Miga 7Newspapers & hope

Ons as gelowiges leef in ’n “skizofreniese” wêreld.

Daar is so baie dinge om jou oor te ontstel.   En tog is daar ook in die geloof so baie hoop wat moed kan gee vir die reis.

Daar is altyd die twee kante.  Die swaartepunt verskuif net soms van die een punt na die ander.

Ek het my die afgelope week nogal intens ontstel oor hoe swaar mense in ons tyd kry.

Miskien is die plek en tyd waarin ons leef nou ook nie so uniek nie.

Om groot uitdagings in die oë te kyk, is maar redelik die normale verloop van die lewe van elke dag – deur al die eeue heen.

Maar tog het ons tyd besondere groot eise wat dit aan ons stel.

By die Vrystaatse Sinode is daar ook ’n lang lys gemaak van die noodsituasies wat hom rondom ons afspeel.

En dan is die nood nie net rondom ons nie.   Dit is ook nie net op die koerante nie.

Dikwels is dit baie naby aan ons lyf en in ons harte.

Hoe gaan ons hoopvol en gelowige bly leef en oorleef?

Ons moet mekaar hiermee help.

Of nog beter gestel:  God sal ons in Sy genade hiermee moet help.

 

En dit is waaroor Miga 7 handel.

 

Miga se profetiese stem word gehoor in ’n tyd waarin die internasionale politiek met baie interessante koalisievormings en militêre strategiese verwikkelinge sy stempel afgedruk het.

Dit het gelei tot onderdanigheid en belastings aan Tiglat-Pileser III van van Assirië.

Dit het ’n wurggreep geplaas op die ekonomie.

En soos die ekonomie onder druk gekom het, het mense se moraliteit onder druk gekom.

En mense doen naderhand vreemde dinge as dit gaan oor oorlewing…

En so groei ook moedeloosheid en die wanhoop.

En dan lees ons in vers 1-6 die Jerusalem Volksblad se berigte:

Mense se belangstelling in die kerk word minder. Gemeentes word kleiner en verdwyn selfs.  Dit klink soos SA en die platteland se verhaal.

Respek vir lewe bestaan nie meer nie.

Moord neem toe. (Soos in SA waar die een polisiegeneraal wat korrupsie probeer stop uitgehaal word.)

Die samelewing is soos ’n vrugteboord waar ’n mens vrugte verwag, maar niks kry nie (:1).

Regeerders spoor mense aan om kwaad te doen (:3).

Regverdigheid sypel uit die gemeenskap uit.

Daarom vergelyk Miga die die regeringsamptenare en die regbank met ’n gifplant en ‘n doringheining.

Gifplante en doringheinings is hindernisse en ergernisse vir mense.

Dit help jou nie om jou Godgegewe roeping met vreugde te probeer uitleef nie.

En ons wonder hier in SA:  Waarom sit so baie van ons kinders oorsee?

Waarom huil ons moeders hul saans aan die slaap?

Dit is beter om niemand te vertrou nie.

Selfs jou naaste vriende en huweliksmaat kan nie vertrou word nie.

 

Dit is ’n diep hartseer verhaal.

Eintlik is dit ’n klaaglied wat Miga hier probeer dig.

Hy dig maar net want van sing is daar nie juis sprake nie.

Dit is ’n klaaglied van wanhoop, ’n gedig oor ’n siek samelewing.

Nou is die vraag vir ons:  Wat doen gelowiges as hulle soos Miga en sy tydgenote so diep in die moeilikheid is?

 

Hoe kom mens weer uit die donker uit? (vs 8)

 

Hier is 5 aksente wat ons nie mag miskyk nie:

  1.  Vertrou opnuut.
  2. Bid
  3. Leef vergeefd.
  4. Verwag nuwe wonders
  5. Sing ‘n nuwe loflied.

 

 

 

Vers 7: “Maar ek sal vertrou op die Here,

ek sal wag vir die God wat my red.”

Om te glo is nie so maklik as jy in die donker van moedeloosheid geland het nie.

Maar geloof is ’n geskenk van die Here.

Jy wat sleepvoetend die Emmauspad loop, onthou dat daar nog ’n Reisiger op die pad is.

Onthou ook dat Gy geneig is om die slegte om te draai en dit ten goede te laat meewerk.

 

Vers 7 vertel dat dit juis vertroue in God is wat maak dat jy geduldig kan wag vir die uitkoms.

Vers 8 sê:  “…al het ek tot ’n val gekom, ek sal weer opstaan, al sit ek in die donker, die Here is my lig.”

Dit is die taal van geloof!

Ek dink die oproep is:  Glo weer asof alles daarvan afhang.

Glo weer omdat jy WEET dat alles daarvan afhang.

 

Wat doen ’n mens in nood?

Jy bid!

Vers 14 is ’n gebed wat ongelukkig onduidelik vertaal is:

“Pas U volk op met U kierie,

die kleinvee wat aan u behoort,

wat alleen wei in die Karmelbos (waar daar net gevaar is en nie kos nie).

Hulle sal in Basan en Gilead wei (waar daar juis volop kos is).

Ons vra die Here om maar vir ons die Ps 23 Herder en Gids en Gasheer te wees.

As ’n mens in die nood is en jy leer nie bid nie, dan kan jy maar verwag dat die donkerte in wanhoop sal verander.

Dit werk nie noodwendig altyd so nie, maar Juda se situasie is veroorsaak deur mense wat baie eiesinnig en sondig geleef het.

Hulle donkerte is veroorsaak deur hul sonde.

Vers 9 is hul belydenis:

“Ek sal aanvaar dat die Here my straf in sy toorn, want ek het teen Hom gesondig.”

En Miga het hul opgeroep tot bekering.  Hulle het ontdek dat hulle aandeel gehad het in die donkerte.  Maar hulle vra vergifnis en hulle ontvang dit.

Hierdie profesie het dan ook die pad oopgemaak vir die godsdienstige hervormings wat onder koning Hiskia teweeggebring is.

Ek dink hierdie gedeelte wil ons oproep tot ’n eerlike vraag:

“Wat het ek gedoen om by te dra tot hierdie donkerte en wanhoop?”

Wat het ons gedoen, of juis nie gedoen nie, wat maak dat ons geland het waar ons

tans in SA staan?

Prof Nico Koopman (dekaan van Stellenbosch) praat by die Vrystaat Sinode oor ons identiteit en hy sê oa:

“Die belangrikste ding in die lewe is om vergeefd en vergewend te leef.”

Ontvang vergifnis en gee vergifnis.

Dit maak die deur oop na die lig toe.

 

Nou kom vers 15 met ’n wonderlike belofte:

God sê:  “Ek sal jou wonders laat sien soos in die tyd toe jy uit Egipte getrek het.”

 

Die uittog  en uitredding uit Egipte was die groot verhaal wat oor en oor vertel is vir die kinders.

Die volk se identiteit was gesetel juis in hierdie wonderwerke waarvan hulle ’n hele reeks beleef het.

God se belofte is:  Wag vir wonders!

Verwag weer wonders!

Moenie van God iets minder as wonders verwag nie!

Want God is die God van die wonders!

En Hy kan wonders doen want Hy is sterk en magtig genoeg…

En Hy gee vir ons genoeg om om ons reddend te hulp te kom.

 

Die hele Nuwe Testament en die verhaal van Jesus, sy bediening, Sy kruis, Sy opstanding, Sy hemelvaart, Sy uitstorting van die Heilige Gees is wonders wat op hierdie selfde verlengstuk lê.

Ons kan nie sê ons weet nie van wonders nie.

Trouens:  Dit was met die Ring se kerkvisitasie wat daar gevra is:

“En hoe het julle God die laaste tyd leer ken?”

En Japie se antwoord was:  “Ons het God in hierdie gemeente leer ken as die God wat aanhoudend wonderwerke doen.”

 

 

Die profesie sluit af met ’n loflied oor God

En wie is hierdie God?

Die lied handel oor God wat genadig is en vergewe.

–       God wat getrou is en liefde betoon.

 

Die lied se inleiding is:   “Wie is ’n God soos U?”

Dit is trouens die betekenis van die profeet se naam.

Migaja:  “Wie is ’n God soos Jahwe?”

En dit is duidelik:   Daar is net een so ’n unieke God….

 

Sluit:

Miskien laat die Here soms swaarkry toe, juis dat ons kan ontdek hoe God wonderwerkend teenwoordig is en ons help.

Ja, Hy is inderdaat die God wat Klaagliedere in liedere van Hoop verander.

En die leidere van hoop loop uit op liedere van Lof en aanbidding.

Maar in hierdie hele worsteling word ons opgeroep om nie moedeloos en wanhopig te raak nie.

Vertrou God.

Leef die lewe van bekering en vergifnis.

Gaan biddend na Sy genadetroon.

Verwag van Hom wonderwerke.

En: wanneer Hy die wonders doen – dank jy Hom met ’n lied en ’n lewe van lof.

So!  Moenie net die koerant lees nie.

Lees ook maar weer jou Bybel wat handel oor God – die Hoopgewer!

amen

 

Gebed

 

Geloofsbelydenis

Prediker:  Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.