Om die perd te sien moet jy jou kop of die prentjie draai. DRUK SKYFIE

Jy sien, partykeer is dit nodig dat ons op ‘n ander manier na die lewe kyk. Ons moet die lewe op sy kop draai, want om gewoonweg na die lewe te kyk bring baie keer padda prentjies – hooplose, moedelose, energielose prentjies. Daar is ‘n ander manier om na die lewe te kyk. Maar dit vra dat jy jou kop draai. En die Heilige Gees wil jou help om anders te kyk, want as jy anders kyk sal jy verras wees deur wat jy sien. Daarom wil die Here vanmôre met ons praat oor hoe ons na die lewe kyk.

Gebed

Skriflesing: Numeri 13:1-25

Israel het ver geloop om tot by die randjie van die beloofde land te kom. ‘n Lang pad, met baie uitdagings en gevare. Maar so word 12 leiers gekies om die beloofde land te gaan verken. Verteenwoordigend van die volk nogal, een uit elke stam. En hulle lê die ongeveer 480 kilometer af in 40 dae voor hulle weer terug is by Moses en die volk. Wat sien hulle?

Hulle sien ’n land wat oorloop van melk en heuning, met vrugte en druiwe so groot dat 2 mans daaraan moet dra. Net soos die Here gesê het dit gaan wees!

Lang storie, maar so moet die 12 manne amptelik verslag lewer van wat hulle gesien het. En hier begin die storie interessant raak. Want twee groepe mense kyk na dieselfde situasie en sien twee heeltemal verskillende prentjies. En in die twee hoofstukke ervaar ons die spanning tussen hierdie twee groepe se uiteenlopende perspektiewe op die lewe. Aan die een kant Kaleb en Josua, aan die ander kant die 10 ander leiers. En ek wil ’n stukkie van die spanning tussen die twee groepe vir julle wys. Want in wese gaan dit oor twee verskillende maniere van kyk na die lewe.

Skriflesing: (gedeeltes)

In 13:26,27 vertel die ander leiers eerste (padda-kykers) van wat hulle gesien het: Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê:

“Ons het in die land gekom waarheen u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en heuning, en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon, is sterk, en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien.” (Dit is nou die reuse of die Enakiete).

Onmiddellik in 13:30 stel Kaleb die ander kant toe hy hulle stilmaak.

“Kaleb het egter die manne wat met Moses praat, stilgemaak en gesê: “Ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen.”

13:31: “Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê: Nee, ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons.”

Jy sien, dit is twee perspektiewe op dieselfde saak! Die een groep is bang, negatief en moedeloos, die ander is hoopvol, energiek en positief.

En hierdie twee kante of perspektiewe of maniere van kyk, skep toe soveel spanning in die kamp van die Israeliete dat dit ’n opstand tot gevolg het! Hierdie 10 verkenners maak toe almal om hulle ook negatief en bang!Want jy sien, dit vra dikwels net een of twee negatiewe mense om ‘n hele groep mense in negatiwiteit en pessimisme te dompel. Want mense kan mekaar bang praat!

Wat is die uiteinde van hulle gepraat onder mekaar?

Ons lees in 14:1,4

“Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron, en die hele vergadering het vir hulle gesê: As ons maar in Egipte of in hierdie woestyn gesterf het! Waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word?” Vers 4: “Kom ons kies ’n leier en gaan terug Egipte toe!”

Wat sien hulle? Die padda! Totaal en al negatief en pessimisties en hooploos! Hulle het vir jare gesien hoe die Here hulle bewaar en versorg! Hulle het vir jare ervaar hoe die Here hulle lei en beskerm, hull het die beloftes van die Here gehoor dat Hy hulle sal beskerm en hulle die land sal inlei, maar nou kies hulle om die moeilikheid te sien en moedeloos te wees. Soveel so dat hulle eerder sonder die Here sal omdraai as om saam met die Here verder te trek!

Vir oulaas praat Kaleb in 14:7:

“Die land wat ons gaan verken het, is ’n buitengewoon goeie land. As die Here ons goedgesind is, sal Hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee, ’n land wat oorloop van melk en heuning. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie kan beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie!”

Kom ouens, kom ons hou aan loop, ons kan dit doen, kom ons vertrou die Here, want die Here is by ons!

Kom ek maak net gou die storie klaar.

Die padda! Want kort daarna wou die hele volk Josua en Kaleb met klippe doodgooi. En die gevolg hiervan was dat ‘n 40 dae trek na die beloofde land, toe ‘n 40 jaar trek geword het!. In 14:23 sê die Here:

“Nie een van hulle wat My geminag het, sal die land sien nie.” 14:33: “…julle kinders sal veertig jaar lank in die woestyn rondtrek.  Hulle sal die gevolge van julle ontrou moet dra totdat julle almal se lyke in die woestyn lê.”

Die padda-prentjie-mense sterf in die woestyn, maar Josua en Kaleb pluk die vrugte van hul vertroue in God.

SKYFIE Jy kan die beloofde land mis omdat jy paddas in die prentjies sien!

Die maklikste prentjie, kinders van die Here, in die lewe om raak te sien, is die padda prentjies. Dit kom outomaties. Om die perd te kon sien, moes jy twee keer kyk en twee keer dink.

Dit is nou die tyd om twee keer te kyk en twee keer te dink! Want jy kan enige situasie, of dit nou by jou werk of jou huwelik of jou kinders of jou familie of die land of die toekoms bekyk op een van twee maniere: sonder God of saam met God. En wat ek in hierdie verhaal geleer het is, hoe jy kyk gaan bepaal waar jy uitkom! Israel het gekies om die padda raak te sien. Waar kom hulle uit? Hulle sterf in die woestyn! Hulle het nooit die beloofde land gesien het nie! Die handjievol wat op God vertrou het, Hom by hulle raakgesien het, agter Hom aangeloop het, het die vrugte van hulle geloof en gehoorsaamheid gepluk!

En die ander realiteit is, jou manier van kyk na die lewe bepaal nie net jou eie pad en bestemming nie, dit bepaal ook die pad en bestemming van die mense rondom jou. (14:23) “Hulle sal die gevolge van julle ontrou moet dra totdat julle almal se lyke in die woestyn lê.” Hierdie pa’s en ma’s wat so sonder geloof en vertroue gekyk hê, wat net paddas in die toekoms kon raaksien, het tot gevolg gehad dat kinders 40 jaar lank in die woestyn vasgekeer was! Die ongelowige pa’s en ma’s moes eers uitsterf voor die kinders kon ingaan! Liewe pa en ma, jy kan jou kinders bind met hoe jy kyk of jy kan hulle bevry met hoe jy kyk! Jy kan jou kinders bind met negatiwiteit en pessimisme en rassisme en skeptisisme of bevry tot ‘n lewe in geloof en vertroue saam met God!

Jy sien, hoe jy vandag leef en môre sien, is ‘n geloofskeuse. Met God of sonder God? Hoe jy elke situasie, elke vraag, elke onsekerheid, elke uitdaging sien, is ‘n geloofskeuse. Om paddas te sien is maklik, maar om God in jou prentjie te sien, vra dat jy stil sit, dieper kyk, langer kyk, onthou en miskien jou kop ‘n bietjie draai. En wanneer jy stilstaan, weer kyk en langer bid, sal die Heilige Gees jou met geloof laat kyk. En dan sien jy dinge sien, wat jy nooit gedink het jy sal sien nie en kom jy by verassende bestemmings.

Slot

Om God te sien vra dat die Gees jou oë met geloof en vertroue sal aanraak. 2 Timoteus 1:7 staan daar: “Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing.”

Wanneer die Gees jou kyk beheer, maak Hy jou nie bang en lafhartig nie! Hy vul jou met krag en liefde en selfbeheersing! Dan staan jy op, en jy loop die reuse tegemoet in die Naam van God. Want met jou God loop jy’n oormag storm en met jou God spring jy oor ‘n muur! Hoe kan ons dink ons verloor as die Koning van die konings aan ons kant is!

Paddas of perde? Sien jy die toekoms saam met God of sonder God? Dit maak ‘n verskil in wat jy sien, maar ook ‘n verskil in waar jy gaan eindig. Amen

 

Slotlied

As jy eers die perd gesien het is dit moeiliker om die padda raak te sien. So moet ons leer en oefen om die perd raak te sien.