Moeder Teresa het eenkeer gesê: “We need to find God, and He cannot be found in noise and restlessness.  God is the friend of silence. See how nature – trees, flowers, grass – grows in silence; see stars, the moon and the sun how they move in silence… We need silence to be able to touch souls.”

As gevolg van ons lewensstyl is stilte iets wat ons baie selde en dikwels moeilik ervaar. 

Trouens, stiltes is vir ons so vreemd en ongemaklik dat ons baie keer sommer die radio of televisie aan om stiltes te vermy.  Ongelukkig hou stilte vir ons dikwels bedreiging in.  In plaas daarvan om dit te koester, vermy ons dit, want dit laat jou dink oor goed wat jy eintlik van wil vergeet.  Dit vat die vaak so bietjie weg en laat jou langer rondrol. En tog is moeder Teresa reg.  Ons het stilte nodig.  Stilte is ’n baie belangrike deel van ons belewing van God, omdat die Here nog altyd in die stilte gepraat het. 

Jy sien, Ps 4 is ’n aandgebed.  Dit is ’n gebed wat iin die stilte aan die einde van ’n dag gebid is.  Dit is ’n gebed op jou bed, want baie keer is dit die enigste tydjie van stilte in ons dag.  En terwyl Dawid op sy bed lê ervaar hy twee emosies.  En die Psalm is verdeel volgens hierdie twee emosies of gedagtes.  Vers 2-4 die emosie van onrustigheid.  Dit begin ook met die woordjie “roep” in vers 2 en word weer afgesluit met “roep” in vers 4 en dan verse 5-9 die kalmte van gemoedsrus en vrede. 

Jy sien vriende, daar is baie dinge wat ons, so in ons eie stiltes, besig hou en bekommer.  Goed wat ons pla en waarmee ons aan die slaap raak, of dinge wat maak dat ons moeilik die stilte van die nag omgedraai kry in rus en vrede.  Miskien hou jou onrustigheid al weke of maande lank aan.  Dawid was onrustig en ontsteld omdat mense hom van goed beskuldig het wat bloot net nie waar was nie.  Jou ontsteltenis of bekommernis of onrustigheid het dalk net ’n ander naam of ’n ander gesig.  

Maar in Psalm 4 kry Dawid dit reg om sy onrustigheid om te draai in vrede.  Ek wil vanmôre 3 gedagtes met jou deel met die gebed dat dit jou eie stiltes en onrus sal vorm en dalk verander in vrede en rustigheid.  En miskien het jy nie vanmôre spesifieke goed wat jou pla nie, dan kom rus die Heilige Gees jou maar net weer toe vir sulke tye wat dalk nog mag opduik.  Dawid het met drie gedagtes gaan lê:

  1. Die Here is aan my kant!

Vers 4: “Weet tog dat die Here vir Hom ’n gunsgenoot afgesonder het; die Here hoor as ek Hom aanroep.” 

Die eerste gedagte wat jy in die stilte, daar waar jy alleen sit en worstel, moet koester en bewaar is dat jou probleme, jou onrus, jou bekommernis, jou vyande jou nooit sal kan oorweldig nie.  Dawid sê in vers 4 letterlik, die Here het my as sy gunsgenoot afgesonder.  Gunsgenoot beteken: die Here het my uitgekies en eenkant gesit!  Wat ’n wonderlike, vertroostende gedagte is dit nie om te weet: Ek is deur die Here eenkant gesit!  Die Here staan aan my kant, Hy speel in my span en daarom sal niks of niemand my kan oorweldig nie!  En omdat Hy my uitgekies het, het Hy het ’n plan met my lewe!  Niemand kies iemand sonder ’n plan nie!  Daarom kan ek weet dat die Here my gebed hoor omdat Hy nie sal toelaat dat hierdie plan vir my lewe gesaboeteer word nie.  Nie deur mense nie, nie deur omstandighede nie, nie deur vrese of bekommernisse nie.  Vriende, dit is die rede hoekom jy bid as jy swaarkry! Jy bid omdat jy glo die Here is aan jou kant!  As jy dit nie glo nie, sal jy nooit rustig slaap nie, want dan speel jy alleen in ’n verloorspan.  Jy is die Here se gunsgenoot!  En as daar slegte goed oor my pad kom, bid ek as die gunsgenoot van die Here Jesus om uitkoms en word ek midde in my worstelinge stil met die gedagte dat Hy goeie goed vir my wil hê omdat Hy aan my kant staan!  Die Here is vir jou, nie teen jou nie! 

  1. Stille verwondering

Vers 5: Die ou vertaling sê: “Sidder, en moenie sondig nie; spreek in julle hart op julle bed en wees stil.”  ’n Ander vertaling vir sidder kan wees om in verwondering voor God te staan.  As jy tot die besef kom dat jy ’n gunsgenoot van die Here is, dat die Here aan jou kant kom staan, dan gebeur daar iets in jou gedagtes.  Jy sien jou eie omstandighede in ’n ander lig.  Jou fokus verskuif so bietjie van jouself en jou eie onrus en op ’n manier gaan die hemel so op ’n skrefie oop sodat jy met verwondering die grootheid van die Here kan raaksien. Trouens, die Heilige Gees kom wys vir jou op vele maniere – deur drome of mense of die natuur – op God se teenwoordigheid wat jou tot kalmte roep.    

  1.  In die stilte hoor jy jou hart klop

Stilte laat jou jou eie hartklop hoor. 

“I have often regretted my speech; never my silence” (Publilius Syrus)  

Vriende, hoeveel keer het jy goed gedoen of gesê of in die hitte van die oomblik op ’n manier opgetree en gereageer, wat jy later, as jy rustig daaroor nadink, vir jouself sê: Jou stupid!  Hoekom het jy dit gedoen?  En dit is wat Dawid hier leer.  Vers 5: “Spreek in jou hart op jou bed en wees stil.”  Letterlik staan daar: praat met jou eie hart.  Of luister na jou eie hart.  Wat ’n vreemde ding vir die moderne mens om na jou hart te luister!  Maar somtyds is dit vir ons nodig om stil te gaan sit en dink wat gaan in ons harte en gedagtes aan?  En vriende as jy neerskryf wat alles in jou hart aangaan, waaraan jy alles dink, sal jy dalk geskok wees en verstaan waarom jy voel en optree soos jy doen.  Jy sien, wanneer ons na ons eie harte luister, soos Dawid sê, is dit baie keer die tyd wanneer die Heilige Gees ons gedagtes oorneem, gedagtes verander en gedagtes vernuwe. 

Op jou bed, soos Dawid sê beteken nie noodwendig in die aand voor jy gaan slaap of in ‘n kamer nie, dit beteken iewers in stilte, weg van geraas, weg van die wêreld met televisies en radio’s en selfone, oomblikke in stilte saam met God waar ons sy se oë op ons kan aanvoel. 

Vriende, kom ek waag dit om te sê: ons is arm in die geloof omdat ons te min stiltes saam met God het.  Ons is arm in die geloof omdat ons die Heilige Gees te min tyd en ruimte gee om in ons gedagtes werksaam te wees.  Ons is so besig en so gejaagd en dit raas so baie in ons kop dat ons gedagtes al hoe meer besoedeld raak en weet jy wat is die uiteinde daarvan: paniek, onrus, vrees omdat ons God glad nie meer deur die besoedelde gedagtes kan sien of hoor nie.   

Daarom gepas, na hierdie gedagte van stil-word is daar langs die psalm geskryf : Sela.  Sela is ’n musikale pause.  Met ander woorde, die psalm roep ons om stilte sodat ons God kan hoor en sien. 

Dawid sluit die stilte psalm af met die vraag in vers 7: Wie sal dit weer met ons goed laat gaan?  Letterlik wie sal vir ons die goeie wys?  Of waar gaan ons geluk kry? 

Jy sien, die ander kant van die munt is dat ons partykeer so vasgevang raak in ons eie paniekerige, besoedelde gedagtes dat ons nie meer raaksien hoe gelukkig ons werklik is nie. 

Iemand met besoedelde gedagtes soek lewenslank na geluk in voorspoed en rykdom net om lewenslank ongelukkig te wees.  As jy in God se teenwoordigheid stil word sal jy besef dat ware geluk lê in niks anders as jou diens en vriendskap met God nie.  Daarom sê vers 8 so mooi: “U het my meer vreugde laat belewe as wat daar is by mense wat koring en wyn in oorlvoed het.”  Vrede, geluk, gemoedsrus lê nie in ’n oorvloed koring en baie wyn nie, maar in die vriendskap en teenwoordigheid van God. 

Slot

Daar is ’n belangrike woordjie in vers 9 wat ongelukkig nie so mooi vertaal is nie. 

………….. en aan die slaap raak; want U, o Here, alleen laat my in veiligheid woon.”

Vriende, om rustig te gaan slaap vra meer as ’n slaappilletjie om van alles te vergeet.  Inteendeel, dit vra nie vergeet nie, dit vra onthou.  Onthou God is aan jou kant!  Onthou om Hom raak te sien!  Onthou dat Hy gedagtes nuut maak en vrede gee! 

Ek wil in vrede gaan lê, sê Dawid.  Om vrede in hierdie wêreld te ervaar kos ’n wilsbesluit.  Dit vra stil tye saam met God waar jy jouself en jou gedagtes tot stilstand roep om in God se teenwoordigheid nuwe perspektief te kry.  As jy stil word sal jy sy oë op jou voel en wanneer jy na jou eie hart en gedagtes luister, sal die Heilige Gees jou onrustigheid verander in vrede en vertroue.  “Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want, Here, U alleen laat my in veiligheid woon.”  Amen