Graf is oopBaie van ons het al hierdie jaar by ‘n oop graf gestaan of by die sterfbed van ‘n geliefde.  Baie van ons het al ‘n tydjie terug by die sterfbed van ‘n geliefde gestaan of by hulle graf.  En die gedagte wat in ons almal se kop inkom as ons afskeid neem, is dat die dood so finaal is.  Op daardie stadium voel dit of ons daardie geliefde nooit weer gaan sien nie. Dit voel of ons hele wêreld ineenstort. Dit voel soos die einde van iets.   Dit voel so finaal!!

Hier in Mattheus 28 kry ons twee vroue wat net so gevoel het…

Maria Magdalena en Maria. Hulle was by die sterfbed van Jesus. In Mattheus 27:56 word hulle name spesifiek vermeld waar hulle gestaan het en gekyk het hoe Jesus sterwe. Hulle was ook by sy begrafnis. In Mattheus 27:61 sien ons dat hulle ook daar was en voor die graf gesit het. En nou in Mattheus 28 – op die derde dag sien ons dat hulle die graf kom besoek. Amper asof hulle wou seker maak of dit dan nou finaal is. Of hulle Jesus nooit weer sou sien nie.

En dan gebeur ‘n wonderbaarlike ding. Hulle hoor die boodskap dat die dood nie finaal is nie. Dat Jesus opgestaan het. En dit hoor hulle onder buitengewone omstandighede. Net soos met die geboorte van Jesus stuur God ‘n Engel om aan hulle die boodskap te bring: Jesus het opgestaan. Die dood is nie finaal nie. Die dood is net ‘n deurgaan.

‘n Duitse kommentator Fritz Rienecker stel dit so mooi as hy sê dat dit nie anders kon wees as dat ‘n engel die boodskap vir hulle moes gee nie.  Hy sê ‘n opstanding sonder sulke buitendgewone omstandighede is soos:

‘n lente sonder blomme

‘n son sonder strale

‘n Oorwinning sonder ‘n kroon.

En hierdie boodskap word tot vandag toe nog aan elke Christen verkondig. Die dood is nie finaal nie. Jesus het opegstaan. Hierdie opstanding is die gebeurtenis wat ons vandag herdenk.. En ek is seker as die priesterhoofde en die familiehoofde nie die soldate ‘n groot klomp geld gegee het om te lieg en te se dat die dissipels die oorskot van Jesus kom steel het nie, sal dit hoofopskrifte in al die koerante gewees het. JESUS HET OPGESTAAN. DIE DOOD IS OORWIN.

Dit was die boodskap wat die engel aan die vroue moes oordra. En dit is die boodskap wat Jesus vandag aan ons wil oordra. Maar dis nie al wat Hy vir ons wil sê nie. Ek is seker as Jesus ‘n selfoon gebruik het, sou Hy vandag vir ons op hierdie dag vier smse gestuur het.

  1. 1.       Vrees nie die dood nie.

Kom ons luister weer na die gebeure van Mattheus 28:2-6: “Skielik was daar ‘n geweldige aardbewing. ‘n Engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, die klip weggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was so blink soos weerlig en sy klere so wit soos sneeu. Van skrik vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Toe sê die engel vir die vroue: “Julle moet nie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy is uit die dood opgewek”

As die engel vir die vroue se: Moenie bang wees nie, dan lyk dit amper asof dit ‘n reaksie is op die soldate wat so groot geskrik het dat hulle soos dood neergeval het. Maar kom ons kyk weer na daardie sien. As hy se moenie bang wees nie, dan volg hy dit dadelik op met die woorde dat Jesus opgewek is.  Daardeur wil die engel vir die vroue en die Here vandag vir ons in die eerste plek sê dat ons nie die dood moet vrees nie, want Jesus het opgestaan. Hy het die dood oorwin.

Paulus sê dit so mooi in 1 Kor 155:55: “Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel?””

Die twee groot redes hoekom ons nie dood te vrees nie is: Allereers omdat Jesus die dood oorwin het.  En in Romeine 6:5 se aulus : “Aangesien ons met Hom een geword het in sy dood, sal ons sekerelik ook saam met Hom een wees in sy opstanding. Die dood is dus nie ‘n bodemlose put van onsekerheid vir die gelowige nie. Die dood is om deur ‘n deur te stap na die hemel. Die tweede rede hoekom ons nie bang moet wees vir die dood nie, is omdat die dood alle sonde uitvee.  Dit is a’n absolute leuen wat vertel word dat jy voor die troon moet gaan staan en verantwoording doen van alles wat jy gedoen het. As jy glo, is al jou sondes vergewe en die dood vee dit totaal en al uit. En nie net voor die oë van God nie, maar ook voor die oë van die gelowiges wat in die hemel  is. Die oomblik as hulle in die hemel  kom, is dit so oorweldigend dat enige onreg wat teen hulle gepleeg is, vergewe en vergeet is.

En dis die eerste boodskap wat Jesus vandag vir ons sou sms: Vrees nie die dood nie.

  1. 2.       Vertrou die Woord

Die tweede sms wat die Here vandag vir ons sou d eurstuur is: VERTROU DIE WOORD. Nou dit mag na ‘n vreemde boodskap vir u klink. Kom ek verduidelik. ‘ Paar weke terug toe Ds Retief vir my vra of ek die opstandingsdiens sal hou – toe vra hy vir my die vraag: Glo jy nog dat jesus opgestaan het? Ek het dadelik ja geantwoord want ons almal glo dit. Ons word dit al van kleins af geleer.  Maar daardie volgende twee weke het hierdie vraag by my gespook.  Want u sien geloof het mos twee bene. Die een is om te weet en die ander is om te vertrou.  En ons almal sal dadelik kan se : Ja ons weet Jesus het opgestaan. Maar vertrou ons Hom dat Hy opgestaan het. Want om Hom te vertrou beteken volgens die Bybel:

Dit is hoekom die engel die woorde gebruik : Hy is uit die dood opgewek soos Hy gesê het. Ons kan die Woord vertrou dat die opstanding plaasgevind het.  As dit vandag in ‘n hof moes kom of Jesus opgestaan het, sou die hof moes bevind: Hy het opgestaan want daar was baie getuies. En vir ons wat nie daar was nie, wat dit lees vir ons is daar ook die versekering van 1 Johannes 5:  – Die Gees en die water en die bloed.

Vertrou u die Woord as hy sê Jesus het opgestaan. Leef dit dan elke dag uit. Nie net as jy by ‘n graf staan nie, maar ook as jy in die oggend ontwaak na ‘n donker nag en jy moet besluite neem tussen die goeie en die slegte.

  1. Verbly julle

Die derde sms wat Jesus vir ons vandag sou stuur, is : VERBLY JULLE. Die letterlike vertaling van Mattheus 28:9 is : “En kyk Jesus het voor hulle gaan staan en gesê: Verbly julle.”  Die woordjie wat in die NT met groet vertaal is, is Chairete wat eintlik letter beteken om julle te verheug of te verbly.

Die Here wil nie hier vir enige iemand sê dat hulle hulle moet verbly in die dood nie. Hy is te bewus van die hartseer van die dood. Het Hy dan nie gebid dat die beker by Hom moet verbygaan nie. En het ons nie vrydag gehoor van die kruistaal wat ons moet aanleer waar ons met God oor die dood mag worstel nie.

Nee, Hy wil hê ons moet ons verbly oor die opstanding. En die hoop wat die opstanding bring.  Paulus stel dit baie mooi in Romeine 12:12 as hy sê: “Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed” Hoor u hom mooi – daardeur ereken hy verdrukking en erken hy hartseer, maar te midde van dit alles, kan ons bly wees dat daar ‘n opstanding is.  Ons kan amper se dat Hy hier verwys na lag met ‘n traan.

Baie van u het al by ‘n lydingsbed gestaan. Jy is so hartseer dat daardie geliefde moet ly en jy bid vir uitkoms. En as die dood kom, is jou nog steeds hartseer, maar jy is bly vir daardie persoon. Dit is wat die Here bedoel met verbly julle. Wees bly dat u geliefde by Jesus is. Wees bly dat Jesus opgestaan het. Wees bly dat die dood nie die einde is nie. Gelowiges treur nie soos ongelowiges wat geen hoop het nie. Hulle treur met blydskap.

  1. 4.       Vertel vir amal

Die vierde sms wat Jesus vir ons vandag sou stuur is : VERTEL VIR ALMAL.  Twee keer  in hierdie gedeelte word die opdrag herhaal.  Eers in vers 7: Gaan gou en sê vir sy dissipels: ‘Hy is uit die dood opgewek, en Hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle Hom sien.’ Dit is wat ek vir julle moes sê.” Dit was die opdrag van die engel aan die vroue. En dan kom die direkte opdrag van Jesus self toe hulle Hom sien in vers 10:  “Toe sê Jesus vir hulle: “Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers hulle moet na Galilea toe gaan, en daar sal hulle My sien

Toe ek die gedeelte lees het dit my dadelik laat dink aan ‘n liedjie van Simon en Garfunkel : Go tell it on the mountains: Die eerste versie klink so:

Hallelujah, go tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go tell it on the mountain
Jesus Christ is born
Hier het dit gegaan oor die geboorte, maar nou met die opstanding kom daar nog ‘n versie by wat ons vir die mense moet vertel:  Jesus het opgestaan.

Slot

En dit geliefdes is die boodskap van paassondag. DIE DOOD IS OORWIN. DIE DOOD IS NIE FINAAL NIE. JESUS HET OPGESTAAN EN ELKEEN WAT IN HOM GLO, HET SAAM MET HOM OPGESTAAN.

En omdat ons dit glo:

En elke sodag as die predikante julle groet, dan moet die vier v’s wat in sy hand gevorm word, julle daaraan laat dink.

Prediker:  Japie Marais