Ons het begin om te sê dat die Heilige Gees van ons nuwe mense wil maak. Ons het gesien dat die Gees orde skep uit chaos. Verlede week het ons gehoor dat die Heilige Gees orde skep deur ons harte en gedagtes reg te pak. Hierdie week wil die Gees met ons praat oor die # chaos rondom ons. Hoe hanteer ons die chaos wat buite of rondom ons heers?

# Gebed

Here, ons God, skenk my die kalmte van gees om te aanvaar wat ek nie kan verander nie; die moed om dit te verander wat kan, en die wysheid om die verskil te weet. Leer my om een dag op ‘n slag te lewe. Oortuig my dat swaarkry dikwels tot diepe vrede lei, en dat u genade ‘n geskenk is en nie ‘n loon nie. Here, help my om die wêreld te aanvaar soos dit is, nie soos ek dit graag sou wou hê nie. Versterk my met die hoop dat U eendag alles sal regmaak. Maak my redelik tevrede met hierdie lewe, en verskriklik opgewonde oor die een wat kom! Seën ons saamwees in die Gees vanmôre. Voed ons met die brood van die lewe. Vul ons met die krag en teenwoordigheid U Gees. Amen

Jy sou vir my kon sê, dis ‘n stupid vraag, want ek weet mos van al die chaos wat tans aan die gang is. Maar ek het die week ervaar dat dit partykeer goed is om die chaos name te gee, want dit bring perspektief op dit wat my onstel. En in elk geval, hoe kan jy goed hanteer as jy nie weet wat dit is wat jou ontstel nie?

So het jy jou eie lysie. Maar die vraag is, wat maak ons met al die chaos rondom ons? #

Die maklike antwoord is om te sê, jy moet net geloof hê. Jy moet net vashou aan die Here. Jy moet net jou oog op Hom hou. En dit is waar, maar dit is net die een deel van die antwoord. Want as kinders van die Here het ons ‘n verantwoordelikheid om chaos rondom ons op ‘n bepaalde manier te benader en te hanteer.

En hierin wil die Heilige Gees ons lei en help. Maar ek kan nou vir jou sê, as jy wil oorleef in hierdie chaotiese wêreld, gaan jy sekere praktiese keuses, aanpassings en selfs drastiese veranderinge in jou lewe onmiddellik moet aanbring.

En om hierdie veranderinge te verduidelik het die Here hierdie week met my gepraat oor # filters.

Waarskynlik let jy nie eers daarna op nie, maar baie goed in die lewe het filters. Filters is goed wat jy nie noodwendig op die oog af sien nie. Dit is iewers binne ‘n enjin of ‘n masjien weggesteek. Maar sonder ‘n filter kan daardie masjien nie werk nie. # Neem byvoorbeeld:

En reg deur die bank het filters 2 funksies:

  1. dit hou die slegte goed uit en
  2. dit laat die goeie goed deur

Die afgelope paar weke het die Heilige Gees ons geleer dat God vernuwing bring deur te skei en te vul. Dit is presies wat ‘n filter doen! Hy skei die goeie van die slegte en laat die goeie deur!

Nou as ons dit toepas in terme van die chaos rondom ons, is daar ‘n baie belangrike geloofsles om by filters te leer. Een van die gawes van die Gees, een van die eienskappe van iemand wat met die Gees gevul is, is die gawe van onderskeiding. # Onderskeiding is die vermoë om die goeie in te laat en die slegte buite te hou. #

En mense sonder die Heilige Gees, mense wat hulle nie laat beheer deur die Gees nie, het geen filters nie! Hulle het geen filter oor dit wat inkom en geen filter oor dit wat uitgaan nie. Jy sien sulke mense van ver af raak. Hulle kyk enige gemors, is deel van enige gemors, neem deel aan enige gemors en gevolglik kom daar uit hulle mond en lewe gemors. Jy hoor die afwesigheid van filters in hoe hulle praat en jy sien dit in hoe hulle leef en jy ervaar dit in hoe hulle jou hanteer of mee besigheid doen. Hulle leef eenvoudig sonder filters, sonder onderskeiding van reg en verkeerd, goed en sleg, vir God aanneemlik en vir God verkeerd.

Jy sien, liewe kind van die Here Jesus, # Geesvervulde mense is mense met filters! Dit is mense wat nie enige iets in hulle lewe toelaat nie. Die Heilige Gees rus sy kinders toe met die nodige filters om te kan onderskei wat mag en moet inkom en wat moet buite gehou word. Trouens dit is die filter van jou gewete ook. Die Woord en die Gees is die filter wat jou lei om te weet wat is goed en sleg. En die Bybel noem hierdie filter, die onderskeiding van die Gees. #

Ek gaan net 3 tekste vanmôre vir jou lees. En my gebed is dat jy self verder in die Woord sal ontdek en raaksien hoe die Gees die filters opstel in jou lewe.

# In Filippense 1:9,10 bid Paulus: “Ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, (hoor die onderskeiding) sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom.”

# In Ef 5:10, sê Paulus net voor hy praat oor die vervulling met die Gees (hoor die onderskeiding): “Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak.”

# In 1 Kor. 2 praat Paulus van mense wat deur die Gees wysheid het. En dan sê Paulus in vers 12: “Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom.” (daarin sit klaar die onderskeiding) En in vers 15: “Die mens wat die Gees van God het, kan die waarde van alle dinge beoordeel…” #

Met ander woorde liewe kind van die Here, nie alles in die lewe het waarde nie! Sommige goed is waardeloos, nutteloos, vrugteloos. En wanneer die Heilige Gees jou toerus met onderskeiding ontwikkel jy die geestelike vermoë om te weet wat is van waarde en wat is waardeloos. Wat is goed en wat is sleg. Wat is nodig en wat is onnodig.

En so kom daar orde wanneer ons geloofsfilters opstel wat die chaos buite jou filtreer! Die Gees skep orde deur ons te help om die nuttelose goed buite te hou en die waardevolle goed in te laat in ons lewe. Sonder hierdie filter sal die chaos jou eenvoudig bly oorweldig.

En ek wil vanmôre hierdie geloofsfilter baie prakties kom maak. En miskien oorvereenvoudig ek dit om die beginsel vas te maak. Ek het ‘n lysie goed waarmee die Gees my moet help as ‘n filter van onderskeiding teen die chaos rondom my.

  1. Ons kry deesdae die # koerant op ons foon. Koerante verkoop omdat hulle oor chaos berig! Nou op my selfoon het ek notifications. So kort-kort deur die dag kry ek die nuutste nuusflits. En natuurlik ontstel dit my ongelooflik baie, want ek word nou uurliks herinner aan die chaos rondom my! Maar weet jy wat, dit is my eie keuse! Want ek kies vir notifications oor chaos en nie vir filters nie! Hoekom laat ek toe dat die koerant my gemoed vir die dag bepaal as ek dit kan uitsny! Ek het die notifications Dit is ‘n filter wat ek opstel teen die chaos in die wêreld, want

Ek stel ‘n filter op teen die choas rondom my!

  1. Kinders van die Here, julle kan nie sonder ‘n # sosiale media filter leef nie! Sosiale media oorstroom ons lewens dikwels met ‘n klomp gemors! Die afgelope tyd is die sosiale media vol van die populistiese retoriek van black lives matter en rassisme. Ek gaan nie meer toelaat dat daardie gemors my meer ontstel nie. Ek gaan ‘n filter daarteen opstel.
  2. Jy moet ‘n # telefoon filter opstel liewe kind van die Here. Hierdie ding kan nie jou lewe beheer nie! Daar is tye in die dag wanneer jy jou selfoon moet afsit en eenkant neersit sodat jy tyd saam met jou man en jou kinders kan spandeer, of belangriker, tyd saam met die Here spandeer sonder dat jy gejaag word deur die deuntjies op jou foon.
  3. Jy moet ‘n # televisie en youtube filter Jy kan nie net kyk na al die gemors wat gewys word nie. Jou kinders kan ook nie ongefilterd daaraan blootgestel word nie. Dis onverantwoordelik van jou!
  4. Jy moet ‘n # mense-filter gaan opstel en jou gesprekke filter! Jy kan nie met enige mens assosieer en sosialiseer nie, want sekere mense is sleg vir jou! Dit doen nie jou gees goed om saam met hulle te wees nie. Hulle besoedel jou gees en gedagtes. Party mense maak jou net meer negatief. Jy moet kies saam met wie jy sit (ek het daaroor ‘n preek gemaak ‘n ruk terug). Wees volwasse genoeg om ‘n gesprek te stop en oor ander goed te praat. #

Jy sien, ons moan oor die chaos, maar laat eenvoudig toe dat al die chaos ongefilterd deursyfer tot in ons huise en harte en gedagtes. Ons moet dit keer en daarmee saam, moet ons veral nou, daarop let om baie meer goeie goed te laat deursyfer.

Slot:

Kinders van die Here, filter die inligting waarmee jy gebombardeer word. Dis OK om nie op hoogte te wees van al die moorde in die land nie. Dis OK om nie die nuutste statistiek te ken van hoeveel mense geïnfekteer is nie. Dis OK om nie te weet wat die ekonome voorspel vir 2021 nie – dit verander in elk geval weekliks. Jy hoef op hoogte te wees van al die chaos nie!   

Bewaar jou hart en gedagtes en doen moeite om jou gees te vul met dit wat jy weet mooi en goed is. So orden die Gees die chaos met ‘n filter! En jy sal sien, jy sal minder sensitief raak vir die donker buite jou en meer sensitief vir die lig binne jou. Amen

Gebed:

Daar is soveel chaos rondom ons waarvan ons bewus is en meer nog gebombardeer word. chaos is vrylik beskikbaar. Ons besef ons kan nie ongefilderd toelaat dat dit deurstroom tot in ons huise en harte nie. Gees van God leer ons onderskeiding. Leer ons onderskei wat is goed en nodig en wat is sleg en onnodig. Ons wil ons gees voed met U. Gee ons die wysheid om die regte keuses te maak sodat ons gevul kan word met U krag en teenwoordigheid.

Seën ons in hierdie week wanneer ons, saam met die Heilige Gees, filters opstel. So Here, sal ons U meer raaksien en die chaos minder. Amen

Seën: Mag die Heilige Gees oor jou hart en gedagtes die wag hou in Christus Jesus ons Here. Amen