Verwelkoming:

Ek wil die diens begin met die bekende woorde uit # Johannes 3:16: “Want so lief het God die wêreld gehad.” Weet jy watter woord word hier met wêreld vertaal? Kosmos! So lief het God die kosmos! God het dit wat Hy geskep het oneindig lief! Hy het jou oneindig lief! Hy wil jou oppas, Hy wil jou laat groei in jou menswees en laat groei in jou verhouding met Hom. En liewe kind van die Here Jesus, jy is deel van God se kosmos as jy deel het aan die Here Jesus. # Daarom verwelkom God jou in sy wêreld vanmôre en groet Hy jou in die Naam bo alle name, Jesus Christus ons Here. Amen

Inleiding:

Verlede week het ons gehoor dat die Heilige Gees kosmos, orde uit chaos skep. Die Heilige Gees is ‘n kragtige, veranderende, skeppende krag van God! Dit is die Heilige Gees wat lewe blaas in doodsbeendere, in hooplose situasies en vasgeloopte lewens!

Vanmôre wil die Here met ons verder hieroor praat, maar spesifiek oor die hoe. Hoe omskep die Heilige Gees chaos in orde in jou lewe? En Genesis 1 gaan ons help om te verstaan hoe God orde verstaan en belangriker, hoe God orde skep.

# Gebed:

Hemelse Vader, ons wil vanmôre met oop en verhefde hande U lof besing. Ons wil ‘n lofoffer vir U bring. ‘n Offer van ons dankbaarheid omdat U ons nog ‘n week gelei en gespaar het. Ons wil vanmôre niks kom vra nie, ons wil net U Naam eer want U is God en U is goed. Ons wil U dank vir U teenwoordigheid. Dank vir U krag, dank vir U liefde. Here, hoe bevoorreg is ons nie, dat ons ‘n padkaart het in die woestyn waarin ons leef, die padkaart van U Woord. Dankie dat ons ‘n gids het, die Heilige Gees wat ons lei. En dankie dat ons ‘n bestemming het waarheen ons oppad is. Seën vanmôre wanneer ons nog ‘n tree verder vorder met U Woord en U Gees. Amen  #

# Skriflesing: Genesis: 1-31

Binne 6 dae het God orde uit chaos geskep. En hoe God dit gedoen het, is ‘n Godswonder! Want agter hierdie teks is die krag en werking van die Heilige Gees so prominent dat jy nie anders kan as om God raak te sien nie! En sonder om in veel detail hierin te gaan, kan ek vir julle sê, hierdie skeppingsverhaal het onder andere wiskundige betekenis! Ons weet dat God getalle in die Bybel gebruik om ‘n bepaalde boodskap te dra. So het die getalle 3, 7 en 10 Goddelike betekenis.

Nou as jy die skeppingsverhaal vat, getuig die wiskunde van God wat volmaak geskep het!

Jy kan sê dit is toevallig, ek glo dit is ‘n boodskap van Goddelike volmaaktheid! #Kyk hoe orden God…

Dag 1. –           skei lig van duisternis             vul met                        Dag 4. –           son en maan

Dag 2. –           skei lug van water                   vul met                        Dag 5. –           voëls en vis

Dag 3. –           skei land van see                     vul met                        Dag 6. –           diere en mens

# So die eerste drie skeppingsdae orden God die chaos deur te skei. En die volgende 3 dae orden God die chaos deur te vul!

Nou julle sal onthou dat ek ‘n paar weke terug gepreek het oor die vervulling met die Heilige Gees. Toe het ons gesê, God verander mense deur hulle leeg te maak van sonde en vol te maak met die Gees! Of, in ander woorde, te skei van ‘n ou sondige lewenswyse en te vul met die nuwe lewe in die Gees!

En julle sien, die hele boodskap van die Bybel is gebaseer op hierdie skeppingsbeginsel, naamlik dat God orde skep deur te skei en te vul! Jesus skei van sonde, maak jou los van die las van sonde en die Heilige Gees vul jou met geloof en gehoorsaamheid. Dit is God se orde!

En dit is hoe die Heilige Gees vandag nog orde skep uit ons chaos. Deur te skei en te vul. Ons gaan volgende week kom by die chaos wat tans rondom ons heers. Vanmôre moet ons eers stilstaan by die chaos wat dikwels binne ons heers. Hoe orden God die chaos binne ons?

# Dis chaos… binne my!

Liewe kind van die Here, die grootste chaos waarin ons beland is die chaos wat ons self veroorsaak! Dis die chaos waarin ons onsself in dink en die chaos wat ons veroorsaak in hoe ons leef en kies. God skep nie chaos nie! Dit is ons wat chaos veroorsaak deur ons eie gedagtes, ons ongehoorsaamheid en ons sonde! Jy sien, sonde bring chaos in die wêreld! Sonde besoedel ons gedagtes. Ongehoorsaamheid verwoes lewens! Daarom is Jesus na die wêreld gestuur om die chaos wat sonde maak te oorwin! #

# Eerste tree – jou verhouding met God

Die eerste tree van chaos tot orde in jou lewe is die vraag na jou verhouding met die Here. Jy kan nie vrede en orde in jou lewe verwag as daar nie vrede en orde tussen jou en God is nie! Want daar bestaan nie orde sonder God nie! Dit is net die kruis en bloed en die vergiffenis van Jesus wat ware vrede en orde in jou lewe kan bring!

Liewe kind van die Here Jesus, dit is nou deurmekaar rondom jou, dit hoef nie deurmekaar binne jou ook te wees nie! Want jou enigste anker in die stormsee is ‘n vaste geloofsanker. Met al die chaos in die wêreld rondom jou, pleit ek vanmôre by jou, as jy nog nie vrede gemaak het met God nie, roep Hom aan, bely jou skuld, leef naby aan Hom, neem Hom aan en Hy sal jou lewe tot orde roep! Dit is die eerste tree tot orde in jou lewe.  #

# Tweede tree – pak jou lewe reg

Die tweede tree tot orde is om reg te pak.

In die skeppingsverhaal is dit opvallend hoe God in die eerste 3 dae eintlik net kom regpak dit wat Hy alreeds gemaak het. Hy het bestaande materie georden met die skepping. God het reggepak!

Ek weet nie by julle nie, maar in ons huis is dit gereeld chaos. Klere word op die grond gelos, skottelgoed hoop op, boeke lê die tafels vol. En as dit chaos is in die huis, help dit nie jy kla oor die huis wat so deurmekaar is, maar jy loop dag na dag geïrriteerd, maar ongeëerg verby die chaos nie. Al hoe jy die chaos in jou huis in orde kan omskep, is as jy vastrap en begin regpak!

Weet jy, baie mense kla oor die chaos in hulle lewe, maar is dood tevrede om met die chaos saam te leef. Ja, hulle kla oor die chaos, maar doen nie veel om reg te pak nie. #

En weet jy, die goeie nuus is, jy hoef nie eers alleen te werk nie! Die Gees wil help regpak! Jy het ‘n Helper! Trouens, die Heilige Gees is die spesialis in regpak! Ons sien dit in hierdie verhaal! Maar met respek gesê, die Gees van God kom nie in soos ‘n bediende en pak reg terwyl jy op die bed lê nie. Nee, Hy werk saam met jou! Hy pak saam met jou reg! Hy orden saam met jou!

En ek glo die Heilige Gees wil vanmôre orde skep, regpak in jou lewe deur te begin in die kamer van jou gedagtes. # Romeine 12:2 sê: “… laat God julle verander deur julle denke te vernuwe.” #

En ek moet vanmôre bely dat dit in my eie gedagtes somtyds chaos is. Want ons ritmes is versteur, ons beplanning omver gewerp, ons vryheid beperk. En kinders van die Here, ons moet veral in hierdie tyd oppas dat ons nie toelaat dat die chaos van die wêreld die krag en teenwoordigheid van God in ons gedagtes verdring nie! En jy toelaat dat die Heilige Gees jou gedagtes regpak, sal jy anders kan kyk, selfs ten spyte van ‘n chaotiese wêreld rondom jou.

Daarom, liewe kind van die Here, wil die Heilige Gees jou aanraak vanmôre. En Hy weet wie het watter regpak waar nodig sodat daar orde in jou lewe kan kom.

So liewe kind van die Here, elke keer wanneer jy jou chaos in gebed voor God kom neerlê sal die Heilige Gees jou help om chaos in vrede te omskep. # Dit is wanneer jy afpak voor God dat die Gees kan regpak in jou lewe. En jy sien, regpak gebeur nie een keer in 4 maande met ‘n springclean nie. Orde kom elke dag, wanneer jy elke gedagte gevange neem wat chaos in jou binneste wil skep en jy dan kies vir die lig, die lewe, die orde wat God se Gees wil bring. Want God het nog nooit opgehou om kosmos uit chaos te skep nie.   #

Daarom bid ek vanmôre oor jou en jou gesin. Mag Hy julle gedagtes skei van chaos en dit vul met die teenwoordigheid en beloftes van God.

# Gebed:

Here, U is die God wat orde skep uit chaos. Trouens Here, van die skepping af het U nog nooit opgehou om orde te skep nie. Ons sien die gevolge van chaos vandag rondom ons. Die chaos wat mense veroorsaak omdat hulle U nie ken en gehoorsaam nie. Ons wil vanmôre opnuut ons lewe aan U toewy.

Ons wil U vra, Heilige Gees, om asb in ons lewens te kom regpak. Ons wil nie toelaat dat die chaos van die wêreld bepaal hoe ons leef en dink nie. Daarom kom ons by U afpak, veral vanmôre dit wat in ons gedagtes broei. Heilige Gees, lei elkeen van U kinders wat hier luister. Pak dit wat kleingelowig en verkeerd en donker is uit en vul ons met U gedagtes. Lei U kinders tot orde en kosmos. Amen

Begin vandag regpak. Pak dit wat in jou hart en gedagtes skuil voor God uit, en verwag dat die Gees sal jou vul met die krag en liefde van God.

Seën:

Mooi week. Sien volgende week as die Here met ons praat oor hoe ons die chaos buite ons moet hanteer. Vrede