André Oosthuizen : andrej@webafrica.org.za

Ek lees ‘n verhaaltjie van twee mans wat gaan visvang het.  Hulle het die hele dag daar langs die water gestaan en visvang, maar die een man het ‘n vreeslike snaakse gewoonte gehad.  Elke keer as hy ‘n vis gevang het, het hy ‘n liniaal uitgehaal en die vis gemeet.  En as die vis langer as die liniaal was het hy dit teruggegooi.  So snaaks genoeg het hy al die klein vissies gehou en al die groot visse terug gegooi.  Sy maat wat hom die hele dag dopgehou het, kon dit later nie meer uithou nie.  Ek het nog nooit ‘n man gesien visvang soos jy nie!  Hoekom gooi jy die groot visse terug en hou al die kleintjies?  Die man antwoord hom toe.  Want ek het net ‘n 30cm braaipan.

I believe so often God wants to give us twelve-inch blessings but all we have is eight-inch faith

Die gevaar van Pinkster, vriende, is dat die Here jou wil seën met oorvloedige groei en verandering, maar dat jy nie glo dat dit kan gebeur nie!  Want jy sien, baie keer beperk ons die werk van die Heilige Gees in ons eie lewe omdat ons nie die verwagting het dat die Here groot dinge in my lewe kan doen nie!  Ons het nie die verwagting dat die Here ons gaan verander nie!  En dit mag dalk vreemd klink, maar as jy nie die verwagting het dat die Here jou kan laat groei nie, sal jy nie groei nie.  Want dit is wat 1 Tess. 5:19 sê.  Jy kan die Gees van God blus.  Die Gees se vlammetjie kan ’n baie klein en flou ou vlammetjie wees omdat jou verwagting van die Gees, die braaipan, is te klein vir die seëninge wat die Here wil uitgiet.  En baie keer beperk ons eie gebrekkige verwagting dit wat God kan doen in ons lewens.  Ons gee nie vir die Gees die ruimte om met krag in ons te werk en meer te doen as wat ons ooit kan bid of dink nie!

En eintlik vriende, (SKYFIE) is verwagting die dryfveer van geloof.  Want wat kom doen die Heilige Gees met hierdie Pinkster?  Hy skep by jou ’n verwagting!  En die verwagting is dat jy meer soos Jesus sal kan lyk!  En hierdie realistiese verwagting is die vonk wat die vuur in jou gees moet aansteek (SKYFIE).  Dit is die vonk wat jou moet beGEESter om jou daagliks leeg te maak en te laat vul sodat jy kan word wat God droom jy kan wees.

Daarom vriende is verwagting ’n kritiese bestanddeel van geloof!  (SKYFIE) Die woord “hoop” soos die Bybel dit gebruik impliseer die versekerde verwagting van iets goeds.  Jy verwag iets goeds gaan geestelik met jou gebeur.  Jy verwag dat die Gees jou gaan verander, daarom werk jy saam met die Gees aan die realisering van daardie verwagting!

Verwagting is die vonk wat geloof aanvuur!  Dit is die geloof dat God iets goeds gaan doen.

En liewe kind van die Here Jesus, as jy vanaand nog nie ’n baie duidelike verwagting van die Here het, in terme van jou eie gees, jou eie groei, jou eie vernuwing nie, dan moet jy eers daaroor gaan bid of dink.  Jy moet eers jou eie geestelike verwagting formuleer, dan sal jy weet waaraan om met die Gees saam te werk en dan sal daar groei en verandering kom.

SKYFIE: My verwagting is dat die Here …?… in my gees sal doen 

Wat verwag jy moet die Gees in jou lewe doen?  Die antwoord op hierdie vraag is die vonk wat jou sal beGEESter om saam met die Gees te werk.

Skriflesing: Romeine 8:26-30

“Dié wat Hy lank tevore verkies het, het Hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun…”

Letterlik beteken bestem om gelykvormig te wees dat die Here vooraf besluit het dat hierdie mens wat Ek in die wêreld bring gaan groei om meer soos Jesus te lyk!  Met ander woorde, met jou geboorte het God die verwagting in jou gees geskep dat jy meer soos Jesus sal word.  Dit is ’n Godgegewe verwagting!  En Pinkster het jou eenvoudig kom herinner aan God se oorspronklike verwagting van jou!

En met verwagting kom daar natuurlik verantwoordelikheid.  Want dit het ons ook gesien hierdie Pinkster.  As God by ons die verwagting skep, plaas Hy by ons ook die verantwoordelikheid om saam met die Gees te werk aan die realisering van daardie verwagting.  Want hierdie verwagting sal nooit kan realiseer as jy net agteroorsit en nie met die Gees daagliks saamwerk aan jou verandering nie.  Ons het dit elke aand gehoor.  As die Gees jou moet vul met tevredenheid moet jy elke dag van onnodige ontevredenheid ontslae raak.  Dit is jou verantwoordelikheid sodat die verandering in jou gees kan realiseer.

En dan is dit so dat hierdie verwagting wat God van my het om meer soos Jesus te word, my kan oorweldig.  Want somtyds sukkel ons om aan verwagtinge te voldoen.  Miskien het hierdie Pinkster jou laat sug, want jy hoor wat God wil hê, maar jy sukkel so om dit reg te kry.  Gelukkig is die Bybel baie realisties wanneer dit kom by geloofsverwagting.  Trouens, die Here Jesus is buitengewoon geduldig met mense wat swak is, wat sug en wat sukkel.

Romeine 8 praat van sug en sukkel.  Vers 22: … ons sug ook.”  En die rede waarom die gelowiges sug, vind ons in die betekenis van die woord sug, naamlik “a state of incapacity to do or experience something.”  Jy sug omdat jy nie altyd dit regkry om jou gees te vul en soos Jesus te wees nie.

Maar daar gebeur ’n wonderlike ding wanneer jy sug!  Die Gees wat in jou gees woon, hoor jou sug en dan staan die Gees jou in jou swakheid by (vers 26): (SKYFIE) Die Gees staan ons ook in ons swakheid by…”  Met ander woorde vriende, Hy skryf jou nie af as jy sukkel om God se droom vir jou lewe elke dag waar te maak nie.  Inteendeel, Hy staan jou by!  En hoe staan die Gees jou by?  (Vers 26, 27) Hy gaan sug by die Vader wat jou gemaak het!  Hy gaan sug by die Een wat die droom of die verwagting in jou gesit het.  (SKYFIE) “…maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat met woorde gesê word nie.  En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil van God vir die gelowiges.”

As jy sukkel en jy sug by die Gees, gaan pleit die Gees by die Vader, want die Gees ken jou gees, jou hart!  Hy ken jou begeerte dat jy meer en meer soos Jesus wil wees.  En dan antwoord die Vader deur sy verwagting van jou gees lewend te hou; (SKYFIE) “Ek sal alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet.”  Ek sien jy sukkel, ek sien jy kry dit nog nie heeltemal reg nie.  Ek sien jy kies nog verkeerd.  Maar ek sien jou hart is reg!  Moenie bekommer nie, Ek sal hierdie stukkie gesukkel ten goede gebruik om jou verder te leer om meer soos Jesus te word.

Slot:

Die Gees het jou beGEESter deur vir jou te wys wat jy kan word, ’n verwagting by jou te skep.

Verwagting skep verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid om saam met die Gees te werk aan die vernuwing van jou gees.  En as jy somtyds oor jouself sug, gaan sug by die Gees, want dan gaan pleit die Gees by jou Vader wat jou hart ken en wat weet dat jy meer en meer soos Jesus wil wees.  En dan antwoord die Vader altyd met ’n belofte van verwagting wat weer die vonk van geloof in jou sal kom aansteek: Onthou alles sal ten goede meewerk omdat jy My liefhet!   Amen!