André Oosthuizen: andrej@webafrica.org.za

Ek onthou toe ons klein was het daar van tyd tot tyd mense by die huis aangekom wat stofsuiers verkoop het.  Ek het later gehoor jy noem daardie masjien ’n Kirby!  Dan het die oom eers gevra dat ons ’n stukkie van die mat met ons eie pastorie-stofsuiertjie moet suig.  Ons kinders het dan opgewonde opgespring, die pastorie-stofsuiertjie ingeprop en gesuig dat die riffels op die mat staan.  Na ons probeerslag het die oom die Kirby gestart en koppies vol stof gesuig uit die stukkie mat wat ons nou net met soveel passie skoongemaak het.  Nadat die oom weg is het ons elke keer na ons stofsuiertjie gekyk en gedink: Ons stofsuier suig, want die Kirby is beter (en natuurlik duurder).  My ma wou nog altyd ‘n Kirby gehad het! 

Ek het eers heelwat later verstaan wat sit agter die oom wat met die Kirby aan die deur kom klop.  Dit is die slim bemarkingsbeginsel van dissatisfaksie.  Dit is die beginsel dat jy ontevrede moet raak met dit wat jy het, sodat jy dan iets anders of iets beters of iets groters of iets granders kan begeer.  Kyk maar die advertensies.  Of dit nou selfone of skoene of yskaste of motors of huise is, jy moet die hele tyd herinner word dat daar iets anders of iets beters is.

So vriende, ontevredenheid laat die wêreld draai!   En partykeer spin ons die wêreld van ontevredenheid sommer self vinniger deur te kyk na wat ander het.  En ontevredenheid groei groter in jou gees met die gevolg dat jy meer en meer geld nodig het om jou ontevredenheid af te koop.

Skriflesing: 1 Timoteus 6:2-11, 17-19

Daar was ’n probleem in die Efese-gemeenskap waar Timoteus bedien het.  Geld het hulle baas geword.  Geld het hulle gees beheer. En as geld jou gees beheer is dit ’n broeiplek vir allerhande sondes. In vers 10 sê Paulus,  geldgierigheid is ’n wortel van allerlei kwaad.  Let wel, ’n wortel, nie die wortel van alle kwaad nie.  En die kwaad wat geldgierigheid in die gemeenskap bring was versoekings, skadelike begeertes, oneerlikheid, afguns, beledigings, verdagmakery, rusie.  En ons weet dit is wat geld aan en tussen mense doen!  En dan het die dominees ook ingespring en die godsdiens gebruik om hulleself te verryk.

Die gevolg was dat die mense wat geld nagejaag het van die geloof afvallig geraak het (v10).  Want Jesus het ook geleer, dit is of die een of die ander.  God of mammon.  Ek lees in die Boodskap, ‘n vrye vertaling so mooi (v10): “Daar is party mense wat eers aan die kerk behoort het, maar toe so agter geld begin aanloop het dat hulle vandag nie eens meer ’n lid van die kerk is nie.  Ons weet hoe sleg dit nou met hulle gaan.  Hulle het die een probleem op die ander.”  En Timoteus het heel waarskynlik die name geken van hierdie mense in Efese (1:3).  Net soos ek en jy mense ken wat agter geld begin aanloop het en nie vandag nie eens meer die binnekant van ’n kerk sien nie.

Jy sien, ons val baie maklik vir die leuen dat tevredenheid of ontevredenheid gekoppel is aan die goed wat ons het.  Maar as jy jou gees volmaak met geld en goed sal jy nooit tevrede kan wees nie, want geld en goed is ’n onversadigbare drang by mense.  Daarom vriende moet jy jou gees nie volmaak met goed nie, maar met God!  Dit is waaroor Pinkster gaan!    Goed gaan jou nooit tevrede kan maak nie, maar God kan!

Daarom praat Paulus oor geestelike rykdom in hierdie gedeelte.  Oor die rykdom wat God gee.  En dit is ’n rykdom, ’n tevredenheid wat nie gevind word in die syfers op jou bankstaat, of die balkies op jou kinders se skoolbaadjies nie.

Want ‘n tevrede gees kom wanneer jy fokus op die rykdom wat jy het, nie die rykdom wat jy kort nie.

Kom ek verduidelik.  Liewe kind van die Here Jesus, jy het ’n geestelike rykdom van onskatbare waarde.

  1. Tel jou geestelike rykdom!

Ons raak ontevrede omdat ons die verkeerde goed tel om te kyk hoe ryk ons is!

Paulus wys in hierdie gedeelte baie mooi hoeveel geestelike rykdom en seëninge ons het wat ons kan tel.  Goed wat regtig waarde het, ewigheidswaarde!  Want liewe kind van die Here Jesus, die oomblik toe die Gees in jou gees ingetrek het, het Hy ingetrek met ’n bron van geestelike rykdom wat onuitputbaar is!  Jy het ’n geestelike rykdom gekry van liefde, van genade, van goedheid en guns.  Jy het die rykdom van ’n lewe in oorvloed gekry.  Hier en vir ewig!

Jou gelowige pa en ma is deel van jou geestelike rykdom.  Jou man of vrou is deel van jou geestelike rykdom.  Jou kinders wat die Here Jesus lief het, is deel van jou geestelike rykdom.  Jou geloofsvriende is deel van jou geestlike rykdom.  Jou gemeente is deel van jou geestelike rykdom.  Hoe koppel jy enige waarde aan hierdie geestelike rykdom?  Want hoeveel is dit vir jou werd dat jou kinders die Here Jesus lief het?  Probeer dit in ’n waarde omsit.  Jy kan nie!  Hierdie geestelike rykdom kan nie gemeet word met aardse instrumente, in rand en sent of bates nie.  Dit is ’n geloofsbates wat geld eenvoudig nie kan koop nie!  Dit is ook geloofsbates wat nie weggeneem kan word nie.  Dit is rykdom wat God vir jou gegee het!  Maar ons loop met ‘n ontevrede gees omdat ons eerder rykdom meet en tel in terme van  goed as in God.

  1. Tel jou seëninge met wat jy nodig het

Jy het nie net geestelike rykdom van God ontvang nie.  Jy ontvang ook materiële seëninge.

Ons het gister gehoor ons hoef ons nie te bekommer nie, want God sorg vir wat ons nodig het (Mat. 6:32).  En God sorg dat jy kry wat jy nodig het.  Daarom sê Paulus in vers 6 dat iemand wat in ’n verhouding met God leef sal daarby baat vind om dan tevrede te wees met wat hy/sy het.  Met ander woorde, as jy het wat jy nodig het, moet jy mos tevrede wees!   Want jy het dan gevra dat God sal voorsien in wat jy nodig het!

Nou hierdie tevrede in vers 6 beteken nie ek sit agteroor, doen niks en is maar tevrede om niks te doen en niks te kry nie.  Nee, dit het ’n aktiewe betekenis.  Hierdie tevrede dui op die vermoë om vir jouself te sorg.  Paulus gebruik dieselfde woord in Fil. 4:11.. “want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp.”  Met ander woorde, ek het dit reg gekry om myself te help of te versorg toe dit goed gegaan het en ek het dit reg gekry om myself te help of te versorg toe dit sleg gegaan het.  Daarom kan jy tevrede wees sê Paulus, as jy selfversorgend is!  Jy kan tevrede wees wanneer jy hard werk (jouself help) en elke dag of elke maand dan kry wat jy nodig het om vir jou en jou gesin te sorg.

Daarom, vers 8: “As ons dan kos en klere het, moet ons daarmee tevrede wees.”  Die woord wat hier vertaal is met klere het ook somtyds die betekenis van onderdak.  Met ander woorde Paulus sê: as jy kos en klere en onderdak het, dit wat nodig is vir die selfonderhouding van lewe, moet jy tevrede wees.  En hierdie tevrede is ’n ander tevrede as in vers 6.  Hierdie tevrede is ’n gevoel.  My gees is tevrede, want God het my gehelp om myself te versorg!

God het vir jou geestelike rykdom gegee waarvan jy nie die einde sal ken nie.  Maar vir wie het die Here nie vandag geseën en gehelp sodat jy vir jouself of jou gesin kon sorg nie?  Dan het dan niks om oor te kla nie en behoort jy tevrede wees.

  1. Jou rykdom moet dividende lewer

’n Tevrede gees kom nie deur nog te kry nie, maar deur meer te gee.  Jy sien ’n ontevrede gees maak net bymekaar en hou krampagtig aan goed vas.  ’n Tevrede gees is vrygewig en mededeelsaam.  Paulus sê in vers 18: “Spoor hulle (die mense wat tevrede is) aan om goed te doen, om ryk te wees in goeie dade, vrygewig en mededeelsaam.  So vergader hulle vir hulle ’n skat as ’n goeie belegging vir die toekoms sodat hulle die ware lewe sal verkry.”

Dit wat jy by God kry, jou geestelike rykdom sowel as jou materiële seëninge moet geestelike dividende lewer.  En om geestelike dividende te lewer moet jy in ander belê.  Want mense wat baie gekry het, is geseën om baie te gee.  En jou rykdom (geestelik of materieël) skep die gelukkige geleentheid om aan ander geluk te bring.  Want daar is wel mense rondom ons wat nie op hierdie stadium selfonderhoudend is nie en wat nie daarmee tevrede behoort te wees nie.

As ons vrygewig en mededeelsaam is met ons goed en met ons dade groei die geestelike bankbalans van God se koninkryk.  Dit is wat met die Handelinge gemeente gebeur het toe die Gees hulle vervul.  Hulle was tevrede met wat hulle het en so vol van die Gees se tevredenheid dat hulle met hulle dade vrygewigheid en mededeelsaamheid bewys het.

Slot:

As jy jou tevredenheid wil meet aan jou buurman of jou bankbalans, sal jou gees vol ontevredenheid bly.  Maar Jesus se Gees maak jou gees daarvan leeg deur jou te fokus op ’n ander, dieper, standhoudende tevredenheid.

God het in jou geestelike rykdom belê, Hy seën jou en jou gesin met ’n dak oor jou kop, klere aan jou lyf en kos op jou tafel.  Hy gee vir jou wat jy nodig het.  Wees daarmee tevrede en moenie dat die wêreld hierdie tevredenheid met goedkoop advertensies steel nie!  En gebruik jou rykdom om geestelike dividende te lewer in God se koninkryk.  Dit sal jou gees en die gees van ander vul met tevredenheid.  Amen