Preek uit 2 Kor 12:1-10                        20180708

Ons het elkeen een of ander vorm van swakheid.
Ons het elkeen iets soos ’n achilleshiel.
Wat is ’n achilleshiel?
Dit is daardie hakskeen-sening wat so maklik kan seerkry en dan kan jy glad nie beweeg nie.
Volgens die Griekse mitologie was dit huis dié hakskeen van Achilles waar hy verwond is.
Hy was die seun van die godin Thesis.
Om hom onsterflik te maak, het sy hom gaan doop in die magiese Styxrivier.
Oral waar hy in die besonderse water gedoop is, was hy onkwesbaar. Daar was net een plek waar hy kwesbaar was, en dit was waar sy moeder hom vasgehou het toe hy in hierdie wonderrivier gedoop is. Ja, aan sy hakskeen. En so het hy as held menige veldslag oorleed totdat hy met ’n giftige pyl gewond is, juis daar waar sy kwesbare plekkie was.
En daaraan is Achilles dan uiteindelik dood.

So het ons elkeen ’n Achilleshiel. Of meer daarvan.
Dit is die kwesbare punte in ons lewe.
Uiteraard is dit nie net fisiese kwesbare punte nie.
Dit is dikwels eerder geestelik en emosioneel.
Sulke swak plekke maak ons kwesbaar en nederig. Dit maak ons bang…. en broos.

Paulus praat van ‘n “doring in die vlees” wat hy gehad het.
Dit het hom baie gepla.
Wat dit kon wees? … daaroor is baie bespiegel.
Hy noem dat dit ’n doring is wat hom “met vuiste slaan”.

Dit het daartoe gelei dat mense al meer gewonder het dat dit iets fisies kon wees – iets soos epilepsie, byvoorbeeld.

Maar ons sal nooit regtig weet nie.
Dit kan fisies wees, maar ook geestelik of emosioneel en iets in sy persoonlikheid.
Die punt is dat dit hom baie gepla het en dit het waarskynlik ook sy selfvertroue gesteel.

Miskien is dit ook maar goed dat ons nie presies weet wat dit was nie, want dan kan ons, met ons eie unieke “dorings” en “Achilleshiele” daarmee identifiseer.

Vir Paulus het hierdie “doring in die vlees” egter ’n baie prominente funksie gehad.
Dit het hom daarvan weerhou om hoogmoedig te word.
Met al die gawes wat hy gehad het, met al die ywer vir die Evangelie, met al die “medaljes van dapperheid en ontbering (hy skryf daaroor in die vorige hoofstuk) – kon hy hoogmoedig geword het.

Hy vertel dan ook juis dat hy 14 jaar vantevore ’n besondere geestelike hemelse ervaring gehad het. Hy is “weggeruk tot in die derde hemel”.
Dit is, volgens die wêreldbeeld van destyds, die hemel waar God self is.
Daar het hy ‘n besondere Godservaring gehad.
Dit was so ’n besonderse ervaring “wat hy nie met woorde kan of mag verwoord nie”.

Daaroor sou hy nou breedsprakig en hoogmoedig kon word, maar hy doen dit doelbewus nie.
Hy sou ook sy apostelskap daarmee kon verdedig.
Dit is mos nie enigeen wat van so ’n ervaring kan getuig nie!
Indien hy dit sou doen, dan sou juis hierdie hoogmoed sy Achilleshiel wees.

Nou is die Here hom genadig.
Die Here geen vir hom iets om hom te beskerm teen hierdie hoogmoed en roem.

En wat is dit? Dit is sy “doring in die vlees”.

Die “doring” het hom baie gepla.
Hy het eers nie die sin van hierdie doring raakgesien nie.
Daarom het hy drie maal daarvoor gebid dat die Here die doring moet wegneem.
Die Here se antwoord was: “Nee! My genade is vir jou genoeg.”

Maw: “Leef met daardie doring saam!”
“Want Ek sal vir jou genoeg genade gee om nie daardeur onder te gaan nie.”

Ek weet nie waarmee jy sukkel nie. Dit kan verskillende vorme aanneem.
Jou doring kan jou humeur wees, of materialisme, of hoogmoed, of rassisme, ’n diep kwaad, verhoudings wat nie reg hanteer word nie, ’n fisiese gebrek …. verskillende dinge…

Nou, as ’n ding my regtig pla, dan sal ek ook daaroor bid dat die Here dit moet wegneem.
Maar ek sou nie net drie keer daarvoor bid nie….. jul dominee sal vir jare daaroor bid.
Totdat hy hoor dat die Here sê hy moet daarmee saamleef.
Maar die saamleef daarmee beteken nie dat dit jou lewe moet oorheers nie.

Jy moet daarmee saamleef op so ’n wyse – juis vanuit die Here se genade – dat dit nie vir jou vernietig nie.
• Laat die Heilige Gees toe om jou te vul met krag en liefde en selfbeheersing (2 Tim 1:6,7)
Ons het gesien dit kan ook verstandigheid kan insluit: krag en liefde en verstandigheid.
• Bied weerstand.
• Hanteer dit as ’n kreatiewe geleentheid om die genade van die Here ruimte te gee in jou lewe.
Dit mag selfs een van jou sterk punte word.

Kom ek vertel ’n kosbare verhaal:

In die sestigerjare van die vorige eeu het die naam van Wilma Rudolph die sportwêreld aan die gons gehad.
Maar sy het nie juis ’n headstart in die lewe gehad nie.
Sy is daar in Tenesse in die VSA gebore met ’n polioverwante gebrek. Haar voet het na binne getrap en haar been was gebuig. Sy moes beenstutte dra om te kon loop. Dit het 7 jaar se pynlike terapie geneem vir haar om sonder die beenstutte te kon loop. Op 11 jaar ouderdom het sy met volharding en determinasie haarself geforseer om sonder die stutte te kon loop.

Haar ouer sussie was ’n goeie atleet. Op die ouderdom van 12 het Wilma begin dink daaraan om ook te begin hardloop.
Binne 2 jaar het sy al die meisies in haar skool weggehardloop.
Op 15 was sy die Amerikaanse kampioen in haar ouderdomsgroep.
’n Kollege atletiekafrigter het haar raakgesien en haar begin afrig.
In 1956 was sy deel van die Amerikaanse Olimpiese span. Sy het ’n brons medalje gewen. Maar dit was vir haar ’n baie groot teleurstelling.
Sy is egter daardeur verder gemotiveer vir die volgende Olimpiese Spele – Rome in 1960.
En daar wen Wilma 3 goue medaljes (!) – die meeste wat ’n baanatleet ooit tot op daardie stadium kon wen.

Sy kon doodeenvoudig nie toegee aan haar gebrek nie. Sy het gekies om ’n kampioen te word.

Die Here se genade was vir haar genoeg.
Die Heilige Gees het vir haar veggees en vasberadenheid gegee.

Jy het een of ander “doring in die vlees”.
Jy kan moed opgee en daaraan oorgee.
Of jy kan – met die Here se genade en vasberadenheid – dit omskep in jou grootste pluspunt in die lewe.

Maar daar is ook ’n ander kant aan hierdie genoeg genade:
Paulus se ervaring oortuig my bo alles daaraan dat ons deurentyd bewus moet wees van ons afhanklikheid van die Here.
Paulus sou maklik kom spog met al sy prestasies:
• “Kyk net hoe ’n groot invloed EK op die kerk gehad het.
• Kyk net hoeveel kerke EK geplant het.
• Kyk net hoeveel skipbreuke en geselings EK oorleef het!”

Maar Paulus doen dit nie.
Dan sou die kollig op hom begin skyn het.
Dan sou sou dit sy ondergang beteken het.

Nee, hy is bewus van sy eie doring in die vlees.
Hy is bewus van sy eie agtergrond: Hy sê by meer geleenthede:
“Ek was ’n vervolger van die Evangelie. Ek het niks om trots op te wees nie.
Al wat my gehelp het was die GENADE WAT GENOEG is.
Dit het my ’n gelowige en medewerker van Christus gemaak.”

Paulus was ook ‘n man met ‘n reuse intellek en ‘n reuse oortuigingskrag.
Dit kon sy trots word.
Maar die Here gee hom ’n doring in die vlees om hom nederig te hou en die kollig op God se genade te laat skyn.

Sluit af:
“As ek swak is, dan is ek sterk.”
Heel paradoksaal!

Maar kom ons help formuleer vir Paulus:
“As ek bewus is van my swakheid, dan is dit God se genade wat sterk op die voorgrond tree.”

Sien, so word die krag van Christus jou beskutting.

Dit is die term wat hy ook in vers 9b gebruik:

Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees.

Gaan kruip in in die bomskuiling van God se krag en genade.
Die Grieks sê eintlik dat jy binne daardie krag van God moet gaan “woon”.

Daar binne-kant kan jy met vasberadenheid jou gebreke begin oorkom.
Daar binne-kant kan jy, bewus van jou eie feilbaarheid, spog met God se krag en genade.

Dit is die lewe van volheid deur die Heilige Gees.
Met sy krag, liefde en selfbeheersing.
Amen

Gebed

Prediker: Ds Retief Botha. Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.