Verlede week het ons gehoor dat die Heilige Gees 2 paartjies aanraak met die geboortebelofte van Johannes en Jesus. Ons het uit die verhaal van Sagaria en Elisabet gesien hoe die Heilige Gees die onmoontlike doen en die lewensdrome van Sagaria verwesenlik. Daaruit is ons bemoedig om nie moedeloos te word nie, maar om te vertrou dat die Here, ook in ons lewens, die onmoontlike moontlik kan maak. Miskien het jy iets hiervan in jou lewe hierdie week ervaar.

Vanmôre wil ek stilstaan by die tweede paartjie en spesifiek by die ma, Maria. Ons lees dat dieselfde engel wat aan Sagaria in die heiligdom verskyn het, nou aan Maria verskyn in Nasaret. En dan groet die engel Gabriël haar in vers 28:# “Gegroet, begenadigde vrou! Die Here is met jou!” Maria wonder in vers 29 wat hierdie groet beteken. En Gabriël verduidelik die goeie nuus dat sy sal swanger word en Jesus in die wêreld bring, wat die Seun van die Allerhoogste genoem sal word.

En soos met Elisabet en Sagaria, maak die Heilige Gees alles moontlik. #Vers 35: “Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu.”

Ons gaan vanmôre die loflied van Maria lees nadat sy hierdie nuus van God geglo het.

Skriflesing: Lukas 1:46-56

Die merkwaardige loflied van Maria word die Magnificat genoem. ‘n Loflied wat die grootheid en die almag van God besing. Ons het ‘n verwerking van hierdie lied.

Lied: Magnificat

Skyfie # Maria was ‘n besonderse vrou. Daarom maak die Rooms Katolieke kerk baie van Maria. Met reg sou ons kon sê, te veel van Maria. Hulle vereer Maria. En juis hierdie verering was een van die besware met die reformasie en gevolglik die kerk se terugkeer na die Bybel. Die rol van Maria is vir eeue in veral die Rooms Katolieke kerk oorspeel.

Miskien staan ons weer aan die ander kant van die pendelum. Ons maak weer te min van Maria! Sy word op die kantlyn geskuif, dikwels ingedruk agter versierings, engele, sterrekykers, presente en diere in die stal. En tog het sy, met haar geloof, met haar karakter en persoonlikheid, ‘n baie besondere rol, of kan ek sê, is sy ‘n rolmodel in die Kersverhaal.

Want net soos met Sagaria, word Maria Goddelik uitgekies en aangewys as die sleutelspeler in God se verlossingsplan met die wêreld. Tereg sou ons kon vra:

Die Woord gee vir ons ‘n baie goeie aanduiding waarom Maria aangewys is vir hierdie besondere taak. Toe die engel haar groet as ‘n begenadigde vrou sing sy in haar loflied (v46): # “My siel loof die Here, my gees jubel oor God my Verlosser, want Hy het die nederigheid van sy diensmeisie raakgesien.”

Maria se gees was sonder trots of arrogansie.

En jy sien, liewe kind van die Here Jesus, die Heilige Gees het ‘n nederige gees gesoek om God se werk te doen. Want dit is net iemand wat leeg is van hulself wat kan vol word van God! Iemand wat vol is van hulleself kan nie vol wees van God nie! Want daar is nie plek vir God nie! Die gevolg van Maria se nederigheid is dat die lig van Kersfees toe nie op haar val nie, maar op die Kind, net soos God dit wou hê!

En haar nederigheid, haar nederige gees, is gebore uit die besef dat sy ‘n begenadigde mens is. ‘n Diensmeisie van God wat niks verdien nie, wat nie in eie krag kan staan nie, maar deur God aangeraak en bemagtig en bekragtig om vir Hom te lewe! # Nederigheid is die poort wat genade deurlaat. ‘n Nederige gees is een wat genade kan ontvang en genade kan uitdeel.

Ons leef in ‘n toenemd hoogmoedige en arrogante wêreld. En gevolglik is hierdie wêreld toenemend genadeloos!

Ek dink Kersfees 2020 sal, ten minste in my boek, bekend staan as die jaar waarin hoogmoed tot ‘n val gekom het. Want jy sien, groot en sterk en ryk en belangrik en in beheer en beroemd is in hierdie jaar gelyk gemaak. En dit is presies waaroor Maria gesing het!

Magtige koninkryke is tot stilstand geruk.

#“Die denke van hoogmoediges is verwar.” (v51)

“Heersers ruk Hy van hulle trone af.” (v52)

“Rykes stuur Hy met leë hande weg.” (v53)

2020 was ‘n les in nederigheid. Tereg skryf James M Barrie: “Die hele lewe is ‘n les in nederigheid.” En ek dink hierdie jaar het ons hoogmoed ontbloot.

Jy sien, ons het ‘n les in nederigheid nodig gehad om weer te besef wie ons is. Ons is begenadigdes! Ons is mense wat niks verdien nie, wat nie op die reën en die sonskyn, gesondheid en die goeie gawes uit God se hand kan aanspraak maak nie. Ons verdien niks! Ons verdien nie dit wat ons het nie, ook nie dit wat ons kry nie. Wat ek is is net genade, en wat ek het is net geleen!

Jy sien, ‘n begenadigde gees het plek vir God. Dit is in ‘n begenadigde gees waarin God sy krag en werking kan uitstort. En in ‘n begenadigde gees is daar krag in swakheid.

In 2 Kor. 12:7 praat Paulus oor sy swakheid. En dan sê hy in vers 7: #“… om te keer dat ek opgeblase word, en sodat ek nie hoogmoedig mag word nie is daar vir my ‘n doring in die vlees gegee… Hieroor het ek die Here drie maal gesmeek dat dit van my moet wyk. Maar Hy het vir my gesê: (12:9,10). “My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring… wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk.”

Slot

Kersfees kom toe God ‘n nederige vroutjie begenadig en die krag van die Allerhoogste in haar uitstort. Ek bid dat dit ook Kersfees in jou lewe sal word. Ek bid dat God jou sal begenadig, leeg sal maak van jouself en vol van God. Ek bid dat God groter sal word en ons kleiner. Wat ek by Maria hierdie week geleer het is dat God dié met ‘n nederige gees vul en dié met ‘n nederige gees gebruik om selfs die onmoontlike moontlik te maak. Amen

Gebed

Here, gee vir my ‘n nederige gees wat

Maak my nederig Heer, want hoe kleiner ek is hoe meer plek is daar vir U in my… en hoe voller ek van U is hoe meer kan my bekertjie oorloop om die dors van ander in hierdie seerkry-lewe te les.

Maak my leeg van myself en vol van u Gees. Laat groei die vrug van nederigheid sodat my gees kan

en ander U almeer in my kan raakien

En as ek swak is Here, of swak voel, dankie dat U my sterk maak en dat U krag juis in my leegheid, my swakheid vir my sal dra. Ontvang en gebruik ons, soos Maria, as begenadigdes. Amen

Slotlied

Seën

“Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu.”