onreg!Skriflesing: Mat 20:1-16 (Let op die ekonomiese ondertoon in die voorafgaande gesprekke)

Kinders is bedraad vir regverdigheid, miskien nog meer as grootmense.

Wie van ons ken nie die volgende taal in die huis nie:

“Dit is darem onregverdig! Hoekom kry hy ‘n groter stuk koek as ek, ma?

         Waarom het sy ‘n duurder kersgeskenk gekry as ek?

             Waarom kry hy nou meer sakgeld as ek net omdat hy ouer is?

                 Waarom kon hy op hierdie ouerdom al tienerpartytjies bywoon en ek nie?

                          Dit is nie fair nie!!!”

En ons Suid Afrikaanse regstaat, die Grondwet en arbeidswetgewing het ons uiters sensitief gemaak vir reg en verkeerd.

Vir regverdig en onregverdig.   Vir billik en onbillik.

Die gelykenis van Jesus is oneindig interessant.

Maar dit is ook oneindig betekenisvol vir die manier waarop ons as kinders van God moet leef.

Die indiensneming en die werk is niks vreemds nie.

Die krisis kom by die betaalslag. (Dit gebeur dikwels so, nê!)

 

Ons simpatie lê dadelik by die werkers wat al van 7:00 die oggend af hard gewerk het in die bloedige son. Hulle kla nie oor die lang (10 uur) werksdag nie.

Eintlik kla hulle ook nie oor die hitte van die Midde-Oosterse son nie.

Hulle kla oor die onregverdigheid:

“Dit is nie regverdig dat die laaste huurlinge wat net een uur gewerk het dieselfde kry as ons wat 10 uur gewerk het nie!

                     Dit is ‘n saak vir die CCMA en die arbeidshof!”

Die eienaar se verdediging is belangrik:

Sy verdediging berus op drie argumente (hy en sy advokaat het dit uitgeklaar!):

Toe ek jou daar by die markplein huur, het ons die kontrak gesluit.”

Vs 2: “Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk.”

Dit is amper soos die dagwerkers wat op Roselaan se middelmannetjie met die vinger in die lug vra vir dagwerk.

Die eienaar verduidelik vir hulle: “Ek het presies by die ooreenkoms gehou. Daar het jy jou dinarius in die hand. Dit is regverdig! Laat jy maar gaan!”

Ons ken ook al Matteus-Evangelie se refrein dat mense vir Jesus baie kosbaar is.

Maar die eienaar het ‘n goeie hart en hy het die behoefte om hulle te bederf.

Die eienaar van die wingerd wil vir die ander mense goed wees.

Dit is so desperaat dit daar op die markplein sou raak.   As hy nou net vir 5 uur sou werk, dan sou hy net ‘n halwe broodjie kon huis toe neem.

Dit help as ons die konteks van die dagloners in Palestina verstaan.  Hoe leef jy genade uit?  Hoe raak dit ons lewe?

Die laaste verse van Mat 19 het vertel van die hemelse oorvloed waarvan ons nie te

Gelukkig het God ‘n hele oseaan vol goedheid om ons mee te bederf.

Ja, want as ons net moes ontvang wat ons regtens/regverdiglik verdien, is onverdiende genade.

En God se genade is nie net ‘n hand van redding nie.

Ons is deel van hierdie laatkommers.

Hulle sou die “laatkommers” wees wat die evangelie en sy seën ontvang sonder dat hulle vir jare lank godsdienstig probeer leef het    En hulle voel bietjie onvergenoegd daaroor!

Hulle voel dat hulle nou regtig bietjie billike beloning verdien.

Eintlik is ons as kerkmense maar net soos die Fariseërs en Joodse luisteraars rondom Jesus.

Jy kry redding ten spyte daarvan dat jy dit nie verdien nie.

Genade is om iets te kry wat jy nie verdien nie.

Maar genade is eintlik per definisie onregverdig/onbillik.

Hy het ‘n vrymag om met sy geld te maak wat hy wil. Hy kan maar dinarii as geskenke uitdeel. Of waarom nie?

Maar daardie genade moet ook uitgeleef word in ons persoonlike lewens:

Ek sluit af:

Die enigste verdienste en “goeie werk” wat regtig tel,

Die enigste verdienste en “goeie werk” wat regtig tel,

is dit wat ons Here Jesus gedoen het.

Ek sluit af:

Laat jou sakrekenaar by die huis as jy dissipel van Jesus wil wees wat in Sy wingerd werk.

Jy gaan jou eie regverdige verdienste nie reg kan bereken nie.

En dit wat jy gaan ontvang as “beloning” kan nie met sakrekanaars bereken word nie.

Al wat jy hoef te verstaan is dat genade, en ook die genade wat jy so oorvloedig ontvang, onregverdige genade is.

Verder moet jy leer om met die Eienaar se genade te identifiseer.

Want dan raak jy ‘n makelaar wat met genade begin smous.

Laat die Heilige Gees toe om jou te help om ook die desperaatheid rondom jou raak te sien.

Laat Hom toe om met vindingrykheid onregverdige genade uit te deel.

 

Dan leef jy nie net uit genade nie.

Dan leef jy die genade ook uit.

Dan is jy makelaar van die Eienaar!

 

Amen

 

Prediker: Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.