SKRIFLESING:  Jes 43: 14-21

Tema:     God gaan/sal nuut en sorgend handel in 2014.

Nuwejaar 2014Om hier op die mespunt van die jaarwisseling tussen 2013 en 2014 te staan kan nogal baie interessant wees.

Dit beteken dat ons kan (en moet!) terugkyk na die jaar wat verby is terwyl ons ook vorentoe kan (en moet!) kyk.

In die ontwikkelingsielkunde praat hulle van ’n aantal belangrike ontwikkelingstake wat ’n mens in elke fase van jou lewe het.

Nou is die “ontwikkelingstaak” van ’n gelowige op die oorgang van die ou na die nuwe jaar juis om weerskante toe te kan kyk … vorentoe en agtertoe.

 

As ons terugkyk na die afgelope 2013 sal ons waarskynlik (elkeen in ons eie omstandighede) redes kan aanvoer waarom ons dankbaar moet wees.

 

God het vir my ’n al groter verrassende en sorgende God geraak!

God is inderdaad lewend en betrokke by Sy kerk en by Sy wêreld.

Daar was ook ontstellende dinge wat gebeur het en dinge wat ons getraumatiseer het.

Vir party was dit meer en vir party was dit minder.

Maar dit was ook deel van die 2013-pakket.

… en intussen raak ons op soek na al meer gestaltes van hierdie waardes!

 

Nou is die vraag hoe ’n gelowige daarop moet reageer?

En sien ons in die geloof kans vir die geloofsreis wat netnou gaan afskop?

Vertrou jy God genoeg om met geloof en hoop oor die vuurwerke heen na 2014 te kyk?

 Die gelowiges waarmee die profeet Jesaja hier in Jes 43 praat het geweet van terugkyk, maar hulle het bietjie gesukkel met die deel van hoopvol vorentoe te kyk.

Hulle situasie was nie te rooskleurig nie.

Hulle was vasgevang in die ontsettende sterk politieke kragte van die wêreldmoonthede van die jare 500 voor Christus.

Die Galdeërs hou hul vasgevang in die ballingskap en daar is geen hoop op bevryding nie.

En nou wonder hulle oor die verlede.

Hulle kyk terug na die verlede en hulle onthou die groot geloofsverhaal van die eksodus uit Egipte.

Dit was ’n ongelooflike ding wat daar gebeur het (of miskien juis gelooflik!).

Maar nou het die tyd aangestap.  Die situasie het verander.

En hulle wonder of hierdie God van hulle nog in staat is tot sulke asemrowende verlossingswonders soos jare gelede.

Juis die feit dat hulle in ballingskap sit het die algemene persepsie versterk dat die sterkste God se volk die oorhand oor die ander kry.

En so wonder hulle oor die vergelyking tussen die Babiloniese god Marduk en Jahwe?

En die omstandighede bevorder nie juis geloof in God Jahwe nie!

 

Dit is dan dat die profeet vir die gelowiges sê:

“Ja, dit is goed om terug te kyk!”

Dit help om ’n geloofsgeheue oor God op te bou.

Dit help om dankbaar te reageer.

 

Maar, sê vers 18

“Maar moenie net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Kyk, Ek gaan iets nuuts doen, dit staan op die punt om te gebeur, julle kan dit al sien kom;

…Ek maak in die woestyn ‘n pad, Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring.”

Daar is ’n bepaalde entoesiastiese afwagting aan die groei in Jesaja se boodskap.

Daar is hoop wat besig is om op te vlam.

En natuurlik kon die gelowiges nie die nuwe uitkoms sien nie.

Hulle moes bloot Sy woord hiervoor neem.

Geskiedkundiges sal dan ook sê dat daardie gebeure waar die Koresmagte die Chaldeërs platgeloop het, totaal onverwags was.

En dan gebeur die tweede verrassende:  Die nuwe heidense Kores word God se instrument om vir hulle toestemming te gee om terug te keer na Jerusalem.

God se handelinge is dikwels so totaal verrassend!

En dit is iets wat ons in die kerk en ons in Suid-Afrika moet hoor.

En ons moet daarvoor aanhou bid sonder om moedeloos te word.

 

Wat God graag wil doen is om “my volk, my uitverkore volk, se dors te les” (:20).

Vir die volk om terug te stap Jerusalem toe sou ’n bykans fisiese onmoontlike wees omdat die pad deur woestyngebiede sou wees.

En juis daarvoor was water… en wonderwerke! … nodig.

God sê Hy sal sy volk se dors les.  Hy sal “in die droë wêreld riviere laat ontspring” (:19)

Dit gaan oor God se sorg vir elke gelowige reisiger.

Ook vir my en jou in 2014.

Ons dors kan baie verskillende vorme aanneem.

Maar ons word uitgedaag om vorentoe te kyk en reeds die riviere en die fonteine raak te sien.

Kan jy jou die verwondering voorstel van ’n dors woestynreisiger wat oor die duin kom en daar voor hom lê ’n oase – ’n oase waarvan hy nie geweet het nie of nog nooit vantevore daar was nie.

Dit is dieselfde manier waarop God ons wonderwerkend wil versorg.

 

As ons vra waarom God dan so vriendelik teenoor sy kinders is, dan lees ons die antwoord in  vers 4:

Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe.

 

Ons is vir God kosbaar!

Hy ag ons hoog!  Ons is hoog op Sy prioriteitslys.

Hy het ons lief.    En as jy vir iemand regtig lief is, dan gaan jy uit jou pad om vir daardie persoon te sorg.

Dit is wat God ook vanjaar vir jou op hierdie 2014 geloofsreis wil doen.

 

’n Laaste gedagte:

 

“Dit is die volk wat Ek vir My geskep het, en wat my lof sal verkondig.” (:21)

 

As ons nou vra wat die Here wil sien gebeur in 2014,  dan is dit om in die geloof alreeds God se nuwe dade te verwag.

Maar hier kom ’n tweede saak by:  Dit is om te weet dat die Here jou geskep het om sy lof te verkondig.

 

Ons het geen ander roeping as om die koor te wees wat in die katedrale en in die woestyne van hierdie wêreld sy lof besing nie.

Miskien sal dit een van die groot nuwe dade van die Here vra om ons so ver te bring dat ons nie ons eie lof besing nie, maar Sy lof.

Van nature tree ons makliker aan vir die koor wat oor onsself sing.

יְסַפֵּֽרוּ (sapiro) is die word wat in vers 21 gebruik word vir “lof verkondig”.

 

Zapiro is die bekende SA spotprenttekenaar se skuilnaam.

Of dit toevallig is, weet ek nie, maar dit is dieselfde Hebreeuse woord wat gebruik word vir die roeping van die gelowiges:   “om Sy lof sigbaar te laat word.”

Kom ons vra vir die Here dat Hy ons sal help om die groot waarhede van God en Sy wêreld sigbaar te maak vir die hele samelewing.

So: Kyk terug en wees dankbaar.

Kyk vorentoe en wees gelowig!  God staan op die punt om ook in 2014 nuwe sorgende dinge te doen.

En weet dat 2014 vir jou en my ’n roeping inhou…. om God se lof sigbaar te laat word. Amen

Oomblikke van stilte:  Ons dink aan mense wat ons vanjaar onval het en bid vir hul geliefdes.

Bid vir geloof vir 2014 en die verkiesing.

Bid vir hoop wat nuwe verrassende dade van die Here verwag.