hen met kuikensHierdie preek is die derde in die reeks wat ons onmiddellike konteks aansny.

Daar was en is baie ontsteltenis en trauma oor wat op ons universiteitskampusse en ook hier by ons gebeur/gebeur het.

Br Japie het verlede Sondagoggend deur Paulus se bril na die situasie gekyk ….

Ds Andre het het verlede Sondagaand deur Gideon se bril daarna gekyk.

Vanoggend kyk ons deur Lukas se lydenstydbril.

Lukas beskryf Jesus se verhaal in drie episodes;

Hierdie perikoop val in die beskrywing van Jesus se reis na Jerusalem terwyl hy nou nog in die gebied oos van die Jordaan is.

Tema: “… omdat God nie opgee nie.”

Die kostelike verhaal word vertel van die formidabele president Winston Churchill wat by geleentheid die gasspreker moes wees by ’n gradeplegtigheid.

Die pas-gegradueerdes het met verwagting uitgesien na sy toespraak wat vir hulle rigting en hoop moes gee op hul volgende treë.

Na ’n lang bekendstelling van wie die gasspreker is, is hy aan die woord gestel.

Hy het met afgemete treë na die podium gestap. Hy het die graduandi waterpas in die oë gekyk en toe met sy toespraak begin;

“Never give up!” het hy ernstig gesê.

Daarmee het hy omgedraai en na sy stoel teruggestap. Die studente was stomgeslaan.

Met perfekte tydsberekening het Churchill weer opgestaan, na die podium gestap en toe gesê: “Never give up!” en weer teruggestap na sy stoel.

Die graduandi het sprakeloos en geskok bly sit, te bang om onvanpas op te tree.

Dit het hy 5 keer gedoen. Totdat hy geoordeel het dat die boodskap diep genoeg ingesink het.

Toe het hy gedoen wat hy hulle beveel het om nie te doen nie. Toe het hy opgegee.

Die een saak wat vasstaan was dat daardie graduandi daardie toespraak nooit ooit sou vergeet nie.

En dit is iets wat ons ook vandag moet leer:

“Moet nooit nooit nooit nooit ooit opgee nie!”

Dit is ’n groot les vir jou alledaagse lewe, maar veral ook vir jou geloofslewe.

Die grootste rede waarom ons nooit moet opgee nie, is omdat God nooit opgee met mense nie.

Die hele Bybel, Ou en Nuwe Testment, is ’n weergawe van hoe God nooit ooit opgee nie:

 

En op jou en my ook sal God nooit opgee nie!

Daarvan vertel ons skrifgedeelte baie mooi.

So op pad na Jerusalem is daar ’n moment dat ’n paar Fariseërs (van alle manse) vir Jesus kom waarsku: “Die koning (Jesus noem hom ‘n sluwe jakkals), Herodes, wil jou doodmaak. Gaan liewer weg van hier af.”

Jesus se antwoord is veelseggend:

“Gaan sê vir daardie jakkals: ‘Kyk, vandag en môre dryf Ek nog bose geeste uit en maak Ek mense gesond, maar op die derde dag sal Ek my werk klaar maak.’ (NDV: Ek sal my doel bereik.) In elk geval moet Ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat ‘n profeet op ‘n ander plek as Jerusalem omkom.”

Jesus sê drie dinge:

  1. Ek is besig om goed te doen aan mense en daarom kan Ek nie daarmee stop nie.
  2. Ek is besig met ‘n plan. Ek het ‘n reisplan. Ek het ‘n roeping en opdrag wat vervul moet word. Ek kan dit nie onderbreek nie. Ek kan nie opgee op my roeping nie.

“Ek sal my werk klaar maak’ word in die NDV vertaal: “Ek sal my doel bereik.”

  1. Ek is nie bekommerd oor ‘n voortydige doodsdreigement nie. Jerusalem is tog die plek waar profete doodgemaak word.

Miskien moet ons as volgelinge van Jesus iets van Jesus se passie ons eie maak:

Hier kom roep Jesus per implikasies sy kinders om volhardend te leef sonder om tou op te gooi.

Sonder om handdoek in te gooi!

Sonder om moedeloos handdoek in te gooi.

Die gebruik van handdoek in te gooi, ken ons uit die bokswêreld. As jou hoek sien jy kry nou te veel opstopppers, dan gooi hulle die handdoek in. Stop die geveg! Ek gee oor.

Daar is ook die ander kant van die gebruik. Aan die begin van die boks-“sport” was daar ook ’n gebruik van jou hoed in te gooi. Wanneer een bokser die ander wen, dan sou ’n nuwe uitdager sy hoed ingooi.

“Ek daag jou uit! Ek sien kans vir jou! Ek gaan jou aanvat!’

Jesus se optrede was hier een van hoed in te gooi!

En hoe het Hy dit nie gedoen nie?!

Jesus het sy hoed in Jerusalem ingegooi.

Hy het sy hoed in Herodes se kryt ingegooi…

en die Fariseërs se kryt …

en die sonde se kryt …

en die dood se kryt …

en Satan se kryt ingegooi!

En “knock-out!’ ……   het Hy die oorwinning behaal!

Het jy gehoor hoe Jesus praat van “…maar op die derde dag sal Ek my werk klaar maak.’’’

Ons weet van die derde dag.

Ons weet van Sy opstanding!

Ons weet van Sy opstandingskrag.

Ons is so dankbaar Jesus het nie handdoek ingegooi nie, maar sy hoed ingegooi!

En dit is presies die opstandingskrag van Jesus wat maak dat ons ook nie handdoek hoef in te gooi nie.

Daar is klomp omstandighede wat vandag sê:

“Gooi in jou handdoekie! Jy hoef nie so slae te vat nie. Gee op, man!

Kyk hoe slaan die politiek jou!

Kyk hoe boelie die droogte en die ekonomie jou!

Kyk hoe angstig maak die studente-onluste jou!

Gee op aan God!

Gee op! Gooi jou geloofshanddoek in!”

As Jesus dan sy gesig draai na Jerusalm en oor Jerusalem begin huil, dan sê Hy:

“Kyk, nou word julle stad aan julleself oorgelaat…”

NDV: “Kyk, julle huis word vir julle verwoes agtergelaat.”

As Mahikeng se admin afgebrand is en as CR Swart met sy voete boontoe in die spuitfontein lê, dan voel ons ook of ons huis verwoes agtergelaat word.

En ons wonder woedend: Is dit nie makliker om handdoek in die gooi nie?

Jesus sê: “Moenie skrik nie! Daar was ’n derde dag!”

Die Heilige Gees het daardie derde dag in jou hart kom plant!

Gaan voort om met daardie derde-dag-se-krag jou roeping as gelowige te bly leef.

Volhardend! Enduit!

Ek sluit af

….. met die mooiste beeld tussen Jesus se trane deur.

“… hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak soos ‘n hen haar kuikens onder haar vlerke, maar julle wou nie!”

Dit is hartseer!

Jerusalem is geroep tot geloof, maar hulle wou nie!

Daarom is hierdie profesie in 70 nC vervul toe die Romeine Jerusalem verwoes en duisende mense uitmoor.

Maar groter as die hartseer is die beeld van Jesus se hart – Sy hen-hart!

Dit is eintlik ‘n vertederende beeld. ‘n Sorgende beeld.

Dit vertel van omgee en liefde, beskerming en nader trek.

Die hen wat met een oog op die kuikens en die ander oog op die valk waak oor haar kuikens.

En as die valk te naby kom, dan roep sy hulle in onder haar vlerke.

Want sy gee om vir hulle.

Party skarrel na veiligheid.

Ander weier egter om gehoor te gee …. en moet die prys betaal.

Waartoe roep dit ons vandag?

Sien, ons onthou weer van die eerste dag … en van die derde dag:

En daarom kruip jy uit onder jou paniekerigheid en jy gooi jou hoed in.

Want dit is God se wêreld hierdie!

En God gee nie op op Sy wêreld en Sy mense nie!

Daarom sal ons nie opgee nie!

Daarom sal ons ook nie opgee op God nie!

Amen

Gebed vir land, Vrystaat en UV soos deur ds Jan Lubbe gebid by interkerklike gebedsaamtrek op 1 Maart.

 Ons Vader wat in die hemel is,

en, ook, hier, by ons, op aarde –

hier waar ons woon in die Vrystaat,

hier waar ons leef uit die aarde, die grond, die land waarop ons bou,

tussen die twee riviere,

en tussen die droë weste en die Drakensberge oos –

ons dank U dat U by ons is,

en ons hier laat woon,

en ons nou laat leef – jonk en oud,

en ons hier roep om U te soek, te dien.

En ons dank U, dat ons vanoggend saam, hier, vir mekaar mag bid.

Ontferm U oor ons, Here.

Kyrie eleison.

Lord, have mercy on us.

O re utlwele bohloko, Morena.

 

Hoor ons gebed, Here God,

wanneer ons bid vir hierdie dierbaar land,

wanneer ons bid vir reën en U seën,

sodat daar groei kan wees, en genoeg om te eet, vir mens en dier,

vir elkeen;

wanneer ons bid vir ‘n lewenskans, billik en regverdig,

vir elkeen;

wanneer ons bid vir vryheid en vrede, vir respek en rede,

by elkeen, in ons land.

Ontferm U oor ons, Here.

Kyrie eleison.

Lord, have mercy on us.

O re utlwele bohloko, Morena.

 

Hoor ons gebed, Here God,

wanneer ons vanoggend bid vir hierdie Universiteit,

geliefde plek, waar,

langer as ‘n eeu al,

die generasies vóór ons en die generasies ná ons kon en sal leer,

van die wetenskap en kuns, geskiedenis en medisyne;

wanneer ons bid vir oop ruimtes hier,

toeganklik vir ons almal, veilig vir almal, ‘n tuiste vir almal;

wanneer ons bid dat die bronne van kennis hier sal oopgaan;

wanneer ons bid dat kundiges ons daarin voorgaan –

dosente en dekane, navorsers,

laboratoriumpersoneel, tegnici en tutors;

wanneer ons bid vir die rektor, vir die vise-rektore, vir die registrateurs,

vir amptenare, vir alumni;

wanneer ons bid vir tuiniers en skoonmakers;

wanneer ons bid vir sekuriteitspersoneel;

wanneer ons vra vir wysheid en geduld, vir kalmte en regverdigheid;

wanneer ons vra vir geld, Here, om hierdie plek oop en versorgd te maak.

Ontferm U oor ons, Here.

Kyrie eleison.

Lord, have mercy on us.

O re utlwele bohloko, Morena.

 

Hoor ons gebed, Here God,

wanneer ons vanoggend bid vir ons ouers,

vir pa’s en ma’s en oupas en oumas, ooms en tannies,

wat agter elke student staan;

wat aan elke student ‘n huis bied;

wat daagliks vir elke student bid;

wat deur die studiejare werk, hard werk, alles offer, als betaal;

wat saam bly is oor elke geslaagde toets en elke graad behaal;

wat saam skrik of hartseer raak wanneer ons faal;

of as daar teëspoed kom soos nou, spanning en konflik.

Ons bid: beskerm ons ouers, Here, en dankie vir húlle, naby én ver.

Ontferm U oor ons, Here.

Kyrie eleison.

Lord, have mercy on us.

O re utlwele bohloko, Morena.

 

Hoor ons gebed, Here God,

wanneer ons bid vir studente – hierdie studente;

Afrikaanse studente en Engelse studente;

SeSotho en SeTswana en IsiXhosa studente;

studente uit Afrika en Asië, en van orals elders;

mans- en vrouestudente, alleen of in verhoudings;

arm en ryk studente,

sterk studente, studente wat sukkel;

studente wat honger is, studente wat bang is,

studente wat kwaad is, studente wat seergemaak is;

studente wat lankal hier is, studente wat vanjaar eers aangekom het,

studente wat steeds buite staan, vanoggend.

Ons bid: beskerm elkeen, Here, elke student;

gee aan hul gesondheid en krag,

selfsdissipline en selfbeheersing,

inspirasie en deursettingsvermoë,

kritiese denke én agting vir leermeesters en medestudente.

Ontferm U oor ons, Here.

Kyrie eleison.

Lord, have mercy on us.

O re utlwele bohloko, Morena.

     Prediker: Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.