André Oosthuizen : andrej@webafrica.org.za

Jy sou vannaand vir my kon sê dat die lewe ons min rede tot blydskap gee.  En dit is so.  Ons gees word daagliks gevul met goed wat ons blydskap steel.  En so skuil ons dikwels agter ’n somber, ongelukkige en geïrriteerde gees omdat die lewe kwansuis ons so maak.

Daar was seker op aarde niemand wat meer rede gehad het om ongelukkig te wees as Jesus nie.  Filippense 2 sê Jesus het sy Goddelike gestalte geruil om ’n slaaf te word en aan mense gelyk te word.  Jesus het nie ’n permanente adres gehad nie.  Hy het dikwels buite op harde grond geslaap of as Hy gelukkig was op ‘n geleende bed.  Hy het nooit enige vorm van vervoer gehad nie, moes maar ’n donkie hier en daar by iemand leen om reg te kom.  Hy het ook nie elke dag volop kos gehad nie.  Hy het dikwels van die graan op die lande gepluk en vrugte van bome geëet.

Mense het Hom gereeld probeer misbruik, veral om toertjies te doen of wonders te beleef.  Baie het maar net agter Hom aangeloop omdat hulle iets daaruit kon kry.  Jesus het geweet hoe dit voel om deur jou dorp se mense verwerp te word.  Party het selfs gesê Hy is mal en ander, ’n gesant van die duiwel.

Hy het nie geweet wat dit is om siek te wees nie, maar Hy was gedurig omring deur siekte. Hy is beskuldig van ‘n misdaad wat Hy nooit gepleeg het nie. Getuies is gehuur om te lieg en Hom uit te verkoop. Niemand is aangestel om Hom te verdedig nie en Hy is tereggestel sonder ‘n regverdige verhoor. Op grond van politieke druk sterf Hy ’n skandelike dood aan ’n kruis en word Hy begrawe in ’n geleende graf.

In terme van ons verskonings, moes Jesus eintlik ’n baie ongelukkige en verbitterde mens gewees het.  En tog was daar niemand meer blymoedig as Jesus nie!  Want Jesus het Gees van blymoedigheid.  En as ons meer soos Jesus moet word, moet ons gees ook meer en meer ’n gees van blymoedigheid word.

En dan is die vraag vanaand, wat is die sleutel dan tot ’n blymoedige gees?  Want dit is heel duidelik nie in jou omstandighede gesetel nie.  Net soos gisteraand maak goed jou nie bly nie, maar God.

Daar is interessant genoeg reg deur die Nuwe Testament ’n baie duidelike rede vir wanneer mense opregte blydskap ervaar het.  Daarom lees ons Lukas vanaand.

Skriflesing: Lukas 10:17-24

“Sedert ek Jesus Christus ontmoet het, voel dit vir my of ek sonskyn gesluk het.”  (JK Gresset)

Nou Jesus stuur die 72 uit en dan lees ons in vers 17: “Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom…”  Ten spyte daarvan dat hulle weerstand beleef het, dat hulle dae lank moes reis en sekerlik baie moeg moes gewees het, kom hulle terug met harte en gesigte vol blydskap terug, want hulle het gesien hoe mense die sonskyn sluk!  Hulle het gesien en beleef hoe Jesus mense se lewens verander!

Ons het iets van hierdie blydskap ervaar die week met die uitreik.  Wanneer mense die Sonskyn sluk en daar lig in hulle gees kom is dit ’n ongekende blydskap!   Nie’n blydskap van hierdie wêreld nie.  En net nadat die 72 dit vir Jesus vertel, jubel Jesus deur die Heilige Gees vol blydskap uit (v21): “Ek prys U Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg en dit aan kindertjies bekend gemaak het.”  Ek prys U Vader dat selfs eenvoudige mense die sonskyn gesluk het!

Daarom, as Jesus die gelykenisse vertel in Lukas 15 van goed wat weggeraak het en weer gekry is, die skaap en die muntstuk en die seun, lees ons weer van hierdie blydskap as daar na elkeen wat gekry is gesê word: daar was groot blydskap!

As die Heilige Gees die gelowiges vol maak in Handelinge, lees ons dat hulle saamwees gekenmerk is met blydskap.  Ons lees in Hand. 13:52 dat die gelowiges net nadat hulle vervolg en uit die streek verdryf is, vol blydskap en vol van die Heilige Gees was.  “Die gelowiges was vol blydskap en vol van die Heilige Gees.”

Jesus is vanaand ook bly oor jou.  En jy behoort vanaand bly te wees oor Jesus.  Want Jesus se blymoedige Gees, maak jou gees vol!  Blydskap is die koninklike vlag wat oor die paleis van die Christen se hart wapper om te sê: Die Koning is tuis!  (R LEonard Small)

Jy het sonskyn gesluk en die Koning is tuis!  Dit is rede vir blydskap.

Maar vriende, ’n blymoedige gees is nie net ’n innerlike gevoel nie.   Mense het Jesus se blymoedige Gees gesien, hulle het sy blymoedige Gees ervaar.  Dit is hoekom skares mense agter Hom aangeloop het.  Want niemand wil agter ’n somber, verbitterde ou knorpot aanloop nie.

Daarom is blydskap dit wat God jou gee, maar blymoedig is die manier hoe jy dit vir die wêreld wys!  Want wat beteken blydskap as niemand dit kan sien nie?  Jy kan nie vanaand sê jy het ’n blymoedige gees maar jou gesig en jou lyftaal wys dit nie.  Want jy kan baie maklik knorpotte en mense met ‘n blymoedige gees van mekaar onderskei.  Jy kan ook nie ’n verbitterde gees wegsteek nie.

En jy sien liewe kind van die Here, blymoedigheid is nie iets wat jy moet doen nie.  Blymoedigheid is die neweproduk van die inwoning van die Heilige Gees.  Blymoedig is die vrug van die Gees.  Dit is die resultaat van ’n Geesvervulde lewe!  ’n Blymoedige gees is die resultaat van ’n gees wat verander om meer soos Jesus te word.  ’n Blymoedige gees is die resultaat van ’n gees sonder vrees.  Dit is die resultaat van ’n gees sonder bekommernis.  Dit is die resultaat van ’n tevrede gees.

En ek hoop jy het in hierdie Pinkster gehoor dat vervulling met die Gees nie ’n eenmalige gebeurtenis is nie.  Vervulling met die Gees is ’n voortdurende proses!  Dit is ’n daaglikse proses van jou gees leeg maak en terselfdertyd laat vul met die Gees van Jesus.

So, as jy nie vandag ten spyte van jou besige program en allerhande uitdagings die neweproduk van blymoedigheid uitgestal het nie, moet jy teruggaan en gaan kyk wat maak jou gees nog so vol dat jy nog nie blymoedig kan leef nie.  Hierdie blydskap moet daagliks ingeoefen word totdat jy op ’n dag sal agterkom, ek kan, net soos Jesus, blymoedig wees onder alle omstandighede!

Slot:

Die gym waar ons blymoedigheid moet oefen is by die kerk.  Want die kerk is die teken en gestalte van Jesus se teenwoordigheid op aarde.  As ons hier sit is ons almal bewus van God se teenwoordigheid.  Maar dan moet dit mos die plek wees waar ons die blymoedigste is!  Hierdie ontmoeting met die lewende God behoort mos die plek by uitnemendheid te wees waar ons blymoedige gees op ons gesigte gesien kan word as ons instap, as ons sit, as ons sing.

Erma Bombeck vertel van die slag toe haar gemoed in die kerk volgeskiet het, maar nie van vreugde en blydskap nie.  Sy skryf:

“Ek het Sondag in die kerk ‘n kindjie gesien wat omgedraai en vir almal rondom hom geglimlag het.  Hy het geen geluide gemaak nie, nie met sy voetjies geskop nie, nie die gesangeboekies stukkend geskeur nie, nie in sy ma se handsak rondgevroetel nie.  Hy het maar net vriendelik na almal gekyk en vir almal geglimlag.  Na ‘n tyd het sy ma hom omgepluk en gefluister, so hard dat jy dit dwarsdeur die kerk kon hoor: “Hou dadelik op met glimlag!  Jy is in die kerk!”  Sy het hom ‘n hou gegee, en toe die trane teen sy wange afloop, sê sy: “Dis beter.”  Toe draai sy weer vorentoe en gaan aan met haar gebede.  Ek was skielik kwaad en hartseer…Ek wou daardie kindjie met die betraande gesiggie teen my vasdruk en vertel van my God.  Die gelukkige God.  Die glimlaggende God.  Die God wat in sin vir humor moes gehad het toe Hy ons gemaak het.  Ek vra jou nou: As daardie kindjie nie in die kerk kan glimlag nie, waar anders in hierdie harde wêreld van ons sou hy dit kon doen?”

 

As daar nou een ding is waarvoor ons moet bid, is dat die Gees ons sal bevry van ‘n gees van somberheid.  Want Jesus is die rede waarom ons kan bly wees.  En hierdie behoort die plek te wees waar ons kan glimlag.  Hierdie behoort die plek te wees waar ons blymoedige gees gesien en gehoor en ervaar kan word.  Hier moet ons blydskap oefen.  As jy hier instap, stap tog in met blydskap. Groet die mense rondom jou met blymoedigheid. Sing vir Here met blymoedigheid.  Want as ons dit hier oefen, sal ons dit môre iewers anders dalk ook regkry.   En so sal meer mense elke dag op ons gesigte en in ons lyftaal kan sien dat ons die Sonskyn gesluk het.