Jesus Calms the StormAndré Oosthuizen  andrej@webafrica.org.za

Hierdie verhaal van Jesus wat die storm stil maak is een van 4 wonderverhale wat vertel word net voordat Jesus die 12 dissipels uitstuur om die koninkryk van God te verkondig en aan hulle mag en gesag gee om bose geeste uit te dryf en siektes te genees.

Die storm-verhaal is die eerste, dan kry ons vir Legio en die bose geeste, gevolg deur die opwekking van Jaïrus se dogtertjie en die genesing van die vrou met bloedvloeiing.  Hierdie 4 verhale en die plek wat dit inneem binne Lukas evangelie is baie belangrik.  Want Jesus kom bevestig deur hierdie wonders sy Goddelike mag.  En dit is met hierdie Goddelike mag waarmee Hy weer sy dissipels bemagtig en uitstuur. 

Skriflesing: Lukas 8:22-25

In tipiese wonderverhale soos hierdie is daar 5 belangrike aspekte wat in alle wonderverhale voorkom.  En ons sien dit in hierdie 4 verhale, maar veral baie duidelik in die stormverhaal.

  1. Nood – daar is ’n hewige storm op die see. Net vir interessantheid, die see van Galilea of die meer van Galilea kon binne minute vreeslik onstuimig raak.  Die rede hiervoor was dat die meer aan die een kant omring was deur klowe.  Dit was ook die kant vanwaar die wind gewaai het.  En hierdie klowe het dan die wind getregter sodat dit golwe gemaak het.  En met die primitiewe bootjies was dit onaangenaam en dikwels het bote gesink en het dit selfs met lewensverlies gepaard gegaan.  So daar was nood, daar was ’n storm.
  2. Versoek – die disippels roep om hulp in vers 24: “Meneer, Meneer, ons vergaan!”
  3. Bevel – “Toe staan Hy op en bestraf die wind en die golwe.” (v25)
  4. Effek – “Hulle het bedaar, en daar het stilte gekom.” (v 25)
  5. Reaksie – “Hulle was verskrik en verbaas” (v25)

Nou ek is seker jy het al preke gehoor oor hierdie gedeelte.  Dit was tien teen een preke oor die storm.  Want dit is ’n goeie preek, ’n aktuele preek om oor die bootjie en die storm en oor Jesus in die bootjie te preek.  Dit laat ons beter voel oor storms, oor Jesus se teenwoordigheid en oor die feit dat storms een of ander tyd sal bedaar.

Maar ek wil vanaand vanuit ’n ander hoek na hierdie gedeelte kyk.  (Kyk na die prentjie)  Jy sien, dit is so dat die lewe ons kan bang maak – veral as dit lyk of God slaap!

Want toe ek nou weer hierdie verhaal lees en al die elemente van die wonder raaksien, het ek gewonder of die dissipels regtig so angsbevange sou wees as Jesus nie gelê het of geslaap het nie.  Sou hulle nog so bang gewees het as Jesus regop en wakker was?  Die feit dat Jesus aan die slaap geraak het en dat hulle Hom in die storm moes wakker maak is nogal betekenisvol in hierdie verhaal.  En daarom wonder ek of dit nie juis die feit was dat Jesus nie saam met hulle wakker was nie wat die grootste probleem of vrees vir hulle ingehou het.

Want hoe kan Hy help as Hy slaap?  En hoe kan Hy in beheer wees van die situasie as Hy in droomland is?  Hoe kan Hy omgee as Hy slaap in ons krisis?

En in hulle krisis daar in die storm, het die slapende Jesus vir hulle groter bekommernis en angs gebring.  En ek reken hulle het ’n hele rukkie gewonder oor hierdie Jesus wat so lê en slaap terwyl hulle water uit die boot skep.  Moet ons Hom nou wakker maak?  Wanneer word Hy wakker?  Hoekom word Hy nie self wakkeer nie?  En uiteindelik maak hulle Hom wakker as die boot vol water geraak het en hulle in lewensgevaar is.  So asof hulle eers tot op die laaste gewag het dat Jesus self wakker word, opstaan en hulle uit hierdie gemors red.  Markus vertel dat die dissipels Hom uiteindelik wakker maak, maar met die verwyt: “Meneer, gee U dan nie om dat ons vergaan nie?”  Hoe kan U slaap in ons krisis uur?

’n God wat slaap is ’n gedagte wat nie vreemd is by mense in die Bybel nie.  In 1 Kon. 18:27 met die rallytjie tussen EIia en die Baalpriesters lees ons hoe angsbevange die priesters geraak het toe die gode nie antwoord nie.  En dan spot Elia hulle.  “Daar was nie ’n geluid van hom af nie, hoe hulle ook al vir Baal gedans het by die altaar wat hulle gemaak het.  Teen die middag het Elia hulle begin spot: “Roep harder!  Hy is mos ’n god!  Miskien is hy diep in gedagte of gou bietjie uit, of op reis, of dalk slaap hy en moet hy eers wakker word!:  toe roep hulle harder om hom wakker te kry!”  ’n God wat slaap en wakker gemaak moet word.

In Ps 44 kla die digter oor sy omstandighede.  Hy sê die Here verstoot hom, verlaat hom, lewer hulle uit soos slagskape, maak van hulle ’n bespotting.  En dan roep die digter om hulp by die Here in vers 24: “Kom ons te hulp!  Waarom slaap U, Here?  Word tog wakker!”  … “Waarom steur U U nie aan ons ellende en smaad nie?”  Here U slaap rustig terwyl ons sukkel om kop bo water te hou!

Vriende, word vrees en angs nie baie keer gebore uit die gedagte dat God slaap nie?  Ek bedoel, ons raak paniekerig in situasies eintlik omdat ons iewers in ons agterkop die idee het dat God afwesig is, Hy slaap lekker in hierdie storm terwyl ek besig is om te sink.  Ons verwoord dit net anders.  Ons sê, ons bid, maar God hoor nie.  Of my gebed slaan teen die plafon vas.  Of dit voel vir my Hy gee nie vir my om nie.  Dit voel vir my Hy het nie tyd vir my nie.  Jy en ek weet, as Hy eers wakker is, sal Hy ons kan help.  As ons eers Sy aandag het, is niks vir Hom onmoontlik nie, maar om Hom eers wakker te kry, sy aandag te kry, sover te kry om op te staan, my raak te sien en iets aan die situasie te doen, dit is ’n ander vraag.  En dit vat gewoonlik lank, te lank om Hom te kry om iets te doen.  God wat slaap maak my bang.  Net soos die dissipels op die boot.

Dink vir ’n oomblik oor jou eie vrees.  Vrees word dikwels gebore uit die gevoel dat God ver is.  Somtyds is ons bang God hoor nie, sien nie, antwoord nie.  Iewers ver, aan die slaap.  Ons almal was al daar op so ’n onseker plek in die storm.  Maar dan raak dit Pinkster en kom die Heilige Gees die dansbaan op.  En Hy nooi die beangstes.  Hy vat hulle wat bang en benoud en onseker is by die hand, Hy hou hulle vas en Hy leer hulle wie die Een is wat met hulle dans.

En soos Hy geduldig vashou, fluister die Heilige Gees ook in jou oor vanaand: Ps 121 “Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie.  Waarlik die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie.”  Jou God is altyd wakker.  Hy is wakker as jy slaap!

En met die belofte van die Heilige Gees sê Jesus in Johannes 14:16: “Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle ’n ander Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid.”  Hierdie vir ewig is nie net toekomstige tyd nie.  Dit beteken nie net die hiernamaals nie. Letterlik is dit “unlimited duration of time”.  Daar is geen beperking op die tyd wat die Heilige Gees by jou is nie!  Met ander woorde, daar is nie ’n tyd wanneer die Heilige Gees nie 100% op en wakker by jou teenwoordig is nie!  Hy sluimer nie vir ’n oomblik in nie!  Sy gedagts dwaal nie vir ’n oomblik van jou af weg nie!  Sy oog is op jou gerig 100% van elke sekonde van elke dag, vir ewig!

Mag die wete van die Heilige Gees se onbeperkte teenwoordigheid in jou lewe jou bring by vrede – selfs as jou boot vol water raak.   Jy hoef Hom nie wakker te maak nie.  Jy hoef Hom nie wakker te bid of wakker te skree of wakker te laat skrik nie.  Hy is altyd wakker.  Hy sien jou sit en opstaan.  Hy hou jou vas, selfs al raak jy moeg, en bang.  En Hy sal altyd betyds opstaan en ook in jou lewe die wind en golwe laat bedaar.  Want Hy dans met die beangstes tot dit weer stil raak.  Amen