So vertel Matteus vir ons sy Jesus-verhaal van die begin van adventstyd af ….

Dit is die verhaal van hoop rakende die Seun van God wat na die wêreld kom.

Dans in reen Nou bou die spanning egter op:

Gaan hierdie bediening van Jesus mense se lewens raak?

Gaan mense anders begin optree?

Gaan mense so begin leef dat die wêreld ’n vriendeliker plek word?

Sou Jesus se koms ’n nuwe lewensmoontlikheid open wat ons in ons praktiese lewe anders laat optree?

Dit is waaroor Jesus hier die mense leer in die preek daar teen die berghang – ’n lekker natuurlike amfiteater.

                      Lees nou:  Mat 5:1-12

Jesus praat van mense wat “geseënd” is.

Wat beteken hierdie geseënd?

Jesus gebruik die Griekse woord “Makarios”  (μακάριος).

As jy  nou vir ’n Griek in sy winkel sê: “Makarios”, dan sal sy oë begin blink.

Want dit sal beteken dat jy sommer baie goed by hom wil kry.

Jy het ’n laaaang inkopielys.

Wanneer Matteus ook hierdie woord gebruik, dan het die Griekse lesers dit dadelik verstaan.

Dit kom van die Griekse woordjie “mak-” wat te make het met langer en groter.

 Meer van God se genade, seën en guns wat Hy vir mense wil en kan gee.

Ek dink dit het te make met die grootste en mooiste gawes van die hemel wat Jesus wil uitdeel vir ons op aarde.

Jesus maak ook sy uitdeellysie al langer.   Hy gee al meer goeie geskenke.

Hy maak sy afleweringsadresse al meer.  Sy afleweringslys sluit ook jou adres in.

En natuurlik hou dit  alles verband met geloof.

Deur die geloof is jy alreeds op die benydenswaardige afleweringslys van die die God wat so graag vir mense iets van die mooi van die hemel wil gee.   Jy sal nie teleurgesteld wees nie.

Kan jy sien hoe “lucky” is jy!

Net in Afrikaans is dit al verskillend vertaal ….

Jy is “gelukkig” (NLV”).

Jy is “geseënd” (NAV).

Jy is “welgeluksalig” (Nederlands).

Jy is “makarios” (Grieks).

 

Maar tog is dit ’n vreemde geluk hierdie.

Ons definisie van geseënd te wees sou normaalweg te make hê met dinge soos:

Baie geld

Mooi meisies,

Biltong

Braaivleis

Opwinding

Vakansie

Opgewektheid

Agteroorsit

Bedien te word.

Lag en grappies vertel.

Om in beheer van jou lewe te wees.

Coenie Burger beskryf bogenoemde egter as “natuurlike optimisme”.

Dit is dikwels wanneer jy kies om nie oor die nood en hartseer van die lewe te dink nie.

Of beter nog:  Om nie iets van die nood en hartseer van die lewe aan jou lyf te voel nie.

Die eerste Christen-lesers van hierdie Evangelie daar in Sirië het dit swaar gehad.

Hulle is deur die Joodse gelowiges uit die sinagoges uitgesmyt en vervolg.

Vir die Romeine was hulle met hul vreemde boodskap van die kruis ook totaal onaanvaarbaar.

Dit was vir hulle nag!

Tot so ’n mate dat hulle gewonder het of dit nog die moeite werd was om aan die geloof te probeer vasklou.

 

Ek het gewonder watter beeld ons sou kon help om iets van die vreemde geluk te verstaan.

En die beeld van te dans in die reën het by my opgekom.

En ek onthou die foto op die voorblad van verlede jaar se Volksblad toe die reën kom na die erge droogte.  En ’n boer dans in die reën in sy mielieland.

Onder hom die droë aarde wat verskroei is deur die son.

Bokant hom die reën wat uit die hemel neersif.

En in sy hart onplof daar ’n vreemde dankbare geluk ….

sodat sy voete spontaan begin dans.

Hy gee nie om vir die nat word nie.

Hy gee nie om vir die moontlikheid om longontsteking op te doen nie.

Hy weet net:  iets groots is aan die verander!

En dit kom uit God se genade-hand!

En soos ek oor die beeld gedink het, kom ek af op hierdie wysheid van ’n anonieme wyse:

“Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about learning to dance in the rain.”

 

Vir die eerste lesers van Matteus was dit storm-tyd.  Donderweer. Weerligte. Koud. Ongemaklik.

Ons natuurlike instink is mos om die storm te ontvlug en êrens onder ’n skuiling te gaan wegkruip.

Die ander moontlikheid, heel vreemd, ja, is om in die reën te gaan dans.

Wanneer jy in God se seënreën beland, word jy nie ongerief gespaar nie.

Jy beland, inteendeel, buite jou “comfort zone”/gemaksone.

Maar wanneer jy weer die seënende God bokant jou gewaar,

Wanneer jy besef dat Hy besig is om deur Jesus, sy genade  uit te giet, dan word hier ’n vreemde geluk in jou hart wakker.

Dan besef jy dat Jesus ’n nuwe en vreemde werklikheid gebring het.

Dan begin jy daarop reageer

Dan word jy selfs deel van Sy bediening.

Dan help jy met jou klein bekertjie vir Jesus skep uit God se genadedam.

Dan gooi jy die droë aarde rondom jou nat.

En omdat jy weet die droë, verlepte plante gaan weer begin groei, spring vreugde op in jou hart.

 

9 saligsprekinge wat baie vreemd klink:

 Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is….

Ons hou van selfstandig wees en selfversorgend wees.

Maar jy weet jy het niks, as God dit nie gee nie.

Daar is nie hoop vir jou en die dorre wêreld rondom jou as God dit nie gee nie.

 

Geseënd is dié wat treur …

Voordat ons nie treur oor hartseer en flenterstukke in die wêreld nie,

sal ons nie begin droom oor heelheid nie.

En sal ons ook nie meedoen aan die heelmaking nie.

 

Geseënd is dié wat sagmoedig/nederig is ….

Want dan eers draai jy jou rug op arrogante eiewaan en trots.

 

Geseënd is dié wat  honger en dors na wat reg is ….

Dit is ’n honger wat smag na ’n regte verhouding met God self.

Maar juis dan begin onreg teenoor mense jou ook teen die bors stuit en jy verklaar oorlog teen sulke onreg.

 

Geseënd is dié wat barmhartig is …

Met so baie lyding en swaarkry, kan jy nie anders as om jou hande liefdevol  na die

nood uit te steek nie.

Ons barmhartigheid eggo maar net God se barmhartigheid wat ons ontvang het.

 

Geseënd is dié wat rein van hart is …

Jou hart, die beheersentrum, trek dikwels in twee teenoorgestelde rigtings:

In die rigting van die EK en in die rigting van God.

En soms trek jou hart net in die rigting van die EK.

Geseënd is jy as jy “single-minded” jou hart op God rig,

al is dit dan ten koste van jouself.

Geseënd is dié vredemakers …

As jy probeer vrede maak tussen Al-Kaida en Pierre Korkie se mense, moet jy soms uitvind dat jou en jou gesin se lewe bedreig word.

 

Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is.

Jy kan selfs beledig word…

Jy kan selfs jou lewe verloor!

Wanneer die wêreld warm raak of jy die fluitjie moet blaas, moenie skrik vir die reaksie nie.

Dit is per slot van sake wat ook met Jesus gebeur het.

Hy is ook vervolg, beledig en vermoor.

Sluit:

Sien, Jesus se koms na die aarde het die hemel en sy seënsluise oopgetrek.

Dit is presies wat hierdie droë aarde met al sy hartseer nodig gehad het.

Wanneer jy self in die reën staan en die seëninge van God in lang strome op jou reën

Dan doen jy drie dinge:

  1.  Moenie probeer vlug uit die storm nie.
  2.  Begin dans in die reën.   Dit inspireer ook ander mense.
  3.  Laat jou dans deel word van die nuwe leefstyl wat Jesus bedoel het deel van sy kinders se lewe moet wees.

En netnou, netnou het ons ’n flash-mob wat saam dans op die ritme van God se hartklop.

Kyk na die video van ‘n “flash mob” in die stasiegebou van Antwerpen. (Soek sommer op internet! Dit is pragtig en verrassend.)

En luister na jou hart of hy nie geseënd wil begin saam dans met die ritme van God se nuwe werklikheid nie.

Amen

 

Slotlied: Teach me to dance

Seën

Respons:  Laat Heer, U seën oor ons stroom soos sagte reën..”

Vir enige kommentaar:  Ds Retief Botha:   rrbotha@hotmail.com