Daar is ’n belangrike saak wat op ons agenda is vandag:
Dit is die vraag: Hoe moet ons kerk wees hier in ons stad?

Die Ring het by sy vorige vergadering hieroor begin praat en die Here daag elkeen van die Ringsgemeentes uit om fyn te luister en terugvoer te gee oor die gemeente se roeping heel konkreet hier in Bloemfontein.

Dit is nou belangrik dat ons die agtergrond van die teks sal verstaan.
Dit word vir ons mooi uitvoerig beskryf in die eerste drie verse.
Dit gaan oor ’n brief wat vir die ballinge in Babel geskryf word.
Die brief is God se woord wat deur die profeet Jeremia kom om hierdie ballinge te help om hulle in hierdie nuwe en vreemde situasie te oriënteer.
Die een ding wat ek weet, is dat hulle nie daar in Babel wou wees nie.
Hulle was daar teen hulle sin.
Hulle was teleurgesteld en ontnugter. Al wat hulle kon doen was blykbaar om te sit en moan en verder om te droom oor die dag dat hulle miskien kon teruggaan Jerusalem toe.
Daarom het hulle na enige strooihalm gegryp wat kon aandui dat hulle binnekort sou kon teruggaan. En daar was die “profete” wat hierdie populêre drome verwoord het.
Hulle het gesê: “Die Here gaan ons gou-gou hier wegneem. Terug Jerusalem toe.”

Terwyl ons dit lees, wil ek jou nooi om te luister of die teks nie iets van jou eie huidige ervarings verwoord nie?

Skriflesing: Jer 29:1-14

Tema:
“Jou roeping – selfs daar waar jy nie wou wees nie.”
Teksvers: :7
Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. (:7)

Dit gebeur meer gereeld dat ons op plekke beland waar ons nie wil wees nie.
Partykeer beland jy deur traumas of teleurstellings op sulke plekke waar jy heeltemal ontuis voel. Fisies, emosioneel, jou gesondheid, finansieel, jou gesin, jou werk …

Dit was waar van die Judese ballinge daar in ’n vreemde land. Vreemde omgewing. Vreemde kultuur. Vreemde taal. Vreemde godsdienste.
Weg van die bekende waar hulle tuis gevoel het. Getraumatiseer en ontwrig.

En dit is dieselfde gevoel wat ek ook soms kry in ons “Nuwe” SA.
Die wêreld het skielik vreemd geraak.
Dit is ’n omgewing waar ek my nie altyd meer tuis voel nie.
En party van ons kinders het al die skuif weg gemaak.
Die omgewing is nie lekker/ nie meer lekker nie.
Ek droom oor die “goeie” ou plek waar ek was. Ek verlang terug.
Ek vra die Here moet ons daarheen terugneem.

Wat kosbaar is in die teks, is dat Jeremia vir hierdie ontnugterde ballinge herinner aan …God!
Ja, jy kan so gepreokkupeerd raak met jou omgewing, dat jy God uit die oog verloor.

En in die teks leer ken ons God op verskillende maniere.

Daar is so 5 fasette van God wat ons moet raaksien – en dit sal ons ook help om in ons eie situasies steeds as geroepenes te leef:
1. God wat in beheer is van die geskiedenis.
Interessant dat Jeremia nie vir die Jode sê dit is Nebukadneser wat hulle weggevoer het na Babel nie, maar God self.
(Sien ons teksvers)
Moenie heeltemal wanhoop oor môre nie. God is steeds in beheer. Hy is op die troon.

2. Die Here die Almagtige (Hebreeus: צְבָא֖וֹת יְהוָ֥ה Jahwe Sebaot, Jahwe van die Leërskare). Hy is dus die Verbondsgod. Hy is die getroue God met die Almag. Jy kan Hom vertrou.

3. “Die God van Israel” (:4). Hy is die God wat Homself aan mense verbind.
Hy staan nie onbetrokke ver weg nie.

4. Hy is ook die God van reg en genade.
Sy regverdige oordeel het gemaak dat hulle in ballingskap geland het. Daardie straf moet uitgedien word. Maar Hy is ook die God van genade. Hy vergewe en Hy begin voor met sondaars.

5. “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ‘n toekoms gee, ‘n verwagting!” God beplan die goeie vir mense. Omdat Hy lief is vir mense. Ons bring normaalweg die teenspoed oor onsself. God wil graag die goeie, die “well-being” vir ons gee.

Dit is die karakter van God.
En as jy in die vreemde beland en wanhopig raak, sien dan weer vir God raak!

Hy is daar en Hy staan aan jou kant! Tensy jy gekies het om Sy opponent te wees.

Dit bring ons nou by die vraag:
As ons in die vreemde sit met ’n klomp ontnugtering, hoe tree ons op?

Wat doen ons as ons in SA is?
As ons in Bloemfontein sit waar ons soms voel of ons nie meer hier welkom en tuis voel nie?

Doen dieselfde as die Jode in Babel!

En hier vertel die Here hoe ons deel moet word van die sisteem.
Dit gaan oor solidariteit met jou omgewing … en sy behoeftes.

Ons kan dit saamvat met 6 “B”s:

Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan (bewerk) en eet die opbrengs daarvan, trou (bruilof) en bring kinders in die wêreld (baar), en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie.
Bevorder die belange van die stad waarheen Ek julle in ballingskap weggevoer het, bid tot My vir daardie stad, …..want sy belange is ook julle belange. (:5-7)

Bou jou huis waar jy tuis en veilig kan voel – want sien – julle gaan vir 70 jaar hier bly!
Jy kan maar vir jou ’n plakkershut oprig, of jy kan aanvaar dat jy ’n tuiste moet skep en ordentlik bou.

En dan begin jy tuin spit en plant jou groente en bewerk dit elke dag – net soos jy in Jerusalem sou doen.

En as die Here vir jou ’n lewensmaat gee, trou en dien mekaar, sorg vir mekaar, leef saam jul getuienis uit. Hou bruilof!

En as jy daaroor gedroom het dat julle binne ’n jaar die 1000 km sal moet terugreis na Jerusalem, dan sou dit te verstane wees dat jy nie met ’n babatjie sou wou reis nie. Maar nou gaan dit nie so spoedig gebeur nie – en julle weet dit nou.
Vier bruilof en baar kinders!

En bevorder die belange van die stad.
Jy kan ’n verskil maak. Jy kan voorsien in baie behoeftes van die stad en sy mense.
Jou werk is deel van jou bediening.
En God se bediening moet deur jou in die stad liefde en hoop bring.

En laastens: bid!
Bid vir die stad! Al is dit nie jou moederstad nie. Al is dit nie waar jy God altyd aanbid het nie. Al is dit nie waar jy wou wees nie.

Jy dra die belange van die stad op die hart.
Daarom bid jy vir jou konteks.
Want dit is waar ook jy moet leef.

Ek sluit af.
As ons vandag sou vra na ons roeping in Bloemfontein, dan moet ons mooi kyk wat is die behoeftes van die stad.

Wat is die behoeftes van jou woonbuurt?
Wat is die behoeftes van jou buurman?

• Ons leef hier langs die hospitaal. Moet ons nie meer bemoedigingswerk daar doen nie?
• Ons leef hier teen die Universiteit. Dit is waarom ons probeer om al meer die studentekomplekse en studentehuise te bedien.
• Ons het Tjokkies-laerskool hier in ons nabyheid. Daarom moet ons meer bemoedig.
• Oral rondom ons is daar verwaarloosde mense wat hulpbehoewend is. Daarom moet ons na hul omsien – al is dit net met ’n fomolite-bord kos.
• Ons het ’n aftree-oord as deel van die omgewing. Daarom reël ons ’n bejaarde-ete om vir hulle te sê: “Julle is vir ons en vir die Here kosbaar!”
• Maria wat hier in die township kosteloos omsien na 20 buurt-kinders kom vra ons hulp. Sal ons hulle dan nie help bedien nie?

Maar dit is miskien makliker om te sê wat die gemeente se rol in die gemeenskap moet wees.
Die tweede vraag is: Wat is jou eie rol? Klein of groot.

En jy besef: ten diepste gaan dit nie oor jou belange nie.
Dit gaan ook nie eers oor die belange van die stad nie.
Dit gaan oor die belange van die Koninkryk van God.

Want waar jy is, daar is jy nie net in Jerusalem of in Babel nie.
Waar jy as kind van God is, daar is jy in God se wêreld en daar moet God se belange gedien word.

Want God gee om vir sy wêreld en die mense vir wie Hy lief is.

Hy wil vir almal ’n hoop gee, ’n verwagting!

Amen