My kollegas het – om een of ander rede – geoordeel dat ek die beste een is om oor versoekings te preek. En ek het tog altyd probeer om my verlede baie vertroulik te hou!

Maar die teks het vir my so ‘n wonderlike stuk toerusting geword vir my praktiese geloofslewe.
Skriflesing: Mat 6:13 “Die Ons Vader-gebed”
En 2 Sam 11:1-3    Preektema: “En laat ons nie in versoeking kom nie,
maar verlos ons van die Bose.”
As ons van versoekings hoor, dan weet ons dadelik dat ons moet katvoet loop.
Hoekom?
Ons wil nie in versoekings val nie. Want ons is lief vir die Here en ons soek om God se eer te soek.

Letterlik staan daar in die Grieks: “En lei ons nie in versoeking nie…”.
As ons oplettend daarna luister, dan sou jy, as jy nou skerp en wakker is, miskien die vraag kon vra:
Nou, beteken dit dat God ons in versoeking kan lei? Is dit God se styl om ons te “verlei” om in versoekings se slagysters te trap?
En daarmee kom ‘n belangrike Skrifbeginsel op die spel: Vergelyk Skrif met Skrif.
En dan onthou ons skielik wat daar staan in Jakobus 1:13-15:
“Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.”
So, God self versoek nie mense nie. Hy lei mense nie in versoeking nie.

Waarom nie? Omdat Hy ook nie wil hê dat ons sonde doen nie.
Nou waar kom die versoekings dan vandaan?
Van drie plekke af:
Van bo, van buite en van binne.
• Van bo. Dit weet ons nou, dis nie van God, maar van die Bose.
• Van buite, jou omgewing, die afdraaipaaie langs die pad.
• Van binne. Dis jou beertes hier in jou hart.
En watter een is die gevaarlikste?
Ja, hierdie een van binne af! Pasop vir hom! Hy is die naaste aan jou.
Jakobus praat van ons sondige begeertes.
Dit is waar die sonde vandaan kom. Die sondigheid hier binne.
En die Bose self sit natuurlik weer daaragter. Die Bose, Satan, en sy magte, is die opponente van God.
Hy wil vernietig en verwoes en seer maak en stukkend maak.

En dan is daar die mooi beeld wat Jakobus gebruik om dit te verduidelik:
Hy sê die versoekings is soos die aas aan ‘n vishoek.
Dit lok nader, dit lyk lekker … totdat jy gebyt het, dan word jy ge-“hook”, dan sleep dit jou waar jy nié wil wees nie. Uit jou lekker viswater. In die vismandjie. In die braaipan…. waar jy nie gedink het die een lekker happie jou gaan bring nie. Die dood!

Wat is die versoekings en begeertes wat ons so maklik uitlok?
Iemand vat dit mooi saam: “Sex, money and power”

Dit is die wortels van versoekings: Seks, besittings en mag.
En dan dink ons dadelik aan Dawid en Batseba se verhaal in 2 Sam 11:
Dawid is veronderstel om by sy weermag te wees.
Die teks sê so half humoristies: Dit was in die tyd van die lente – die tyd wanneer die konings altyd uitgaan om oorlog te maak.
Dit klink amper soos ‘n koninklike tydverdryf. Hulle gaan uit “to pick a fight”.
Maar dit is waar die koning moes wees. By sy manskappe.
Dit is sy roeping as koning. Maar waar is Dawid?
Hy sit in sy gerieflike weelderige paleis.
En dan gaan vang hy ‘n middagslapie.
As hy opstaan, dan loop hy verveeld op sy paleis-balkon rond en loer tot in die agterplase van die omringende huise.
En daar…. sien hy die pragtigste vrou – wow! – besig om te bad -WOW.
Dit moes ‘n baie bekoorlike gesig gewees het.
En Dawid kan nie sy oë van haar afhou nie! Sy is beeldskoon.
Die seksuele lokaas laat hom heel perspektief verloor.
Seks, besittings en mag span sommer al drie hier saam om hierdie “man na God se hart” tot ‘n val te bring:
• Seks,
• ja, ook besittings, hy maak sommer die vrou ook een van sy besittings.
• En mag. Hy dink hy kan enigiets doen, want hy het die mag as koning.
Die vishoek lok hom…
Hy verloor God uit die oog.
Hy verloor sy eie roeping uit die oog.
Hy sien net hierdie mooi vrou.
En hy hap na die aas. …… En die Bose pluk hom heel uit die water uit!
En hy staan skuldig! Natan sê vir die eens vroom Dawid:
“Jy is die man!”
Dit lei daarna tot Urija se dood.
Dit lei selfs tot die baba se dood!
Dawid het sy blik op God verloor. Hy het te veel verkeerde pad gekyk.
Hierdie seksie vrou het sy oog vol gemaak.
Ook sy bed, sy visie, sy begeerte…
En God? God het klein geword in sy oog.

Nou wat presies vra ons in die laaste bede van die Ons Vader?
 NV: “En laat ons nie in versoeking kom nie.”
 Bybel vir Almal (Dowes): “En help ons dat niks sal gebeur
wat ons sal laat sonde doen nie.”
 New Living Translation: “And don’t let us yield to temptation.”
 Die Boodskap: “Help ons om nooit te swig voor versoekings nie. En pas ons op wanneer die duiwel ons wil verlei om verkeerde dinge te doen.”
Onthou jy ons beeld van die bovertrek waar Abba Vader ons op sy skoot laat sit en die venster op Hom al groter ooptrek?
Dan neem Hy ons op die balkon en wys vir ons sy Koninkryk.
Hy stuur ons af om oral te gaan werk om sy Koninkryk te laat kom.
Ons gaan daar af en soek soos met ‘n GPS die pad van Sy wil.
Hy gee vir ons ons broodnodige brood as padkos, maar, deur ons ook sommer vir mede-reisigers.
En ons het gevra dat Hy ons vergewe waar ons dit nie doen nie.

En nou vat ons die pad: Ons stap op die breë wandellaan. God se pad. nEn dit gaan goed.
Maar soos ons stap, word ons bewus van die omgewing rondom ons.
En ons sien allerhande uitnodigingsbordjies by die afdraaipaadjies langs die pad:
• Kom! Kom in en geniet sensuele XXX-entertainment.
• Kom draai gerus in. Hier leer ons jou om vindingryk gou ryk te word.
• Kom! Kom leer hoe om magtig te raak en die mag tot jou voordeel te gebruik.

Vir karperde het my pa altyd oogklappe aangesit.
Dit maak dat ‘n perd net die pad voor hom in die oog hou. Hy moet nie skrik as ‘n haas hier langs hom uit die gras spring nie.
En hy moet nie die afdraaipad na die lusernland sien nie.
Dit lyk my of ons ook oogklappe nodig het om ons te help om die afdraaipaaie en die uitlok-bordjies mis te kyk.
Maar die lewe werk nie soos perdekar ry nie.
Ons is mense met oop oë en ons moet die wêreld raaksien.
Ons moet ook leer om te onderskei wanneer is ‘n afdraaibordjie ‘n versoeking.
En ons moet die Here vra om ons te help om dit te kan onderskei.
Dit is waaroor die sesde bede gaan.
En daarvoor het die Here vir ons Sy Heilige Gees gegee – om ons te lei “in die volle waarheid”.
En Hy wil beskermend sy hande rondom ons sit.
En Hy wil ons lei om ons oog op Jesus te hou.
Om, al sien ons die versoekingsbordjies raak, tog nie af te draai nie.
En presies dit is waarvoor ons bid:
Help ons Here om U in die oog te hou!
En help ons om fyn te onderskei.
Wat is U wil en wat is ‘n versoeking?

Martin Luther het gesê:
“Ons kan nie keer dat die kraaie oor ons koppe vlieg nie, maar ons kan keer dat die kraaie nie in ons hare nes maak nie.”
Ons is heeltyd in ‘n stryd gewikkel: Die bose soek ‘n plek om nes te maak.
Die kraaie sal altyd soek om êrens nes te maak.
Maar die Here help ons om weg te koes en die versoeking te verwilder.

Miskien voel jy nou: Ai, ek is te swak vir hierdie alewige versoekings.
Dit is te veel vir my!
Ek is te feilbaar.
En dit is ‘n goeie plek om te wees: bewus van jou eie broosheid.
Dan kom die Here met die versekering van 1 Kor 10: 12, 13:
“Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.
(Dus – jy moenie te veel selfvertroue hê nie!
Kry liewer Godsvertroue. En dit gee die vers verder…)
Geen versoeking wat meer is as wat ‘n mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan.”
Dit is God se belofte.
Hy is groter as jou versoekings.
Sy almag is groter as jou feilbaarheid.
Sy opstandingskrag gee Hy vir jou deur die Heilige Gees.
As jy die sesde bede van die Ons Vader bid, sal God jou nie in die steek laat nie. Hy beloof dit.

Kom ons vat dit saam:
As kind van die Here, sit jy op Abba, Vader , se skoot.
En jy sien Hom al duideliker. En jy verwonder jou al meer oor Hom en Sy Koninkryk. Jy is diensbaar in hierdie Koninkryk.
En jy soek al meer Sy wil. Dit is deel van jou heiligmaking.
Maar dan kom jy agter dat daar ‘n ander mag aan die werk is. Die Bose.
Dit wil jou van Abba, Vader, se skoot af verwilder.
Dit wil jou fokus van God aftrek.
Dit wil jou fokus van jou roeping aftrek.
Dit stel vir jou slagysters en versoekings.
En daar is is baie afdraaibordjies langs jou looppad.
Moenie toegee nie. Sê NEE!
Bly fokus op God.
Bly fokus op jou roeping.
En vertrou God dat Hy jou van die versoeking en die Bose sal verlos.
Hy beloof dit. Sy opstandingskrag in jou is groot genoeg!
En as jy by die versoekingsbordjie verby is, dan kyk jy terug en sê:
“Yes! Dankie Here. Ek kon my fokus behou.
U het vir my gesorg. En ek kom sterker anderkant uit.”

En presies dit is om vir Jesus na te volg.
Want in die woestyn het Jesus ook die versoekings van Satan weerstaan,
Omdat Jesus sy fokus op God en Sy roeping in die oog gehou het.
Amen
Raak stil:
Miskien is daar ‘n groot wond wat vandag deur die Woord oopgekrap is.
Miskien is daar ‘n stuk skuld en seerkry en skaamte.
Ek herinner jou aan verlede week se gebed waar jy geleer het:
“Vergeef ons ons oortredinge, soos….”
Miskien is daar ‘n wond in jou lewe omdat ‘n ander aan versoeking toegegee het.
Ek herinner jou ook daaraan dat jy die vergifnis wat jy self ken ook vir ander moet uitdeel.
Bid vir jou eie vergifnis en vir die ander om dit te kan ontvang.

Gebed: Here, ons soek om op U skoot te sit. Elke dag. Ook in hierdie moment. Hou ons styf vas. En fluister weer in ons oor: Ek is lief vir jou!
En juis omdat ons so maklik aan versoekings toegee, wil ons bid: “Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die Bose.”
Fluiter in ons oor:
“Ek is getrou. Ek sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Ek ook die uitkoms gee, sodat jy dit kan weerstaan.”
Help ons die oog op U hou. Van oomblik tot oomblik, sodat ons nie aan versoekings sal toegee nie.
Amen

Prediker: ds Retief Botha 20180304