André Oosthuizen: andrej@webafrica.org.za

Oënskynlik is daar is iets verkeerd met vanaand se tema – ’n gees sonder bekommernis.  Want is dit realisties om te dink dat jy sonder bekommernis kan wees?  Alhoewel dit baie lekker klink en ons elkeen dit bitter graag sal wil hê, is dit nie soos die lewe werk nie!  Dit is ook nie wat die Bybel ons leer nie.  Want nêrens in die Bybel lees ons dat as jy ’n kind van die Here is, sal jy nooit bekommernis ervaar nie.  In Matteus 6:34 erken die Here Jesus self die teenwoordigheid van bekommernis in ons lewe.  “… môre bring sy eie bekommernis.  Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie.”

Jy sien, bekommernis is iets wat spontaan oor jou kom.  As jy weer sien is dit daar.  Jy kan dit aanvanklik nie keer nie.  Neem bv. Zuma se kabinetskommeling nou die dag.  Ek het jy het nie gevra daarvoor nie.  Toe ons die koerant die volgende môre oopslaan was ons willens en wetens deel van die bekommernis wat die land getref het. 

Ons kan ons nie iewers gaan afsonder waar daar nie bekommernis is nie.  Jy sit tien teen een vanaand hier met ’n lysie van jou eie bekommernisse.  En die lys kan baie lank wees.  En wat die lysie langer maak is bekommernis oor “wat as” goed in ons lewens.

Wat as …

Die grootste dief van tyd in ons lewens is die dief van bekommernis!  Ons kan ure daaraan spandeer elke dag!  En so word ons gees vol van bekommernis. En dit is nie die wil van jou Vader dat jy sal leef met ’n gees wat vol is van bekommernis nie.  Daarom wil die Heilige Gees vir my en jou leer hoe om bekommernis so te hanteer dat dit nie my gees vol maak nie.

Die Heilige Gees wil ons vanaand uit 2 tekste leer hoe om bekommernis te hanteer sodat dit nie ons gees oorneem of volmaak nie.

Skriflesing: Matteus 6:25-34

Die interessante van hierdie gedeelte is dat die woord wat hier vertaal word met bekommernis ook vertaal kan word met angstigheid.  Baie engelse vertalings gebruik die woord anxiety.  So vers 31,34 sal anders klink:  “Julle moet dus nie angstig wees en vra: wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek nie.”  “Moenie oor môre angstig wees nie…”

En jy sien vriende, angstig sê vir my iets meer oor bekommernis.  Want angstigheid kom  wanneer jy bekommernis kos gee.  Ek het aan die begin gesê bekommernis is deel van die lewe.  Ons almal ervaar dit.  Maar wanneer jy bekommernis kos gee, word dit groot in jou lewe en neem angstigheid jou gees oor.

En wanneer Jesus sê moenie angstig word nie, bedoel Hy daardeur dat ons nie die bekommernis moet kos gee en groot maak in ons gees nie.

En dit is presies wat ons dikwels met bekommernis doen.  Ons gee dit kos!  Ons laat dit wortel skiet en ons laat dit groei in ons gees.  Ons sal oor bekommernis loop en tob en in die nag daaroor rondrol totdat jy naderhand letterlik nie meer tyd of energie het om enige iets anders te doen of aan iets anders te dink nie!  En so laat ons toe dat bekommernis heeltemal buite verhouding groei en ons gees en gedagtes oorneem.  Want jy gee bekommernis kos!

So hoe wil die Heilige Gees dan hê moet ons ons daaglikse bekommernis hanteer sodat ons gees nie opvul met bekommernis nie?

Skriflesing: 1 Petrus 5:5-7

1 Petrus 5:7, “Werp al julle bekommernis op Hom,want Hy sorg vir julle.”

In hierdie een versie is 2 baie belangrike geloofsbeginsels opgesluit oor die hantering van bekommernis.

  1. Hy is jou Versorger!

Vriende, dit mag dalk hard klink, maar wanneer ons ons bekommernis kos gee is dit eintlik niks anders as ’n mosie van wantroue in God nie.  Want wat doen ons?  Ons sê daarmee dat ons nie glo dat God vir ons kan sorg nie.  Dit is die Here Jesus se argument in Matteus 6.  Hy sê vir hulle: Ek sorg dan vir die voëltjies en die lelies, hoekom dink julle dan Ek kan nie vir julle sorg nie?  En dan noem Hy mense met ’n mosie van wantroue in Hom, kleingelowig.  Want jy vertrou nie dat Hy vir jou sal sorg nie!

En ons stel gereeld hierdie mosie van wantroue in God in, sonder enige rede!  Want daar is nie een van ons wat vanaand kan sê, die Here sorg nie vir jou nie.  Het Hy jou al ooit in die steek gelaat?  Hy het nog altyd vir jou gesorg!  En Hy sal nog altyd.  Want Hy is jou Pa.  En ’n pa en ma se ouerlike instink is om vir hulle kinders te sorg sodat hulle niks nodig het nie.

Dit is God se wese om so vir jou te sorg dat jy niks kortkom nie!  Want Hy is jou Pa!  En Hy sê dit in Lukas 11:11: “As julle wat sleg is dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer!”  In Mat 6:32 sê die Here Jesus: “Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het.”

God weet wat jy nodig het!  En Hy het die verantwoordelikheid om vir jou te sorg opgeneem die dag toe jy sy kind geword het.  So die eerste geloofsbeginsel wat die Gees jou kom leer is om jou Pa te vertrou as jou Versorger!  En ek weet jy weet daar is niemand wat beter na jou sal kan kyk as Hy nie!  So in plaas daarvan om bekommernis kos te gee, voed eerder jou gees met die gedagte van Abba Vader as jou Versorger!

As bekommernis jou dan oorval en jy vertrou dat die Here vir jou sal sorg, kom rus die Gees jou toe om bekommernis in die kiem te smoor.

  1. Werp jou bekommernis op Hom

1 Petrus 5:7, “Werp al julle bekommernis op Hom,want Hy sorg vir julle.”

Hierdie is ’n vreeslik interessante vers in die Grieks (ek het hulp nodig gehad daarmee).  In vers 6 kry ons die opdrag om ons aan die kragtige hand van God te onderwerp.  Met ander woorde om Hom te vertrou.  En vers 7 is eintlik ’n voorbeeld van hoe ons ons aan God moet onderwerp.  Hoe ons Hom moet vertrou?

Deur ons bekommernis op Hom te werp.

Ons sou ook die vers anders kon vertaal. God sorg vir jou, want jy gee jou bekommernis vir Hom.  God sorg vir jou, want jy vertrou God met jou bekommernis.  Want vriende, as jy nie jou bekommernis vir God gee nie, dan sê jy mos eintlik jy vertrou Hom nie daarmee nie en jy sal eerder self regkom en dit self uitsorteer.  Maar wanneer jy dit vir God gee, Hom daarmee vertrou, dan gee jy vir Hom die geleentheid om jou te versorg.  As jy is bereid is om dit vir Hom te gee!

Werp jou bekommernis dan!  Die werp is letterlik gooi.  Engels sê cast.  Die ander plek waar hierdie woord in die Nuwe Testament gebruik word is in Lukas 19 waar die mense hulle klere op die pad voor Jesus se donkie gooi.  En hierdie gooi is nie ’n proses nie, dit is ’n aksie!  Om van bekommernis ontslae te raak is eenvoudig iets wat jy doen en jy kry klaar daarmee!

Gooi dit vir Jesus!  Dit is soos om ’n klip te gooi.  Jy hoef nie ’n boek daaroor te lees nie, jy gooi die klip en dit is klaar, hy’s weg.  Ons moet die bekommernis gooi vir God en dan is ons klaar daarmee.  Jy’s ontslae daarvan!  En jy gooi dit vir Hom, want jy weet Hy sal dit vang!

En hoe gooi jy jou bekommernis vir Hom?

Fil 4:6: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.”  En wat sal gebeur as jy dit vir God in gebed gooi?  Vers 7: “En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes (julle gees) die wag hou in Christus Jesus.”

Jy sien, gebed is die manier wat God gegee het om van bekommernis ontslae te raak!  Gebed is die arm wat ons bekommernisse na God gooi.  Dit is waarom die Here Jesus voor hierdie gedeelte oor bekommernis in Matteus, vir sy dissipels die Ons Vader gebed leer bid: Gee ons ons daaglikse brood.  En dan leer Hy hulle die vertroue dat Hy sal sorg vir die brood waarvoor hulle gebid het!

Gebed is die instrument wat God vir jou gee waarmee jy jou gees kan leeg maak van bekommernis.  Gebed is die manier hoe jou gees met Jesus se Gees kommunikeer.  Maar as jy nie die instrument gaan gebruik nie, kan jou gees nie leeg word van bekommernis nie!  Jy sien, ons spandeer te veel tyd aan bekommernis en te min tyd om die bekommernis weg te gooi.  Dit is ons probleem!  Ons lewe is so gejaag dat ons elke dag nog bekommernisse bylaai, sonder dat ons dan meer tyd maak om bekommernisse af te laai.  Hoe meer bekommernis jy oplaai hoe meer tyd moet jy maak om dit af te laai.  Die ironie is, as ons gees vol bekommernis raak, doen ons dikwels presies die teenoorgestelde.  Ons het dan nie tyd of lus vir bid nie.  En so bly ons gees vol bekommernis, dit terwyl ons gebed het om dit weg te gooi.

Slot:

Maak jou gees leeg.  Werp jou bekommernis op Hom, want Hy sorg vir jou.