Picture1Deur die geskiedenis was daar mense wat bekend was omdat hulle nuwe goed ontdek het.  Bell vir die telefoon, Ericson vir die gloeilamp en so gaan die lys aan.  Maar wat vir my uitstaan is die ontdekkingsreisigers.  Dit is die mense wat hulle lewe gewaag het deur op ’n ou skippie te klim op soek na nuwe geleenthede en uitdagings.  Ek het ’n paar fotos van hierdie manne saamgebring.

Ek het verlede Vrydagaand ’n geleentheid bygewoon waar Johan Badenhorst van Voetspore vertel het van al sy ervaringe soos hulle opry in Afrika.  Dit is vreeslik intressant en ’n ou voel daarna net lus om jou goed te pak en self ’n bietjie verder op te ry.  Want jy sien, ons is mos geneig om te hou by die bekende.  Jeffreysbaai of Hartenbos of Margate.  Afrika is te onbekend, te uitgestrek, te gevaarlik, te ver van ’n BP en ’n Spur.  Snaaks, hoe ons hou by die bekende.  En tog moedig Johan Badenhorst mense aan om dit te waag om in Afrika op te ry en te gaan sien watter wonders daar toegesluit lê.  En ek dink toe by myself, ons beheptyd met die bekende, met veiligheid en sekuriteit deesdae, verhoed ons in ’n sekere sin om ontdekkersreisigers te wees.  Dit keer ons om die onbekende in te waag en nuut en anders te dink.

So lees ek nou deur Numeri.  Dit is die boek wat vertel hoe die volk verder trek tot in die beloofde land.  En wat ’n ontdekkingsreis was dit nie!  Ek bedoel, hulle moes die bekende van Egipte verlaat en elke tree in die woestyn was ’n ontdekking!  En anders as ons, wat goed voorberei en inpak, kon hulle dit nie doen nie.  Trouens, hulle moes haastig alles bymekaargooi en hardloop terwyl die Egiptenare hulle agterna sit.  So hulle was heeltemal onvoorbereid op hierdie ekspedisie!  Al wat hulle gehad het, was vir Moses, wat kon sê wat God sê.  Daar was ’n klomp onsekerheid oor hierdie reis.  En natuurlik was dit nie altyd lekker en maklik nie. Hulle het vasgesit met mekaar, hulle waterpunte was nie so lekker uitgesit nie, hulle kosvoorraad kon nie vir 40 jaar hou nie.

Maar hulle was ontdekkingsreisigers.  En nie net van ’n land en ’n woestyn nie, maar ontdekkingsreisigers op soek na God.  Want jy sien, op hierdie reis het hulle God ontdek.  In en deur die gekla, in en deur die honger en dors, in en deur die gevare en onsekerheid het hulle om elke hoek en draai iets van God ontdek oppad na die beloofde land.

En weet jy, toe ek Vrydagaand so sit en luister na mense se entoesiasme oor nuwe ontdekkings en avonture, het ek aan hierdie reis van Israel gedink.  Wat het hulle alles van God ontdek?  En soos ek deur Eksodus en Numeri lees het ek aan 4 goed gedink wat hulle van God ontdek het.  Daar is nog baie ander goed, maar ek wil net 4 met julle deel wat dalk vir ons kan help in ons ontekkingsreis saam met God.

  1. 1.      Hulle het Sy almagtige teenwoordigheid ontdek

In Numeri 9 lees ons van die wolk bedags en die vuur snags.  En hierdeur het hulle ontdek dat die Here elke oomblik by hulle is.  Hulle kon dit fisies sien en aanvoel.  En alhoewel daar steeds tye was waarin hulle gewonder en getwyfel het, was dit een van die hoofredes waarom hulle die reis kon voortsit.  Want hulle het ontdek die Here is by hulle!   Num 14:13 “Maar Moses het vir die Here gesê: “Die Egiptenaars sal dit hoor en dit vir die inwoners van hierdie land vertel.  Dit is tog U wat hierdie volk deur u mag uit Egipte laat wegtrek het, en die inwoners van hierdie land het reeds gehoor dat U, Here, onder hierdie volk is, dat U duidelik waarneembaar verskyn het, dat u wolk oor hulle is, en dat U bedags in ’n wolkkolom en snags in ’n vuurkolom voor hulle uit gaan.”

Hulle het God se teenwoordigheid by hulle ontdek.

2.Hulle het ontdek: Die Here voorsien

Kyk as ek hierdie spul mense se gemoan moes verdra, sou ek van my kop af geraak het.  Maar nou is dit so dat hulle sekere probleme op die pad baie vinnig opgetel het.  Waar gaan hulle water vandaan kry en kos vir die mense en al die diere?  En dan voorsien die Here.  En Hy voorsien op wonderbaarlike maniere.  Uit rotse wat water spuit, water wat soet word en manna en kwartels wat uit die lug val.  Hoe wonderlik moes dit nie wees om elke dag te ontdek hoe die Here vandag gaan sorg nie!  So op hierdie avontuur het hulle geleer dat die Here vir hulle sorg.  Selfs al lyk dit onmoontlik!

3.Hulle het ontdek: Die Here beskerm

Dit is een van die eerste goed wat hulle geleer het.  Toe die Egiptenare soos ’n stofwolk agter hulle aankom en hulle teen die see vasgedruk is, sê Moses in Eksodus 14:13 vir hulle: “Moenie bang wees nie.  Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie.  Bly julle maar kalm.  Die Here sal vir julle veg.”  En so het die Here sy volk beskerm en keer op keer vir hulle geveg.

4. Die Here is genadig en lankmoedig

Hulle het ook maar getwyfel.  Gewonder hoekom die Here hulle op hierdie reis neem.  Hoekom sekere goed met hulle gebeur.  Hoekom moet hulle swaarkry en  sukkel. En hulle het opstandig teenoor die Here geraak.  En dan pleit Moses by die Here in Numeri 14:17: “Laat u groot mag nou bekend word, Here, soos U gesê het: Ek, die Here, is lankmoedig en vol liefde; Ek vergewe ongeregtigheid en oortreding, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie.”    Hulle het ontdek dat die Here genadig is met hulle menslikheid.

Ek wil vanaand vir jou ’n vraag gee waaroor jy bietjie verder moet gaan bid en dink: Wanneer laas het jy iets nuuts van God ontdek?  Is jy nog entoesiasties en opgewonde om meer van God te ontdek?  Jy sien, die gevaar is dat ons ook veilig speel.  Dat ons hou by die bekende, want alles wat vir ons vreemd of anders klink hou bedreiging vir ons geloof in.  Die gevaar is dat ons mag dink ons het God redelik goed uitgesorteer.  Die gevaar is dat ons mag dink daar is nie veel meer oor God om te ontdek nie.  Ons weet wie Hy is, hoe Hy is, wat Hy gaan doen.  Ons is bekend met God.  Ons sing liedjies oor Hom, ons het darem Sondagskool toe gegaan, ons het ’n belydenis van God.  So, God verras ons nie meer nie.  Ons sit Hom in ’n boks, sluit Hom toe binne ons bepaalde maniere van glo en dink oor Hom en sal selfs met trots kan sê: ek ken vir God.  Natuurlik ken ons Hom, maar ons ken Hom nog net ten dele!  Daar is nog soveel meer van God om te ontdek!  Hy wil hê dat ons geloofsondekkers moet wees!  Ontdekkingsreisigers wat dit waag om elke dag op ons lewensreis meer van Hom te ontdek. Te ontdek wie Hy is.

Jy sien, ontdekkingsreisigers is mense wat soek.  Wat soek na nuwe verstaan, na nuwe wêrelde, soek na nuwe uitvindsels, soek na oplossings en nuwe perspektiewe.  Geloofsontdekkers, soek na God.  Ons soek na God in dit wat in en rondom ons gebeur.  Ons soek na God in ons hartseer.  Ons soek na God in ons worstelinge en vrae.  Ons soek na God elke keer wanneer ons sy Woord lees.  En wanneer ons na God soek, sê die Woord, sal ons Hom vind!  Dan sal ons ontdek wie Hy is!  Sal Hy ons weer verbaas met wie Hy is!  Maar om te ontdek moet ons soek. Soek daarna om Hom raak te sien.

En weet jy ons leef in ’n wonderlike tyd waar die wetenskap met groot tree spring na ’n nuwe verstaan van die wêreld.  En ek kry so seer wanneer Christene met eng en vooropgestelde prentjies nie raaksien hoe mense meer en meer van God ontdek nie.

Die God partikel van ’n jaar of twee terug was nie ’n bedreiging vir ons geloof in God se bestaan nie, dit was ’n geloofsontdekking: dat God in so ’n klein ou deeltjie teenwoordig is!  Dit het my opgewonde gemaak, want ek het iets van God gehoor en iets van God se grootheid, of dan kleinheid ontdek! Geloofsontdekkers laat toe dat die wetenskap vir hulle werk!  Al die wonderlike goed wat ontdek word, al die wonderlike goed wat jy in jou swottings leer van mense en van die wêreld is nie ’n bedreiging vir ons geloof nie, want dit het net een oorsprong.  Johannes sê: alles het deur Hom tot stand gekom.  Daarom ontdek ons saam met die wetenskap wie is hierdie wonderlike Skeppergod wat ek Vader kan noem!

Gelowige kinders van die Here, ek wil julle aanmoedig en uitdaag om geloofsontdekkers te word.  Daar is nog soveel meer van God wat jy kan ontdek.  Gaan soek Hom, gaan soek Hom in alles, in dit wat sin maak, maar ook in die goed wat nie vir jou op hierdie stadium sin maak nie.  En jy kan God soek omdat Hy oral en in alles is.  Ek bid dat die Heilige Gees ons in ons ontdekkingsreis weer sal verras oor hoe groot en wyd en diep die liefde en teenwoordigheid van God strek.  Mag jy ontdek hoe genadig God met jou is.  Mag jy ontdek dat God beskerm en voorsien.  Ja, jy sal ook ontdek dat jy nie alles van God kan ontdek nie.

Slot:

Ek wil teen my hangkas se deur gaan plak: wat het ek van God vandag ontdek?  Voor ek in die aand aan die slaap raak wil ek hierdie vraag antwoord.  Mag jou geloofslewe ’n ontdekkingsreis vol verrassing oor God wees wanneer jy Hom soek en uiteindelik vind!  Amen.