dancing-fire-abstract-painting-6-1André Oosthuizen:  andrej@webafrica.org.za

Ek onthou die dae toe ons as studente by die Van der Merwe Scholtz-saal gaan dans het op ’n Saterdagaand.  Ek hoor dit is nie meer vandag so ’n instelling soos destyds nie.  Dit was ’n goeie eerbare plek om te wees op ’n Saterdagaand.  Interessant van dans is dat jy jou dansmaats kan kies.  ’n Groot deel van die opwinding was nie net die dans nie, maar die uitkies van ’n gepaste dansmaat.  Want jy sien, jy hoef natuurlik nie met iemand te dans waarmee jy nie wil dans nie!  Van die meisies het nooit ’n ruskans gekry nie, terwyl ander ’n hele aand sou sit en wag vir iemand om hulle vir ’n draaitjie te vat.

Ons kies ons dansmaats uit.  Ons kies met wie ons wil saam loop, saam werk, saam met wie ons wil kuier, saam met wie ons kerk toe wil kom.  Party word gekies – ander word liefs oorgeslaan.  Die vraag wat die Heilige Gees hierdie Pinkster op ons harte kom druk is: met wie dans God graag?  Hoe lyk die dansmaats wat Hy uitkies?

En een van die vreemde dansmaats waarmee God dans is gelowiges wat twyfel.  Mense wat sukkel om te glo.  Juis hulle word uitgenooi om saam met Hom te dans deur die lewe. 

Skriflesing: Lukas 24: 35-49

Om een of ander rede is ons baie keer ongeduldig met mense wat twyfel, soos Tomas byvoorbeeld.  Ons reaksie teenoor mense wat oor God en geloof wonder en vrae vra is om baie vinnig te sê, nee man, jy moenie so dink nie.  Of jy moenie so redeneer nie…  jy weet mos…  Jy weet mos God lewe, jy weet mos Hy is by jou, jy weet mos Hy sal jou help, jy weet mos Hy sal jou nie los nie.  En ons doen dit met baie goeie bedoelings, want ons wil nie hê mense moet in hul geloof twyfel nie.  Jy en ek hou nie van twyfel nie.  Ons hou nie daarvan om te wonder oor God nie.  Daar is baie ander dinge waaroor ons kan wonder en onseker oor is, maar nie God nie.  Ons wil weet.  Ons wil seker wees.  Tomas wou seker wees.

Lukas vertel nie vir ons iets van Tomas nie.  Inteendeel, hy vertel eenvoudig dat Jesus na sy opstanding aan die dissipels verskyn het.  Tomas word nie eers genoem nie.  Dit is Johannes wat in Johannes 20 oor Tomas reflekteer.

Toe Jesus opgestaan het, het Hy eers aan die vroue verskyn en toe aan die dissipels.  Maar om een of ander rede was Tomas nie daardie dag deel van die groepie dissipels nie.  Hy het nie vir Jesus lewend gesien nie.  Hy kon nie aan Hom vat of saam met Hom vis eet nie.

En dan lees ons in Johannes 20 dat die ander dissipels by Tomas kom en vir hom sê: Jesus het opgestaan.  Vers 25: “Ons het die Here gesien!”

My kinders sê gewoonlik as iemand iets sê wat hulle nie glo nie – Yea right.  Tomas sê in vers 25 Yea right – “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.”  Tomas twyfel of hierdie storie die waarheid is.  En ’n klomp goed moet eers gebeur voordat hy sal glo dat Jesus lewe.

Ek wonder wat het gebeur daardie 8 dae vandat die disppels hom vertel het, totdat hy Jesus ontmoet het.  Die Bybel vertel nie vir ons nie, maaar ek kan my indink dat hy sekerlik ’n worsteling gehad het met die nuus wat die dissipels vir hom gegee het.  Hy moes worstel oor sy eie twyfel.  Hulle het gesien en gevat en geglo, ek sukkel om te glo omdat ek nie gesien en gevat het nie.  Is dit waar?  Kan dit waar wees?  Hoe moet ek God verstaan?  Ek dink dit was agt dae se eerlike twyfel van ’n gelowige dissipel.

En agt dae later eers is die dissipels weer bymekaar en toe kon Tomas sy vinger in Jesus se merke steek.  En het hy geglo!

Coenie Burger skryf so mooi oor twyfel as hy sê: “’n Mens kry twee soorte twyfel: ongeloofstwyfel, wat ver weg van God af is, en wat die teenoorgestelde van geloof is.  Maar geloofstwyfel is iets totaal anders.  Dit is maar net geloof wat sukkel, geloof wat in die middel van die nag is en nie kan sien wat aangaan nie.  Dit is ’n soort twyfel wat nie teenoor geloof staan nie, wat jou nie buite die lewe met God plaas nie, maar wat wesenlik deel van die geloofspad is…”

Jy sien vriende, gelowiges twyfel.  Maar weet jy wat; twyfel maak nie van mense ongelowiges nie.  Ek en jy sukkel ook somtyds om te glo – net soos Tomas.  Ons sukkel om God raak te sien veral as dit donker raak.  Maar dit maak nie van ons ongelowiges nie.  Inteendeel hierdie worsteling oor God, met God bring uiteindelik beter begrip en helderder visie van wie Hy is en wat Hy besig is om te doen.

Jy sien, dit lyk vir my of geloof en twyfel in die hart van ’n gelowige gelyktydig klop.  Interessant, reg deur die Bybel kry ons geloofshelde wat getwyfel het.  Selfs die lys eerbare geloofshelde wat Hebreërs 11 noem, het ook maar gesukkel om te glo.  Noag het getwyfel of dit waarmee hy besig is die moeite werd is, en of hy God reg hoor.  Abraham het getwyfel of God die wonderwerk kan doen om vir hom ’n nageslag te gee.  Moses het kort-kort deur die woestyn getwyfel of hulle op die regte pad is.  Noag, Abraham, Moses, Tomas.  Gewone mense met geloofstwyfel.  Maar almal word God se dansmaats, wanneer Hy hulle uitnooi, vashou, leer, wys, oortuig en geduldig saam met hulle deur die lewe draai.

God dans met die twyfelaars, Hy laat hulle nie eenkant alleen sit nie!  God het simpatie met mense wat gelowig twyfel.  Hy sê vir Tomas in Joh. 20:27: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.”  En Tomas word God se twyfelaar dansmaatjie!  God hou hom vas, leer hom die geloofspassies totdat sy geloofsoë oopgaan en hy kan sien wie die Een is wat met Hom dans!

Slot:

Gelowige twyfel is deel van ons geloofsgroei en ontdekking van wie God is.  Prof. Willie Jonker het op ’n keer gesê: Iemand wat nog nooit oor God getwyfel het nie, het net nog nooit regtig oor Hom gedink nie. Want alles is nié glashelder as dit by geloof kom nie.

Ons almal sukkel somtyds om te glo.  Miskien is jy op ’n plek in jou lewe waar jy sukkel om te glo. Sukkel om te glo die Here is vir jou lief.  Sukkel om te glo Hy is by jou.  Sukkel om te glo Hy hoor jou!  Sukkel om te glo die Here is in beheer.  Sukkel om te glo Hy gaan help.  Sukkel om te glo Hy kan genees.  Sukkel om te glo Hy vergewe.  Sukkel om te glo Hy wil vir jou die beste gee.  Sukkel om te glo alles sal ten goede meewerk.

Weet jy, dis fine!  Want dan kom vat God jou hand, hou Hy jou vas en dans Hy met jou deur donker totdat jou oë oopgaan en jy Hom raaksien.  Ja, partykeer vat dit ’n paar dae soos Tomas, ander kere selfs langer, maar Hy sal altyd die twyfel beantwoord met geloof en ’n beter begrip van wie Hy is.

Lukas sluit die gedeelte af met ’n baie belangrike versie: “En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur.”  Die gawe is die Heilige Gees.  So stuur die Here die Heilige Gees juis om Tomas-mense soos ons vas te hou.  Twyfel is maar net geloof wat sukkel, dis deel van die geloofspad, of dan, deel van die dans saam met God.  Daarom, mag ons twyfel ons elke keer bring by ’n nuwe, beter, dieper verwondering oor ons Goddelike dansmaat.  Amen.