in gewoontes, tradisie en gebruike.

Ons sien skielik dat Jesus eet saam met mense waarmee kerkmense niks te doen wou gehad het nie.  Hy eet saam met tollenaars en sondaars.  Hy raak aan melaatses en ontferm Hom oor uitgeworpe vroue.  Jesus verander of strek die sosiale grense van die kerk.

Maar dan sien ons ook hoe Jesus die godsdienstige gebruike van die “kerk” uitdaag.  In Lukas 6 pluk en eet die dissipels koring op die Sabbatdag – iets wat teen die gebruik en reëls van die “kerk” was.  In Lukas 11 beskuldig die Fariseërs vir Jesus dat Hy nie volgens hulle gebruik hande was voor ete nie.  En dan vaar Jesus onder hulle in in Lukas 11:39: “Ja, julle Fariseërs!  Julle maak die buitekant van bekers en borde skoon maar binnekant is julle self vol inhaligheid en gemeenheid.  Julle dwase!”   Hy verander sosiale grense en Hy verander die gebruike en tradisies en gewoontes van die “kerk”.

Jesus is sinoniem met verandering.  Hy bring verandering!  Sy koms na ’n verlore en verwarde wêreld bring nuwe hoop, nuwe moontlikhede en ’n nuwe manier van lewe!  Die oue is verby, die nuwe het gekom!  En om hierdie verandering na ‘n nuwe bedeling of ’n nuwe lewensritme te verduidelik gebruik Jesus twee beelde.  Die eerste is dat ’n mens nie ’n nuwe stuk lap aan ou klere vaswerk nie, en die tweede is dat jy nie nuwe wyn in ou wynsakke gooi nie.

In daardie tyd het hulle die vel van ’n skaap geneem en ’n wynsak daarvan gemaak.  Wanneer die nuwe wyn in hierdie nuwe sak gegooi word het die wyn natuurlik gefermenteer.  Dit het gegis en soos dit gegis het, het hierdie sak uitgesit en gerek.  Die sak het dan ’n sekere vorm aangeneem en later het dit onrekbaar en selfs effens bros geword.  Dan kon dit nie verder rek of van vorm verander nie.  Sou jy dan nou nuwe wyn in hierdie ou wynsak gegooi het, het die sak eenvoudig gebars.  Dit kon nie die nuwe wyn hanteer nie, want die ou sak kon nie rek en van vorm verander nie.

So wat sê Jesus?  Hy is die nuwe wyn!  Hy is die Een wat nuwe lewe gee!  Hy is die Een wat verandering bring.  Jesus se koms het die ritme van die lewe verander.  Maar dan moet jy jou danspassies aanpas!  Jy moet van vorm kan verander.

En jy sien, verandering is nie vir almal goeie en opwindende nuus nie.  Dit is nie vir almal iets om te vier nie. Trouens, die Fariseërs het verandering met alle mag en geweld probeer stop.  Hulle was die ou wynsakke wat nie die nuwe wyn van Jesus wou aanvaar nie.  Daarom bots Jesus gereeld met hulle ou gedagtes.  Bots Hy met hulle ou vorme, ou gewoontes en ou tradisies.  Want hulle het die ritme self bepaal en hulle danspassies was ingeoefen. Hierdie verandering wat Jesus gebring het was so vreemd dat hulle Hom uiteindelik daaroor gekruisig het!

Prof. E.P. Groenewald skryf in ’n baie ou boekie jare terug oor hierdie gedeelte: “Hy (Jesus) waarsku dat ’n mens nie so gebonde moet raak aan die ou vorme dat jy nie kans sien om die nuwe te aanvaar nie.”  Jesus het die ritme van die dromme verander, daarom moet jy jou danspassies aanpas.  Want nuwe wyn kom in nuwe sakke.

Vriende, Jesus het die ritme van ons gemeente die afgelope jaar ingrypend kom verander.  Vanmôre vier ons fees nie in die eerste plek oor ’n nuwe wynsak nie, maar opnuut oor die nuwe wyn.  Want Jesus is die nuwe wyn wat vir ons nuwe lewe kom gee het!  Hy is die inhoud van hierdie wynsak!  In die Geloofsentrum Universitas en in my en jou lewe gaan dit oor Jesus en Hy alleen!  Dit gaan oor die nuwe lewe wat Jesus vir ons kom gee het!  En hierdie lewe moet sigbaar word in ons ritme, in ons danspassies, in ons aanbidding, in die heling wat ons ontvang en bedien, in die groei wat daar plaasvind en in die diens wat ons lewer.

Want die Here Jesus het hierdie Geloofsentrum geroep om die nuwe wyn aan die wêreld te bedien!  En dit vra nuwe wynsakke, want die Here Jesus wil sy nuwe wyn ook uitgiet op nuwe plekke, in nuwe omstandighede, in verlore harte sodat lewens kan verander en nuut word!

Die Here verander hierdie wynsak in Universitas:

Maar ek glo Jesus draai vanmôre ook na jou en my met die vraag: Hoe gereed is jy vir groei en verandering in jou eie lewe?  Kan jy nog verander?  Wil jy verander of is jy soos daardie wynsak wat klaar gerek het?  Jesus het gekom om mense te verander.  Hy het gekom om lewensritmes te verander, om gewoontes te verander.  En wanneer Jesus in mense se lewens uitgegiet word, is dit nie die einde van die veranderingsproses nie, dit is net die begin!  In Kol 3:10 staan daar: “Julle het met die ou, sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God.”

Jesus wil jou verander sodat jy meer soos Hy sal lyk en dink en optree.  Hy wil jou ritme verander sodat jy anders sal dans in die lewe.  En ek weet nie hoe Jesus jou wil verander nie, dit moet jy hierna by Hom self gaan hoor – natuurlik as jy wil verander.  Maar Lukas leer ons dat hierdie verandering in jou lewe ook waarskynlik op twee gebiede lê.  In jou verhoudinge en in jou gewoontes.

Die Here lei ’n nuwe fase in hierdie Geloofsentrum in met ‘n verwagting van nuwe groei en verandering.  Nie net groei in ons Geloofsentrum nie, maar nuwe groei in ons elkeen se lewe.  Ek bid dat die Heilige Gees jou sal oortuig wat dit is wat moet verander in jou lewe.  Ek bid dat die Gees jou sal aanspoor, aanvuur en dat ek en jy op God se ritme sal bly dans.  Amen.