André Oosthuizen: andrej@webafrica.org.za

Ons het vanoggend gehoor dat God ’n droom het vir jou.  En die droom is dat jy meer soos Jesus sal word.  Dat jou denke, jou woorde, jou optrede meer van Jesus sal wys.  En om hierdie droom waar te maak gee God vir ons Jesus se Gees, die Heilige Gees.  Want as ons meer soos Jesus wil word, moet ons Jesus se Gees toelaat om ons gees oor te neem.

Maar die probleem is dat ons gees geclutter is met ’n klomp goed wat maak dat Jesus se Gees min of geen plek in ons lewens het.  En behalwe dat ons gees geclutter is, kan ons natuurlik ook die Gees in ons lewens blus.  Ons blus die Heilige Gees wanneer ons nie die Gees ruimte gun om aan ons te raak en te verander nie.  Moenie die Gees blus nie (1 Tes 5:19).  Jy kan die vuur van die Gees doodblaas in jou lewe.  Of jy kan dit laat dood druk.

Die res van die week wil die Heilige Gees ons gees unclutter, vry maak van ’n klomp goed wat maak dat God se Gees nie plek kry in my lewe nie.  ’n Klomp goed wat die vuur van die Gees in ons lewens blus.  En vanaand wil die Gees jou gees aanspreek oor vrees in jou lewe.   

Skriflesing: 2 Timoteus 1:7

Antrofobie, Chromatofobie, anglofobie, brontofobie, gamofobie, kuberfobie.  Dit is maar ‘n paar vrese waarmee mense daagliks worstel.  Bang vir mense, bang vir kleure, bang vir engels, bang vir donderweer, bang vir die huwelik, bang vir rekenaars.

Waarvoor is jy bang?  Dit is net Chuck Norris en Bakkies Botha wat vir niks bang is nie! Elkeen van ons beleef in ’n meerdere of mindere mate vrees vir iets.  Bang vir die toekoms, bang vir verwerping, bang vir oorlog, bang vir siekte of bang vir die dood.

En ek besef net meer en meer dat ’n klomp mense vandag leef met ’n gees van vrees.  Vrees wat hulle lewe beheer.  Nou ek wil nie vanaand ’n sielkunde praatjie hou nie, maar miskien het dit waarde om te besef watter rol vrees vandag in ons lewens speel.

Die interessante is dat die meeste vrese aangeleerde vrees is.  In die sielkunde praat hulle van vreeskondisionering.  Met ander woorde jy leer jouself om vir goed bang te wees.  En hoe meer jy daaroor dink, hoe meer sal jy daarvoor bang wees en hoe groter houvas kry vrees op jou gees.  Vat byvoorbeeld, hoeveel van julle het ’n vrees vir spinnekoppe?  Die meeste van julle is nog nooit deur ’n spinnekop gebyt nie.  So waar kom die vrees vir spinnekoppe vandaan?  Jy het jouself daardie vrees aangeleer!  Die goeie nuus is, as jy vrees kan aanleer, kan jy vrees natuurlik ook afleer.  En hoe leer die slim mense jou om van vrees ontslae te raak?  Hulle konfronteer jou herhaaldelik met jou vrees.  Hulle wys vir jou ’n spinnekop, hulle laat jou vat aan ‘n spinnekop totdat jy nie meer vir ’n spinnekop bang is nie.  Dit word blootstellingsterapie genoem.  En hierdie “blootstellingsterapie” genees tot 90% van mense met spesifieke fobies of vrese.

Timoteus het in vrees geleef.  Timoteus se vrees het hom verlam.  Sy life coach Paulus sit iewers in ’n koue donker tronk in Rome op die vooraand van sy teregstelling.  En vrees maak Timoteus se gees vol.  Want hy is so bang hy gaan dieselfde pad moet loop as wat Paulus loop ter wille van sy geloof.  En die vrees verlam hom!  Vrees het Timoteus se gees so vol gemaak dat sy lus en ywer en bereidwilligheid om die evangelie te bly verkondig afgeneem het.  En dit is verstaan baar né!  Wel, ek sou waarskynlik ook bang gewees het.  Ek sou ook nie lus gewees het om my lewe so in gevaar te stel nie.

En dan pas Paulus in hierdie gedeelte blootstellingsterapie toe op Timoteus.  Is dit nie wonderlik nie!  Lank voor die sielkunde ’n naam daaraan gegee het het Paulus dit al gedoen.

Hy stel hom bloot aan die vrees.  Paulus praat nie die vrees weg asof dit nie bestaan nie, inteendeel hy konfronteer Timoteus met die werklikheid.  Hy praat van sy gevangenskap (v8), hy praat van die ontberings wat hy moet dra ter wille van die evangelie (v8), hy praat selfs oor die lyding wat hy ervaar (v 12).  Want vriende vrees is ’n werklikheid.  Maar as gelowige kan jy nie toelaat dat vrees jou verlam nie!

Daarom konfronteer Paulus hierdie gees van vrees by Timoteus op 2 maniere.

Hy herinner Timoteus dat hy God se kind is.

  1. Jy is ‘n kind van God

Vers 5: Ek dink aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Loïs en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is.”  Timoteus, maar jy is ’n kind van God!  En God sal mos nie sy kinders in die steek laat nie.  En jy weet mos op wie jy vertrou.

Jou vrese is legitiem, want ek ly nou en kry swaar. “Maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat Hy magtig is …”  (v12)

Kind van die Here Jesus, God is groter as jou vrees!  Jy sien vriende, daarom staan vrees lynreg teenoor geloof!  Want vrees wil God se plek in jou lewe vat!  Vrees wil geloof in jou gees uitdruk.  Vrees verdring geloof in jou gees. Vrees neem God se plek in mense se gees so oor dat dit uiteindelik hulle lewe beheer!  Daarom sê Paulus in vers 7 die Gees wat God ons gegee het is nie ’n gees van vreesagtigheid nie.  Want jy is ’n kind van God.  En jou Pa is die Koning!

En as een of ander vrees jou wil oorweldig, as vrees jou gees wil oorneem, stop en onthou wie is jou Pa!  Onthou wie se Gees woon in jou!  365 keer word daar in die Bybel gesê moenie bang wees nie.  Moenie toelaat dat vrees jou gees volmaak nie.  En die oomblik as vrees kinders van God wil oorweldig, stop die Here en herinner hulle wie Hy is.

Toe vrees die Israeliete daar teen die see beetpak en hulle verlam daar rondstaan en dink hulle gaan sterf, sê die Here vir hulle: “Moenie bang wees nie.  Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie.  Bly julle maar kalm.  Die Here sal vir julle veg.”  (Eks.14:13-14)

Toe die storm op die see uitbars en die dissipels vreesbevange dink hulle gaan verdrink, staan Hy op en herinner hulle aan die Een wat mag het oor wind en water, oor storms en vrese.

Kind van die Here, daar is nie ’n storm te groot vir God nie!  Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge kan jou skei van God nie.  Vrees is nie jou baas nie, God is jou Pa!  Daarom mag jy nie toelaat dat vrees jou gees kom oorneem nie, want jou gees is vol van God se Gees.

Vrees word oorwin deur ’n goeie geestelike geheue!  Vrees word oorwin wanneer jy onthou jy is ’n kind van God en wanneer jy aan sy beloftes van beskerming vashou.

Jy sien, so kom maak die Gees jou gees leeg van vrees.  Maar dan kom sit Hy iets in die plek van vrees in jou lewe.  Hy vervang vrees met krag, liefde en selfbeheersing.

  1. Vrees vervang met krag, liefde en selfbeheersing

“Want God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar (Sy Gees vul ons met) krag en liefde en selfbeheersing.” (2 Timoteus 1:7)

Slot:

Waarvoor is jy bang?

Jou vrees is nie groter as God nie!  Daarom wil die Gees jou gees leeg maak van vrees en jou herinner dat jy ’n kind van God is.  Hy maak jou gees leeg van vrees, maar dan vul Hy jou gees met krag, met liefde en met die vermoë om verantwoordelik en wys op te tree ten spyte van vrese rondom jou.

God het nie vir jou ’n gees van vrees gegee nie, want Jesus se Gees maak jou gees vol.  Jy is nie ’n slaaf van vrees nie, jy is ’n kind van God.  En jy word vanaand beGEESter om vreesloos te gaan leef.

Speel: Not a slave of fear. LINK –  https://youtu.be/f8TkUMJtK5k

Gebed:

Here bevry my gees van vrees.  Ek wil nie ’n slaaf van vrees wees nie.  Ek wil elke dag onthou / dat ek ’n kind van die Koning is.  U bloed loop deur my are.  Maak my leeg van vrees / en vul my gees met krag en liefde en selfbeheersing.  Amen