1994, die jaar toe baie mense blikkieskos in bunkers bymekaar gemaak het en baie van ons vir die eerste keer viva gehoor het.  1995 word onthou vir ’n briljante skepskop.    Maar dit is in een van hierdie 2 jare waarin ons katkisante wat vanmôre belydenis van geloof aflê, gebore is.   En dit voel soos gister.  Nog ’n jaar lê op sy rug en maak nou nie saak of ek met oumense of jongmense praat nie, vir almal gaan die tyd verskriklik vinnig verby.  Vir besigheidsmanne is tyd geld, vir die meeste van ons is tyd bloot net kosbaar. 

 

Jy sê die tyd gaan so gou verby, daarom is dit so kosbaar.  Verkeerd!  Tyd bly; dis ons en ons geleenthede wat verbygaan.  Daarom is tyd so kosbaar.  HA Dobson

 

Twee van die mees basiese behoeftes in ’n mens se lewe is 1.  dat jy iewers wil behoort en 2.  iewers iets wil beteken.  Niemand wil nutteloos en ongeborge deur die lewe gaan nie.  Die probleem is, omdat tyd so vinnig onder ons uithardloop, voel dit partykeer of ons net rondhardloop en skarrel om al die punte bymekaar te hou sonder om werklik iets te beteken en iewers sinvol te behoort.    

 

Ek wonder toe by myself, in hierdie stukkie tyd waarin ek lewe, hierdie tydsgleuf van 1979 – 2030 (as ek ooit 50 jaar haal!) watter verskil maak ek?  Watter betekenis het my lewe?  Watter betekenis het my teenwoordigheid in en vir die kring waarin ek beweeg?  Watter verskil maak 1,3 miljoen NG Kerklidmate vandag in Suid-Afrika?  Of hardloop ons maar net rond en kla dat die tyd so vinnig verbygaan?  Watter verskil gaan nog 12 lidmate maak wat vandag namens die kerk die wêreld ingestuur word?  Ek dink Ef 4 gee vir ons ’n perspektief op ons plek en ons betekenis in die wêreld. 

 

Kom ek begin by Jesus.  Jesus het gekom om ’n verskil of ’n impak te maak.  Hy het mense bedien en betekenisvolle verhoudinge met mense gebou, mense van alle kleure en geure van die lewe.  Mens by die see, die tolhek, aan tafel, by die put, in die boot, in die tuin, by die hof, vreemdelinge, vriende en selfs vyande.  Ons sou kon sê Jesus is die voorbeeld van Iemand who practiced what He preached.  Maar Hy kon ongelukkig nie vir ewig op aarde bly nie.  En na sy hemelvaart, moes Jesus se werk op aarde voortgaan!  En die manier hoe Hy sy werk op aarde voortsit is deur ‘n groot geestelike liggaam, die kerk.  Die kerk is nou Jesus op aarde!  Wat net soos Jesus, in ons dag verandering moet bring, ’n impak moet maak!  Wat net soos Jesus moet dit uitkom by die mense by die tolhek, die vreemdelinge, vriende en vyande.  Daarom vriende is Christus se liggaam op aarde, nie ’n sieklike of ’n dooie liggaam nie!  Inteendeel, Christus se geestelike liggaam op aarde moet aktief en dinamies wees!  Dit moet, soos Jesus, verandering bring!  En jy is deel van hierdie dinamika, want jy is deel van hierdie liggaam!  Jesus het jou met sy bloed gekoop en met waterdruppels by jou doop ingelyf, deel gemaak, ingeweef in hierdie liggaam!  En omdat jy ‘n ledemaat is van hierdie dinamiese liggaam van Jesus het jy ’n plek en jou lewe het betekenis! 

 

Hierdie liggaam werk net soos jou eie liggaam.  Hy het ’n kop, Jesus, die Hoof.  Maar dan het hierdie liggaam ledemate, organe, spiere, selle, gewrigte.  En elke deeltjie van hierdie liggaam het ’n plek en ‘n funksie.  Van die kleinste selletjie tot die grootste voete.  Die oog kan nie vir die oor sê ek het jou nie nodig nie, en die voet kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie.  Elke deeltjie van hierdie liggaam is belangrik en nodig.  As ek my duim breek, kom ek baie vinnig agter hoe nodig ek ’n duim het om te kan funksioneer.  Daarom as een deeltjie van hierdie liggaam nie sy/haar deel doen nie, dan sukkel die liggaam om dinamies te wees.  Dan is hierdie liggaam soos ‘n ou wat met krukke probeer hardloop.  Hy vorder, maar kan soveel vinniger en beter as hy die krukke kon los, die gips afhaal en sy been sou gebruik!      

 

Die einste Paulus sê in Romeine 12:4: “Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie.”  Hierdie funksies wat die Here vir elkeen gee, elkeen se plekkie en betekenis noem die Bybel gawes.  Die Griekse woord vir gawe is charisma wat beteken dit is ‘n geskenk.  ‘n Genadegawe is ‘n geskenk van die Here.  Dit is iets wat die Here vir jou gegee het wat jy goed kan doen.  Dit is ’n unieke eienskap of ‘n talent.  Geskenke wat jy ontvang het om die Here in sy kerk en in die wêreld mee te dien.  Vriende, elkeen van julle het iets besonders van die Here ontvang.  Iets unieks, wat nie een van ons vanmôre het nie, wat Hy net vir jou gegee het om Hom mee te dien. 

 

Ons het by die kamp oor gawes gesels en elkeen van hierdie 12 kinders weet vanmôre watter gawes die Here vir hulle gegee het.  Maar ek wonder hoeveel van u weet wat u gawes is?  As ek vanmôre vir jou moet vra, selfs na jare se kerk toe gaan, jare se gelowige wees, jare se deel wees van hierdie liggaam, wat is jou funksie, waar is jou plek, watter gawes het die Here vir jou gegee, wat sal jy sê?  Hoe pas jy in binne hierdie liggaam van Universitas?  Hoe gebruik jy jou Godgewe gawe in hierdie wêreld?  Hoe help jy met die geskenk wat jy van die Here ontvang het dat hierdie liggaam optimaal kan funksioneer om soos Jesus te wees? 

 

En weet u, dit is die uitdaging wat die kerk het! Ons is deel van ’n liggaam, Paulus sê hierdie liggaam is dinamies, die Here gee vir ’n gemeente ledemate, Hy ken aan elke ledemaat ’n funksie toe, Hy rus elkeen toe met gawes om hierdie funksies te verrig, maw Hy gee alles wat ons nodig het om dinamies kerk te wees.  Ons het alles wat ons nodig het, al die hulpbronne, maar bitter min mense weet eers watter gawes die Here vir hulle gegee het!  Vriende, hoe kan ons kerk wees as die verskillende ledemate nie eers weet hoekom is hulle hier nie!  Nie eers weet waarmee het die Here hulle toegerus nie!  Dit is hoekom die liggaam baie keer mank is.  Dit is hoekom baie mense in die kerk vandag nutteloos voel en hoekom baie onbetrokke is.  Nie omdat hulle nutteloos is of nêrens plek het om in te skakel nie of dalk nie tyd het nie, maar omdat hulle nog nie ontdek het wat die Here vir hulle gegee het om Hom mee te dien nie!   Want dan sal jy plek maak en tyd maak!

 

Ek wil vanmôre uit die Woord van die gawes noem en kortliks iets oor elkeen sê.  Dit is breë kategorië van gawes.  Ek dink die Here voeg vandag nog gawes by soos sy liggaam in veranderende tye moet werk en aanpas.  Soos die gawe om met rekenaars te werk of klank te doen of webwerwe te ontwikkel.  Die verskil tussen gawes en talente is eenvoudig; ongelowiges het ook talente waarmee hulle gebore is.  Maar wanneer hierdie natuurlike talent deur die Heilige Gees aangevuur en gebruik word tot eer van God en tot diens aan ander, dan is dit ’n gawe.  Jy kan ’n talent hê om kreatief te wees, maar wanneer jy jou kreatiwiteit gebruik om bv blomme in die kerk te rangskik, dan is kreatiwiteit jou gawe.  Maw jou talente, jou belangstellings en passies sal dus ook vir jou ’n goeie aanduiding kan gee in watter rigting jou gawe lê en waar en hoe die Here jou wil gebruik.  Die Bybel praat op ’n paar plekke van gawes:

1 Kor 12:8-10

Woord van wysheid –mense wat insig het om ’n bepaalde probleem op te los en raad te gee.

Woord van kennis –om iemand deur die Woord te lei ter wille van sy/haar geestelike welsyn

Geloof – iemand wat die gawe het om te bly vertrou vir ’n wonder of vir die onmoontlike om te gebeur en om daardeur ander te bemoedig

Gesondmaking – om mense gesond te maak met of sonder medikasie

Profesie – om God se boodskap in ’n verstaanbare taal oor te dra

Ongewone tale of klanke – om onverstaanbare taal te praat om Hom te loof en jouself te versterk.  Net ’n opmerking hieroor, dit word in baie geloofskringe voorgehou as die bewys dat die Heilige Gees in jou lewe is.  Jy moet in tale kan praat as die Heilige Gees jou besit.  Dit is bloot net nie waar nie.  Dit is een van die gawes, nie dié gawe nie.   

Romeine 12:7-8

Diensbaarheid – praktiese maniere om iemand se nood aan te spreek

Onderrig –  Die vermoë om iemand Skrifwaarhede te leer

Bemoediging – Motivering van mense deur hulle te troos, by te staan en te ondersteun

Vrygewigheid – Ondersteuning van God se koninkryk deur milde en blymoedige bydraes

Leierskap – lei mense in God se plan en help organiseer

Hulpverlening –diens wat mense van swaar en seer bevry en liefde daadwerklik oordra

Efesiërs 4:7,11

Apostelskap – om ’n leier tussen leiers te wees

Profete – om mense geestelik op te bou met God se woorde

Evangeliste – om baie mense na Christus te lei

Herders – om ’n pastorale hart en vermoë te hê om mense wat swaar en seer het te help en op ’n pad te begelei na herstel toe

Leraars – ’n Bekwaamheid om mense so te leer dat hulle verstaan, verander en gemobiliseer word. 

 

Ek het die behoefte om ’n gawekursus volgende jaar hou, waarin ons in meer besonderhede na elkeen se gawes gaan kyk, veral omdat ons tema vir die jaar is: Geloof, Roeping, Impak.  Skryf jou naam op ’n geelkaartjie dat ek kan begin beplan daarvoor. 

 

Watter van hierdie gawes het jy ontvang?  Waar lê jou belangstelling?  Wat is jou passie in die lewe?  Waarvan hou jy om mee besig te wees of vir ander te doen?  Jy kan ook nie eers vanmôre die verskoning gebruik dat jy nie iewers ’n plek en ’n werkie het nie.  Want gawes word nie net binne die gemeente aangewend nie, maar ook daar waar jy werk en beweeg en mense ontmoet.  Jy kan ook nie vanmôre sê jy het nie ’n gawe ontvang nie, want vers 7 sê: “Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het.”

 

Broer en suster, ouens jy is nie maar sommer net hier nie.  Jy moet nie net die bank kom volsit nie.  Jou teenwoordigheid of jou afwesigheid affekteer Jesus se liggaam hier op aarde.  Jou teenwoordigheid of afwesigheid het ’n impak op dit wat die liggaam gedoen kry of dalk nie gedoen kry nie, waar die liggaam betrokke is of dalk nie by uitkom nie.  Daarom ouens, jy lê ook nie sommer maar net vanmôre belydenis van geloof af nie. Want Paulus sê in vers 1, bely is die een kant – die ander kant is om jou plek as gelowige binne hierdie liggaam vol te staan.  En om dit reg te kry, het die Here vir elkeen van julle gawes gegee.  Sy doel daarmee is om jou toe te rus vir jou dienswerk en sodat jy kan help opbou aan die liggaam van Jesus hier op aarde.  Elkeen van ons het ’n plek en elkeen van ons se lewe het binne hierdie liggaam betekenis.  Amen

Lied 528:3 (Katkisante kom vorentoe)

Openbaring 2:17: “Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek vir hom/haar ’n wit steentjie gee met ’n nuwe naam daarop gegraveer.” 

Met jou doop het die Here jou naam op hierdie steentjie geskryf.  Die betekenis van die wit klippie is vryspraak.  Die regters het in daardie tyd het na ’n verhoor ’n swart klippie gegee as jy skuldig is en ’n witte as jy vry is.  Met hierdie wit klippie met jou naam op kom sê die Here Jesus, jy is vry omdat Jesus ook vir jou aan die kruis gesterwe het.  Wanneer jy vanmôre hierdie steentjie vat word jy daaraan herinner dat Jesus met sy lewe vir jou lief is.  Jou ouers het jou grootgemaak, van die Here Jesus se liefde geleer sodat jy vanmôre kan antwoord op Jesus se liefde.  Deel van jou antwoord is dat jy, as ledemaat van Jesus se ligaam op aarde jou plek sal volstaan en Hom sal dien sodat Jesus nogsteeds hier op aarde in en deur jou gehoor en gesien kan word. 

 

Ons het die vrae aan julle verduidelik.  4 vrae, die eerste 2 oor jou liefde vir Jesus en sy Woord en 2 vrae oor jou betrokkenheid in en deel van sy liggaam.  Nadat julle ons oortuig het van julle kennis en liefde van die Here gaan ek jou klippie uit die water haal met jou naam op sodat jy daarop kan antwoord met jou lewe:

Soné, Jesus het jou naam voor jou geboorte al op hierdie wit klippie geskryf omdat Hy vir jou lief is.  Hy het sy liefde vir jou kom bevestig met jou doop.  Vandag wil jy op Jesus se liefde antwoord.  Het jy die Here Jesus lief?  JA Watter gawes het Hy vir jou gegee om Hom in sy koninkryk  dien?  Omgee en leierskap. Die Here is met jou!