Vandag is feesdag in die gemeente.
Ons het kerkjaarfeeste soos Kersfees, Goeie Vrydag, Paasfees, Pinksterfees.
En dan het ons gemeentefeeste soos die Wildsfees en die Braaifees.

In ‘n baie interessante publikasie wat onlangs verskyn het, vra Pierre du Plessis waarna ruik ons Here Jesus? Hy ruik na skaap, na stof, na hout en vis, maar ook na mirre en wyn en na parfuum.

En so het ons oor die fees begin praat as ‘n fees wat ‘ruik na braaivleis en lof’.

Ons vier gans te min fees. Ons leef bietjie feesloos.
Maar as daar mense is wat fees behoort te vier, dan is dit gelowiges … Christengelowiges.
As ek vandag vir jou vra: “Waaroor sou jy die graagste wil fees vier.? ….behoort jy fees te vier?” Wat sou jou antwoord wees?

Skriflesing: 2 Kor 5:17-19

Du Preez Stoltz sing in sy nuwe CD oor “nuutgemaak”.
En nuutheid fassineer ons. Ons hou van nuwe klere, nuwe selfone, nuwe programme, nuwe ervarings ….
Nuutheid fassineer ons en ons kan nie daaroor uitgepraat raak nie.

Een van die interessantste nuuthede is ’n sg “upgrade”/opgradering.

Jou rekenaarprogram of selfoon word sommer heel oorgedoen.
Al sy verouderde funksionering word sommer alles opgegradeer en hy funksioneer soos ’n splinternuwe.
Jy hoef hom nie eers soos ’n motor werkswinkel toe te neem om gediens te word nie.

Wat kon meer nuut wees as die skepping?
Ek praat van Genesis 1.
God skep. Uit die leegheid en uit die chaos begin Hy skep en vorm.
En wharra! Daar kom iets! Iets nuuts! Iets moois!
Die mooiste natuur, blomme, plante, diere in veelkleurigheid en vindingrykheid en skoonheid! Fassinerend!

God skep! Hebreeus sê God “barah”! Ja, God baar ….’n nuwe skepping.
En dit is dieselfde woord wat Paulus gebruik vir die nuutheid wat in ons lewens inkom as God se Gees jou kom nuut maak.

“Iemand wat aan Christus behoort is ‘n nuwe skepping…”
Grieks: καινὴ κτίσις, kainē ktisis.

Ons kan praat van ‘n herskepping, of ‘n wedergeboorte, ‘n nuutheid wat God inbring in ons oudheid.

En hierdie nuutheid was nodig omdat die sonde ons oud en stowwerig en lelik gemaak het.
Ons het ’n upgrade nodig gehad.
Elke mens het ’n geestelike ‘upgrade’ nodig. Eintlik daagliks.

En juis dit is waaroor Paulus jubel.

Die sondige vervreemding het daarmee plek gemaak vir die nuutheid van versoening.

En dit is waaroor ons moet loof en vleis braai. En saam dankbaar wees.

Maar die Here vertel ook vir ons van daardie nuutheid wat moet gaan bedien.
Ja, ons is die bedienaars/ die ‘waiters’ wat in die oudheid en desperate dors… met ons skinkborde vol liefde … regverdigheid en genade uitdra na almal rondom ons.

En so word die oudheid verdryf.
“… die ou dinge het verby gegaan, dit het alles nuut geword.(:19)”

So word ons, ons wat nuut gemaak is, self ook bedienaars van die nuutheid.
Ons is geroep om ons gemeenskap en leefwêreld elke dag te upgrade. Dit is ons roeping!

En daarvoor loof ons die Here en daarom vier ons fees.
Alles begin ruik na lof en braaivleis.

Amen