Sweefstok se los

                                                                   Prediker: Ds Retief Botha

Ek het nog nooit bungee-jumping gedoen nie.

Ek het eerstens hoogtevrees, en verder vrees ek dat my hart sal gaan staan daardie drie sekondes voordat ek verseker is die rek het nie gebreek nie en die harnas het nie afgegly nie.

Ek dink dit moet baie wees soos om ’n sweefstok arties te wees en wonder of jy gevang gaan word.

 

Die verhaal van koningin Ester het my verlede week diep geraak.

Sy was ’n meisie wat dit gewaag het om geestelik te bungee-jump.

Toe die nood op sy grootste is en die hele volk op die punt staan om uitgemoor te word, het sy die oproep gekry.

“Wie weet, miskien is dit juis met die oog op ‘n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!”

Ten spyte van die feit dat dit haar lewe in gevaar gestel het, het sy die uitdaging aanvaar en die geleentheid gebruik om haar volk te red!

Dit was die “JA”-antwoord op ’n roeping wat daartoe gelei het dat mense in die lewe gebly het.

En ons het gehoor dat God ons elkeen strategies in hierdie wêreld plaas … met die oog op ’n tyd soos hierdie!

 

Met dit in my agterkop, lees en weer die roepingsverhaal van die profeet Jeremia.

Dit is ’n aangrypende verhaal van hoe God op hierdie man se lewe kom beslag lê.

(Sien die refrein van “Ek” waar God as die handelende in die teks totale beheer oorneem.)

Trouens sy geboorte was nie toevallig nie:

“Voordat Ek jou in die moederskoot gevorm het, het Ek jou geken; voordat jy gebore is, het Ek jou aan My gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel.” (:15)

Sy reaksie is tipies menslik: “Ag, Here my God,” het ek geantwoord, “ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk.”

God vat egter nie “Nee!” vir ’n antwoord nie!

Toe sê die Here vir my: Jy moenie sê: “Ek is te jonk” nie. Jy moet gaan na wie toe Ek jou ook al stuur, en alles wat Ek jou beveel om te sê, moet jy sê.  Moenie vir hulle bang wees nie…

Die hele gedeelte kan met 6 terme saamgevat word

Verkiesing

Verskoning

Vermaning

 

Dit is wat hier gebeur het.

“Ek het ’n plan met jou.”

“Here, met alle respek:  Ek is nog bietjie ‘chicken’ vir hierdie groot opdragte.”

“Niks se wegruip agter flou verskoninkies nie.  Basta!  Gaan doen waartoe ek jou stuur!”

 

En so wonder ek of jy al verstaan waarom God jou uitgekies het om vroeg in die 21ste eeu aan die suidpunt van Afrika te leef?

Miskien sit daar meer agter as net jou oorlewing en jou “Facebook-chats” en jou ontspanning en jou vleisbraai saam met die vriende…!

 

Dit is iets wat jy met God moet uitmaak.

Dit is iets wat God vanaand weer, of vir die eerste keer, op jou tafel kom plaas om dit met jou uit te maak.

 

Verder in die verhaal kry ons nog pragtige gebeure:

Versekering

Verstaan

Verbeeld

 

In volgorde:

Versekering:

Dit is soos ’n sakrament om jou geloof te versterk:

Moenie vir hulle bang wees nie, want Ek is by jou, Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het.

Verstaan

Hierdie roeping was nogal redelik uniek.

Die opdrag behels nie net heelmaak en preek nie.

Ons kom netnou hierheen terug:

Kyk, Ek stel jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te

vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig.(:10)

 

Hier is ontstellende fasette van hierdie ou se roeping.

Die “bou en vestig”-deel klink bietjie meer konstruktief!

Maar wat beteken “af te breek en uit te roei, om te   vernietig en plat te slaan”?  Dit sou beslis nie ‘n populêre bediening wees nie.

En inderdaad was dit nie.

Want hy moes vir die volk waarsku oor die Babiloniese magte wat  Jerusalem sou kom beleër en sou kom inneem:

Ek gaan alle volke, alle koninkryke van die noorde af roep, sê die Here. Hulle konings sal elkeen sy troon kom oprig voor die poorte van Jerusalem, by die mure rondom die stad en by al die stede van Juda.

Ek sal die mense van Juda straf vir al hulle sondes: hulle het My verlaat, vir ander gode offers gebring en voor hulle eie handewerk in verering gebuig. (:15)

Hierdie is beslis nie ‘n boodskap van hoop nie.

Welliswaar sou daar baie later ‘n opbou en vestig element bykom.

Maar dit sou eers baie later gebeur.  Meer as 70 jaar later.

Hierdie klink nie na ’n verhaal van hoop waar Jeremia redding kan bring nie.

 

Die hoop lê daarin dat God in staat is en – dat Hy van plan is – om dinge radikaal te verander.

Hierdie situasie was ’n vasgeloopte situasie van wanhoop en goddeloosheid waar mense nie God se belange en hul medemense se belange voorop gestel het nie.

Die maghebbers het krampagtig aan hul eie belange vasgeklou en die arm mense is uitgebuit.   Liefdeloos en voortdurend!

En dit is wat God nou moes stopsit.

God sit sy voet dwars neer en sê:  “Tot hier toe en nie verder nie.”

God moes die siek wêreld tot nuut maak om die nuwe weer te begin opbou.

Luister mooi:   Jeremia moes die mense help om die ou bekende wêreld te los en ’n nuwe wêreld uit Sy hand te verwag.

Dit is geloof waartoe hy hulle oproep.

 

Die bekende teoloog Henry nouwen gebruik ’n aangrypende beeld van die sweefstok-arties.

Die sweefstok-arties moet sy sweefstok waaraan hy vasklou (as hy so swaai) laat los om deur die ander arties vesgegryp te word.

Maar dit vra baie waagmoed.

Want daar is ’n oomblik tussen niks en nêrens waar jy deur die lug gaan trek – sonder enige sekuriteite!

Maar hierdie oomblik van onsekerheid/histerie is nodig om vasgegryp te kan word.

So moes Jeremia die volk leer om die oue te los.

Die oue was alreeds aan die verbygaan / uitgedien.

Hy moes vir hulle sê:  “Los dit!  En vertrou vir God vir die nuwe!”

Jeremia het hierdie waagstuk ook in sy eie lewe ervaar.

Hy moes gehoorsaam, al het dit hom onpopulêr gemaak.

Meer as een keer smyt hulle hom in ’n modderput om te sterf.

Hy kon net vasgryp aan God se beloftes en versekeringe.

Vir hom om sy roeping uit te leef, moes hy sy ou sekuriteite prysgee en waagmoedig gehoorsaam wees.

 

Miskien leef ons ook in so ’n situasie in SA.

Die oue van die land/die oudheid van die land moet waagmoedig gelos word.

En ons sal God moet vertrou om ons te vang.

Ons leef in die moment van wanhoop.

Maar ons moet mekaar aanmoedig om die waagstuk aan te gaan.

Ons moet God vertrou om ons te vang.

 

Eers moet jy self die adrenalien van hierdie waagmoment van te los beleef.

Dan vang God jou in sy sterk arms.   Dan sê jy:  “Wow!”   “Dit is ’n beter plek om te wees.   Dit is nuut!”

Dan eers …. kan jy ander aanmoedig om die oue te los.

Dan eers … kan jy ander uitdaag om die nuwe te gaan gryp!

Wil jy regtig die nuwe vir die gemeenskap en vir SA en vir die wêreld  hê?

Begin doen dan waartoe jy geroep is!

Jy is met die oog op ’n tyd soos hierdie geroep.

Los waaghalsig die goed wat jou weerhou daarvan om in God se arms gevang te word.

 

God is besig om deur die krisisse van die lewe heen Sy nuwe wêreld te kom vestig

En nou sluit ons af met al God se sakramente.

 

Verbeeld

Waarom gee Hy al die beelde/beeldspraak in vers 11, 12,  13 en 18, 19?

 

Om jou geloof te versterk, sodat jy waaghalsig kan los om deur die lug te kan trek.

 

Die Here pak vir ons ’n hele album prentjies uit…

Want sien is glo:

’n Amandeltak wat wit bloei (vs 11, 12):   “Sjakeed”.   Dit rym met die Hebreeuse woord “sjokeed” in vers 12.

God is “gereed” (:12) om die nuwe te gee.

Dan die beelde van

Dit getuig van sterkte en krag.

“So sterk” sê die Here “maak Ek jou vir hierdie taak!”

God gee die beelde sodat ons dit kan sien en kan glo,

En Hom met waaghalsigheid kan begin vertrou.

 

Instelling van die nagmaal.

 

Prediker:  Ds Retief Botha.     Vir enige reaksie, e-pos gerus na rrbotha@hotmail.com