Die mens het nog altyd in prentjies gedink.  Party net meer as ander.  Jy sien, prentjies dra betekenis.  Dink nou sommer aan boesmantekeninge en alles wat al daaruit afgelei en geleer is.  Op ’n manier vertel een eenvoudige prentjie meer as wat ‘n 1000 woorde kan sê.  Dit is hoekom selfone en i-pods en feitlik enige iets wat ons met ons saamdra kameras het.  Sodat ons betekenisvolle momente in prentjies kan vasvang.  En een foto of prentjie is eintlik ’n bladsy vol herinneringe.  Prentjies is baie interessant.  Want jy sien, mense kyk verskillend na prentjies.  In een prentjie kan 2 mense verkillende boodskappe sien.  Kyk byvoorbeeld na hierdie prentjie.  Wat sien julle? 

 

Ouens, net so het mense verskillende prentjies oor wie Jesus is en hoe Jesus lyk.  En die prentjies beïnvloed natuurlik ons verstaan van wie Jesus is.  Ek en jy het waarskynlik verskillende prentjies van Jesus wat ons verstaan van Hom beïnvloed.  Party van ons se prentjie van Jesus is dié prentjie in die Kinderbybel.  ‘n Bleek wit wese met ‘n skapie op Sy skoot.  As ander aan Jesus dink sien hulle hierdie prentjie van die kruis.  Of die prentjie van ’n baba in ’n krip op sagte hooi en ’n koei langsaan.  Of een waar Jesus by kindertjies is.  Party se prentjies van Jesus is vreemd en pas nie noodwendig in binne ons verwysings of tradisie nie.  Dit daag ons so bietjie uit om anders oor Jesus te dink.  Soos hierdie een: Jesus as ‘n revolusionêr met ‘n masjiengeweer oor die skouer.  Of Jesus as die hippie!  Tydens die godsdienstige oorloë tussen Engeland en Frankryk lui een van die Engelse se slagspreuke: Die pous is nou wel Frans, maar Jesus Christus is gelukkig Engels.  Vir baie mense is Jesus gelukkig blank en afrikaans en sal hierdie prentjie van Jesus as ’n swart man, vreemd wees. 

 

Jy sien, en dan, tussen al hierdie prentjies en beelde en idees van en oor Jesus moet ons vra: Hoe lyk Jesus dan?  Die Sondag op die eiland Patmos, sien Johannes vir Jesus.  Eintlik kom wys Jesus Homself vir Johannes.  En Johannes beskryf Jesus in terme van prentjies, of dan, ’n paar beelde met betekenis wat daarin of daaragter gekoppel is.  Jy moet so bietjie dieper kyk om te verstaan.  En hierdie beelde sê iets maar ook tog nie alles van wie Jesus is nie.  Maar ek wil jou vra om die Gees van God toe te laat om dalk so bietjie aan jou prentjie van Jesus te kom werk.  Dit in te kleur of dalk ’n paar strepe uit te vee sodat jy Jesus beter sal leer ken.   Dit is wat Johannes sien:

 

Vers 12: “Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat.  En toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien en tussen die lampe Iemand soos die Seun van die Mens.”  Die sewe staanlampe is die Here se gemeentes oor die wêreld heen.  7 is in Openbaring die volmaakte getal (saam met 3).  Maw, Jesus is by al sy gemeentes.  En elke gemeente is ‘n lamp, want ons is die lig vir die wêreld!  Tussen die gemeentes staan die Seun van die mens.  Dit is Jesus die Christus. Met ander woorde, Jesus staan tussen die gelowiges. Hy is by hulle. Op verskeie plekke lees ons die uitdrukking: Seun van die mens as ‘n verwysing na die opgestane Jesus.  Met ander woorde, Jesus lewe!  Die lewende Jesus is by Sy lewende kerk betrokke!  En Jesus regeer en versorg en rus Sy liggies toe om lig te maak!    

 

Hy het ‘n lang kleed aangehad.  Net soos die hoëpriesters van die Ou Testament destyds gedra het.  Hulle taak was om vir die volk te gaan offer.  Hulle moes namens die volk offers bring vir sondes en namens die volk intree by God.  Maar Jesus staan met ‘n lang kleed omdat Hy Homself geoffer het!  Hy het Homself as ‘n offer vir my sonde gegee!  Hy kom doen dit wat geen hoëpriester nooit kon doen nie, Jesus offer Homself!  En as die volmaakte Hoëpriester, tree Jesus met Sy lang kleed vir jou by die Vader in.  Ouens, Hy pleit daar vir jou!  Hy bid by die Vader vir jou!  Hy dra jou nood by die Vader op! 

 

Om die lang kleed vas te hou is daar ‘n goue band om Sy bors.  Jy sien, ons dra belde om ons heupe, en in Lukas 12:35 lees ons jy bind ‘n band om jou heupe wanneer jy werk.  Maar Jesus dra ‘n goue band om Sy bors omdat Sy werk klaar is!  Hy het jou klaar gered en verlos!  Hy het klaar die Golgota-paadjie geloop en die prys betaal.  Trouens dit is van goud omdat goud deur vuur gelouter moet word en Jesus in ons plek aan die kruis gelouter is. 

 

Johannes sien Jesus se wit hare.  Sy hare is wit omdat Jesus se teenwoordigheid alles  witter en helderder maak.  Omdat Jesus heilig en skoon is.  Sy hare is wit soos wol omdat wysheid met die grysheid kom!  Hy is alwys!  Mense het voete van klei, Jesus se voete is van geelkoper, met ander woorde dit is die simbool van krag en standvastigheid.  Hy was en is en sal vir altyd wees!

 

Toe Jesus praat was dit soos ‘n gedruis van ‘n groot waterval.  En dit wat uitkom is soos ‘n tweesnydende swaard.  Heb 4:12 sê: “Die woord van God is lewend en kragtig.  Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg.  Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart.”  Jesus praat met Sy kinders deur Sy Woord wat Hy in ons hand kom sit.  Partykeer hou ons van wat Hy sê en ander kere maak dit ons skaam en selfs seer, maar Jesus se woorde verander ons lewe! 

 

Toe Johannes in Jesus se oë kyk was Sy oë rooi soos vuur.  Jesus sien alles.  Hy kyk deur alles.  Jy kan niks vir Hom wegsteek nie.  Ps 139 sê Hy sien selfs jou hart en lees jou gedagtes. 

 

Toe Johannes hierdie beeld of prentjie van Jesus sien, het hy op sy knieë voor Jesus neergeval.  Jy sien, ouens, ek wonder of ons prentjies van Jesus dieselfde reaksie by ons ontlok?  Bring ons prentjies van Jesus ons nog met verwondering op ons knieë voor Hom?  Of het ons nie maar Jesus gemaak en geteken soos een van ons nie!  Miskien erger nog, ons sit vir Jesus elkeen in ons eie raampie en kleur die prentjie oor Jesus in soos dit ons pas, of soos ons daarvan hou, of soos ons groot geword het. 

 

En miskien wil Jesus vanaand net weer kom sê: Ek is groter as die prentjie wat jy van My het!  Ek pas nie noodwendig in binne die raampie wat jy om My gesit het nie.  Jy kan en moet nog soveel meer van My ontdek.  Nog soveel meer van My leer.  Jy sien, jy groei geestelike wanneer jy nuut dink oor wie Jesus is!  Wanneer jy die Gees van God toelaat om die Jesus-beeld in jou lewe te verruim sodat jy elke dag meer van Jesus kan ontdek.  Ons prentjies van Jesus in nie klaar geteken nie.  Die Groot Skilder wil elke dag die beeld van Jesus in my lewe kom vernuwe en verruim. 

 

Slot: Amper soos hierdie prentjie, maak die prentjie van Jesus dalk op ’n ander manier vir jou sin vanaand wanneer Openbaring vir jou teken wie Jesus werklik is.      

Hy was altyd daar en sal altyd daar wees.  Hy is die alfa en omega.  Die Een wat is en wat was en wat kom.  Die Almagtige.  Wat ookal jy vanaand in hierdie prentjie van Jesus ontdek, mag dit jou weer bring by verwondering oor wie Jesus is.  Amen

Gebed

Partykeer onstel dit ons as U nie inpas in ons prentjies en idees van wie U is of wat U moet doen nie.  Maar dit is juis wanneer U nie inpas nie, wat ons meer van U leer.  Waar ons meer van U ontdek.  En dit is juis omdat U nie inpas nie, dat u God is.  Ons wil maar net in verwondering voor U neerval en U eer en aanbid as Jesus, groot bo almal….