Tema: Paastyd: “Die EGGO van Sy heerlikheid” : Johannes 12:20-33

Jesus se Palmsondag-toespraak laat my baie dink aan die slagspreuke van groot leiers wat met ’n enkele refrein ’n saak sterk beklemtoon het. Sulke toesprake is dan natuurlik ook diep gewortel in daardie besonderse omstandighede en tydsmomente.
So kry ons onder politieke leiers die toesprake soos:
• Abraham Lincoln: “New birth of Freedom”-toespraak.
• Martin Luther King: “I have a dream”
• PW Botha se “Rubicon-toespraak”
• Nelson Mandela se “Long walk to freedom”
• Cyril Ramaphosa se eerste presidensiële toespraak: “It’s time…”

Nou het dit, in die geskiedenis wat Johannes vertel, tyd geword vir ’n doelbewuste nuwe beweging in Jesus se bediening.
Tot hier in hf 12 van Johannes se Evangelie kry ons die sg Boek van die Tekenwonders.
En dan gaan hy voort met die Boek van Verheerliking wat vir ons oa vertel van die Passie-gebeure.

Hier kry ons Jesus se refrein: “Die tyd het gekom…”
Later verwoord Hy dit “Maar juis hiervoor het Ek gekom, vir hierdie uur.” (:27)

Dit staan nou teenoor vele vorige kere dat Jesus gesê het “Die uur het nog nie gekom nie”
Maw die tyd was nog nie ryp/gereed nie.

Maar wat presies het hier gebeur wat hierdie kairos-moment “trigger”?
Vers 20 vertel van ’n klompie Grieke wat nou as feesgangers hier by die Paasfees opdaag.
En hulle kom na die dissipels toe om ’n afspraak met Jesus te maak.
Hulle wil Hom letterlik “sien”. (Die ’83 vertaling sê hulle wil Hom “ontmoet”.)
Interessant is dat hulle na Filippus en Andreas toe kom. Miskien omdat hulle van Betsaida, die Grieks-heidense gebied kom waar die broodvermeerderingswonder ook plaasgevind het.
Maar hierdie twee disppipels was die dissipels wat altyd ander mense aan Jesus voorgestel het.
– Filippus gaan roep vir Natanael.
– Andreas roep vir Petrus, sy broer. (Johannes 1)
Dit was hul styl en gawe – hul het altyd mense aan Jesus voorgestel.
Nou moet hul middelman speel om vir die Grieke ’n afspraak by Jesus te maak.

Wat verder met hierdie afspraak gebeur het, weet ons nie.

Wat ons wel weet is dat juis dit die teken is vir Jesus!
Die nie-Jode begin na Jesus toe kom. Die Fariseërs sê net vantevore (:19) ontsteld:
“Die hele wêreld gaan agter Hom aan!”
Die tyd het nou gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word.
Die tyd vir die kruis … die tyd vir losprys betaal …. die tyd vir sterwe ….
Maar ook die tyd vir die opstanding …. die tyd vir hemelvaart …. vir Pinkster het nou gekom.

En Jesus maak gereed vir hierdie volgende fase van Sy bediening.
Nou gaan Hy meer doen as net tekens gee.
Nou moet Hy “verheerlik” word.

Die verheerliking sou egter nie ’n maklike party wees nie.
Die tyd vir “Hosanna!” is nou verby.
Nou is dit tyd vir sterf.
En daarvoor gebruik Jesus die beeld van die koringkorrel wat moet “sterf” in sy huidige vorm om koringhalm en oes voort te bring.

Dit is die reël van die Koninkryk waarby ons Goeie Vrydag sal stilstaan.

Maar dan besef Jesus die implikasies van wat voorlê en Hy raak ontsteld.
Hy raak verskrik daaroor. Hy weet wat voorlê en sy menslike natuur wil daarvan ontvlug.
Johannes beskryf nie ’n Getsemane-worsteling nie.
Hierdie is sy vertelling van Jesus se ontsteltenis en spanning.

“Nou is Ek diep ontsteld.
En wat moet Ek sê? Moet Ek sê: Vader, red My uit hierdie uur?” (:27)
Moet Ek probeer ontsnap?
Nee!
‘n Kairos-moment van verandering en beslissing.
Dit is die moment waar die Koninkryks-Revolusie begin.

En Jesus se roeping en God se liefde vir die wêreld weeg swaarder as sy angs.
“….want juis hiervoor het Ek gekom, vir hierdie uur!” (:27)

Dan bid Jesus ’n belangrike gebed: “Vader, verheerlik U Naam!” (:28)
God se Naam is natuurlik Hyself.
God moet verheerlik word.

En ’n stem kom uit die hemel:
“Ek het my Naam verheerlik, en Ek sal dit weer verheerlik.”

Net by drie geleenthede in die evangelies lees ons van ’n goddelike stem wat praat:
By Jesus se doop, by die verheerliking op die berg en by hierdie geleentheid.
(Die ander evangelies vertel nie van hierdie geleentheid nie.)

By die doop en by die verheerliking getuig die hemelse stem oor Wie Jesus is.
Hier gaan dit oor wat Jesus doen:
Jesus is die Een deur wie die Vader verheerlik word!

Bietjie later in Jesus se Hoëpriesterlike gebed bid Jesus:

Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik….” (17:1)
Maw, “Vader, laat my kruis toe gaan, sodat U deur my gehoorsaamheid verheerlik kan word.
En as Ek aan die kruis hang, sal mense dit sien en erken dat U glorie-liefde groot is…
En dat U die HEER is!”

Ek wil nou stilstaan by hierdie gedagte aan God se verheerliking.
Die eerste wat ons sien is dat die verheerliking van die Vader ’n proses is.
Dit het gebeur met Jesus se hele bediening en al die tekens wat Hy gedoen het
(Boek van Tekens).
Maar dit gaan ook verder gebeur – in die res van Jesus se bediening. Kruis en graf…!

Maar juis omdat dit ’n voortgaande proses is, raak ons, wat in die verlengstuk van Jesus se bediening kom staan, ook deel van hierdie verheerliking van die Vader.
Dit word ook ons taak.

Maar nou die vraag: Wat beteken verheerlik?
Wat beteken dit om God te verheerlik?
Dit het daarmee te make dat ons vir Hom eer gee en waar Hy as Heer erken word.
Die Grieks hier praat van Sy doksa.
Dit sit in God se wese:
Sy koninklike majesteit, sy heiligheid, sy goddelikheid, sy waardigheid as God.
Joh 17: 2 koppel dit aan Sy volmag oor die hele mensdom.
En Joh 17:5 verduidelik dat dit die heerlikheid is wat Jesus alreeds gehad het voor Sy menswording in die hemel.

En Hy is immers die enigste wat oor heerlikheid beskik.
En waar sou ons (in ons sondigheid) ooit enige heerlikheid kon kry om vir Hom aan te bied?

Om God te verheerlik kan bloot beteken dat ons God erken as die Een met die heerlikheid.
In hierdie erkenning kan ons Hom dan die eer gee daarvoor dat Hy God Heerlik is.
God se doksa is die wesenlike van wie Hy is.

In ons aanbidding, in ons lof, gee ons bloot erkenning daaraan.
God het klaar die kroon. Hy is alreeds God die Heer. Hy het klaar die medaljes daarvoor.
Al wat ons kan doen is om ons daaroor te verwonder, dit te erken en daarvoor te buig…
En desnoods daaroor ’n lied te probeer sing…!
Dit is om die spreekwoordelik medaljes wat Hy reeds het vir Hom om te hang.

Johannes Calvyn skryf oor hierdie heerlikheid van God:
Dit is om ons sober te hou dat God nie die volle omvang van Sy heerlikheid vir ons wys nie. Anders sou ons so dronk van verwondering en so oorweldig wees oor Sy heerlikheid, dat ons skaars enigiets fisies op aarde sou kon uitrig.
Maw, as ons Sy volle glorie kon sien, sou dit ons so oorweldig het dat ons nie sou kon ploeg en kos maak nie.

Al ons moderne natuurwetenskappe is ook maar net besig om die misteries van die Geniale God te probeer verstaan. Oral is die wonders van Sy grootse heerlikheid naspeurbaar.

Vir ons om te onthou wat dit beteken en wat diet VRA om God te verheerlik, wil ek dit in 4 punte saamvat:
1. Vir ons nou beteken dat ons saamstem met dit wat God se Woord oor God sê. Daarom krap ons in die Woord om beter te probeer sien Wie Hy is…

Dan erken ons dat God die God van heerlikheid is. Ons sien iets daarvan raak en ons monde hang in die geloof oop van verbasing. Ons herken dit en ons erken dit.
Dit is waar God vir ons die vensten wat die venster op Hom al groter ooptrek dat ons Sy liefde en genade en doksa duideliker en duideliker kan raaksien.

2. Maar ons sien dit nie net raak nie, ons glo dit ook. Ons glo dit omdat Johannes in sy
Evangelie die een hele helfte daarvan skryf oor Jesus se verheerliking (Die Boek van Verheerliking.)

3. Maar meer nog: dat ek daarmee instem en dat ek my daaraan onderwerp.
Dit beteken dat ek Hom dan gehoorsaam. So word God deur ons verheerlik.
Dit is presies wat Jesus ook gekom het om te doen.
Om kruis toe te gaan. En Hy is gehoorsaam aan die Vader.
Joh 17:4:
Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen.

4. Laastens dit beteken dit dat ons die verwondering oor God se heerlikheid oorvertel.
Dit wat ons van God ontdek, kan ons nie geheim hou nie.
Ons moet daaroor begin praat. En ons kan daaroor sing.
Maar ander mense moet dit hoor.

Sien julle wat gebeur?

Ons EGGO Sy heerlikheid:

Erken
Glo
Gehoorsaam
Oorvertel.

En so weerklink die eggo van Sy doksa die wêreld oor.

Die Paasgebeure is vir ons die skildery wat vir ons God se heerlikheid EGGO.
En vanjaar wil God hê dat ons ’n stukkie van sy heerlikheid nog duideliker sal raaksien en sal EGGO.

Ek sluit af:
Die mense rondom Jesus hoor iets van die stem, maar verstaan dit nie mooi nie.
Dit klink vir hul eerder soos ’n donderslag.
Jesus moet dit dan vir hulle vertaal en verduidelik.
Hy self het nie hierdie versekering nodig nie.
“Nee,” sê Hy, “die stem het om julle ontwil gekom…”
Die Vader sê: “Ek het my Naam verheerlik en Ek sal dit weer doen.
Nou! Met die kruisiging, maar julle kan verseker wees Ek gaan dit WEER doen – ook met Paassondag. Wees verseker: dit is deel van die goddelike kalender!”

En dit is waarom ons ook in hierdie Paasfees die stem uit die hemel moet hoor.
Dit is vir ons bedoel:
God word deur Jesus verheerlik.
Die kruis, die graf, die opstanding.
Dit vertel vir ons van God die Vader se doksa, Sy heerlikheid.
En ons: In die geloof verwonder ons ons daaroor.
Ons EGGO dit!
Daarom het die tyd vir ons ook gekom vir ’n nuwe Paastoewyding
– ons verheerliking van die Seun en die Vader.
– Ons is deel van hierdie proses van verheerliking.
“Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word.”
Opnuut deur ons!
Die tyd het gekom dat die Vader verheerlik moet word – deur die Seun en deur ons!

En nou die laaste aangrypende opmerking in die Hoëpriesterlike gebed (17:22) waarmee ek jou gaan laat. Jy moet daaroor verder gaan dink oor die preek en dit eintlik hierna gaan herformuleer:

Die heerlikheid wat U My gegee het, het Ek ook aan hulle (my kinders) gegee,
sodat hulle een kan wees net soos Ons een is…”

Hieroor kan ek nie preek nie. Dit is te groot.
Maar miskien is ek en jy as gelowiges nie so van die aarde as wat ons gedink het nie.

Amen

Gebed:
Here Vader, dankie vir U heerlikheid wat ons aanbid en eggo.
Jesus, dankie vir U gehoorsaamheid aan die kruis toe dit tyd geword het daarvoor.
Here, maar nou is ons verstom daaroor dat U iets soos U heerlikheid ook vir ons kom gee het.
Dit kan ek bykans nie verstaan nie.
Maar ek wil dit glo. Ek moet dit glo!
Daarom bid ek dat, ons wat deel gekry het aan U doksa, dit sal uitstraal en dat dit lig sal bring in hierdie skemerland om ons. Amen

Prediker: Ds Retief Botha. Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.