Prediker: André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za

Vir beeldmateriaal van die preek, klik hier.

Ek het vanmôre die voorblad van Die Habakuk koerant saamgebring.  En dit is nogal interessant om te sien wat die nuus gehaal het so 600 jaar voor Jesus Christus aarde toe gekom het.  SKYFIE

1:2-4: ” Hoe lank moet ek om hulp roep voordat U hoor Here, moet ek by U bly kla oor geweld voordat U red?  Waarom laat U my die onreg sien wat gedoen word, waarom kyk U toe as daar soveel ellende is?  Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld, en word daar getwis en gebaklei.  Die wet het nie meer krag nie, en daar geskied nie meer reg nie.  Slegte mense het die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag”.

 

Onderdrukking en geweld, twis en bakleiery, ’n land waarin die wet nie meer krag het nie en waar slegte mense die oorhand oor goeie mense het.  Dit kon net sowel die Volksblad gewees het!

 

Saam met die koerant kom natuurlik ook die vraag na God.  Waar is God dan as dit so sleg gaan?  Hoekom gryp Hy nie in as Hy sien hoe dit gaan nie?  Hoekom gaan dit goed met slegte mense, maar ons wat die Here dien, moet swaarkry?  Is God nog in beheer van hierdie wêreld?  Is God in beheer in ons land?  Is God in beheer van my lewe as die een slegte ding op die ander soos golwe oor my lewe spoel?

 

En die Habakuk-koerant is ‘n voorbeeld van hoe gelowiges by monde van die profeet Habakuk met die Here worstel.  En die wonder van hierdie Habakuk-worsteling is dat dit uitloop op ‘n antwoord.  En in hierdie antwoord is daar 3 groot sake wat uitstaan.  Die Here wil vir Habakuk 3 goed laat sien.

  1. Sien die grootheid van God raak

 

Vriende, wanneer ons vasgevang raak in die wêreld met sy onreg en swaarkry en probleme, is dit maklik om in negatiwiteit en pessimisme te verval.  Die oomblik as ons net met ons neuse in die koerant of met ons oë op die 7 uur nuus leef, gebeur dit kort voor lank dat almal saam praat asof daar geen hoop en geen uitkoms meer is nie.  Jy sien, die mens het die besondere vermoë om mekaar in negatiwiteit en hooploosheid in te praat.  En die gevolg is natuurlik dat ons die goeie dinge in die lewe kan miskyk.  Of erger nog, dat ons God nie meer raaksien nie.

 

Habakuk gebruik ’n groot gedeelte van hierdie laaste hoofstuk om gelowiges te bemoedig deur vir hulle God se grootheid te laat sien.  Kyk ‘n bietjie hoeveel keer beskryf Habakuk die grootheid van God in verse 3-15.

 

Dit is asof Habakuk die gelowiges se oë van die wêreld afhaal en God vir hulle wys!  Sien weer raak wie God is!  Sien weer raak dat die Here groter is as enige bedreiging of siekte of bekommernis of vrees.  Moenie so vasval in negatiwiteit dat jy God miskyk nie!  God is groter as die regering, Hy is groter as jou bekommernis en hartseer!  En ek dink dit is die eerste ding wat Habbakuk ons wil leer, om weer te sien, wie God is!  Om oop oë te hê wat die groot voetspore van God oral raaksien.

2. Sien raak wat het God al gedoen (vers 3)

 

In vers 3 lees ons die name van twee plekke.  Teman en Paranberg.  Nou hierdie twee plekke moes met ‘n spesifieke doel hier genoem wees.  Hoekom Teman en Paran wat twee relatief onbekende plekke is?  Wanneer ons op ‘n kaart na hierdie twee plekke gaan soek, kry ons dit in die omgewing van Sinaï.  Sinaï die plek waar God ‘n verbond met Abraham kom sluit het.

 

Dit is asof Habakuk hierdie geloofsgemeenskap wat wonder of God nog in beheer is, of God nog omgee, wil kom herinner aan God se beloftes in die verlede.  Onthou, God het Homself aan julle verbind!  Onthou wat Hy alles belowe het!   Hy het belowe om julle God te wees, Hy het belowe om julle nooit alleen te laat nie.  Hy het met jou doop kom belowe dat jy nou Syne is en dat Hy vir jou sal sorg soos ’n pa vir sy kinders sorg!

 

Jy sien, geloof beteken om God te sien, maar dit beteken ook om God in die verlede te sien werk sodat jy weer kan sien wat God al gedoen het!  En ek glo elkeen van ons sal kan getuig van God se werk in die verlede, ook in ons eie lewe.  Hoe het God nie al vir jou gesorg nie?  Hoeveel keer het Hy al jou gebede verhoor?  Hoeveel keer het Hy jou al genees?  Hoeveel keer het Hy al trane afgevee?  Vir hoeveel jaar sorg die Here al vir jou?

 

Ja, dit mag somtyds vir ons lyk of voel dat God glad nie by ons nood betrokke is nie.  Maar wanneer ons terugkyk, sal ons die hand van God raaksien.  En God se leiding in die verlede gee vir ons hoop vir die toekoms.  Nie ‘n hoop vir die beste nie, nie ‘n hoop vir beter dae of vir beter omstandighede nie.  Hierdie hoop is ‘n sekere wete dat God ons in die toekoms sal lei en beskerm, soos Hy in die verlede gedoen het.

 

 

  1. Wie God sien, leef met vertroue

 

Sien die grootheid raak, sien die leiding en beloftes en die sorg van God in die verlede raak.  Habakuk bars uit in ‘n loflied aan die einde van sy profesie.  En dit is ‘n loflied wat op die oog af nie inpas nie.  Want in die hele boek kla Habakuk by God en soek hy na antwoorde op sy lewensvrae.  Daarom wil sommige geleerdes beweer dat hierdie laaste paar verse vanaf vers 17 nie eintlik hoort by sy profesie nie, maar later bygevoeg is.

 

Maar hier lê waarskynlik die sleutel van hierdie gedeelte.  Habakuk sing terwyl dit moeilik gaan.  Hy sing terwyl daar nog moeilikheid is.  Terwyl daar hartseer en pyn en ongelukkigheid is.  Jy sien, toe Habakuk herinner word aan God se grootheid en herinner word aan God se troue sorg in die verlede, toe lyk die toekoms vir hom anders.  Toe lyk die bedreiging en bekommernis anders.  Jy sien vriende, mense met ‘n visie op God, kyk anders.  Mense met hulle oog op God sien hulle omstandighede anders.  Mense met hulle oog op God sien hulle swaarkry, hulle hartseer en probleme anders.  Wanneer ons vir God sien, is daar hoop!  Omdat ons vir God sien, het ons hoop!  Want God is ons redding en ons hoop!

Slot:

Die spreekwoord sê: sien is glo.  Ek dink Habakuk se boodskap is net mooi die teenoorgestelde.  Ons moet glo om iets te sien.  Om God te kan sien, moet jy glo dat Hy by jou is.  Om die Here se leiding en teenwoordigheid in ‘n stukkende wêreld en in my lewe raak te sien, moet ek glo dat Hy in beheer is en dat Hy my veilig sal lei.  Om die Here se troos te ondervind, moet ek glo dat Hy kan troos.  Omdat ek in God glo, sien ek Hom oral, altyd, onder alle omstandighede.

 

Om God te sien, bring moed en krag en hoop.  Ja, selfs al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan ons wingerde wees nie.  Al sou al ons oeste en pogings misluk kan ons God steeds sien, moed hou en lewe!  Want die Here my God gee vir my krag en op hoë plekke laat Hy my veilig loop.

Amen