Skriflesing: Psalm 91

Ps 91 is deel van die sg Vierde Boek van die Psalms wat bestaan uit Ps 90 tot Ps 106.
Dit is ’n “Wysheidspsalm” wat vir ons wil leer om vroom en in opregtheid voor God te leef.

Tema: Leer Godswoorde:
• Praat met God
• Praat oor God
• Praat van God

Ons vra die laaste tyd na die wese van ons kerk-wees en Christenwees:
Ons het al gekyk na
• Jesus in die sentrum van ons kerkwees.
• Om regverdig, liefdevol en in nederigheid voor God te leef.
• Om God te ken as God van reg en genade en juis ook daarvolgens te leef.

Vandag gaan dit oor ons geestelike lewe as ’n lewe waar daar baie gepraat word.
Ons hele alledaagse lewe word gestempel deur hierdie baie gepratery:
• Dink aan die mamma wat al met haar ongebore babatjie praat: “Ons sien uit na jou koms en ons is nou al lief vir jou!”
• Dan wag almal vir die eerste woordjies: “Pappa” en “Mamma” en dit is ekstatiese oomblikke.
• Dan word die kindjie geleer om sinne te praat – en in al meer akademiese sinne en in al meer tale ook.
• Dan probeer die ouers die kind stil kry, maar tevergeefs.
• Dan kom die tyd waar hul leer vloek en daarna- waar hul leer sê “Ek is lief vir jou.”
• Ons leer bid.
• Ons leer sing.
• Ons leer Bybel lees.
• Dan vind ons uit dat vrouens se woordeskat twee maal meer is as mans s’n (!).
• En uiteindelik kom die laaste woord: “Vaarwel!”
Ons hele lewe is vol woorde.
Dit is die manier waarop ons kommunikeer.
Dit is die manier waarop ons leer.
Dit is die manier waarop ons ons emosies en aspirasies, ons drome en passies uitdruk.

Daarom sou ons ook kon verwag dat ons geloofslewe ook vol van baie praat kan wees.
En inderdaad is dit so!

Ons lees Bybel. Ons sing lofliedere. Ons bieg oor ons sonde. Ons bid ons gebede van afhanklikheid. Ons getuig oor God se goedheid en liefde.

En verlede week het dr André ons uitgedaag om meer oor God te praat …. Sy regverdigheid en Sy genade.

Vandag gaan ons kyk na drie praat-momente in hierdie kosbare Psalm.
Dit is drie verskillende partye wat in 3 verskillende situasie oor drie verskillende onderwerpe praat.
En hierdie drie sluit ten nouste by mekaar aan.

Wat gebeur in die eerste pratery?

Ps 91 (En ek lees doelbewus uit die Direkte Vertaling wat vir ons meer vn die Psalm se detail weergee. Hier is die internet link na die direkte vertaling:
http://www.bybeldirektevertaling.co.za/images/stories/docs/psalms_1.pdf )

Lees vers 1 en 2:

Wie praat hier?
Dit is iemand, ’n gelowige, wat in ’n baie besonderse verhouding met God leef.
Hy woon veilig by God – wat vir hom beskerm.
Die “skaduwee” waar hy “oornag” is ’n tegniese term vir Goddelike tuiskoms en Goddelike beskerming.
En hy het die grootste waardering vir hierdie sekuriteit.
Die sekuriteit is nie in die tempel soos ons sou kon verwag nie.
Dit lê in die baie persoonlike verhouding met die Allerhoogste/Almagtige self.

Nou vind daar iets baie kosbaars plaas tussen die gelowige en Sy God.

Hierdie gelowige sê (daar in die skaduwee van God) vir God:
“My skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou.”
Hy vertel in ’n binnegesprek van gebed vir God hoe kosbaar God vir hom is.
En dit is “my God” op wie ek vertrou.

1. Sien, dit gaan oor die gesprek MET God.
Die een gesprek wat ons elkeen baie meer nodig het in ons geloofslewe is die binnegesprek van gebed tussen my en “my God”.

En natuurlik is dit ’n gebed gebore vanuit God wat self eerste gespreek het … in liefde vir ons ingenooi het tot die gesprek … tot die verhouding … tot die “skaduwee van die Almagtige”.

Hoeveel van hierdie intieme gesprekke is daar tussen jou en “jou God”.
Hoeveel keer het jy die afgelope tyd so jou liefde en jou vertroue in jou God verklaar?

Ek hoor die mooi verhaal van oom Jan op sy siekbed.
En sy dominee stap daar in. Oom Jan vra hy moet die deur toemaak want daar is iets wat hom baie pla. Hy vertel vir die dominee dat dit vir hom baie moeilik is om te bid. God voel vir hom so baie ver. Onbereikbaar.
Die dominee daag hom uit om die stoel daar voor sy bed te visualiseer as die troon van God waar God self by hom sit. En dan sal dit vir hom makliker wees om te bid.

Twee dae later bel oom Jan se vrou. Oom Jan is toe onverwags oorlede.
“Maar dominee”, sê sy vrou, “Jan het die laaste twee dae so ’n groot klomp vrede beleef. Hy het rustig gesterf.
Maar dominee, daar was tog iets eienaardigs. Toe ek by hom kom, toe lê hy so met sy kop op die stoel daar voor die bed.”

Miskien is dit wat ons nodig het. Die binnegesprek van intimiteit – met ons kop op God se skoot.

Dit is die eerste gesprek in die psalm. Die gesprek met God.

Dan volg daar ’n tweede gesprek.
2. Dit is ’n gesprek OOR God.

Kom ons luister hoe praat gelowiges met mekaar oor God en wat God in hul lewens beteken.

Lees Ps 91: 3-13

Dit is waartoe ons verlede week al uitgedaag is.
Ons praat baie oor ons gesin, oor ons werk, oor ons frustrasies, oor die politiek, oor korrupsie en die ekonomiese krisisse.

Maar wanneer gesels ons oor God?

Ek dink ons skram soms daarvan weg omdat ons bang is die ander sal sien hoe oppervlakkig ons verhouding met God is.
Netnou word dit duidelik hoe min liefde en verwondering daar by my oor God is!
En netnou sien ander hoe vlak my geloof is!

Dan raak dit ook bykans vanselfsprekend dat ek nie veel oor God sal kan sê as ek nie eers intieme binnegesprekke met God het nie.
Ons verwondering word net gebore as daar interaksie tussen ons en God is.

Die getuienisgesprekke gebeur waar medegelowiges nou saamstem oor God.
Dit gebeur waar ons mekaar se getuienisse begin beaam.

Ons kry dit alreeds in vers 3a:
“Ja, Hy is die Een…”
Ons kry so konsensus oor God.
Ons begin saamstem oor die wonder van God en God se beskermende betrokkenheid.

Het jy opgelet na vers 9a:
“Ja, U Here is my skuilplek.”

Skielik, in een kort sinnetjie, slaan die gesprek OOR God om in ’n gesprek MET God.

Die grens tussen getuienis oor God en ’n gesprek met God vervaag.
Getuienis en gebed vloei later ineen.

En so word al hierdie gespreksgenote se geloof versterk.
Trouens dit klink of die gelowiges in die Psalm mekaar uitdaag om God te vertrou.
“Probeer ’n bietjie ….!”
“Jy! Vertrou God ….. en jy sal verbaas staan!”

En God raak vir almal van ons ’n al groter werklikheid.
En ons lippe borrel later oor van dit waarvan ons harte vol raak.
En dit is wat hoop sal bring in ons moedeloos en hooplose wêreldjies….

Wanneer ons mekaar help om soos met ‘n verkyker die fokus duideliker te kry … om God helderder in die oog te kry … wanneer God so naby kom dat ons met die hand aan Hom kan raak.
So naby dat ons met ons koppe op Sy skoot kan leun.

Maar die Psalm handel nie net oor ’n gespek met God en ’n gesprek oor God nie.

Daar is ’n laaste belangrike deel van hierdie pratery wat bykom.
3. Dit is die praat VAN God.

Miskien is dit die hoogtepunt.

Luister mooi na vers 14-16.

Dit is nie meer die praat OOR God nie, maar die SPREKE VAN God.
Dit gaan oor God wat aan die Woord kom.
Hy spreek Sy liefde, regverdigheid en genade in ons lewe in.
Vir ons wat “aan Hom toegewy is” en “wat Sy naam ken”. (:14)
• Dit is eers waar God self spreek dat daar ten diepste deur ons teruggepraat kan word (in gebed).
• Dit is eers waar God self spreek dat ons blinkoog oor God kan begin getuig.

En waaroor praat God?
Hy praat oor Sy omgee vir ons.
In sewe beloftes gebruik Hy die woord “sal”.
Dit is die volmaakte 7-tal van beloftes – dit is alles wat ons nodig het.
En God beloof dat Hy daarin sal voorsien.

Want sien, God is die Verbondsgod wat beloof het dat Hy ons God sal wees.

En so kom God elke dag na ons toe en Hy soek ’n geleenthede om met ons te praat.
Want Hy wil sy liefde aan ons verklaar.
Hy wil Sy beloftes oor ons uitspreek.

En ons sou soos oom Jan kon sê: “Maar ek sukkel om God te hoor!”

Waar kry ek dan ’n sprekende God?

• By die Lewende God op die stoel langs jou… langs jou bed … op die bank langs jou.
• In die Woord van God op jou bedkassie.
• Deur die Gees van God wat fluistersag in jou hart inspreek.
• Deur die getuienis van mense wat nie kan stilbly oor God nie.
• Deur die gebeure in die wêreld waar jy tog God se hand sal sien as jy mooi kyk in die geloof.
• Ja, ook hier in ’n erediens!
Verwag weer opnuut dat God met jou wil praat. Maak tyd om by God te gaan luister.

Ek sluit af:

Dit is die wonderlike sirkelbeweging van geloofsgroei:

1. God spreek verrassend sy liefde in jou lewe.
2. Jy kry geleentheid om daarop te reageer. Ook in jou gebed van binnegesprek met God.
3. En saam begin ons oor God te praat en te getuig.
En die spreekkoor raak ’n evangeliese stortvloed van woorde van genade wat oor die wêreld begin spoel.
En niks mag God stilmaak nie.
En niks kan ons getuienis uitdoof nie.
En niks mag in die pad van ons gesprek met God kom staan nie
Amen

Nagmaal:

Nog ’n manier waarop God met ons praat, is wanneer Hy die tekens van Sy lyding en sterwe aan ons uitdeel …..

Luister mooi!
Kyk mooi!
Gebruik die tyd hier om die tafel om jou kop op Sy skoot te rus.
Kom kry jou skuilplek hier in die skaduwee van die Almagtige…….

Kommunie

Prediker: Ds Retief Botha. Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com.