picture1André Oosthuizen

andrej@webafrica.org.za

God, Abba Vader wil naby sy kinders wees.  Dit is wie Hy is.  Hy is ’n Pa wat sorg en sien.  ’n Pa wat lei en beskerm.  ’n Pa wat teenwoordig en betrokke is in die lewe van Sy kinders.  En dit is soos ons Hom ontmoet in die Woord waar Hy elke aand met Adam en Eva gaan gesels in die paradys.  En ons kry Jesus in Openbaring 1 waar Hy staan tussen die 7 lampe, die kerk – tussen sy kinders.  Die Here Jesus hang alleen aan die kruis sodat God se behoefte om naby ons te wees nooit weggeneem sal kan word nie.  Hy wil naby aan sy kinders wees.      

En nadat die volk met Sy teenwoordigheid geseën is in Numeri 6 – soos ons 2 weke gelede gehoor het – begin hulle loop.  Die woestyn lê voor hulle uitgestrek.  En op hierdie reis wil God hê hulle moet weet Hy is naby.  Daarom gee Hy die opdrag dat die ark gemaak moet word en dat die tent van ontmoeting saamdra word om by elke kampplek in die middel van die kamp opslaan te word as teken van Sy teenwoordigheid.  (SKYFIE)

Maar asof dit nie genoeg is nie, doen die Here ’n wonderlike ding in Numeri 9.  Hy gee nog ’n teken van sy nabyheid.  As hulle in die môre wakker geword het was daar ’n wolk en as die son gesak het was daar ’n vuurlig.  My kinders, as julle julle oë oopmaak is Ek daar.  En as julle julle oë toemaak is Ek daar.  Waar julle gaan, daar gaan Ek!  En waar Ek gaan, daar gaan julle.  En Ek gaan nie net die pad bepaal nie, Ek gaan ook die pas bepaal.  Nie net waarheen julle gaan nie, maar ook wanneer julle gaan.  Julle sien, party plekke moes hulle vir jare bly, ander vir net ’n paar dae.  Maar hulle was totaal onder God se sorg.

Ons lees 2 keer in hierdie gedeelte hoe naby en afhanklik hulle van God moes leef.  “…op die bevel van die Here het hulle kamp opgeslaan en op sy bevel het hulle weggetrek.” (v20,23).  Die wolk, die teken van God se teenwoordigheid het hulle in die oggend laat opstaan en in die aand rustig laat slaap – vir 40 jaar lank!  God, sigbaar en ooglopend naby!

Jy sien vriende, die woestyn was die klaskamer vir geloof en vertroue.  Dit was die plek waar die Here nie net vir Israel nie, maar vir al sy kinders daarna kom leer wat dit beteken om saam met Hom te leef.  Wat dit beteken om naby Hom te leef.  Wat dit beteken as Hy naby jou leef.

En in daardie kamp van die Israeliete was daar baie mense wat God se teenwoordigheid op verskillende maniere elke dag nodig gehad het.  En die wolk was vir elkeen op ’n eie manier die teken van God se nabyheid wat hulle nodig gehad het om met die lewensreis voort te gaan.

Jy sien en so kon elkeen onder die wolk leef.  En God se nabyheid het hulle gedra en gevoed en getroos en bemoedig.  En die wonder is, die wolk was nie net bo hulle nie, die wolk was ook voor hulle!  God gaan ons vooruit!  Soos God nou by ons is, sal Hy ook môre by ons wees!  Moet jou dan nie oor môre bekommer nie, want God wag alreeds daar vir jou.  En so was God se teenwoordigheid vir hulle genoeg.

Ek het die afgelope week maar net weer bewus geraak hoe nodig ons die wete van God se teenwoordigheid, sy nabyheid in ons lewens het.  Suid-Afrika het ’n woestyn geword waarin daar weekliks ’n politieke storms, ekonomiese storms en morele storms uitbreek.  En hierdie woestyn waarin ek en jy moet loop is om baie redes meer gekompliseerd as die Israeliete.  Ons kan nie elke kort-kort trek nie, want dink net hoeveel FICA dokumente sal ons moet ingee!

En so loop ons elkeen deur ons eie stukkie woestyn.  En weet jy, baie keer is daar nie ooglopende antwoorde of oplossings nie.  Die ironie is dat die vinnige pas van die lewe ons somtyds inhaal, maar ander kere kom die antwoorde of die uitkoms weer veels te stadig.  Maar die woestyn leer ons, God bepaal nie net die pad nie, Hy bepaal ook die pas.  Somtyds lê ons in ons tentjies, nie eers lus om die tentdeur oop te rol nie.  Ander kere is ons fisies te swak of te siek om dit te doen.

Maar weet jy wat is ons mees basiese behoefte en in die woestyn?  Nie noodwendig antwoorde of oplossings nie, ons behoefte is net om te weet God is hier.  En soos die wolk vir Israel is ek vanmôre gestuur om net dit vir jou te kom sê.  God is hier!

As jy vanmôre swaarkry, onthou God is hier.

As jy hartseer is, onthou God is hier.

As jy bekommerd is, onthou God is hier.

As jy alleen of bang is, onthou God is hier.

As jy siek of moeg is, onthou God is hier.

As jy besluite moet neem of onseker is, onthou God is hier.

En weet jy, Hy is net so sigbaar soos wat Hy in ’n wolk was.  Eintlik is die verrassende, Hy is meer sigbaar vandag as wat Hy destyds was.  Jy kan Hom beter sien.  Jy het Hom hierdie week in die wolke gesien hoe Hy sorg met die reën.  Jy sien Hom vanmôre in sy Woord.  Jy kan Hom sien in die mense wat vir jou lief is.  Jy het Hom al gesien in deure wat vir jou oopgaan en somtyds toeslaan.  Jy het Hom al gesien toe Hy vir jou uitkoms gegee het.  Hy is hier!

En God se behoefte om naby jou te wees het ’n hoogtepunt bereik toe Jesus permanent by jou ingetrek het.  Joh1:14. “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.”  Die Woord het in jou kom woon.  In jou hart kom tent opslaan vir altyd.  Jy is naby aan God.  God is naby jou!  Elke dag, elke oomblik, elke tree.  God is hier teenwoordig!