Preek van Sondagaand – vir almal wat wonder of hulle vanjaar goed sal klaar kry…..
 
SKRIFLESING: 2 Kor 8:1-12
Tema: “Maak die liefdeswerk nou ook klaar.”
 
Een van die groot uitdagings van ons lewe is om dinge wat begin is klaar te maak.
Rondom elkeen van ons se blyplekke en in baie van ons huise sal jy monumente kry van dinge wat begin is, maar nie afgehandel is nie.
Soms is dit ’n kas wat net halfpad reggepak is.
Soms is dit ’n stapel papiere wat nie klaar geliasseer is nie.
Soms is dit dit ’n stokperdjie wat jy entoesiasties begin het, maar iets anders het jou aandag afgelei.
 
Baie van die goed is nou nie dat jy doelbewus besluit om nou daarmee op te hou nie.
Dit is eerder ’n situasie van: ek sal bietjie later daaraan aandag gee. Hier is nou iets baie interessant wat eerder nou moet aandag kry.
En dan kom jy nie daarheen terug nie.
 
Dit mag egter ’n duur prys vra as jy dinge nie klaar maak nie.
Byvoorbeeld:
As jy jou pastei in die oond nie klaar kook nie, gaan jy dit nie kan eet nie.
Dan ly jy groot verliese.
As jy ’n boek begin skryf, maar jy voltooi dit nie, gaan niemand ’n boek koop of lees nie. En jy gaan die inkomste verloor.
As jy ’n huis begin bou, maar jy vorder net tot dakhoogte sonder om die dak op te sit, gaan niemend behalwe die geitjies daarin bly nie.
 
Een van die kostelikste monumente van sulke werk wat nie voltooi is nie, is seker die oop-einde snelwegbrûe in die Kaap net bokant die hawe. Vir 4 dekades wag mense om hierdie struktuur te gebruik…!
 
As jy bietjie gaan Google kry jy kostelike soortgelyke strukture – tot in die VSA!
 
En die kostelike een op die Griekse eiland Naxos: Die koning het gesê hy gaan die grootste tempel vir sy god Apollo bou wat nog ooit bestaan het. En hy het by die massiewe deur begin …… en dit is net die massiewe klipkosyn wat vandag nog daar staan.  Dit was in die 6de eeu voor Christus.
 
Miskien is die grootste verliese en verleenthede nie die miljoene rande se sement- en klipstrukture wat half voltooi bly staan nie, maar die geestelike bedienings in ons geloofslewe wat nie afgehandel word nie.
Of nie voortgesit word nie.
In Bybelse taal praat ons van volharding. Vasbyt. Klaar maak.
 
Waarom het ons hierdie veelkleurige baniere in die kerk opgesit?
Dit is om ons te herinner aan die roeping wat die Here ’n paar jaar gelede al vir ons gegee het.
Om Sentrum te wees vir aanbidding, heling, groei en diens.
 
En ons was hiermee besig, maar ons moet ons nog meer en doelbewus toelê daarop om daarmee voort te gaan.
• Om die Here met meer toewyding te aanbid.
• Om raak te sien waar die seer en die stukkendheid is, om Jesus se heling daarheen te dra.
• Om te help om elkeen se geestelike geloofsboompies te laat groei.
• Om mekaar te help om in ons dienswerk besige bytjies vir die Here in die gemeenskap te bly.
 
En nou help Paulus se brief aan die Korinte-gemeente ons baie hiermee.
 
Paulus is êrens in Masedonië en hy skryf ’n brief aan die gemeente in Korinte.
Dit is ’n jong gemeentetjie wat baie groeipyne het en wat ook baie vervolging moes verduur.
Hulle is alreeds besig met die kernbedienings van die kerk van Christus Jesus.
 
Intussen ontstaan daar baie nood en armoede in die jong gemeentes in Judea.
En Paulus skryf nou hierdie brief om hulle aan te moedig om weer, soos die vorige jaar, by te dra vir die noodfonds vir die armes in Judea.
 
Hy stuur dan hierdie brief vooruit saam met Titus.
Hulle moet met die insameling vir die noodfonds begin.
Later sou Paulus self daarlangs kom en die insameling saam neem na Judea.
 
Hierdie is dus ’n barmhartigheidsbediening wat nou dringend aandag gevra het in die kerk van die jare 50 nC.
Net so is daar by ons dieselfde nood, maar ook ander bedienings waarby hierdie gemeente betrokke moet raak … en betrokke moet bly – met nog meer toewyding.
 
Die beginsels vir die barmhartigheidsbediening is egter dieselfde as die beginsels van die ander bedienings.
Waar sou barmhartigheid in hierdie gemeente se vierledige bediening val?
Waarskynlik in die Diens-groepering, maar waarskynlik sommer ook onder Heling en Groei.
Want mense het miskien hul werk, selfvertroue en lewensmiddele verloor.
En hulle is getraumatiseer. Daar moet troos en bemoediging en heling bedien word.
 
Paulus se motivering vir die voortsetting van hierdie bediening by Korinte is baie belangrik.
 
Dit is drieledig:
 
1. Die voorbeeld van die ander gemeentes in Masedonië.
2. Die Here Jesus self se bediening.
3. Die geloofspad waarop die Here die gemeente van Korinte tot hier gelei het.
 
 
1. Die voorbeeld van die ander gemeentes in Masedonië.
 
Paulus staan verstom oor God se genadewerk in hulle.
Hy kan nie anders as om daaroor te getuig nie.
 
• “Al was hulle swaar beproef deur verdrukking, hulle blydskap was oorvloedig; en al was hulle baie arm, hulle was ryk in hulle oorvloedige vrygewigheid. Ek verseker julle hulle het na vermoë, ja, bo vermoë, bygedra.”
Wat maak jou ryk? Om te kan weggee! Al het jy self nie genoeg nie.
 
• “Uit eie beweging het hulle by ons daarop aangedring om te mag deel in die liefdeswerk van hulpverlening aan die gelowiges in Judea.”
Ons gee as mense soebat en bedel – en dan gee ons – teen ons sin.
Hulle sê: “Kan ons nie asseblief iets help bydra nie?!”
 
• “Dit was meer as wat ons verwag het, want eers het hulle hulleself aan die Here gegee en toe aan ons. Dit is soos God dit wil.”
 
Mag die Here jou lei om deel te word van ’n spesifieke bediening … as jy nie reeds is nie. Maar, in watter bediening jy ookal staan, dit begin by ’n gee van jouself aan die Here! Jy offer jouself uit dankbaarheid aan Hom!
En dan kan dit nie anders nie as dat jy ook begin omgee vir die Here se kinders wat jou bediening nodig het.
 
So word ons vir ander tot voorbeeld.
Ek bid dat hierdie gemeente, ek en jy, ander sal inspireer om ook deel te word van hierdie Christelike “liefdeswerk”.
Ja, elke bediening, al kom jy net na die erediens om God te aanbid, is liefdeswerk.
Dit word gebore uit liefde en dit word gedoen uit dankbaarheid.
 
Jy is geroep om ander tot voorbeeld te wees!
 
 
2. Die 2de motivering vir deelneming aan die bediening: Jesus self se bediening.
 
“Julle ken die genade van ons Here Jesus Christus: hoewel Hy ryk was, het Hy ter wille van julle arm geword, sodat julle deur sy armoede ryk kon word.” (:9)
 
Jesus was skatryk in die hemel.
Hy het dit prysgegee en mens geword – kaal in ’n koei se voerkrip.
Waarom het Hy so arm geword?
Om ons ryk te maak!
Dat ons hemelprinse en hemelprinsesse kan word.
 
As dit Jesus se bedieningstyl was, waarom sal dit dan nie ons styl wees nie?
Jesus het ons geleer om te gee.
Nie net ons geld nie, maar ons liefde, onsself ons offerende dienswerk.
 
Agter elkeen van ons bedieningsbaniere staan niemand anders nie as die Here Jesus self – met Sy bediening.
 
Hoe anders gaan die mensdom heel en ryk word as ons hulle nie bedien met die heling en die rykdom van ons Here Jesus Christus.
 
Let op die ryke benaming vir Jesus: “ons Here Jesus Christus”.
Miskien moet ons leer om Jesus so aan te spreek …..
 
 
 
3. Die 3de motivering vir deelneming aan die bediening:
Die geloofspad waarop die Here die gemeente van Korinte tot hier gelei het.
 
Vers 10: “Julle was verlede jaar nie alleen die eerste wat iets gedoen het nie, julle was ook die eerste wat gewillig was om iets te doen.
Maak die werk nou ook klaar. Die ywer om uit julle beskikbare middele die insameling af te handel, moet net so groot wees as die gewilligheid waarmee julle dit begin het.”
 
Die gemeente van Korinte het ’n mooi geskiedenis gehad.
Die Heilige Gees het hulle gelei op ’n pad van oortuiging en van gehoorsaamheid.
Eers het Hy hulle gewillig gemaak.
Tweedens het hy hulle gehelp om die bediening uit te voer.
 
Waarom sou hulle nou stop met die bediening as die nood nog net so groot is?
 
As ons terugkyk na ons eie geloofslewe, mag ons dieselfde patroon sien:
Die Gees help ons om die nood raak te sien en daarby betrokke te raak.
En die volgende jaar kon ons daarmee voortgaan.
Dit is volharding!
 
Maar ons sou ook die teendeel kon raaksien:
Dat ons brandende was vir ons Here Jesus Christus en deel was van Sy bediening, maar helaas…… toe het dit gestop!
 
Iets het ons passie en entoesiasme gesteel!
 
Dit is amper soos nuwejaarsvoornemens: Mooi voornemens, maar swak uitkomste.
 
Ek sluit af.
 
Ons Here Jesus Christus kom staan vanaand voor jou en Hy sê vir jou soos vir die Korintiese gelowiges:
“Maak die werk nou ook klaar!”
 
Twee Engelse vertalings sê so mooi:
NAS: “…but now finish doing it also.”
KJV: “… therefore perform the doing…”
 
“Maak die werk nou ook klaar!”
Amen
Gebed: “Ons Here Jesus Christus, ons onthou U woorde aan die kruis: ‘Dit s volbring!’
Dankie dat U niks halfgedaan gelaat het nie.
Dankie dat U alles gedoen het wat nodig was om ons te red.
En dankie dat U nog dag vir dag voortgaan om ons te bemoedig en te lei deu U Woord en U Gees.
Gaan asseblief daarmee voort.
En help ons elkeen om ons gesamentlike en ons individuele bedienings te volbring.
Totdat ons by die voleinding kom.
Amen
 
Prediker: Ds Retief Botha. Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.