Ongelukkig het mense ander mense nodig om wet en orde in ’n samelewing te verseker.  Dit is hoekom daar konings en prinse en presidente vandag is.  Maar somtyds gebeur dit dat konings en presidente hulle mag en gesag misbruik.  Die afgelope tyd het Muammar Gaddafi die wêreld in rep en roer omdat hy met alle mag en geweld sy status as hoof van Libië verdedig.  Maar eintlik het die rewolusie teen magsvergryp in Egipte begin waar mense in opstand gekom het teen die regering van die dag.  Interessant dat facebook so ’n belangrike rol gespeel het in die vereniging van mense.  So het die een koning gekom en die ander koning gegaan.  Ek lees dat geleerdes nou navorsing doen oor rewolusies.  Hoekom gebeur dit dat mense rebelleer teen gesag?  En dit het by my die vraag laat ontstaan: wat maak van ’n koning ’n goeie koning? 

Jy sien, Ps 99 is tien teen een geskryf in ’n tyd toe die monargie nie meer bestaan het nie.  Toe Israel nie meer ’n koning gehad het nie.  Toe die volk moes regkom sonder ’n koning, sonder iemand wat hulle regeer.  En dit is juis in hierdie tyd van – sonder ’n koning wees – dat mense opnuut bewus geraak het van Jahwe as hul Koning!  En dit is in hierdie tyd van sonder ’n koning wees waar hulle ’n nuwe begrip en ’n dieper bewustheid van God se grootheid gekry het.  Daarom gaan Ps 99 oor die koningskap van God! 

SKYFIE– Miskien preek ons dominees te min oor God.  Dis ’n vreeslike ding om te sê, maar ons lees ook dikwels Bybel met die een en enigste uitgangspunt en dit is dat ons moet hoor watwil die Here hê of wat wil die Here sê.  En so soek ons die booskap (die wat) so vinnig en maklik as wat ons kan.  Maar ouens, om die Here regtig te leer ken sal ons nie net kan vra na die watnie, maar sal ons ook moet soek na die wievan God!  Om te ontdek wie Hy is.  Eintlik kom die wie voor die wat.  Vanaand antwoord Ps 99 die wievraag met die die antwoord: God is heilig!

Die Psalm kan eintlik in drie dele verdeel word.  En die 3 dele word baie mooi afgebaken met die woordjie “heilig”.  Vers 3 “U is heilig!” vers 5 “Hy is heilig” en vers 9 “die Here ons God is heilig”. 

En voor elkeen van hierdie drie uitroepe leer ons iets van God se heiligheid.  Die woordjie heilig gaan saam met die woord ”skynend” of “stralend”.  Dit is hoekom die Bybel baie keer die beeld van lig of die son gebruik om na God te verwys.  God se heiligheid wat jou as’t ware verblind en oorweldig as jy daarna wil kyk.  Ons gaan vanaand so bietjie met ’n donker bril na die son van God se heerlikheid kyk om iets meer te verstaan van God se heiligheid. 

Ps 99 maak drie opmerkings oor God se heiligheid.  En elke keer wanneer Ps 99 iets oor God sê is daar ’n reaksie op dit wat ontdek word.  En ons gaan  vanaand ook reageer op dit wat ons van God se heiligheid ontdek.    

  1. Die Here regeer!

Die eerste 3 verse gaan oor God se universele heerskappy.  Hy regeer oor die hele aarde en alles bo en rondom hierdie aarde.  Daarom begin vers 1 met die woorde: “Die Here regeer!  Die volke erken bewend sy gesag.”  En God se regering is nie net oor die sigbare, die hier en die nou nie, maar strek van ewigheid tot ewigheid.  Hy sal nooit onttroon kan word of opgevolg kan word nie.  Want sy koningskap sal nooit eindig nie!  Vers 1 sê Hy troon oor die gerubs.  Met ander woorde ouens, die Here regeer nie net hier rondom ons vandag nie.  Hy regeer oor die miljoene miljoene engele, die goeie engele, maar Hy regeer ook daar waar die stryd teen die onsigbare magte besig is om uit te speel.  Hy regeer oor alles!  En hierdie gedagte aan God wat regeer oor dit wat ons kan sien en die wêreld wat ons nie eers kan sien nie, lok net een reaksie uit – verwondering!  En ek glo dat die grootheid van God ons weer met bewing en respek vir sy heilige heerskappy moet vul.  Ek het Kersdag oor God se grootheid iets gewys wat ek weer met julle wil deel.  Sommer net ’n stukkie van God se grootheid wat ons vandag verstaan en wat ons kan lei tot verwondering oor wie Hy is. SKYFIE

Ek wonder hoeveel bewing en ontsag is daar vir God oor in hierdie wêreld?  Met hoeveel ontsag dien jy die Here?  Met hoeveel eerbied en ontsag praat en leef jy oor die Here?  Is daar nog by jou ’n verwondering en ’n heilige eerbied vir sy heilige Naam, sy heilige Woord.  Sien die wêreld nie te min van ’n heilige eerbied in ons wat ons vir God moet hê nie?  Wanneer Ps 99 kom sê die volke erken bewend sy gesag, beteken dit God is nie maar net een van ons nie.  Hy is Koning!  En sy grootheid bring verwondering! 

“The Lord reigns, let the nations tremble; he sits enthroned between the cherubim, let the earth shake.  Great is the Lord; He is exalted over all the nations.  Let them praise your great and awesome name – he is holy.” 

Our God is an awesome God

  1. Heilig – regverdig

Wanneer ons met ons beperkte visie na die son van God se heiligheid kyk sal ons sien dat Hy regverdig is.  God regeer anders as enige ander koning.  Hy hoef nie deur optogte en proteste aan regverdigheid herinner te word nie.  Hy is in sy wese regverdig!  “U is die magtige Koning, U het die reg lief; wat reg is, het U tot stand gebring.” (v4)  “The King is mighty, he loves justice- you have established equity…you have done what is just and right.”  Hy is die regverdige Koning. 

Ek wonder sommer watter troos en betekenis het dit vir ons om vanaand te hoor dat ons God in sy wese regverdig is?  As jy vanaand wonder en worstel oor ’n eie stuk onreg of onregverdigheid in jou lewe onthou, jou God is regverdig!  Hy wil hê dat dit wat in jou lewe gebeur reg en regverdig moet wees.  Hy wil hê dat dit wat in ons land gebeur, reg en regverdig moet wees teenoor alle mense!  “He loves justice.”  God verheug Hom nie oor die onreg nie!  Hy geniet dit nie as daar teen mense gediskrimineer word nie.  Trouens, Jesus kom in die Nuwe Testament as die groot Leermeester van hoe om mense reg en regverdig te behandel.  Hy reik uit na hulle wat onregverdig eenkant toe geskuif is.  Hulle op wie neergekyk is.  Levi , die tollenaar word een van sy dissipels, Saggues wat nie ’n plekkie tussen die mense kon kry om Jesus te sien nie, word uitgenooi vir ete.  Hy laat die vrou wat op owerspel betrap is nie met klippe doodgooi nie.  Want Hy is regverdig!  Hy wil mense ’n regverdige kans op die lewe gee! 

En wanneer sy kinders snap dat God mense ’n regverdige kans op die lewe gee, volg die reaksie in vers 5: “Kom buig in aanbidding voor Hom.”    Letterlik “buig voor sy voetstoeltjie, want Hy is heilig.”  Die konings van daardie tyd het altyd hulle voete op ’n stoeltjie gesit voor die troon.  Voor hierdie God moet ons buig, so laag dat ons gesig onder sy voete moet wees.  Want Hy is heilig. 

Aan U voete Heer 

  1. Heilig in verhouding

As ons met skrefies oë na God se heiligheid kyk sal ons sien dat Hy in ‘n verhouding met mense kom staan.  Ons lees in vers 6,7 van Moses en Aaron en Samuel wat Hom aangeroep het.  En die sleutelgedagte is dat wanneer mense met God gepraat het het Hy het hulle gehoor.  Hy het hulle geantwoord.  Hy is nie so ver en onbereikbaar soos die son nie!  Ons hoef nie op ’n afstand te bly staan nie.  Trouens die Heilige God het so naby gekom dat Hy verweef is in jou lewe.  Hy is deel van elke tree, elke voetstap, elke asemteugie.  En die reaksie op sy heilige teenwoordigheid in jou lewe is gehoorsaamheid. 

Petrus sluit hierby aan as hy sê in 1 Pet 1:15-16: “Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees.  Daar staan immers geskrywe: Wees heilig, want Ek is heilig.” 

Ouens, wanneer die heilige God in ’n verhouding kom staan met gewone mense gebeur daar ’n ding in jou lewe.  Die Heilige God kom maak jou heilig.  Meer soos wat Hy is.  Heiligmaking beteken dat ek meer sal word soos God.  Dat ek vanuit my verhouding met die heilige God hom sal leer ken vir wie Hy is.  Dat ek elke dag meer en meer sal ontdek van wie God in sy wese is.  Ouens, as ons die lig net op onsself gaan draai, gaan ons God nie beter leer ken nie.  Ons leer God ken wanneer ons kleiner word en Hy groter.  Wanneer ons minder op onsself fokus en meer op God.  Wanneer ons ontdek wie God is en hoe klein ek is.  “Dit is nie die konstante bekommernis oor ons sondigheid wat ons in heiligmaking laat groei nie.  Dit is net ’n visie op die ontsaglike heiligheid van God wat dit kan doen.”  Anthony Bloom. 

Ek bid dat ons God meer sal sien.  Ek bid dat ons meer en laer voor die voetstoeltjie van God sal buig elke dag.  Ek bid dat ons minder en kleiner sal word en God meer en groter.  Ek bid weer vir ‘n verwondering oor sy heiligheid.  Ek bid dat sy kinders voor in die koor sal staan wat God oor sy grootheid en heiligheid prys en ek bid die aarde en die konings van die aarde sal bewe en sidder van ontsag vir ons God.  “Prys die Here ons God, buig voor Hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig.”   

Agnus Dei