André Oosthuizen : andrej@webafrica.org.za

Skriflesing: Ef 4:23,24 & Ef 5:18-20

Ons almal het drome vir ons kinders.  Drome oor hoe hulle groot word. Drome oor wat hulle gaan bereik, drome oor hoe mooi die toekoms vir hulle gaan wees.  En op ’n manier verbreed ouers se drome kinders se horisonne.  Want ouers droom drome oor hulle kinders waaroor kinders dikwels self nog nie eers droom nie.  Saam met die drome kom natuurlik ure se huiswerk doen en dae langs die sportveld staan.  Ons sal ’n arm en ’n been gee om iets van hierdie drome vir ons kinders te help waar maak. 

Die storie van Thomas Edison, een van die grootste ontdekkers en vader van baie uitvindsels, begin by ’n droom en ’n keuse wat sy ma op ’n dag gemaak het.  Kyk gou na sy storie, dit lei Pinkster hierdie jaar in.

Video: Thomas Edisons  LINK:   https://youtu.be/dvs4tk52KAU

Liefde is God wat na sondaar mense kyk en in hulle Koningskinders sien.  In plaas daarvan om die deur in ons gesig toe te slaan, droom God drome oor ons!  In plaas daarvan om af te skryf, sien Hy die potensiaal in ons.

En ek het gekom om vanmôre vir jou te sê: God het ’n droom vir jou lewe.  Hy droom oor wat jy kan wees.  Hy droom oor wat jy kan word!  Jesus het nooit na jou gekyk en gesê sorry, te sleg, te sondig, onwaardig, sonder potensiaal nie.  God het ’n droom vir jou lewe!  Trouens, God het deur die loop van die geskiedenis nog net een droom gehad vir die mense en dit is dat mense soos Hy sal wees.  Dat die mens Hom sal verteenwoordig.  Dat die mens iets van wie Hy is sal wys.  En daarom het God Jesus gestuur as mens, as voorbeeld vir God se verteenwoordigers.  En droom God daaroor dat jy, verteenwoordiger, soos Jesus sal lewe!

 

Dit is God se groot droom vir jou!

Genesis 1 sê dit en Efesiërs 4:24 sê dit.  Jy is geskep na die beeld van God.  Kol 3:10 sê, God droom daaroor dat jy meer en meer sal vernuwe na die beeld van jou Skepper. Dat jy meer en meer soos Jesus sal lyk!  Meer en meer soos Jesus sal praat, meer soos Jesus sal optree, meer soos Jesus sal dink, meer soos Jesus sal omgee, meer soos Jesus sal liefhê, meer verhoudinge soos Jesus s’n sal hê.  En met hierdie droom van God verbreed Hy jou geestelike horison van wie jy is en wat God dink jy kan wees.

Hoe ver het God se droom in jou lewe al waar geword?  Lyk jy na 30 of 50 of 80 jaar van God se kind wees, al meer soos Jesus?  Praat jy al meer soos Jesus?  Tree jy al meer soos Jesus op?  Kan jou kinders Jesus in jou raaksien?  Jy sien liewe kind van die Here, God se droom is nie net dat jy gered sal word nie.  Ek dink dit is waar baie Christene vashaak.  Hulle is maar net te bly en dankbaar dat hulle gedoop is en hemel toe gaan.  Maar ek kan dit vanmôre met oortuiging uit die Woord van die Here vir jou sê: dit is nie die somtotaal van God se droom vir jou nie.  Want jy is reeds ’n geredde kind van God.  Sy droom is baie meer as dit!

Ons help ons kinders se drome waar maak.  Edison se ma het haar lewe daaraan gewy om haar kind se droom te help waar maak.  God wil jou help om sy droom vir jou waar maak.  En weet jy hoe?  Deur vir jou die Heilige Gees te gee.

Johannes 16:14: “Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.”  Jy het die Gees van Jesus in jou.  En hoekom gee God Jesus se Gees, die Heilige Gees vir jou?  Sodat jy meer soos Jesus sal begin lyk.  Dit is logies!  As jy soos Jesus moet lyk, moet jy die Gees van Jesus in jou hê!

Efesiërs 4:23,24: …(Daarom moet)… “Julle gees en gedagtes moet nuut word…”

Verandering, gees(telike) verandering begin wanneer Jesus se Gees meer plek en ruimte in jou lewe kry.  Dit is waaroor Pinkster hierdie jaar gaan.  Oor Jesus se Gees wat my gees oorneem sodat God se droom waar kan word.

Elke mens het ’n gees.  Jou gees is die “psychological faculty which is potentially sensitive and responsive to God.”

Jou gees is die fakulteit van jou binneste.  Dit wat hier binne gebeur.  Dit is die fakulteit van jou denke, van jou wil, van jou emosies, van jou besluitneming. Jou gees is die fakulteit wat jou uitkyk op die lewe bepaal.  Jou gees bepaal die keuses wat jy maak en die lewe wat jy leef.  En jy sien, daarom sê Paulus, begin verandering wanneer Jesus jou gees verander!

Ef 5:18 “…laat die Gees julle vervul…”  Geesvervulling vriende,  is wanneer my gees meer en meer plek maak vir Jesus se Gees in my.  Want jy sien, jou en my gees, ons binneste is geclutter.  Ons denke, ons ingesteldheid, ons emosies, ons binneste is geclutter met negatiwiteit, met moedeloosheid, met pessimisme, met ontvredenheid, met ongelukkigheid, met hooploosheid.  En om meer soos Jesus te word, begin nie by die sonde wat ons moet los nie.  Ons gee so baie aandag aan die sonde sonder dat ons na die oorsprong van ons sondige gedrag gaan soek.  Sonde is net die uiteinde van ’n geclutterde gees!  Dit is die simptome van ’n geclutterde gees!  As jou gees geclutter is met ontevredenheid, sal jy ongelukkig wees met wat jy het.  As jou gees geclutter is met moedeloosheid, sal jy nie môre bly en dankbaar opstaan nie.  Jou optrede is ’n refleksie van jou gees!  En met ’n geclutterde gees sal God se droom vir jou lewe nooit ten volle bewaarheid word nie.  Daarom wil die Gees jou gees nuut maak.

Slot:

God droom oor jou!  En Hy het reeds vir jou alles gegee om hierdie droom waar te maak.  Jy word uitgenooi na ’n werksessie hierdie week, waar die Gees jou gees wil aanraak, jou gees wil leeg maak en jou gees wil vul met die Gees van Jesus.  Dit sal jou beGeester tot ’n nuwe lewe.